Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus: institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus hyvinvointipalveluiden marginaaleissa:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus hyvinvointipalvelujen marginaaleissa/

Institutional Practices and Interaction at the Margins of Welfare Services

Tutkimusprojektit/Research projects

Kodeissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa /Geographies of home-based service interactions at the margins of welfare in Finland and Sweden, Academy of Finland, 2017-2021

Asiakkaiden ja työntekijöiden vastuullistaminen mielenterveystyön käytännöissä / Responsibilization of Service Users and Professionals in Mental Health Practices,  Academy of Finland, 2011-2016

Pitkäaikaisasunnottomuus ja Asunto ensin -periaatteen soveltaminen Suomessa / Long-term Homelessness and Finnish Adaptations of the 'Housing First' Model,  Academy of Finland, 2011-2015

Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. Book project, DANASWAC network, 2011-2013.

Asiakaslähtöisyys nuorten aikuisten avohoidollisessa mielenterveyskuntoutuksessa/
Client-centeredness in Community-based Mental Health Rehabilitation of Young Adults, Tekes, 2010-2012

Ethics in action, UTACAS, 2010-2011

Tackling long-term problems in a short-term society, UTACAS, 2010-2011

Köyhyys kuntatyön haasteena, Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2010-2011

Sosiaalityöntekijän sisäinen ura: jaksamista ja jatkamista lastensuojelussa, Työsuojelurahasto, 2008-2010 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja paikka seudullisessa päivystyssosiaalityössä, Työsuojelurahasto, 2006-2008

Vaikeimpien tapausten kategorisaatio sosiaalityön käytännöissä/
The Categorization of the Most Difficult Cases in Social Work Practices,  Academy of Finland, 2006-2007

Kontrollin ja tuen dilemma sosiaalityön käytännöissä/
The Dilemma between Control and Support in Social Work Practices, Academy of Finland, 2005-2007

Alma-projekti (Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien henkilöiden tehostetun palveluasumisen arviointitutkimus), 2004-2006

Auttamisjärjestelmien reunalla / At the Edge of the Helping Systems,  Academy of Finland, RAY, 2001-2003

Omakolo-projekti (Nuorten tukiasumistoiminnan syventävä jatkoprojekti), RAY, 1999-2003

Comparing of the Language of Feeling in Child Protection. Partly funded by Norfa, Hannele Forsberg ja Åse Vagli, University of Bergen ja Agder University College, Norway, 2001-2003

Auttamisen instituutiot arkisina käytäntöinä/The Institutions of Helping as Everyday Practices,  Academy of Finland, 1997-1999

Sosiaalityön käytännöt ja tutkimus vuorovaikutuksena/
The Practices of Social Work and Research as Interaction,  Academy of Finland, 1997-1999

Merkitykset ja vuorovaikutus - poimintoja asunnottomuuspuheen kulttuurisesta virrasta/
Meanings and Interaction – Analysing Cultural Talk on Homelessness in Different Settings, partly funded by the Academy of Finland, 1991-1996.

Pohjimmaiset asuntomarkkinat / Bottom-of-the-Barrel Housing Markets, 1987-1991

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 30.1.2018 16.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti