Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Päihdekysymykset

Projektit

Julkaisut

Valikoima päihdeongelmien hoitoa ja toipumista koskevia lähteitä


Minkä takia ihmiset päihdyttävät itseään? Säädelläkseen tajuntaansa. Osa heistä kuitenkin joutuu kiipeliin tuon säätelyn seurauksena, toisin sanoen heille kehittyy riippuvuus. Mutta arkielämässä tapahtuu yhtä ja toista, ja niinpä suurin osa päihteiden ongelmakäyttäjistä toipuu ilman ammattiapua. Professionaalinen hoito on siis pieni tekijä toipumisen kokonaisuudessa, vaikka sen merkitystä mieluusti korostetaan ja siihen kohdistetaan suuria odotuksia. Sisäistynyt toiminta noudattaa rautaista jatkuvuuden lakia: mitä vakavammasta päihdeongelmasta on kyse, sitä työläämpää on toipuminen, oli sitten tukena professionaalinen hoito tai ei. Ammatillisessa hoidossa tavallisesti ylikorostetaan hoitomenetelmien ja alikorostetaan työntekijän ja yhteistyösuhteen merkitystä. Päihteitä koskeva arkipäivän ajattelu on luulojen luvattua maata, joskin dogmeja esiintyy myös ammatillisessa toiminnassa.

Suomessa on tehty vähänlaisesti päihdeongelmien hoitoa ja toipumista koskevaa kunnollista tutkimusta. Itse asiassa hämmästyttävän niukasti, kun ajatellaan aihepiirin yhteiskunnallista merkitystä. Tutkimustiedon hyödyntämisessä olisi niin ikään parantamisen varaa. Tutkimuksesta ei kuitenkaan ole päihdeongelmien ratkaisijaksi, vaan se toimii ennen kaikkea uusien perspektiivien luojana.

Oppiaineessa on ollut päihdetutkimusta 1990-luvun alusta lähtien. Sitä ovat tehneet sekä henkilökuntaan kuuluvat että jatko-opiskelijat, unohtamatta pro gradu-tutkielmia. Tutkimusteemat ovat vaihdelleet, joskin ne ovat miltei poikkeuksetta kietoutuneet sangen konkreettisella tavalla päihdeongelmien hoitoon ja toipumiseen. Esimerkkeinä voidaan mainita alkoholistien kognitiivisten häiriöiden vaikutus hoitosisältöjen omaksumiseen, asiakkaiden selviytyminen laitoshoidon jälkeen, erilaiset toipumisreitit alkoholiongelmista sekä asiakkaan muutosvalmiuden merkitys hoidon jatkuvuuden kannalta. Päihdehuollon työntekijöiden toiminta ja yhteistyösuhde ovat niin ikään olleet tutkimuskohteena. Kuten myös kannabiksen käyttäjät alakulttuureineen.

Yhteyshenkilö:

Katja Kuusisto

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 5.9.2016 10.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti