Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Lapset, nuoret ja perheet: suhteet, politiikat ja käytännöt / Children, young people and families: relations, policies and practices

(in English below)


Lapsia, nuoria ja perheitä tarkasteleva tutkimus keskittyy sukupolvien välisten ja sukupuolistuneiden suhteiden ja niihin kytkeytyvien käytäntöjen ja politiikkojen tarkasteluun. Erityisesti sosiaalityö, nuorisotyö ja lastensuojelu ovat tutkimuksen keskiössä. Tällä tutkimusalueella on pitkä ja vakiintunut asema tamperelaisessa tutkimuksessa.

Tutkimusaiheet ovat moninaisia. On tutkittu lasten perhekäsityksiä, perhesuhteita, lapsiin sekä nuoriin ja perheisiin liittyviä sosiaalisia ongelmia kuten perheessä koettua väkivaltaa, erotilanteita ja uusia perhemuotoja. Nuoruuden tarkastelussa ovat painottuneet mm. siirtymät koulutukseen ja työelämään sekä perhe - ja vertaissuhteiden merkitykset - myös transnationaalissa kontekstissa Niin ikään on tutkittu lastensuojelun toimenpiteitä, sosiaalityön järkeilyä ja päätöksentekoa, unohtamatta kiinnostusta lastensuojelusysteemien vertailuuun. Uusien käsitteiden ja metodien kehittäminen on ollut tärkeää tiedontuotannossa, ja siksi  tutkimusaluetta kuvaa käsitteellinen, ja  metodinen kokeilevuus,  käytäntösidonnaisuus ja eettisten kysymysten pohdinta. Ne ovat ominaispiirteitä, jotka tekevät tamperelaisesta tutkimuksesta omailmeisen suomalaisen tutkimuksen kentässä. Tutkimus on pääilmeeltään laadullista.

Tutkijoilla on laajat ja aktiiviset yhteydet moniin kansallisiin (mm. Lapsuuden tutkimuksen seura, Perhetutkijaverkko ja Nuorisotutkimusseura) ja kansainvälisiin (mm. the Nordic Network of Youth Work Research, the European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents EUSARF) tutkijaverkostoihin. Tutkijat ovat aktiivisesti mukana Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimusyksikössä (PERLA).

The research on children, young people and families focuses on the generational and gendered relations of children, youth and families, and related policies and practices, especially those of social work, youth work and child protection. This branch of research has a long and established history in social work research in Tampere.

The themes and approaches adopted by the researchers can be described as broad and multifaceted. Research topics have included children's concepts of family, family relations, social problems relating to children and young people, such as violence at home or parents' divorce and new family relationships, young people’s transitions to adulthood in terms of education and working life, meanings of peer and family relations, also in terms of transnational contexts. Institutional practices such as child protection interventions, social work reasoning and decision-making, not forgetting the interest in policy issues, like comparing child welfare systems, have been in the focus of the research. At the same time, this branch of research is characterised by conceptual and methodological explorations as well as practice-related research orientations and reflection of ethical issues, all of which make it distinctive in the national context. The researchers have studied emerging themes and social problems related to childhood, youth and family, as well as related policies and practices. This has mainly involved developing innovative concepts and methods to produce knowledge and understanding on these issues. The research is typically qualitative by nature.

The researchers have extensive and active national (e.g. the Finnish Association of Childhood Research, Family Research Network, Youth Research Network) and international research networks (e.g. the Nordic Network of Youth Work Research, the European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents EUSARF), and they are active members of PERLA – the Centre of Childhood, Youth and Family Research – at the University of Tampere. In addition, the researchers are intensely involved in developing practices and policies with children, young people and families locally and nationally with social workers, youth workers, NGOs and central government.

Projektit / Projects

Julkaisut / Publications


Yhteyshenkilöt / Contact persons:

Hannele Forsberg and Tarja Pösö

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 7.10.2014 15.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti