Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus: lapset, nuoret ja perheet: suhteet, politiikat ja käytännöt:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Lapset, nuoret ja perheet: suhteet, politiikat ja käytännöt

Takaisin

Julkaisut / Publications

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Väitöskirjat |

2017

 

Pösö, Tarja (2017) Letters from the future: an exercise with child welfare predictions. Journal of Social Work Practice. http://dx.doi.org/10.1080/02650533.2017.1359778

Berric, Jill, Dickens, Jonathan, Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2017) A cross-country comparison of child welfare systems and workers’ responses to children appearing to be at risk or in need of help. Child Abuse Review 10.1002/car.2485

Enroos, Rosi, Helland, Hege, Pösö, Tarja, Skivenes, Marit & Tonheim, Milfrid (2017) The role and function of spokesperson in care order proceedings: a cross-country study in Finland and Norway. Children and Youth Services Review 74, 8–16.

Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (2017) Moral orienations to post-divorce fatherhood: Examining Finnish men's descriptive practices. Families, Relationships and Societies. DOI:10.1332/204674317X14920695828859

Kauko Outi, Forsberg Hannele (2017) Housing pathways, not belonging and a sense of home as described by unaccompanied minors. Nordis Social Work Research. http://dx.doi.org/10.1080/2156857X.2017.1356350

Mykkänen Johanna, Eerola Petteri, Forsberg Hannele, Autonen-Vaaraniemi Leena (2017) Fathers' narratives on support and agency: a case study of fathers in a Finnish child welfare NGO. Nordic Social Work Research. http://dx.doi.org/10.1080/2156857X.2017.1356350

Salo, Arttu (2017) Isien alkoholinkäytön kulttuurisia jäsennyksiä Isäasentoja- ja Isipappablues teosten valossa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (6), 641-650.

Skivenes, Marit & Pösö, Tarja (2017) Best Interest of Child. In: Amy Wenzel (ed) The SAGE Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology. Thousand Oaks: Sage, 470.

 

2016

Berrick, Jill, Dickens, Jonathan, Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2016) Time, institutional support and quality of decision making in child protection: A cross-country analysis. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance. http://dx.doi.org/10.1080/23303131.2016.1159637

Berrick, Jill, Dickens, Jonathan, Pösö,Tarja & Skivenes, Marit (2016) Parents’ involvement in care order decisions: A cross-country study of front-line practice. Child & Family Social Work.DOI: 10.1111/cfs.12277

Dickens, Jonathan, Berrick, Jill, Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2016) Social workers and independent experts in child protection decision-making: messages from an inter-country comparative study. British Journal of Social Work. doi: 10.1093/bjsw/bcw064


Enroos, Rosi (2016) Lapsen tulo julkiseen kotiin. Huostassaolon ensi vaiheet sijaishuoltopaikkojen toimijoiden näkökulmasta [Child's entry to the public home. First moments in care from the perspective of substitute carers]. Teoksessa Enroos, Rosi & Heino, Tarja & Pösö, Tarja (toim.) Huostaanotto - Lastensuojelun vaativin tehtävä. [Care order - The most demanding task of the Child Welfare]. Tampere: Vastapaino.

Enroos, Rosi, Heino, Tarja & Pösö, Tarja (toim) (2016) Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino.

Enroos, Rosi (2016) Vankien perhesuhteet ja vanhemmuus. Haaste 2/2016. Oikeusministeriö/Rikoksentorjuntaneuvosto.

Enroos, Rosi (2016) Vankila, vanhemmuus ja lapsi - näkökulmia perhekäytäntöihin. Lectio praecursoria. Oikeus-lehti 2/2016, 269.

Forsberg, Hannele, Autonen-Vaaraniemi, Leena & Kauko, Outi (2016) Post-divorce dual residency and sense of places in young people's narration. Journal of Divorce & Remarriage. http//dx.doi.org/10.1080/10502556.2016

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2016) Multi-local residency of children through the case descriptions of Finnish child welfare social workers. European Journal of Social Work. http://dx.doi.org/10.1080/136914557.2016.1185699

Forsberg, Hannele & Nätkin, Ritva (2016) Families in the future: Stories of Finnish Students. Special Issue of the Journal of Comparative Family Studies: Reshaping families in Northern Europe, 2016 (47), 1.

Pösö, Tarja, Pekkarinen, Elina, Helavirta, Susanna & Laakso, Riitta (2016) "Voluntary" and "involuntary" child welfare:  challenging the distinction. Journal of Social Work DOI: 10.1177/1468017316653269

Pösö, Tarja (2016) Managing Complexity of Family Contact in Child Welfare. In Jaber F Gubrium, Tone Alm Andreassen  & Per Koren Solvang (eds) Reimagining the Human Service Relationship. New York: Columbia University Press, 178–194.

Pösö, Tarja (2016) Mistä puhutaan, kun puhutaan huostaanotosta? Teoksessa Rosi Enroos, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim) Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä Tampere: Vastapaino, 7–32.

Kuokka, Pauliina & Pösö, Tarja (2016) Huostaanotot hallinto-oikeudessa: näkökulmia päätöksentekoon. Teoksessa Rosi Enroos, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim) Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino, 52–71.

Laakso, Riitta & Enroos, Rosi (2016) Vierailla ovilla - Lapsen sijaishuoltopaikkaan tulo huostaanotettujen lasten ja sijaishuoltopaikkojen toimijoiden näkökulmasta. [On the steps of unfamiliar doors. Children's entry into substitute care - children's and substitute carers' perspectives.] Yhteiskuntapolitiikka 81 (5), 506-515.

Ritala-Koskinen, Aino & Forsberg, Hannele (2016) Pienet muutot ja monipaikkaisuus. Lasten asuminen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tapauskuvauksissa. Teoksessa Kivijärvi, Antti & Peltola, Marja (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 105-117.

2015

Autonen-Vaaraniemi, Leena & Forsberg, Hannele (2015) Vuoroasuminen lapsuuden paikkakokemuksina kolmen tyyppitarinan valossa (Dual residency as childhood experiences of place in the light of three story types). Yhteiskuntapolitiikka 80 (5), 331-340.

Berrick, Jill, Dickens, Jonathan, Pösö,Tarja & Skivenes, Marit (2015) Children’s involvement in care order decision-making: a cross-country analysis. Child Abuse & Neglect.doi:10.1016/j.chiabu.2015.07.001.

Enroos, Rosi (2015) Vankila, vanhemmuus ja lapsi - näkökulmia perhekäytäntöihin [Prison, parenthood and children - Different perspectives on family practices.]. Acta Poenologica 2. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus.

Forsberg, Hannele (2015) Vad barn säger om stöd. I Eriksson, M & Källström Cater Å & Näsman, E (red.) Barns röster om våld - att lyssna, tolka och förstå. Malmö: Gleerups (2 uppl), 129-138.

Kauko, Outi (2015) Yksinäisyys alaikäisten turvapaikanhakijoiden valottamana (Unacompanied asylumseeker children's knowledge of loneliness). Yhteiskuntapolitiikka 80 (1), 35-45.

Pösö, Tarja (2015) A critical review of the status of research in child abuse and neglect from a Finnish context. In:  Janice McGhee & Lorraine Waterhouse (eds) Challenging Child Protection. London, Jessica Kingsley, 89–99.

Pösö, Tarja (2015) Adoptio ja perhehoito. In: Jari Sinkkonen and Kaisa Tervonen-Arnkil (eds) Lapsi uusissa olosuhteissa. Helsinki: Duodecim, 16–22.

Ellonen, Noora, Pösö, Tarja & Peltonen, Kirsi (2015) Äidit ja lapsiin kohdistuva väkivalta. Kyselytutkimuksen tulosten pohdintaa. Yhteiskuntapolitiikka 1(80), 72–80.

Pösö, Tarja & Laakso, Riitta (2015) Holistic, expert and centralised models for organising placement decisions and their rationales: empirical findings from Finland. Adoption & Fostering 2(39), 159–169.

Pösö, Tarja, Helavirta, Susanna & Laakso, Riitta (2015) Time in care: the first months in care. Families, Relationships and Societies. http://dx.doi.org/10.1332/204674315X14501122985334

Berrick, Jill, Peckover, Sue, Pösö, Tarja, & Skivenes, Marit (2015) The formalized framework for decision making in child protection care orders:  A cross-country comparison.  Journal of European Social Policy.doi:10.1177/0958928715594540

Barn, Ravinder, Kriz Katrin, Pösö, Tarja & Skivenes Marit (2015) Child Welfare Systems and Migrant Families: An Introduction. In Skivenes, Marit, Barn, Ravinder, Kriz Katrin & Pösö, Tarja (eds.) Child Welfare Systems and Migrant Children. New York: Oxford University Press, 1–18.

Pösö, Tarja (2015) How the Finnish Child Protection System Meets the Needs of Migrant Families and Children. In Skivenes, Marit, Barn, Ravinder, Kriz Katrin & Pösö, Tarja (eds.) Child Welfare Systems and Migrant Children. New York: Oxford University Press, 19–38.

Barn, Ravinder, Kriz Katrin, Pösö, Tarja & Skivenes Marit (2015) Child Welfare Systems and Migrant Families: A Contested Challenge. In Skivenes, Marit, Barn, Ravinder, Kriz Katrin & Pösö, Tarja (eds.) Child Welfare Systems and Migrant Children. New York: Oxford University Press, 263–280.

2014

Enroos, Rosi (2014) Lastensuojelua vankilassa. Instituutioiden tilat ja rajat vankilan perheosastolla [Child protection in prison. Institutional spaces and boundaries in the prison family ward] Yhteiskuntapolitiikka 79,2.

Forsberg, Hannele (2014) Konstruktionistinen lähestymistapa perheeseen. Teoksessa Jallinoja, Riitta & Hurme, Helena & Jokinen, Kimmo (toim.) Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus, 123-138.

Forsberg, Hannele (2014) Child-centred social work in the context of the Finnish child welfare services. In Buhler-Niederberger, Doris & Alberth, Lars & Eisentraut, Steffen (Hrsg.) Kinderschutz. Wie Kinderzentriet sind programme, Praktiken, Perspektiven? Weinheim: Betz Juventa.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino & Autonen-Vaaraniemi, Leena & Kauko, Outi (2014) Lasten monipaikkainen asuminen sosiaalisena ilmiönä ja hyvinvoinnin kysymyksenä. Hyvinvointikatsaus 1/14, 29-35.

Helavirta, Susanna, Laakso, Riitta & Pösö, Tarja (2014) Huostaanoton kuva suomalaisen tutkimuksen valossa. Janus 3(22), 288–298.

Honkatukia Päivi, Suurpää Leena. (2014). Armoured Toughness? Multicultural Group Relationships and Crime amon Young Men. Teoksessa Lander Ingrid, Ravn Signe, Jon Nina (toim.) Masculinities in the Criminological Field. Control, Vulnerability and Risk-Taking. Farnham & Burlington: Ashgate, 131-148.

Honkatukia, Päivi, Suurpää, Leena. (2014). Generational negotiations on young men’s criminality and ethnic hierarchies in F inland. Teoksessa Van Aerschot, Paul, Daenzer, Patricia (toim.) The Integration and Protection of Immigrants Canadian and Scandinavian Critiques. Farnham: Ashgate Publishing, 187-198.

Honkatukia Päivi. (2014). Violence at the intersection of criminology and youth research: the art of understanding meanings. Teoksessa Research seminar report : NSfK's 55. forskerseminar. Reykjavik: Nordic Research Council of Criminology, 41-49:4. (NSfK Seminar Report 55).

Kauko, Outi (2014) Lasten yksinäisyys vanhempien erotessa - näkökulmana lasten kuvaama kuulumattomuus ja siitä selviytyminen. [Children's loneliness after parental divorce: narratives of not belonging and coping]. Nuorisotutkimus 32 (1), 3-17.

Kiuru, Kaisa-Elina ja Metteri, Anna (2014) Miten lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian välinen raja rakentuu palvelujärjestelmässä? [How is the Borderline between Child Protection and Youth Mental Health Services Constructed in the Service System?] Teoksessa Pohjola, Anneli, Laitinen, Merja ja Seppänen, Marjaana (toim.) Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014. . UNIpress. 162-190.

Kiuru, Kaisa-Elina ja Metteri, Anna (2014 Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus potilaskertomusaineistossa. [Co-clienthood of child protection and youth psychiatry in youth psychiatric patient records.] Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2014: 51 146-160.

Nieminen Juha. (2014). The history of youth work as a profession in Finland. Teoksessa  Taru Marti, Coussée Filip, Williamson Howard (toim.)  The history of youth work in Europe : Volume 4. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 35-44.

Peltonen, Kirsi, Ellonen, Noora, Pösö, Tarja and Lucas Steven (2014) Mothers’ self-reported violence toward their children: A multifaceted risk analysis. Child Abuse  & Neglect  12(38), 1923–1933.

Pösö, Tarja (2014) Lasten huostaanotto tutkimuksen haasteena. Hyvinvointikatsaus 1/14, 74-79.

Pösö, Tarja (2014) Translation as a knowledge transformation practice – the ambifuous case of presenting Finnish child welfare in English. European Journal of Social Workhttp://dx.doi.org/10.1080/13691457.2014.930815

Alastalo, Marja & Pösö, Tarja (2014) Number of Children Placed Outside the Home as an Indicator – Social and Moral Implications of Commensuration. Social Policy & Administration DOI: 10.1111/spol.12073

Pösö, Tarja & Laakso, Riitta (2014) Matching children and substitute homes: some theoretical and empirical notions. Child & Family Social Work. doi:10.1111/cfs.12144

Pösö, Tarja & Eronen, Tuija (2014) Care orders as successful interventions: the social workers' point of view. Child Care in Practice 2(20), 207-219.

Ellonen, Noora & Pösö, Tarja (2014) Hesitation as a system response to children exposed to violence. International Journal of Children’s Rights 4(22), 730 –747.

2013

Enroos, Rosi (2013 early view) From invisibility to protection. Children in prison with their parent in Finland. Children & Society.
Article first published online:  6 NOV 2013 DOI: 10.1111/chso.12066

Forsberg, Hannele (2013) Contested family practices and moral reasoning: updating concepts for working with family-related social problems. In Ribbens McCarthy, Jane & Hooper, Carol-Ann & Gillies, Val (eds.) Family Troubles? Exploring changes and challenges in the family lives of children and young people. Bristol: The Policy Press, 305-314.

Tarkkinen, Hanna & Forsberg, Hannele (2013) Lastensuojelun rajoitustoimenpiteet asiakirjojen valossa (Restrictions in substitute care in the light of client documents). Yhteiskuntapolitiikka 78 (6), 661-669.

Helve, Helena & Evans, Karen (toim.) Youth and work transitions in changing social landscapes. London and U.S.A.: Tufnell Press.

Honkatukia, Päivi (2013) Tali Gal, Child victims and restorative justice: a needs-rights model. Oxford University Press, 2011. Restorative Justice. An International Journal, 1(2), 302-304. (Book review)

Kutsar Dagmar, Helve Helena, Krzaklewska Ewa. (2013). When family support fails: reducing the risk of social exclusion of young people. Coyote 2013 (9), 50-53.

Laakso, Riitta (2013) Mistä koti huostaanotetulle lapselle? Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Nieminen Juha. (2013). Theories and Traditions Informing Finnish Youth Work. Teoksessa  Gilchrist Ruth et al (toim.)  Reappraisals - Essays in the history of youth and community work. Dorset: Russell House Publishing, 73-88.

Nieminen Juha. (2013). Monikulttuurinen ohjaus nuorisotyössä. Teoksessa  Korhonen Vesa, Puukari Sauli (toim.)  Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-kustannus, 296-307.

Pösö, Tarja & Eronen, Tuija (2013) Five years in care: documented lives and time trajectories in child welfare. Child & Family Social Work (early view) DOI: 10.1111/cfs.12069

Pösö, Tarja, Skivenes, Marit & Hestbaeck, Anne-Dorthe (2013) Child protection systems within the Danish, Finnish and Norwegian welfare states – time for a child centric approach? European Journal of Social Work 10.1080/13691457.2013.829802

Pösö, Tarja & Forsman, Sinikka (2013) Messages to social work education: what makes social workers continue and cope in child welfare? Social Work Education 31(5), 650–661.

Pösö, Tarja (2013) Adoptio lastensuojeluna [Adoption as a form of child protection]. In: Timonen, Piritta (eds) Adoptio – lapsen etu? [Adoption – the best interest of a child?] Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, 34–50.

Pösö, Tarja (2013) Lastensuojelusta tietäminen on moraalinen velvoite [It is a moral obligation to know about child protection]. Yhteiskuntapolitiikka 3(78), 337–342.

Vierula, Tarja (2013) Lastensuojelun asiakirjakäytäntöjen tahattomat seuraukset vanhempien kokemina. Teoksessa Laitinen, Merja & Niskala, Asta (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 271-297.

2012

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2012) Eroisyyden oikeuttamisen periaatteet. Teoksessa Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (2012) (toim.) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino, 101-122.

Aaltonen Sanna, Honkatukia Päivi. (2012). Interviewing young people in institutional contexts: methodological reflections. Teoksessa Tolonen Tarja et al (toim.) Cultural practices and transitions in education. Lontoo: Tuffnel Press, 34-47.

Helve Helena. (2012). Adolescence and Youth. Teoksessa Montgomery Heather (toim.) Oxford Bibliographies : Childhood Studies. Oxford: Oxford University Press.

Helve Helena. (2012). Transitions and shifts in work attitudes, values and future orientations of young Finns. Teoksessa Hahn-Bleibtreu Marina, Molgat Marc (toim.) Youth policy in a changing world : from theory to practice. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 135-158.

Honkatukia Päivi, Suurpää Leena. (2012). Kenen ääni kuuluu? Neuvotteluja nuorten miesten rikollisuudesta ja rasismista. Teoksessa Keskinen Suvi, Vuori Jaana, Hirsiaho Anu (toim.) Monikulttuurisuuden sukupuoli : kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere: Tampere University Press, 121-152.

Enroos, Rosi (2012)
Perhe vankeinhoidon arviointikäytäntöjen ja moraalisen järkeilyn kohteena. Teoksessa Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (toim.) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino, 45-74.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2012) Lastensuojelun sosiaalityö muutoksessa. Teoksessa Jahnukainen, Markku (toim.) Lasten erityishuolto- ja kasvatus Suomessa. Tampere: Vastapaino, 153-179.

Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (2012) (toim.) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino.

Forsberg, Hannele (2012) Johdatus kirjan käsitemaailmaan. Teoksessa Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (toim.) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino, 7-21.

Hotari, Kaisa-Elina (2012) Palvelujärjestelmän rakenteet voivat tukea tai estää eettisen työn toteutumista lasten ja nuorten auttamistyössä. Teoksessa Timonen-Kallio Eeva & Pelander Tiina (toim.) Lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnoilla. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 69. Turun ammattikorkeakoulu. Turku. 6-11.

Jahnukainen, Markku, Pösö, Tarja, Kivirauma, Joel & Heinonen, Hanna (2012) Erityisopetuksen ja lastensuojelun kehitys ja nykytila. Teoksessa Markku Jahnukainen (toim.) Lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino, 15–56.

Kauko, Outi (2012) Pienten koululaisten yksinäisyydelle antamat merkitykset arki-iltapäivien yhteydessä Janus 20 (3) (tulossa).

Laakso, Riitta (2012) Vanhempien kanssa tehtävä työ ja moraalikysymykset lastenkodissa. Teoksessa Forsberg, Hannele &Autonen-Vaaraniemi, Leena (toim.) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino, 25-44.

Laakso, Riitta (2012)Lastensuojelun laitostyön arki ja ammatillisuus. Teoksessa Jahnukainen, Markku (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino, 127-151.

Nieminen Juha. (2012). A Finnish perspective: features of the history of modern youth work and youth organisations. Teoksessa  Coussée Filip, Williamson Howard, Verschelden Griet (toim.)  The history of youth work in Europe  Volume 3. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 65-74.

Pösö, Tarja & Forsman, Sinikka (2012) Messages to social work education: what makes social workers continue and cope in child welfare? Social Work Education (early publication June 2012).

Pösö, Tarja (2012) Lapsen etu, oikeudet ja näkökulma moraalisina kannanottoina. Teoksessa  Hannele Forsberg & Leena Autonen-Vaaraniemi (toim) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere-Vastapaino, 75–97.

Vierula, Tarja (2012) Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma. Janus 2(20), 149-167.

2011

Alestalo, Marja & Pösö, Tarja (2011) Indikaattorin epävarmuus ja tulkinta: lastensuojelun viranomaistoiminnan ja tiedontuotannon yhteenkietoutuminen. Yhteiskuntapolitiikka 76 (6), 633-643.

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2011) Eronneet miehet sisustamassa. Teoksessa Jaana Kärnä-Behm (toim.) Sisustuskirja: Tutkimuksellisia avauksia. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 28. Helsinki: Unigrafia, 79–92.

Ellonen, Noora & Pösö, Tarja (2011) Children's experiences of Complementing a Computer-Based Violence Survey: Ethical Implications. Children & Society 25 (6), 470-481.

Ellonen, Noora & Pösö, Tarja (2011) Violence experiences in care: some methodological remarks based on the Finnish Child Victim survey. Child Abuse Review 20 (3), 197-212.

Enroos, Rosi (2011) Mothers in prison: between the public institution and private family relations. Child and Family Social Work (16) 12–21.

Forsberg, Hannele & Pösö, Tarja (2011) Childhood Homes as Moral spaces – New Conceptual Arena. Social Work & Society: International Online Journal 9 (2), 1-4.

Forsberg, Hannele (2011) Kiistanalainen perhe ja moraalinen järkeily sosiaalityössä. Janus 19 (3), 269-274.

Helve Helena. (2011). Des politiques pour contribuer à la construction d'une identité nordique. Informations sociales : politiques de la jeunesse en Europe (165-166), 102-108.

Metteri, Anna & Hotari, Kaisa-Elina
(2011) Eettinen kuormittuminen ja toimintaympäristö nuorten palveluissa. Teoksessa Pehkonen, Aini & Väänänen-Fomin, Marja (toim.) Sosiaalityön arvot ja etiikka. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 67–93.

Pösö, Tarja (2011) Combatting child Abuse in Finland: From Family to Child-Centred Orientation. Teoksessa Gilbert, Neil & Parton, Nigel & Skivenes, Marit (toim.) Child Protection Systems. International Trends and Orientations. Oxford: Oxford University Press, 112-130.

Pösö, Tarja (2011) Konkurssi ja lapsen etu. Sosiaalitieto 12, 7.

Ritala-Koskinen, Aino (2011) Päiväkoti lapsuuden rakennuspaikkana. Janus - sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 19 (1), 76-79.2010

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2010) Men's activism, moral reasoning and good fatherhood in post-divorce family context. NORMA - Nordic Journal for Masculinity Studies 5(1), 45-59.

Ellonen, Noora & Pösö, Tarja (2010) Lasten väkivaltakokemukset lastensuojelulaitoksissa ja sijaisperherheissä. Yhteiskuntapolitiikka 75(1), 34-44.

Ellonen, Noora & Pösö, Tarja (2010) Lapset arvioimassa tutkimuksen etiikkaa - esimerkkinä uhritutkimus. Teoksessa Lagström, Hanna, Pösö, Tarja, Rutanen, Niina & Vehkalahti, Kaisa (toim) Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 192-209.

Eronen, Tuija, Laakso, Riitta & Pösö, Tarja (2010) Now you see them - now you don't: Institutions in child protection policy. Teoksessa Hannele Forsberg & Teppo Kröger (toim.) Social Work and Child Welfare Politics. Through Nordic Lenses. Bristol: The Policy Press, 147-160.

Forsberg, Hannele & Kröger, Teppo (toim.) (2010) Social Work and Child Welfare Politics. Through Nordic Lenses. Bristol: The Policy Press.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2010) From welfare to illfare: public concern for Finnish childhood. Teoksessa Hannele Forsberg & Teppo Kröger (toim.) Social Work and Child Welfare Politics. Through Nordic Lenses. Bristol: The Policy Press, 47-64.

Hotari, Kaisa-Elina & Metteri, Anna. 2010 Sosiaalityöntekijöiden ja organisaatioiden välinen yhteistyö ja työnjako nuorten palveluissa. Tampere: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 4/2010. Tampere: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.25 s.

Huuskonen, Saila, Korpinen, Johanna & Ritala-Koskinen, Aino (2010) Lastensuojelun avohuolto ja seurannan selonteot. Teoksessa Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen & Sirpa Kuusisto-Niemi (toim.) Sosiaalityö, tieto ja teknologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kallio, Kirsi Pauliina & Ritala-Koskinen, Aino & Rutanen, Niina (toim.) (2010) Missä lapsuutta tehdään? Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 105.

Lagström, Hanna, Pösö, Tarja, Rutanen, Niina & Vehkalahti, Kaisa (toim.) (2010)  Lasten ja nuorten tutkimisen etiikka. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Puustinen-Korhonen, Aila & Pösö, Tarja (2010) Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3.

Pösö, Tarja (2010) Revisiting Residential Care: Methodological Considerations. Qualitative Social Work 9: 27-42. 

Pösö, Tarja (2010) Havaintoja suomalaisen lastensuojelun institutionaalisesta rajasta. Janus 18(3), 324-336.

Pösö, Tarja, Kitinoja, Manu & Kekoni, Taru (2010) Locking Up for the Best Interest of the Child - Some Preliminary Remarks on 'Special Care'. Youth Justice 10(3), 245-257. 

Pösö, Tarja, Enroos, Rosi & Vierula, Tarja (2010) Children Residing in Prison With Their Parents: An Example of Institutional Invisibility. Prison Journal 90(4), 516-533.  

2009

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2009) Eronneiden miesten kodit ja kotikäytännöt. Acta Universitatis Tamperensis 1445. Tampere: Tampereen yliopisto.

Eronen, Tuija & Laakso Riitta (2009) Donner du sens à la prise en charge institutionale. Construire l’ordinaire dans la vie des institutions spécialisées. In: Bernadette Tillard & Anna Rurka (eds.) Du placement à la suppléanse familile. Actualité des recherches internationales. L`Harmattan: Paris. Pp. 35-44.

Tuija Eronen (2009) Kerrottavuuden ulottuvuuksia – iäkkäiden kertomuksia lastenkodista. Gerontologia 23(2009):2, 82-92.

Forsberg, Hannele & Pösö, Tarja (2009) Valvottujen tapaamisten näyttämö. Teoksessa Riitta Jallinoja (toim) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus, Helsinki University Press, 146-161.

Hotari, Kaisa-Elina, Oranen, Mikko & Pösö, Tarja (2009) Lapset lastensuojelun osallisina. Teoksessa Marjatta Bardy (toim) Lastensuojelun ytimissä. Helsinki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 117-132.

Huuskonen, Salla & Korpinen, Johanna (2009) Runsas vuosi lastensuojelun avohuollon asiakkuuden alkamisesta: mitä lapsille kuuluu nyt? Julkaisuja 1.2009. Tampere: Pikassos oy.

Kekoni, Taru (2009) Lastensuojelun kova ydin – erityinen huolenpito instituutiona ja osana palvelujärjestelmää. Teoksessa Johanna, Lammi-Taskula, Sakari, Karvonen & Salme Ahlström (toim) Lapsiperheiden hyvinvointi 2009. Helsinki: THL, 216-225.

Laakso, Riitta (2009) Arjen rutiinit ja yllätykset - etnografia lastenkotityöstä. Acta Universitatis Tamperensis 1444. Tampere: Tampere University Press.

Pösö, Tarja (2009) Memories about intercountry adoption: decisions about the child's best interests. Adoption & Fostering 33(4), 53-63.

Pösö, Tarja (2009) Laitokset turvan ja turvattomuuden rajoilla. Teoksessa Tuula Helne & Laura Kalliomaa-Puha (toim) Filmi-Kela. Suomi-filmistä sosiaalipolitiikkaan. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 218-227.

Ritala-Koskinen, Aino (2009) Kuinka uusperhe kesytetään? Teoksessa Riitta Jallinoja (toim) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus, Helsinki University Press, 128-145. 

2008

Autonen-Vaaraniemi Leena (2008) Kodin tila, valta ja miesten käytännöt. Teoksessa Eija Sevón & Marianne Notko (toim.) Perhesuhteet puntarissa. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press/Palmenia, 188-205.  

Enroos, Rosi (2008) Vankila lapsuudessa - lapset vankilassa. Tutkimus lapsista, joiden elämää vankeus värittää. Julkaisuja 1. Helsinki: Rikosseuraamusvirasto.

Eronen, Tuija (2008) Lastenkoti dokumentoituna, kerrottuna ja yhdessä muisteltuna. Janus vol.16 (1), 19-34. 

Forsberg Hannele & Pösö Tarja (2008) Ambiguous position of the child in supervised meetings. Child & Family Social Work 13 (1), 52-60.

Kekoni, Taru, Kitinoja, Manu & Pösö, Tarja (2008) Erityinen huolenpito koulukodeissa. Raportteja 36. Helsinki: Stakes.

Känkäinen, Päivi & Pösö, Tarja (2008) Lastensuojelulaitokset Euroopassa – tieto ja näyttö keskiössä? Yhteiskuntapolitiikka 73(5), 563-568.

Korpinen Johanna (2008) Istuntoja institutionaalisen katseen alla: lastensuojelun suulliset käsittelyt hallinto-oikeudessa. (Väitöskirja). Acta Universitatis Tamperensis 1322, Tampere University Press.

Pösö, Tarja, Honkatukia, Päivi & Nyqvist, Leo (2008) The Focus-group and the Study of Violence. Qualitative Research 8(1), 91-113. 

Pösö, Tarja (2008) Kiistanalaiset perhesuhteet ja tutkimisen moraali. Teoksessa Marianne Notko & Eija Sevon (eds) Perhesuhteet puntarissa. Helsinki: Gaudeamus.

2007

Eronen, Tuija (2007). Katsaus 2000-luvulla julkaistuun suomalaiseen lastensuojelututkimukseen.  Sosiaaliportti, Online: http://www.sosiaaliportti.fi/File/2f272051-7b88-4b1c-b0b6-55b1c3beee3e/2000-luvulla%20julkaistu%20lastensuojelututkimus%2007.pdf. 

Forsberg Hannele & Strandell, Harriet (2007) After-school hours and the meanings of home - Re-defining Finnish childhood space. Children's Geographies, 5 (04), 398-408.

Forsberg Hannele & Pösö Tarja (2007) Rädsla, förvirring, glädje – barnets position vid övervakat umgänge. Teoksessa Maria Eriksson (red.) Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik. Stockholm: Gothia Förlag, 190-209.

Francis Joe, Kendrick Andrew & Pösö Tarja (2007): On the Margins? Residential Care in Scotland and Finland. European Journal of Social Work 10(3), 337-352.

Heimo Taija & Nätkin Ritva (2007) Valintojen mosaiikki – perhevapaalta työhön paluu. Janus, Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 3/2007, 215-228

Helavirta Susanna (2007) Lapset, survey ja hyvinvointi. Metodologisia haasteita ja mahdollisuuksia. Janus 15(1),19-34.

Helavirta Susanna (2007) Lasten tutkimushaastattelu. Metodologista herkistymistä, joustoa ja tasapainottelua. Yhteiskuntapolitiikka 72(6),629-640.

Honkatukia Päivi, Nyqvist Leo & Pösö Tarja (2007) Violence Talk and Gender in Youth Residential Care. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 8, 56-76.

Korpinen, Johanna & Pösö, Tarja (2007) Approaching Youth Crime through Welfare and Punishment. Teoksessa Malcolm Hill, Andrew Lockyer & Fred Stone (eds.) Child Protection and Youth Crime. London: Jessica Kingsley, 41-60. 

Nätkin Ritva & Vuori Jaana (2007) Perhetyön tieto ja kritiikki: johdatus perhetyön muuttuvaan kenttään. Teoksessa Jaana Vuori & Ritva Nätkin (toim.) Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino, 7-38.

Pösö Tarja (2007) Families: difficult to speak about? Scottish Journal of Residential Care 1997, 14-21.

Pösö Tarja (2007) Lastensuojelun puuttuva tieto. Teoksessa Jaana Vuori & Ritva Nätkin (eds.) Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino.

Vuori Jaana & Nätkin Ritva (2007) (toim.) Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino

2006

Autonen-Vaaraniemi Leena (2006) From risks and crisis to the aspects of power and caring. How children make the home of a divorced man. Teoksessa: Oksanen Atte, Paavilainen Eija & Pösö Tarja (eds.) Comparing Children, Families and Risks. Childhood and Family Research Unit Net Series 2, Tampere: University Press. Verkkojulkaisu. http://tampub.uta.fi/childhood/951-44-6654-3.pdf

Enroos Rosi, Pösö Tarja & Vierula Tarja (2006) Lapset vankilassa. Childhood and Family Research Series 3. Tampere: Tampere University Press.

Eskonen Inkeri, Korpinen Johanna & Raitakari Suvi (2006) Vallan määrittämät lapsi-asiantuntijapuhujat: faktaa, selontekoja ja kokemuksia. Teoksessa Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino & Törrönen, Maritta (toim.) Lapset ja sosiaalityö. Sosiaalityöntutkimuksen vuosikirja. PS-kustannus, Helsinki, 21-44.

Forsberg Hannele & Strandell Harriet (2006) After-school hours: A risk of being alone? In Oksanen, Atte & Paavilainen, Eija & Pösö, Tarja (eds.) Comparing Children, Families and Risks. Family and Childhood Research Unit Net Series No 2, Tampere: University Press. http://tampub.uta.fi/childhood/951-44-6184-3.pdf

Forsberg Hannele (2006) Hyvä, paha, hyvä ja paha isä - lasten kokemuksia väkivaltaisesta isyydestä. Kirja-arvio Åsa Källström Caterin väitöskirjasta "Negotiating normality and deviation - father's violence against mother from children's perspective". Studies in Social Work 5. Örebro: Örebro University, 2004. Janus (14) 1, 90-92.

Forsberg Hannele & Ritala-Koskinen Aino & Törrönen Maritta (2006) Kohti lapsisensitiivistä sosiaalityötä. Teoksessa: Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino & Törrönen, Maritta (toim.) Lapset ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus.

Forsberg Hannele & Ritala-Koskinen Aino & Törrönen Maritta (eds.) (2006) Lapset ja sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja.

Forsberg Hannele & Pösö Tarja (2006) Rädsla, förvirring, glädje - Barnets position vid övervakat umgänge. In Eriksson, Maria (red.) Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik. Gothia Förlag

Forsberg Hannele & Vagli Åse (2006) The social construction of emotions in child protection case-talk. Qualitative Journal of Social Work 5 (1), 9-31.

Forsberg Hannele (2006) Tunteet työssä - esimerkkinä sosiaalityönä tehtävä ihmissuhdetyö. Teoksessa Määttä, Kaarina (ed.) Tunteet ja tunteiden tulkit. Helsinki: Finn Lectura.

Hautanen Teija (2006) Das Recht eines jeden Kindes auf die öffentliche Tagesbetreuung in Finnland. In Gudrun Wolfruber & Heidi Niederkofler & Margit Niederhuber & Maria Mesner (Hrsg) Kinder kriegen – Kinder haben. Analysen im Spannungsfeld zwischen staatlichen Politiken und privaten Lebensentwurfen. Band 5 der Reihe, Bruno Kreisky International Studies. Insbruck & Wien & Bozen: Studien Verlag, 15-27.

Hautanen Teija (2006) Every Child’s Right to Public Day Care in Finland. In Maria Mesner & Gudrun Wolfgruber (eds.) The Policies of Reproduction at the Turn of the 21st Century. The Cases of Finland, Portugal, Romania, Russia, Austria, and the US. Bruno-Kreisky International Studies, vol.6. Insbruck & Wien & Bozen: Studien Verlag; New Jersey: Transaction Publishers, Rutgers, 13-23.

Helavirta Susanna (2006) Lasten hyvä ja huono elämä eläytymismenetelmätarinoiden valossa. Teoksessa Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen & Maritta Törrönen (toim.) Lapset ja sosiaalityö. Juva: PS-kustannus, 195-219.

Honkatukia Päivi, Nyqvist Leo & Pösö Tarja (2006) Rikokset nuorten “juttuina” – narratiivisen lähestymistavan mahdollisuuksia. Teoksessa Päivi Honkatukia & Janne Kivivuori (toim.) Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt ja kontrolli. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Nuorisosasiain neuvottelukunta, 211-234.

Honkatukia Päivi, Nyqvist Leo & Pösö Tarja (2006) Ryhmähaastattelut määrittelyjen ja merkitysten tuottajana – esimerkkinä nuorten puhe väkivallasta. Teoksessa Timo Ahonen (toim.) Oikeussosiologiaa ja kriminologiaa. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, 39-58.

Honkatukia Päivi, Nyqvist Leo & Pösö Tarja (2006) Sensitiiviset aiheet vaikeissa tilanteissa. Teoksessa Hallamaa, Jaana, Launis, Veikko, Lötjönen, Salla & Sorvali, Irma (toim) Tutkimusetiikkaa ihmistieteille. Helsinki: SKS, 296-317.

Honkatukia Päivi, Nyqvist Leo & Pösö Tarja (2006) Violence from within the Reform School. Youth Violence & Juvenile Justice 4(4), 328-344.

Jahnukainen Markku, Kekoni Taru, Kitinoja,Manu & Pösö Tarja (2006) Ongelmia ja mahdollisuuksia – koulukotioppilaan uran moniaineistoinen tarkastelu. Nuorisotutkimus 24(2), 46-60.

Korpinen Johanna & Pösö Tarja (2006) Approaching Youth Crime through Welfare and Punishment: The Finnish Perspective. Teoksessa Malcolm Hill, Andrew Lockyer & Fred Stone (toim.) Youth Justice and Child Protection. London: Jessica Kingsley Publishers, 41-60.

Nätkin Ritva (2006) Contradiction between Gender Equality and Protection of Motherhood: Reproduction Policy in Finland. In Maria Mesner & Gudrun Wolfgruber (eds.) The Policies of Reproduction at the Turn of the 21st Century. The Cases of Finland, Portugal, Romania, Russia, Austria, and the US. Bruno-Kreisky International Studies, vol.6. Insbruck & Wien & Bozen: Studien Verlag; New Jersey: Transaction Publishers, Rutgers, 25-39.

Nätkin Ritva (2006) Geschlechtergerechtigkeit und Mutterschutz als Widerspruch: Reproduktionspolitik in Finnland. In Gudrun Wolfruber & Heidi Niederkofler & Margit Niederhuber & Maria Mesner (Hrsg) Kinder kriegen – Kinder haben. Analysen im Spannungsfeld zwischen staatlichen Politiken und privaten Lebensentwurfen. Band 5 der Reihe, Bruno Kreisky International Studies. Insbruck & Wien & Bozen: Studien Verlag, 29-46

Nätkin Ritva (2006) Johdanto: kulttuurisista merkityksistä hoidon tutkimukseen. Teoksessa Ritva Nätkin (toim.): Pullo, pillerit ja perhe. Vanhemmuus ja p äihdeongelmat. Jyväskylä: PS-kustannus, 5-21

Nätkin Ritva (toim.)(2006) Pullo, pillerit ja perhe. Vanhemmuus ja päihdeongelmat.(artikkelikokoelma) Jyväskylä: PS-kustannus

Nätkin Ritva (2006) Äitiys ja päihteet: kertomus ja politiikka. Teoksessa Ritva Nätkin (toim.): Pullo, pillerit ja perhe. Vanhemmuus ja p äihdeongelmat. Jyväskylä: PS-kustannus, 23-54

Oksanen Atte, Paavilainen Eija & Pösö Tarja (2006) (eds) Comparing Children, Families and Risks. Childhood and Family Researech Series 2. Tampere: Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/childhood/951-44-6654-3.pdf

2005

Autonen-Vaaraniemi Leena (2005) Encounters at Homes. Constructing Masculinities and Femininities in the Interview Situations. Den Gode, den Onde, den Normale - konferenssijulkaisu. Nordisk mansforskningskonferens in Södertälje, Sverige 26-28 november 2004. Verkkojulkaisu. http://www.kvinfo.su.se/lankar/mansforskn%20konf%20-%20Autonen-Vaaraniemi.pdf

Autonen-Vaaraniemi Leena (2005) Mihin katosi marginaalisten miesten kapinapotentiaali? Janus 3 (13), 359-363.

Eriksson Maria, Hester Marianne, Keskinen Suvi & Pringle Keith (eds.) (2005): Tackling Men’s Violence in Families. Nordic Issues and Dilemmas. Policy Press, Bristol. (kirja julkaistaan 22.6.2005)

Eskonen Inkeri (2005) Kertomistila lasten väkivaltakokemuksille. Psykologia, 40 (2), 145-155.

Eskonen Inkeri (2005) Perheväkivalta lasten kertomana. Mitä ja miten lapset kertovat terapeuttisissa ryhmissä perheväkivallasta? (Väitöskirja) Acta Universitatis Tamperensis 1107, Tampere University Press.

Eskonen Inkeri (2005) Violence in Children's Narratives. The International Journal of Child & Family Welfare (8)1, 32-45.

Forsberg Hannele (2005) Case Finland – Family in the context of individual rights and social citizenship. Handbook of World Families. Adams, Bert & Trost, Jan (eds.) Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.

Forsberg Hannele (2005) “Talking feels like you wouldn’t love Dad anymore” – Children’s emotions, close relations and domestic violence. In Eriksson, Maria & Hester, Marianne & Keskinen, Suvi & Pringle, Keith (eds.) Tackling men's violence in families. Nordic issues and dilemmas. Bristol: Policy Press, 49-65.

Hautanen Teija (2005) By-passing the relationship between fatherhood and violence in Finnish policy and research. Teoksessa Maria Eriksson & Marianne Hester & Suvi Keskinen & Keith Pringle (toim.) Tackling men’s violence in families. Nordic issues and dilemmas. Bristol: Policy Press, 67-82.

Keskinen Suvi (2005): Commitments and Contradictions. Linking Violence, Parenthood and Professionalism. In Eriksson, Maria, Hester, Marianne, Keskinen, Suvi & Pringle, Keith (eds.): Tackling Men’s Violence in Families. Nordic Issues and Dilemmas. Bristol: Policy Press, 31-48.

Keskinen Suvi & Nätkin Ritva (2005) Isät, äidit ja lapset alkoholiperheessä. Miksi keskustelu on vuosikymmenten mittaan kapeutunut ja keskittynyt täysin äitiin ja lapseen? Sosiaaliturva 18/2005, 14-16

Keskinen Suvi (2005b): Näkyvän ja näkymättömän välillä. Väkivalta perheammattilaisten työskentelyssä. Teoksessa Näre, Sari & Ronkainen, Suvi (toim.): Sukupuolistunut väkivalta. Yliopistopaino, Helsinki. (tulossa kesällä 2005)

Keskinen Suvi (2005) PerheammattiIaiset ja väkivaltatyön ristiriidat. Sukupuoli, valta ja kielelliset käytännöt. Tampere University Press. (Väitöskirja)

2004

Autonen-Vaaraniemi Leena (2004) Onko miehillä kotia sosiaalityössä? Teoksessa Marjo Kuronen & Riitta Granfelt & Leo Nyqvist & Päivi Petrelius (toim.) Sukupuoli ja sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen 3. vuosikirja 2004. Jyväskylä: PS-kustannus, 223-248.

Eronen Tuija (2004) Kiusatut, etsijät, tyytyväiset ja rikkaat – erilaista häpeästä selviytymistä lastensuojelun asiakkaiden omaelämänkerroissa. Janus 4(12), 359 – 378.

Eskonen Inkeri (2004) Lasten toimijuus perheen väkivaltatilanteissa. Nuorisotutkimus 4, 3-16.

Forsberg Hannele & Lahikainen Anja-Riitta (eds.) (2004) What’s new? Nordic-Baltic Perspectives on Family, Childhood and Social Problems. Family and Childhood Research Unit Net Series No 1, Tampere: University Press.Verkkojulkaisu osoitteessa http://tampub.uta.fi/childhood/951-44-6184-3.pdf

Forsberg Hannele (2004) Havaita, nimetä, uudelleen määrittää, vaieta – Lapsia koskettavan kotiväkivallan kategorisoinnista. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikirja 2003.

Forsberg Hannele & Pösö Tarja (2004) Pelkoa, hämmennystä, iloa - Lapsen asema valvotuissa tapaamisissa. ”Valvotut tapaamiset - lapsen etu?.” Kalavainen, Susanna (toim.) Ensi- ja turvakotien liiton julkaisuja. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto.

Hearn Jeff, Pösö Tarja, Korpinen Johanna, Smith Carole & Whyte Sue (2004) What is Child Protection/Lastensuojelu? Historical and Methodological Issues in Comparative Research on lastensuojelu/Child Protection. International Journal of Social Welfare 13(1), 28 - 41.

Honkatukia Päivi & Pösö Tarja (2004) Rajattu tila ja sukupuoli. In Riitta Granfelt & Marjo Kuronen & Leo Nyqvist & Päivi Petrelius (eds.) Sosiaalityö ja sukupuoli (Social Work and Gender). The Year Book of Social Work Research. Jyväskylä: PS-kustannus, 131 - 162.

Honkatukia Päivi, Nyqvist Leo & Pösö Tarja (2004) Väkivalta koulukodista käsin. In Markku Jahnukainen & Taru Kekoni & Tarja Pösö (eds.) Nuoruus ja koulukoti (Youth and Reform Schools). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 151 - 188.

Jahnukainen Markku, Kekoni Taru & Pösö Tarja (2004) Nuoruus ja koulukoti (Youth and reform schools). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Kantojärvi Aila & Autonen-Vaaraniemi Leena (2004) Kuvia yksinäisyydestä.
Sosiaaliturva 15/04, 20-21.

Keskinen Suvi (2004): Between Abstract Individualism and Gendered Lives. Negotiating Abused Women’s Agency and Identities in Therapy. In Lieblich, Amelia, McAdams, Dan & Josselson, Ruthellen (eds.): Healing Plots. The Narrative Basis of Psychotherapy. Washington, DC: APA Press, 67-87.

Keskinen Suvi (2004): Katkokset ja jatkumot feministisessä sosiaalityökeskustelussa. Teoksessa Kuronen, Marjo, Granfelt, Riitta, Nyqvist, Leo & Petrelius, Päivi (toim.): Sukupuoli ja sosiaalityö. Sosiaalityön vuosikirja. PS-kustannus, Jyväskylä, 19-45.

Keskinen Suvi (2004) Kohtaamisen paikkoja – tieto, valta ja sukupuoli sosiaalityössä. Lehdessä Kiili, Johanna & Närhi, Kati (toim.): Tutkiva sosiaalityö. Talentia/Sosiaalityön tutkimuksen seura. Jyväskylä, 12-14.

Nätkin Ritva (2004) Women’s Agency in Finnish Population Policy 1941-1971: A Maternalist Policy. Österreichische Zeitschrift fur Geschichtswissenschaften/ Austrian Journal for Historical Studies. Bodies/Politics, 15.Jg. Heft 1/2004, 75-92

Pösö Tarja (2004) Erontekojen ristiriitainen välttämättömyys. Esimerkkinä lastensuojelu. In Johanna Kiili & Katri Närhi (eds.) Tutkiva sosiaalityö. Helsinki: Sosiaalityön tutkimuksen seura, 18 - 20.

Pösö Tarja (2004) Families Difficult to Speak About. Some remarks from the Finnish youth residential care. In: Hannele Forsberg & Anja Riitta Lahikainen (eds.) What's New? Nordic-Baltic Perspectives on Childhood and Families. Tampere: Tampere University Press, 77 - 87.

Pösö Tarja (2004) Kasvatustyö sijaishuollossa. Teoksessa Annamaija Puonti, Tuula Saarnio & Anne Hujala (toim.) Lastensuojelu tänään. Helsinki: Tammi, 202 - 213.

Pösö Tarja, Jahnukainen Markku & Kekoni Taru (2004) Koulukoti tutkimuksellisten puheenvuorojen aiheena. In Markku Jahnukainen & Taru Kekoni & Tarja Pösö (eds.) Nuoruus ja koulukoti (Youth and Reform Schools). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 5 - 18.

Pösö Tarja (2004) Studying Youth Residential Care - some methodologicl remarks (2004). In: Fängelseforskning - Imprisonment. Stockholm: Scandinavian Research Council for Criminology, 180 - 190.

Pösö Tarja (2004) The Rights and Wrongs of Ethnographic Research in Youth Residential Setting. Teoksessa Eriksson, T & Tjelflaat, (ed). Residential Care. Aldershot: Ashgate, 203 - 216.

Pösö Tarja (2004) Vakavat silmät ja muita kokemuksia koulukodista (Serious eyes and other experiences of reform schools). Tutkimuksia 133. Helsinki: Stakes.

Raitakari Suvi (2004) Institutionaalisesti tulkittu ja neuvoteltu nuori. Huolta herättävä nuori palaverivuorovaikutuksen osapuolena. Nuorisotutkimus 22(4), 35 – 48.

Sipilä-Lähdekorpi Pirkko (2004) “Hirveesti tekijänsä näköistä” Koulukuraattorin työ peruskoulun yläluokilla. Oy Finn Lectura Ab. (Väitöskirja)

2003

Forsberg Hannele (2003) Hajottavat ja koossapitävät tunteet. Teoksessa Forsberg, Hannele & Nätkin, Ritva (toim.) Perhe murroksessa – kriittisen perhetutkimuksen j äljillä. Helsinki: Gaudeamus.

Forsberg Hannele (2003) Kriittistä näkökulmaa jäljittämässä. Johdantoartikkeli teoksessa Forsberg, Hannele & Nätkin, Ritva (toim.) Perhe murroksessa – kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Gaudeamus.

Forsberg Hannele & Nätkin Ritva (toim.) (2003) Perhe murroksessa – kriittisen perhetutkimuksen j äljillä. Helsinki: Gaudeamus.

Heino Tarja & Pösö Tarja (2003) Tilastot ja tarinat lastensuojelussa. (Statistics and stories as information sources about child protection). Yhteiskuntapolitiikka 68(6), 584 - 597.

Honkatukia Päivi, Nyqvist Leo & Pösö Tarja (2003) Sensitive Issues in Vulnerable Conditions - Studying Violence in Youth Residential Care. Young 11(4), 323 - 339.

Honkatukia Päivi & Pösö Tarja (2003) Young people narrating violence in reformatory schools: some preliminary remarks. In Alana Lentin (ed.) Learning from violence. The youth dimension. Directorate of Youth and Sport. Strasbourg Cedex: Council of Europe, 89 - 98.

Keskinen Suvi (2003a) Tulkintojen tuottamisen asiantuntijuus ja asiakkaiden narratiivit. Lastensuojelutyön kehittämistä sosiaalityön käytännön opetuksen yhteydessä. Teoksessa Anis, Merja, Keskinen, Suvi & Karvinen-Niinikoski, Synnöve (toim.): Käytännön opetus sosiaalityötä kehittämässä. Vuoropuhelua käytännön sosiaalityön, opetuksen ja kehittämisen tiimoilta. Turun yliopiston Sosiaalipolitiikan laitoksen julkaisuja B: 27/2003, 77-89.

Nätkin Ritva (2003) Moninaiset perhemuodot ja lapsen hyvä. Teoksessa Hannele Forsberg & Ritva Nätkin: Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä.Gaudeamus, Helsinki, 16-38

Nätkin Ritva (2003) Äitiyden medikalisaatio ja hyvinvointipalvelut. Teoksessa Satu Ranta-Tyrkkö & Arja Ropo (toim.) Turvallista hyvinvointia. Tampere University Press, Tampere, 95-112

Paavilainen Eija & Pösö Tarja (2003) Lapset, perhe ja väkivaltatyö. (Children, Families and Work with Violence). Helsinki: Wsoy.

Pösö Tarja (2003) Adoptio perhesuhteiden uudelleenjärjestelynä. In Hannele Forsberg & Ritva Nätkin (eds.) Perhe murroksessa. (Family in Change). Helsinki: Gaudeamus, 140 - 158.

Pösö Tarja (2003) Lastesuojelutyön ja palvelujärjestelmän haasteet. Sosiaalipedagogiikan aikakausikirja 4(1), 55 - 64.

Ritala-Koskinen Aino (2003) (Uus)perhe lapsen silmin. Teoksessa: Hannele Forsberg & Ritva Nätkin (toim.) Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Gaudeamus, 121-139.

Ritala-Koskinen Aino (2003) Onnistumisia lastensuojelussa. Teoksessa: Mirja Satka & Anneli Pohjola & Marketta Rajavaara (eds): Sosiaalityö ja vaikuttaminen ). Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2. Jyväskylä: SoPhi.

2002

Autonen-Vaaraniemi Leena (2002) Man at Home. Masculine Dimensions of Domestic Life. In: Lorenzen, Elisabeth og Maria Grönroos (red.)På nye eventyr – mandsforskere uden graenser. Artikler fra nordisk konferance om mandsforskning. NIKK småskrifter nr. 6, 74-77.

Anderson Gun, Pösö Tarja & Väisänen Erja (2002) School social work: Finland and other Nordic countries: Cooperative Professionalism in Schools. In Marion Huxtable and Eric Blyth (eds.), School Social Work Worldwide. Annapolis: NASW Press. 2002, 77 - 91.

Forsberg Hannele (2002) Children’s Feedback on the Helping Practices of Shelters. Kön och Våld i Norden/Gender and Violence in the Nordic Countries –konferenssijulkaisu. Nordiska Ministerrådet. Forsking. Tema Nord 2002:545. Report from a conference in Koge, Denmark 23-24 November 2001, 307-320. My ös www-julkaisuna osoitteessa www.norfa.no

Forsberg Hannele & Pösö Tarja (2002) Lapset ja informaatioteknologian avaamat paradoksit. Ote-lehti 3/2002, 4-9.

Forsberg Hannele (2002) Lasten asiakkuudet ja asiakkuuskokemukset turvakodeissa. Arviointitutkimus valtakunnallisesta Lapsen aika –projektista. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 31, Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto.

Forsberg Hannele & Pösö Tarja (2002) Social Work Evaluation – Do the Words Matter? Verkkojulkaisu www.uta.fi/laitokset/sospol/eval2002/Forsberg &Poso.PDF

Hautanen Teija (2002) Keskustelua väkivaltaisen miehen isyydestä. Janus - Sosiaalipolitiikan ja sosiaality ön aikakauslehti 3 (10), 237-249.

Keskinen Suvi (2002) The Threat of Violence and the Strength of Motherhood? Constructing Agency and Narrative Identities in a Therapeutic Encounter. In Eriksson, Maria, Nenola, Aili & Muhonen Nielsen, Marika (eds.): Kön och våld i Norden. Tema Nord 545. Nordiska Ministerrådet, Koepenhavn, 219-231.

Keskinen Suvi (2002) Traumatised Mothers and Important Father-relations. Violence, Gender and Parenthood in the Practices of Family Counselling. In Karstensen, Guro (ed): Subjekt, Politik och Könskonstruktion: det jämställda Norden som framtidsverkstad. Rapport från en nordisk forskningskonferens 28.2.-1.3.2002, Stockholm. NIKK småskrifter 8/2002, Oslo, 101-104.

Nätkin Ritva (2002) Hyvinvointia perheille: väestöpolitiikka ja naisten toimijuus. Teoksessa Tuula Gordon & Katri Komulainen & Kirsti Lempiäinen (toim.): Suomineitonen hei. Kansallisuuden sukupuoli. Vastapaino, Tampere, 176-192

Nätkin Ritva (2002) Äiti, lapsi ja suhteiden politiikka. Julkaisussa Tuovi Keränen & Leena Ruskomaa (toim.): Näkökulmia äitiyteen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Löytöretki vanhemmuuteen -projekti, 47-52

Pösö Tarja (2002) Lasten suojeleminen on pysyvästi ajankohtaista. In: Markku Jahnukainen (eds.) (2002) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto, 397- 405.

Pösö Tarja & Salomaa Irmeli (2002) Lastensuojelu (liiteraportti) (Child Protection / State Steering). In: Lasse Oulasvirta & Jukka Ohtonen & Jari Stenvall, Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus. Tasapainoista ratkaisua etsimässä. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002: 19. Internet-versio http://www.stm.fi/suomi/tao/julkaisut/oulasvirta/liiteraportti.pdf

Ritala-Koskinen Aino (2002) Uusperhe kasvun paikkana. Teoksessa: Laura Kolbe & Katriina Järvinen (eds.) Onks ketään kotona. Kasvatuksen suuntaa etsimässä. Helsinki: Tammi, 138-151.

Ritala-Koskinen Aino (2002) ”Se on ihan sellanen luonnollinen asia mulle” – Uusperhesuhteet lapsen myönteisinä kokemuksina. Teoksessan: Perheasioita. Puhetta nykyperheestä. Tampereen hiippakunnan vuosikirja LIV. Tampere: Tampereen hiippakunta, 36-47.

Strömpl Judit (2002) The K. School. Residential Management of Troublesome Girls in Transition-time Estonia. (Väitöskirja).

2001

Eskonen Inkeri (2001) Miten lapset kertovat läheisiin suhteisiin liittyvästä väkivallasta? Lasten terapiaryhmässä käyttämien kerrontatapojen analyysi. Janus (9)1, 22-39.

Forsberg Hannele (2001) Involvement, Attendance and Participation of Children in Child Protection. In Seltzer, Mike et. all (eds.) ”Listening to the Welfare State: Conversation Analysis and Ethnographic Studies of Client-Helper Interaction in Nordic Welfare Systems”. Avebury: Ashgate, 57-76.

Forsberg Hannele & Pösö Tarja (2001) Virtuaaliyhteisöllisyys ja langaton kommunikaatio – uhka ja mahdollisuus lapsille. Teoksessa Kangassalo, Marjatta & Suoranta, Juha (toim.) Lasten tietoyhteiskunta. University Press: Tampere, 193-206.

Keskinen Suvi (2001) Ahdistavien tunteiden äärellä. Tutkijan, väkivaltaa kokeneiden naisten ja kulttuurin kohtaamisia. Naistutkimus – Kvinnoforskning 14: 3, 29-40.

Nätkin Ritva (2001) Päihdeongelmaiset äidit - uutta äitiyspolitiikkaa? Arviointitutkimus projektista. Julkaisussa Maarit Andersson (toim.): Tartu hetkeen. Apua ja hoitoa päihteitä käyttäville vauvaperheille. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 27, Helsinki, 32-49

Pösö Tarja (2001) Aluksi. Alkusanat teokseen Oranen, Mikko (toim.) Perheväkivallan varjossa. Raportti lapsikeskeisen työn kehittämisestä. Julkaisu 30. 2001. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto, 7 - 10.

Pösö Tarja (2001) Child Protection without Children - or Finnish Children without Problems? In Joel Best (ed.) How Claims Spread. Cross-national Diffusion of Social Problems. New York: Aldine de Gruyter, 283-304.

Ritala-Koskinen Aino (2001) Mikä on lapsen perhe? – Tulkintoja lasten uusperhesuhteista. Helsinki : Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 38. (Väitöskirja).

Ritala-Koskinen Aino (2001) (Uus)perhe lapsen kautta. Lectio praecursoria. Nuorisotutkimus 3, 48-52.

2000

Forsberg Hannele (2000) Lapsen näkökulmaa tavoittamassa – Arviointitutkimus turvakotien lapsikeskeisyyttä kehittävästä projektista. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 24.

Nätkin Ritva (2000) Punaorpokysymyksestä hyvinvointipolitiikkaan. Julkaisussa Jari Heinonen & Ritva Nätkin (toim.): 90 vuotta tamperelaista sosiaalipolitiikkaa. Sosiaalipoliittinen yhdistys 90 vuotta. Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos, Tutkimuksia Sarja B Nro 20, 12-19

Nätkin Ritva (2000) Äitien päihdeongelmien tutkimus hoidon tukena. Esikko, 18.vsk,
3/2000, 21

Pösö Tarja (2000) Hyvinvointivaltiollinen lastensuojelu ja lapsen oikeudet. In Eeva Valjakka (ed.) (2000) Näkökulmia lapsen oikeuksiin. Helsinki: YK-liitto, 32-39.

1999

Forsberg Hannele (1999) Förälrarskap som problem och resurs för barnskyddet. Nordisk Sosialt Arbeid 4/1999, 194-203.

Forsberg Hannele (1999) Speaking of Emotions in Child Protection Work. In Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Pösö, Tarja (eds.) Constructing Social Work Practices. Avebury: Ashgate, 116-132.

Hautanen Teija (1999) "Valkoinen mekko? Oletko hullu?" Katse, häpeä ja subjektius kuukautissuojamainoksissa. Pro gradu -tutkielma, Sosiaalipolitiikan laitos. Tampereen yliopisto.

1998

Forsberg Hannele (1998) Perheen ja lapsen tähden - etnografia kahdesta lastensuojelun asiantuntijakulttuurista. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto. (Väitöskirja)

Nätkin Ritva (1998) Hyvinvointivaltio, naiset ja Euroopan yhdentyminen. Teoksessa Seikko Eskola ym.,: Optiovoitto koko kansalle, Hyvintointiyhteiskunnan tulevaisuus. Opinion, Gummerus, Helsinki, 128-136

Nätkin Ritva (1998) Miten ratkaista ammatillisesti äitien päihdeongelma? Esikko, 16. vsk, 4/1998, 22-23

Nätkin Ritva (1998) Äitiys. Teoksessa Elina Saksala (toim.): Muutoksen sosiologiaa. Yle-opetuspalvelut, Yleisradio Oy, Helsinki, 68-74

Pösö Tarja (1998) Family as Framework: gendered residential treatment of troublesome youth. International Journal of Child and Family Welfare. 1(1),. 70 - 81.

1997

Heino Tarja, Korpinen Johanna & Sallila Seppo (1997) Tutkimus lääninoikeuksien tekemistä ratkaisuista lastensuojeluasioissa. Aiheita 36. Stakes, Helsinki.

Nätkin Ritva (1997) Kamppailu suomalaisesta äitiydestä. Maternalismi, väestöpolitiikka ja naisten kertomukset. Gaudeamus, Helsinki. (Väitöskirja).

Nätkin Ritva (1997) Naistutkimusta äitinä ja tyttärenä - näkökulmien vaihtelua. Teoksessa JP. Roos & Anna Rotkirch (toim.): Lapset ja vanhemmat. Gaudeamus, Helsinki, 174-187

Pösö Tarja (1997) Finland: Child Abuse as a Family Problem. In: Gilbert, Neil (ed.), Comatting Child Abuse. International Perspectives and Trends. Oxford: Oxford University Press, 143-167.

Pösö Tarja (1997) Lastensuojelun vanhat teemat, uudet kysymykset (Child Protection - old themes, new questions). In Viialainen, Riitta & Maaniittu, Maisa (eds.), Tehdä itsensä tarpeettomaksi. Sosiaalityö 1990-luvulla. (Making oneself useless. Social work in the 90's). Report 213. Helsinki: Stakes, 145-160.

Pösö Tarja (1997) Extrafamilial care in the best interest of the child. Julkaisussa: Extrafamilial care in Finland. Helsinki. The Central Union for Child Welfare, 16-18.

Ritala-Koskinen Aino (1997) Stepfamilies from the Child’s Perspective: From Stepfamily to Close Relationships. teoksessa: Irene Levin & Marvin B. Sussman (toim.): Stepfamilies From Various Perspectives. New York: The Haworth Press, Inc. (A monograph published simultaneously as Marriage and Family Review, Vol. 26, Nos. 1/2/3/4.)

1996

Forsberg Hannele (1996) Mikä on tietoa lastensuojelussa? Nonverbaalisen tunnetiedon verbalisointiharjoitus. Janus (4) 4, 381-394.

Korpinen Johanna (1996) Child Welfare in Nordic Countries and the UK teoksessa Tisdall, E. Kay M (ed) (1996). Child Welfare: Reviewing the Framework. HMSO, Edinburgh, 96-110.

Pösö Tarja (1996) Lastensuojelun kaksi maailmaa: englantilaisen ja suomalaisen järjestelmän vertailua. (The Two Worlds of Child Protection: Comparing the English and Finnish Systems.) (1996) Janus 4(2), 169 - 178.

Ritala-Koskinen Aino (1996) Uusperhelapset perheensä määrittelijöinä. Teoksessa: Lyytinen, Paula & Lyytinen, Heikki (eds.), Lapsi ja tutkimus. Jyväskylän yliopiston lapsitutkimuskeskus. Jyväskylä: Atena kustannus Oy, 135-149.

1995

Anttonen Anneli, Forsberg Hannele & Huhtanen Raija (1995) Family Obligations in Finland. In Millar, Jane & Warman, Andrea (eds.). Defining Family Obligations in Europe. Bath Social Policy Papers No. 23. Centre for the Analysis of Social Policy. Bath: University of Bath, 65-86.

Forsberg Hannele (1995) Service-worthy Families - the Idea of Family and the Practice of a Family Support Centre. In Perttula, Ulla-Maija & Pösö, Tarja (eds.) Social Work in Scandinavia - Presentations, Changes and Challenges. Department of Social Policy. Series C 7/1995, 138-154.

Forsberg Hannele (1995) Perhe ja elämän eväät. Perheongelmat sosiaalityöntekijöiden tapauskuvauksissa. Teoksessa Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Pösö, Tarja. Sosiaalityö, asiakas ja sosiaaliset ongelmat - konstruktionistinen näkökulma. Jyv äskylä: Sosiaaliturvan keskusliitto, 54-75.

Forsberg Hannele & Ritala-Koskinen Aino (1995) Perheen muutoskuvat ja muutoksen mahdollisuudet. Teoksessa Utelias Järki ja sosiaalipolitiikka. Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto, 49-57.

Forsberg Hannele (1995) Sosiaalitoimiston isä - kaivattu, toivoton, uhkaava. Teoksessa Eräsaari, Leena & Julkunen, Raija & Silius, Harriet (toim.) Naiset julkisen ja yksityisen rajoilla. Tampere: Vastapaino, 132-149.

Nätkin Ritva (1995) Maternaalisuuden kertomukset. Teoksessa Leena Eräsaari & Raija ulkunen & Harriet Silius (toim.): Naiset yksityisen ja julkisen rajalla. Vastapaino, Tampere, 67-87

Pösö Tarja (1995) Lasten pahoinpitely lastensuojelussa - ollako vai eikö olla? (Child Abuse - To Be or Not To Be?) In: Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.), Sosiaalityö, asiakas ja sosiaaliset ongelmat - konstruktionistinen näkökulma. (Social Work, Clienthood and Social Problems - a Constructionist View.) Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto, 32 - 53.

Pösö Tarja (1995) Hoidollisuus ja kokonaisvaltainen huolenpito lastensuojelutyössä - välineenä sijaishuolto. (Treatment and Holistic Care in Child Welfare - out-of-home placements as a tool.). In Annikki Alho & Petri Virtanen (eds), Lastensuojelu. (Child Welfare) Helsinki: WSOY, 78 - 94.

Ritala-Koskinen Aino (1995) Children and the construction of close relationships: How to find out children's point of view. Teoksessa: Julia Brannen & Margaret O'Brien (toim.) Childhood and Parenthood. Proceedings of ISA Committee for Family Research Conference on Children and Families, 1994. Institute of Education. London, Essex: University of London.

1994

Forsberg Hannele (1994) Family as a Discursive Phenomenon in Social Offices. In Anneli Anttonen (ed.): Women and the Welfare State: Politics, Professions and Practices. Department of Social Policy. Working Papers. No 87. University of Jyväskylä: Jyväskylä, 131-141.

Forsberg Hannele (1994) Yksi ja monta perhettä. Tutkimus sosiaalityöntekijöiden perhetulkinnoista sosiaalitoimistotyössä. Stakes:Tutkimuksia 42. Helsinki: Stakes. (lisensiaatintutkimus).

Forsberg Hannele, Kuronen Marjo, Pösö Tarja & Ritala-Koskinen Aino (1994) Perheongelmat ja asiantuntijakäytännöt. Teoksessa Heikkilä, Matti & Vähätalo, Kari (toim.): Huono-osaisuuden monet kasvot. Helsinki: Gaudeamus, 212-226.

Forsberg Hannele, Kuronen Marjo & Ritala-Koskinen Aino (1994) Perheen arki tänään - postromanttinen näkökulma. Tiedepolitiikka-lehti 1, 21-26.

Forsberg Hannele, Kuronen Marjo, Pösö Tarja & Ritala-Koskinen Aino (1994) Mitä kuuluu perhe? YK:n Perheen vuoden 1994 avausseminaari 10.1.1994. Perheen vuoden julkaisuja 6/1994. YK:n Perheen vuoden 1994 toimikunta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Forsberg Hannele, Kuronen Marjo, Pösö Tarja & Ritala-Koskinen Aino (1994),
Perheongelmat ja asiantuntijakäytännöt.(Family Problems and Expertise Practices.) In Matti Heikkilä & Kari Vähätalo (eds.), Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos. (Marginalization and the Changing Welfare State.) Helsinki: Gaudeamus, 212 - 226.

Nätkin Ritva, Anttonen Anneli & Henriksson Lea (toim.) (1994) Naisten hyvinvointivaltio. Tampere: Vastapaino.

Nätkin Ritva (1994) Motherhood, abortion and professionals in the Finnish welfare state after World War II. Julkaisussa Anneli Anttonen (ed.): Women and the Welfare State: Politics, Professions and Practices. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen työpapereita, No. 87, 1994, 111-127.

Nätkin Ritva (1994) Väestöpolitiikka, abortti ja äitiys - hyvinvointivaltion ammattilaisten ja naisten suhteen tarkastelua. Teoksessa Anneli Anttonen & Lea Henriksson & Ritva Nätkin (toim.): Naisten hyvinvointivaltio, Tampere: Vastapaino, 129-156.

Pösö Tarja (1994) Laitos lapsen etuna? (Institutional Placement for the Best Interest of the Child?) In Maritta Törrönen (ed.), Lapsen etu ja viidakon laki (The Best Interest of the Child and the Laws of Jungle). Julkaisu 94. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, 40 - 53.

Ritala-Koskinen Aino (1994) Family Structures are Changing - What about the Idea of the Family. Innovation. The European Journal of Social Sciences. (Current trends in European Sociology III: Family Structures and New Forms of Living Together.) Volume 7, n:o 1, 41-49.

1993

Forsberg Hannele (1993) Doing Fatherhood. In Settles, Barbara H. & Trost, Jan (eds.). Working Papers. XXX Seminar. Comittee on Family Research. International Sociological Association. Gender and Families: Choices, Challenges and Changing Policy. Annapolis, Maryland, USA.

Nätkin Ritva (1993) Äitiys ja sukupuolten väliset suhteet. Teoksessa Ulla Piela (toim.): Aikanaisia. Kirjoituksia naisten omaelämäkerroista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Tietolipas 127, Helsinki, 165-187

Pösö Tarja (1993) Kolme koulukotia. Tutkimus tyttöjen ja poikien poikkeavuuden määrittelykäytännöistä koulukotihoidossa. (Väitöskirja) Acta Universitatis Tamperensis. Ser A Vol. 388. Tampere: University of Tampere.

Ritala-Koskinen Aino (1993) Onko uusperheestä perheeksi? Tutkimus uusperheen kulttuurisesta kuvasta suomalaisten naisten- ja perhelehtien konstruoimana. Jyväskylän yliopiston perhetutkimusyksikön julkaisuja 4. Jyväskylä (licentiate thesis.)

Ritala-Koskinen Aino (1993) The child centred perspective: A key to studying the stepfamily. In Barbara H. Settles and Jan Trost (toim.) Gender and Families: Choices, Challenges and Changing Policy. Working Papers. XXX Seminar, Committee on Family Research, International Sociological Association. Annapolis, Maryland, USA, November 6-9, 1993.

1992

Ritala-Koskinen Aino (1992) Uusperhe näyttää perheen merkit. Stepfamily makes visible the signs of the family.] In: Alanen, Leena & Kähkönen, Päivi (toim.): Arki, perhe, politiikka. Näkökulmia perheeseen ja perhetutkimukseen. Jyväskylän yliopiston perhetutkimusyksikön julkaisuja 3. Jyväskylä.

1991

Forsberg Hannele, Kuronen Marjo, Pösö Tarja & Ritala-Koskinen Aino (1991) Kun perhe hajoaa ja on kuitenkin kaikkialla. Sosiaalipolitiikka 1991. Sosiaalipoliittisen Yhdistyksen vuosikirja. Vammala: Sosiaalipolittinen yhdistys, 37-49.

Forsberg Hannele (1991) Perhe sosiaalitoimiston arjessa - analyysin ensiaskeleita. Artikkeli teoksessa Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa. Katkelmia empiirisen tutkimusenteon vaiheista. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia. Sarja A Nro 1. Tampere: Tampereen yliopisto, 122-138.

Forsberg Hannele (1991) Sosiaalityön käytännöissä elävä perheys. Artikkeli Sosiaaliturva-lehdessä 21, 1058-1068.

Nätkin Ritva (1991) Familj, klass och kön i välfärdsstaten. Julkaisussa Panu Pulma (toim.): Den problematiska familjen. Historiallinen arkisto 97, Suomen Historiallinen Seura 1991. Helsinki, 99-121

Nätkin Ritva (1991) Siveettömät, itsekkäät, emansipeeratut - Naiset ovat kamppailleet oikeudesta äitiyteen. Antologiassa Sinikka Nopola (toim.): Äiti tuu ikkunaan. WSOY, Helsinki, 4-21

Pösö Tarja (1991) Welfare for girls, justice for boys? Treatment of Troublesome Youth in the Finnish Residential Child Welfare. In Annika Snare (ed.), Youth, Crime and Justice. Scandinavian Studies of Criminology. Vol. 12. Norwegian University Press, 98 - 120.

Ritala-Koskinen Aino (1991) "Kun on sinun, minun ja meidän lapset" - eli uusperhettä etsimässä.Teoksessa: Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia, Sarja A Nro 1. Tampere: Tampereen yliopisto, 93-108.

1990

Forsberg Hannele (1990) Synpunkter på hur uppfattning om familjen reproduceras inom socialt arbete. Nordisk Sosialt Arbeid 3/1990, 46-58.

Nätkin Ritva (1990) Äidinhoivan ylevyys ja kodin turva. Naisten murrettava äidinhoivan kehä perheessä. Sosiaaliviesti 1/90, 27-28

1989

1988

Nätkin Ritva (1988) Alkoholikulttuuri ja sukupuolten väliset suhteet. Naisten kokemuksia ja naistutkimuksen näkökulmia. Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan yleisen linjan lisensiaatin tutkimus, toukokuu 1988 (koostuu julkaistuista artikkeleista; julkaisematon alku- ja loppuluku)

Nätkin Ritva (1988) Valta ja vastuu perheessä. Julkaisussa Merja Leskinen (toim.): Elämäntapa, arjen punainen lanka. Työväen Sivistysliitto TSL ry, 84-95

1987

Nätkin Ritva (1987) Viina kolmantena pyöränä avioliitossa. Alkoholipolitiikka, Vol. 52: 2-8

Nätkin Ritva (1987) Avioliitto ja alkoholi naisen kannalta. Tiimi 1/87, 12-14

1986

Forsberg-Kupias Hannele & Salminen Tuula (1986) Perheen merkitys ja perheeseen kohdistuva sosiaalityö. Perhekeskeisen sosiaalityön käsitteen ja funktion tarkastelua yhteiskuntakehityksen valossa. Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia 81. Tampere: Tampereen yliopisto, 150s.

Nätkin Ritva (1986) Naisten vastuun ja kotien ylläpitämisen ristiriidoista. Teoksessa Liisa Rantalaiho (toim.): Miesten tiede, naisten puuhat. Yhteiskuntatieteen kritiikkiä naisten työn näkökulmasta. Tampere, 156-180

Nätkin Ritva (1986) Äktenskapen och alkoholen. Julkaisussa: Kvinnoforskning kring rusmedel 2. Rapport från ett nordiskt forskarseminarium 1986. NAD-publikation nr 14, 67-73

1985

Nätkin Ritva (1985) Lähiöravintola (yhdessä Pekka Sulkusen, Pertti Alasuutarin ja Merja Kinnusen kanssa). Otava, Helsinki

Nätkin Ritva & Kyllönen Sari (1985) Opiskelevan äidin kaksi maailmaa. Tutkimus Tampereen yliopistossa opiskelevien pienten lasten äitien arkipäivästä, opintojen kulusta ja ammattitoiveista. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Sarja B 42, 1985 (tekijöiden pro gradu ja sivulaudaturtutkielma Tampereen yliopiston sosiologian laitokselle, maaliskuu 1985.)

1984

Nätkin Ritva (1984) Lähiöravintola ja perhe - naisnäkökulma. Julkaisussa: Elämäntavan muutos ja päihteet, Helsingin yliopistossa 5.- 6.9.1983 pidetyn symposiumin luennot. Sosiaalihallituksen julkaisuja 6, Helsinki, 69-84

Nätkin Ritva (1984) Universitetet och den studerande moderns vardag. Julkaisussa Ranghild Andresen (red.): Kjonnsproduksjon. Arbejdspapirer fra NSU nr.9, Aalborg, 57-72

 

VÄITÖSKIRJAT

Eronen Tuija (2012) Lastenkoti osana elämäntarinaa - narratiivinen tutkimus lastenkodissa asuneiden kertomuksista. Acta Universitatis Tamperensis; 1713. Tampere University Press.

Susanna Helavirta (2011) Lapset hyvinvointitiedon tuottajina. Acta Universitatis Tamperensis; 1669. Tampere University Press.

Laakso Riitta (2009) Arjen rutiinit ja yllätykset - etnografia lastenkotityöstä. Acta Universitatis Tamperensis 1444. Tampere University Press: Tampere. 

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2009) Eronneiden miesten kodit ja kotikäytännöt. Acta Universitatis Tamperensis 1445. Tampere: Tampereen yliopisto.

Korpinen Johanna (2008) Istuntoja institutionaalisen katseen alla: lastensuojelun suulliset käsittelyt hallinto-oikeudessa. Acta Universitatis Tamperensis 1322, Tampere University Press.

Eskonen Inkeri (2005) Perheväkivalta lasten kertomana. Mitä ja miten lapset kertovat terapeuttisissa ryhmissä perheväkivallasta? Acta Universitatis Tamperensis 1107, Tampere University Press.

Keskinen Suvi (2005) Perheammattilaiset ja väkivaltatyön ristiriidat. Sukupuoli, valta ja kielelliset käytännöt. Tampere University Press.

Sipilä-Lähdekorpi Pirkko (2004) “Hirveesti tekijänsä näköistä” Koulukuraattorin työ peruskoulun yl äluokilla. Oy Finn Lectura Ab.

Strömpl Judit (2002) The K. School. Residential Management of Troublesome Girls in Transition-time Estonia.

Ritala-Koskinen Aino (2001) Mikä on lapsen perhe? – Tulkintoja lasten uusperhesuhteista. Helsinki : Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, V äestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 38.

Forsberg Hannele (1998) Perheen ja lapsen tähden - etnografia kahdesta lastensuojelun asiantuntijakulttuurista. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto.

Nätkin Ritva (1997) Kamppailu suomalaisesta äitiydestä. Maternalismi, väestöpolitiikka ja naisten kertomukset. Gaudeamus, Helsinki.

Pösö Tarja (1993) Kolme koulukotia. Tutkimus tyttöjen ja poikien poikkeavuuden määrittelykäytännöistä koulukotihoidossa. Acta Universitatis Tamperensis. Ser A Vol. 388. Tampere: University of Tampere.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.2.2018 14.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti