Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus: lapset, nuoret ja perheet: suhteet, politiikat ja käytännöt:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Lapset, nuoret ja perheet: suhteet, politiikat ja käytännöt 

Takaisin

Tutkimusprojektit / Research projects

Postdoc -tutkimusprojekti, YTT Rosi Enroos: Perhe-elämää vankilan varjossa. Rahoittaja Rikosseuraamuslaitos. 2018.

Consent and objection in child welfare decision-making [Suostumus ja tahdonvastaisuus lastensuojelun päätöksenteossa – sosio-legaalinen tarkastelu] 1.9.2017–30.3.2021, Suomen Akatemia /Academy of Finland.

Nuoret yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa muutoksessa (WORK-Preca 2008-2011, johtajana Helena Helve, http://www.helenahelve.fi/work-preca-project/).

Generational negotiations, social control and gendered sexuality (GENESO) (2012–2016; http://www.nuorisotutkimusseura.fi/geneso).

ISCH COST Action -hanke Intergenerational Family Solidarity across Europe (INTERFASOL, 2014-2017), http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1311 ja http://www.interfasol.eu/intranet/

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma [Child welfare care orders as interventions - a process view from inside], 2013-2015, Suomen Akatemia [Academy of Finland] Tutkijat/researchers: YTT Riitta Laakso, YTT Susanna Helavirta, VTT Tarja Heino, YTM Rosi Enroos  ja YTT Tarja Pösö (vastuullinen tutkija/PI).

Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services. A cross-country study of decision-making, 2012-2015, The Research Council of Norway, johtaja professori Marit Skivenes, University of Bergen, Suomen osatutkimuksen vastuuhenkilö Tarja Pösö.

Child Welfare Systems and Migrant Families.  2011-2013 (Tarja Pösö) http://www.hib.no/avd_ahs/fou/book_project.asp 

Lasten monipaikkainen asuminen/Multi-local residency of children. Alli Paasikiven Säätiö. 2013-> . (Hannele Forsberg (PI), Aino Ritala-Koskinen, Leena Autonen-Vaaraniemi, Outi Kauko).

Huostaanotettujen lasten pitkittäistutkimus. Osa 2 Longitudinal study of children taken into care, part 2]., Suomen Akatemia [Academy of Finland] 2010-2013, kokonaishankkeen johtaja (PI) Tarja Heino, THL, osahankkeen vastuuhenkilö Tarja Pösö, tutkija YTT Tuija Eronen.

Lastensuojelun sijaishuollon valinnat, Kunnallisalan Kehittämissäätiö (2012–2013)

Institutional practices and information systems in the production and use of information in child protection (CHILDINFO), Suomen Akatemia 2010-2012, johtaja Pertti Vakkari, Informaatiotutkimuksen  ja interaktiivisen median laitos.

Uncertain knowledge, contested family practices and social work, Varttuneen tutkijan projekti/Hannele Forsberg. Suomen Akatemia (2009-2010)

Sosiaalityöntekijän sisäinen ura: jaksamista ja jatkamista lastensuojelussa TSR (2008-2010)

Moraalinen järkeily ja kiistanalaiset perhesuhteet, Suomen Akatemia (2007-2009)

Lastensuojelun tieto, STM (1.10.2007-31.10.2009)

Erityinen huolenpito koulukodeissa, Stakes (2007-2008) 

Lastensuojelun tutkimuskatsaus, STM

Lapset vankilassa, Rikosseuraamusvirasto (2006-2007).

Lapset valvotuissa tapaamisissa, Ensi- ja turvakotien liitto 2003-2005

Anybody home? After-school activities, Configurations and (In)security of Small Schoolchildren 2004-2005. Suomen Akatemia

Erot perheissä: Perheammattilaiset, sukupuoli, erot ja ongelmat (2003-07). Suomen Akatemia

Nuoret, väkivalta ja koulukoti, 2002 - 2005. Yhteistyöhanke Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitoksen, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen välillä.

Nuorten tuettu asuminen, Omakolo -projektin arviointitutkimus, 2001 - 2003, Nuorten ystävät ry.

Koulukotioppilaan urat, 2001 - 2003, Stakes.

Comparing the Language of Feeling in Child Protection. Osarahoitus Norfa 2001-2003

Lapsen aika –projektin arviointitutkimushanke. Ensi- ja turvakotien liitto 1999-2002

Perheongelmat ja sosiaalityö. Suomen Akatemia 1991-1992

 

Tutkimusyhteistyö:

Nordic research on interventions to protect and support children exposed to violence in their family, Nordforsk 2009-2011.

Lastensuojelun tutkimusohjelman laatiminen, 2002, Osaava lastensuojelu -hanke. Pikassos Oy.

Lapset ja tietoyhteiskunta. TaY ym. 2001-2002

Accomplishing the Caseness. University of Manchester, UK. 1996 - 2003.

Language, Interaction and Social Care in the Nordic Welfare Systems. Norfa 1995-2001

Defining Family Obligations in Europe. Joseph Rowntree Foundation University of Bath, UK 1994-1995 (joht. Jane Millar & Andrea Warman)

Lapsen kasvuolot Suomessa. ITLA 1990-1992

Hyvinvointivaltion sukupuolijärjestelmä - sateenvarjoprojekti. Suomen akatemia 1990-1995


Tekeillä olevat väitöskirjat

Anna Pekkarinen: Tiedonmuodostuksen etiikka lasten ja lapsiperheiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä.

Arttu Salo: Miesten alkoholinkäytön kulttuuriset merkitykset  ja isyys.

Fon Courage Bobong: Children's perspectives on child abuse.

Sinikka Forsman: Sosiaalityöntekijän sisäinen ura lastensuojelussa.

Suvi Holmberg: Rinta- ja eturauhassyöpään sairastuneiden henkilöiden sekä heidän läheistensä
tavat merkityksellistää sairautta ja arkielämää.

Outi Kauko: Perhelapsuus, sen muutokset ja lasten yksinäisyydelle antamat merkitykset.

Kaisa-Elina Kiuru: Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus.

Essi Julin: Vanhempien kokemukset lapsen fyysisen kaltoinkohtelun rikostutkinnasta

Tuuli Lamponen: Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset.


 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 12.2.2018 13.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti