Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Sosiaalityön väitöskirjat / Doctoral dissertations in social work

2018

Outi Kauko (2018): Lasten yksinäisyys perhesiirtymissä: Lasten merkityksenantoa tutkimassa.

Fon, Courage Bobong (2018): Young people’s views on child abuse in Cameroon.

Myumbo Ludovick Jacob (2018): In Search of a Better Life - Lived Experiences of Young Women Who Trade Sex for Livehoods in Urban Tanzania.

2017

Opoku Regina (2017): Gendered Violence - Patterns and Causes of Women-to-women Violence in the Lake Zone Regions of Tanzania, East Africa.

Vierula Tarja (2017): Lastensuojelun asiakirjat vanhempien näkökulmasta

2016

Shimmei Masaya (2016): Coordinating Eldercare in the Community - Care management as a mode to implement welfare mix in Japan.

2015

Enroos Rosi (2015): Vankila, vanhemuus ja lapsi: Näkökulmia perhekäytäntöihin.

Günther Kirsi (2015) Asiakasdokumentaatio arviointina mielenterveystyön arjessa: Tutkimus ammatillisesta kirjaamisesta.

Haahtela Riikka (2015) Asiakkuuksien rakentuminen asunnottomille suunnatussa naistyössä.

Järvinen Minna-Kaisa (2015) Asiakas-työntekijäsuhde rikosseuraamusalalla: Dialoginen arviointi tiedontuotannon tapana.

2014

Räsänen Jenni-Mari (2014) Tietotekniikkaan pohjautuva asiakastiedon käyttö sosiaalipäivystyksessä: Etnometodologinen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimus.

Saario Sirpa (2014) Audit Techniques in Mental Health. Practitioners Responses to Electronic Health Records and  Service Purchasing Agreements

2013

Korkiamäki Riikka: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa

Aukee Ranja: Vanhasta uuteen sosiaalilääketieteeseen - suomalaisen sosiaalilääketieteen muotoutuminen 1800-luvun lopulta vuosituhannen vaihteeseen

2012

Metteri Anna: Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö

Rautniemi Lasse: Yhdyskuntapalvelu kansalaisyhteiskunnan ja valtion rajamailla: Teoreettis-empiirinen tutkimus

Eronen Tuija: Lastenkoti osana elämäntarinaa - narratiivinen tutkimus lastenkodissa asuneiden kertomuksista

2011

Helavirta Susanna: Lapset hyvinvointitiedon tuottajina

Vaininen Satu: Sosiaalityöntekijät sosiaalisen ammattilaisina: Sosiaalityöntekijöiden ja yhteistyökumppanien käsitykset sosiaalityöntekijöiden ammatillisesta toiminnasta 2000-luvun alussa

Järnström, Sanna: "En tiedä mitä ne ajattelee mun kohtalokseni" Etnografinen tutkimus asiakkuudesta ja asiakaslähtöisyydestä geriatrisessa sairaalassa

Välimaa, Outi: Kategoriat ongelman selontekoina: Pitkäaikaistyöttömyydestä neuvotteleminen ja sen rakentuminen haastattelupuheessa

2010

Marrengula, Miguel L.: Addressing Socio-Cultural Animation as Community Based Social Work with Street Children in Maputo, Mozambique

Ranta-Tyrkkö, Satu: At the Intersection of Theatre and Social Work in Orissa, India: Natya Chetana and Its Theatre 

Kuusisto, Katja: Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen - tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa

2009

Laakso, Riitta: Arjen rutiinit ja yllätykset - etnografia lastenkotityöstä

Autonen-Vaaraniemi, Leena: Eronneiden miesten kodit ja kotikäytännöt

Krok, Suvi: Hyviä äitejä ja arjen pärjääjiä - yksinhuoltajia marginaalissa

2008

Mäkinen, Arja: Oikeesti aikuiset. Puheenvuoroja yksineläjänaisen normaaliudesta, hyväksyttävyydestä ja aikuisuudesta

Korpinen, Johanna: Istuntoja institutionaalisen katseen alla: lastensuojelun suulliset käsittelyt hallinto-oikeudessa

Valokivi, Heli: Kansalainen asiakkaana. Tutkimus vanhusten ja lainrikkojien osallisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista

2007

Kekoni, Taru: Kannabiksen käyttö,yhteiskunnallinen reagointi ja siihen vastaaminen - Kannabisaktivistien näkökulma

2006

Kivipelto, Minna: Sosiaalityön kriittinen arviointi. Sosiaalityön kriittisen arvioinnin perustelut, teoriat ja menetelmät

Raitakari, Suvi: Neuvottelut ja merkinnät minuuksista – vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus nuorten tukiasumisyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa

Kulmala, Anna: Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta

Ruisniemi, Arja: Minäkuvan muutos päihderiippuvuudesta toipumisessa. Tutkimus yhteisöllisestä päihdekuntoutuksesta

2005

Eskonen, Inkeri: Perheväkivalta lasten kertomana. Miten ja mitä lapset kertovat terapeuttisissa ryhmissä perheväkivallasta?

Keskinen, Suvi: Perheammattilaiset ja väkivaltatyön ristiriidat. Sukupuoli, valta ja kielelliset käytännöt

Vanhala, Anni: Paikka ja asiakkuus. Etnografia naisten Asuntolasta

2004

Sipilä-Lähdekorpi, Pirkko: "Hirveesti tekijänsä näköistä": Koulukuraattorin työ peruskoulun yläluokilla

Clarke, Kris: Access and Belonging in the Age of Viral Epidemic:Constructing Migrants Living with HIV/AIDS in the Finnish Welfare State

Kauppinen-Perttula, Ulla Maija: Kutsumus, palvelustyö, jaksaminen: sisaret Oriveden leprasairaalassa 1904-1953

2003

Jokiranta, Harri: Se on miehen elämää: maaseudulla asuvia miehiä elämäänsä kertomassa

2002

Strömpl, Judit: The K. School: residential management of troublesome girls in transition-time Estonia 

2001

Toikko, Timo: Sosiaalityön amerikkalainen oppi: yhdysvaltalainen casework ja sen sovellus suomalaiseen tapauskohtaiseen sosiaalityöhön

Ritala-Koskinen, Aino: Mikä on lapsen perhe?: tulkintoja lasten uusperhesuhteista

1999

Cavén, Outi: Sujutusta ja pyörityst : tutkimus byrokratian merkityksistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä

Lin, Ka: Confucian welfare cluster: a cultural interpretation of social welfare

Roivainen, Irene: Sokeripala metsän keskellä: lähiö sanomalahden konstruktiona

1998

Forsberg, Hannele: Perheen ja lapsen tähden : etnografia kahdesta lastensuojelun asiantuntijakulttuurista

1997

Kröger, Teppo: Hyvinvointikunnan aika: kunta hyvinvointivaltion sosiaalipalvelujen rakentajana

Rostila, Ilmari: Keskustelu sosiaaliluukulla: sosiaalityön arki sosiaalitoimiston toimeentulokeskusteluissa

1996

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi: Merkitykset ja vuorovaikutus: poimintoja asunnottomuuspuheiden kulttuurisesta virrasta, Tampereen yliopisto, Acta Universitatis Tamperensis Ser. A 510, 1996

Rauhala, Pirkko-Liisa: Miten sosiaalipalvelut ovat tulleet osaksi suomalaista sosiaaliturvaa? Tampereen yliopisto, Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A vol. 477, 1996

1993

Pösö, Tarja: Kolme koulukotia: tutkimus tyttöjen ja poikien poikkeavuuden määrittelykäytännöistä koulukotihoidossa, Tampereen yliopisto, Acta Universitatis Tamperensis Ser. A 388, 1993

1991

Mäntysaari, Mikko: Sosiaalibyrokratia asiakkaiden valvojana: byrokratiatyö, sosiaalinen kontrolli ja tarpeitten sääntely sosiaalitoimistoissa, Tampere : Vastapaino, (Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 51), 1991

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 20.12.2018 12.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti