Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Yhteisöt ja sosiaalityö

Projektit

Julkaisut

Yhteisöllisen sosiaalityön juuret ovat kansalaistoiminnassa ja kansalaisjärjestöjen toteuttamassa sosiaalisessa työssä. Erilaisissa asuinympäristöissä toteutetun yhdyskuntatyön ja alueellisen sosiaalityön ohella yhteisöllisen sosiaalityön tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita myös lähiyhteisöjen "luonnollisissa" yhteisöissä syntyvästä sosiaalisesta pääomasta ja institutionaalisen hoivan erilaisista ilmenemismuodoista sosiaalipalvelujärjestelmässä. (Roivainen, Nylund, Korkiamäki & Raitakari 2008.)

Paikallisyhteisöt ovat hyvinvoinnin keskeisiä osatekijöitä, kansalaisyhteiskunnan toteutumisen areenoita ja yhteiskuntapolitiikan vaikutusten puskureita. Paikallisuuden ja lähiyhteisöjen merkitys on kasvanut entisestään sosiaalityössä hyvinvointivaltion murroksen ja hyvinvointiyhteiskunnan käytäntöjen vahvistumisen myötä. Tilanteissa, joissa "luonnollisilla" lähi- ja paikallisyhteisöillä ei ole resursseja vastata yksin jäsentensä hyvinvoinnista tai niistä on vaarana muodostua jopa uhka jäseneten hyvinvoinnille, asettuu institutionaalisten yhteisöjen haasteeksi vastata palvelujärjestelmän keinoin näihin hyvinvoinnin vajeisiin.

Yhdyskuntatutkimuksen teemaan liittyvät myös laitoksella toteutetut urbaaneihin asuinalueisiin, erityisesti lähiöihin, kiinnittyvät tutkimukset. Näissä tutkimuksissa on tarkasteltu kaupunkimaisen elinympäristön sosiaalisia piirteitä mm. eri asukasryhmien – lasten, nuorten, yksinhuoltajaäitien ja teollisuustyöväestön - ja sanomalehdistön näkökulmasta.

Yhteisösosialaityön ohella yhteisötematiikka on ollut sosiaalityön tutkimuksessa esillä myös setlementtityön ja sosiokulttuuristen toimintaympäristöjen tarkasteluissa. Sosiaalipedagogiikan keskeisinä tutkimusalueina laitoksella ovat olleet yksilön ja yhteisön väliset suhteet ja sosiokulttuurisen innostamisen (animation socioculturelle) teoria ja metodologia (Kurki 2004).

Yhteisöt ja yhteisösosiaalityö eivät ole irrallaan muusta maailmasta. Globaalissa maailmassa paikallisyhteisöissä kohdataan ja työstetään  esimerkiksi monikulttuurisuuteen, niukkeneviin resursseihin, ja rajoja ylittäviin taloudellisiin, ekologisiin ja poliittisiin prosesseihin  liittyviä kysymyksiä. Paikkasidonnaisuuden ohella myös yhteisösosiaalityötä on hyödyllistä tarkastella enenevästi glokaalina, yhtä aikaa lokaalina ja globaalina, ilmiönä ja tehtäväkenttänä.

Yhteyshenkilöt:

Irene Roivainen ja Satu Ranta-Tyrkkö

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 28.8.2014 11.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti