Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus: yhteisöt ja yhteisösosiaalityö: projektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Uusi yhteisötyö

Tutkimuksen johtajat: professori Antti Karisto, professori Simo Koskinen, dosentti Leena Kurki
Tutkimusryhmä: Tarja Kemppainen, Jouni Kylmälä ja Irene Roivainen

Tutkimusaika rahoittaja: 1998-2000, Suomen Setlementtiliitto

Suomen Setlementtiliiton 80-juhlavuoden Uusi Yhteisötyö –projektin kohteeksi valittiin kolme paikallista setlementtiä. Hankkeen tehtävänä oli tarkastella ja kehittää yhteisöllisyyttä suomalaisissa setlementeissä. Helsinkiläisessä Kalliolassa kehittämishankkeeksi valittiin Kiskon klinikat ja niissä toteutettava yhteisöhoito. Rovaniemeläisen Rovalan osalta painopisteeksi tuli setlementin ja kaupungin välisen yhteistyön kehittäminen eräiden erityisryhmien palvelujen osalta. Tamperelaisessa setlementtiyhdistys Naapurissa päädyttiin sosiaalipedagogiseen kehittämishankkeeseen, johon päätutkimuksen ohella liittyi kolme pro gradu –työtä. Hanke toteutettiin kolmen yliopiston ja kahden tieteenalan yhteistyönä.

Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksella toteutettu Tarja Kemppaisen Rovala –tutkimus oli tutkimusotteeltaan ekstensiivisin ja kohdistui yhteistyöhön Rovaniemen kaupungin kanssa. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella Jouni Kylmälän toteuttama sosiologinen analyysi Kiskon klinikoista edusti tutkimusotteeltaan intensiivistä, pienen hoitoyhteisön mikrotason vuorovaikutuksen etnografiaa. Irene Roivaisen Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella toteuttaman tutkimuksen kohteena oli Setlementtiyhdistys Naapurin toiminta.

Kolmen osahankkeen johtopäätöksenä esitettiin, että setlementtityön yhteisöllinen tausta antaa hyvän pohjan yhteisöllisten työmuotojen kehittämiselle nykypäivänäkin. Setlementtien moninaisuus, kokonaisvaltainen työote ja ihmisten tilanteen huomioon ottava työskentelytapa ovat avaimia ihmisten selviytymisen edistämisessä. Hanke haastoi pohtimaan yhteisöllisten työmuotojen toteutumista etenkin setlementtien palvelutuotannossa: miten yhdistää aito setlementtiajatus ja palvelutuottajaorganisaatio?

Tutkimushankkeen yhtenä tuloksen on pidetty sen käynnistämää keskustelua setlementtiliikkeen piirissä (Pontela 2001). Yhteisö- teeman ympärille on rakentunut sittemmin Suomen Setlementtiliitossa Yhteisötyön resurssikeskukseksi (http://www.setlementtiliitto.fi/prosetti/).


Julkaisuja:

Roivainen, Irene (2001) Naapuri - nuori tamperelainen setlementti (2001). Teoksessa: Irene Roivainen (toim.). Yhteisöt hyvinvoinnin tuottajina. Uusi Yhteisötyö-projektin loppuraportti. Kolmen setlementin kokemuksia. Setlementtijulkaisuja 10, Helsinki, s. 39-64.

Roivainen, Irene (1998) Naapurusto lähiyhteisönä. Katoaako yhteisöllisyys? Teoksessa: Martti Ajo & Timo Väliharju (toim.). Silta ihmiseltä ihmiselle. Setlementtitoimintaa Suomessa vuodesta 1918. Helsinki: Suomen Setlementtiliitto, s. 39-47

Roivainen, Irene (2001) Setlementtityö sosiaalisen työn toteuttajana. Teoksessa: Irene Roivainen (toim.). Yhteisöt hyvinvoinnin tuottajina. Uusi Yhteisötyö-projektin loppuraportti. Kolmen setlementin kokemuksia. Setlementtijulkaisuja 10, Helsinki, s. 9-20.

Roivainen, Irene (2004) Setlementti välissä olemisen tilana. Teoksessa: Tuula Helne & Sakari Hänninen & Jouko Karjalainen: Seis yhteiskunta - tahdon sisään! SoPhi 80, s. 149-165.

Roivainen Irene (2002) Settlement work -carrying out socially committed work. Nordisk socialt arbeid. Tidskrift for sosialarbeidere i Norden (NSA), Vol. 20 no. 4, s. 217-225.

Roivainen, Irene (2001) Socially committed work in the settlement movement. The ideological principles of the settlement movement. Setlementtijulkaisuja 11, 15s.

Roivainen Irene (toim.) (2001) Yhteisöt hyvinvoinnin tuottajina. Uusi Yhteisötyö-projektin loppuraportti. Kolmen setlementin kokemuksia. Setlementtijulkaisuja 10, Helsinki, 100s.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.9.2011 12.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti