Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Autonen-Vaaraniemi Leena
yliopistonlehtori (sosiaalityö)
Puhelin: 050 318 6066
Sähköposti: Leena.Autonen-Vaaraniemi@uta.fi
Työhuone: LINNA 6106

 

Asiantuntemus/expertise

  • Perhetutkimus/Family research
  • Miesten ja maskuliinisuuksien tutkimus/Studies on men and masculinities
  • Isyys, eroisyys/Fatherhood, Post-Divorce Fatherhood
  • Kodin tutkimus/Home Studies
  • Vuoroasuminen

Tutkimusverkostot/Research Networks


Nordic Network for Studies on Men and Masculinities

Eron jälkeiset perhesuhteet -tutkijaverkosto

Valtakunnallinen perhetutkimusverkosto

Perhetutkimuksen tutkijakoulu. 2003-2006/Graduate School for Family Studies. 2003-2006

 

Tutkimusprojektit / Research projects

Moraalinen järkeily ja kiistanalaiset perhekäytännöt -tutkimusprojekti/Suomen Akatemia 2007-2009 (Moral Reasoning and Contested Family Practices, Academy of Finland 2007-2009)

Tämänhetkinen tutkimus/Current research

Lasten monipaikkainen asuminen/Multi-local Housing of Children/Alli Paasikivi Foundation 2013 - 2017
Lasten vuoroasuminen vanhempien eron jälkeisenä käytäntönä/Children's Dual Residence Model in Post-Divorce Situations

Post-divorce fatherhood, family professionals and gender – attitudes as a lens.
The aim of the study is to examine the attitudes concerning post-divorce fatherhood of professionals who deal with divorce in their work. The data consist of social workers, psychologists and lawyers. The data was obtained from municipal Family Affairs Units. These units serve families in matters connected to the investigation and confirmation of paternity, or to agreements on the custody, living arrangements, visiting rights and maintenance of children. The generation of data has made use of statements on attitudes and the argumentative interviewing method combined with semi-structured interviews. 


Julkaisut / Publications

Autonen-Vaaraniemi Leena (2018) Vanhempien riidat vuoroasuvien lasten näkökulmasta. Teoksessa Forsberg Hannele & Ritala-Koskinen Aino (toim.) Monen kodin lapset: Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus. 51-73.

Mykkänen, Johanna, Eerola, Petteri, Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (2017) Fathers’ narratives on support and agency: A case study of fathers in Finnish child welfare NGO. Nordic Social Work Research. DOI 10.1080/2156857X.2017.1356350 

Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (2017) Moral orientations to post-divorce fatherhood - Examining Finnish Men's descriptive practices. Families, Relationships and Societies. DOI 10.13321204674317X14920695828859.

Forsberg, Hannele, Autonen-Vaaraniemi, Leena & Kauko, Outi (2016) Post-divorce dual residency as narrated childhood experiences. Journal of Divorce & Remarriage 57(7), 433–447. DOI 10.1080/10502556.2016.1220283 

Autonen-Vaaraniemi, Leena & Forsberg, Hannele (2015) Vuoroasuminen lapsuuden paikkakokemuksina kolmen tyyppitarinan valossa [Dual residency as childhood experiences of place in the light of three story types], Yhteiskuntapolitiikka 80(5), 331-340.

Forsberg, Hannele, Ritala-Koskinen, Aino, Autonen-Vaaraniemi, Leena & Kauko, Outi (2014) Lasten monipaikkainen asuminen sosiaalisena ilmiönä ja hyvinvoinnin kysymyksenä. Hyvinvointikatsaus 1/2014, 29-35.

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2012) Eroisyyden oikeuttamisen periaatteet [Justifying Principles of Post-Divorce Fatherhood]. In Hannele Forsberg & Leena Autonen-Vaaraniemi (eds.) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö [Contested family, moral reasoning and social work]. Tampere: Vastapaino, 101–122.

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2011) Eronneet miehet sisustamassa [Divorced men and Home Decoration]. In Jaana Kärnä-Behm (ed.) Sisustuskirja: Tutkimuksellisia avauksia [A Book of Interiors: Openings in Research]. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 28. Helsinki: Unigrafia, 79–92. 

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2010) Men’s Activism, Moral Reasoning and Good Fatherhood in Post-Divorce Family Context. NORMA–Nordic Journal for Masculinity Studies 5(1), 45–59.

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2009) Eronneiden miesten kodit ja kotikäytännöt [Divorced Men’s Home Practices and Homes]. Acta Universitatis Tamperensis 1445. Tampere: Tampere University Press. Doctoral Dissertation.

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2008) Kodin tila, valta ja miesten käytännöt [Home, Space, Power and Men’s Practices] In: Sevón, Eija and Notko, Marianne (eds.) Perhesuhteet puntarissa [Examining Family Relationships]. Helsinki: Palmenia Helsinki University Press, 188-205.

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2006) From risks and crisis to the aspects of power and caring. How children make the home of a divorced man. In Atte Oksanen, Eija Paavilainen & Tarja Pösö (eds.) Comparing Children, Families and Risks. TampereUniversity Press, Childhood and Family Research Unit Net Series 2, Tampere: University Press. Verkkojulkaisu. http://tampub.uta.fi/childhood/951-44-6654-3.pdf

Autonen-Vaaraniemi Leena (2005) Encounters at Homes. Constructing Masculinities and Femininities in the Interview Situations. In Susanne Andersson (ed.) Den Gode, den Onde, den Normale - Nordisk mansforskningskonferens in Södertälje, Sverige 26-28 november 2004. Verkkojulkaisu. http://www.kvinfo.su.se/lankar/mansforskn%20konf%20-%20Autonen-Vaaraniemi.pdf

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2005) Mihin katosi marginaalisten miesten kapinapotentiaali? [Where did the rebellion potential of marginalised men disappear?] Janus 13 (3), 359-363. 

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2004) Onko miehillä kotia sosiaalityössä? [Do Men Have a Home in Social Work?] In: Kuronen, Marjo, Granfelt, Riitta, Nyqvist, Leo & Petrelius, Päivi (eds.) Sukupuoli ja sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen 3. vuosikirja [Gender and Social Work. 3rd Yearbook of Social Work Research]. Jyväskylä: PS, 223–248.

Kantojärvi, Aila & Autonen-Vaaraniemi, Leena (2004) Kuvia yksinäisyydestä [Pictures of Loneliness]. Sosiaaliturva 15/04, 20-21. 

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2002) Man at Home. Masculine Dimensions of Domestic Life. In: Lorenzen, Elisabeth og Grönroos, Maria (red.)På nye eventyr – mandsforskere uden graenser. Artikler fra nordisk konferance om mandsforskning. NIKK småskrifter nr. 6, 74–77.

Autonen, Leena (1992) Raportti eri hallinnonaloilla tapahtuneesta kehityksestä vammaisasioissa YK:n kansainvälisen vammaisten vuoden 1981 jälkeen [Report on the Development on Disability Issues in Public Administration following the United Nations International Year of Disabled Persons of 1981]. Helsinki: The National Council on Disability.

Autonen, Leena (1992)  Selvitys terveydenhuollon ja sosiaalialan oppilaitosten vammaisuuteen liittyvästä opetuksesta [Report on the disability-related teaching in schools giving vocational training on social services and health care]. Helsinki: Stencils of the Ministry of Social Affairs and Health 1992, 25.

Kirjoja/Books

Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (eds.) (2012) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö [Contested family, moral reasoning and social work]. Tampere: Vastapaino.

 
Tampereen yliopiston julkaisu-, hanke- ja asiantuntijarekisteriin (SoleCRIS) 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 1.2.2019 12.19 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti