Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Forsberg Hannele
professori (sosiaalityö)
Puhelin: 050 318 6073
Sähköposti: Hannele.Forsberg@uta.fi
Työhuone: LINNA 6085


Tampereen yliopiston julkaisu-, hanke- ja asiantuntijarekisteri (SoleCRIS)

Asiantuntemus/expertise

 • kriittinen perhetutkimus; perheet ja sosiaalityö/critical family research; social work practices with families
 • lapsuus- ja lastensuojelututkimus/childhood and child welfare studies
 • tunteet, moraali & sosiaalityö/sociology of emotions, moral reasoning & social work

Viimeaikaisia tutkimushankkeita/Current and recent research projects

 • Lasten monipaikkainen asuminen/Multi-local Housing of Children/Alli Paasikivi Foundation 2013-2017
 • Epävarma tieto, kiistanalaiset perhekäytännöt ja sosiaalityö/Suomen Akatemia 2009-2010
 • Moraalinen järkeily ja kiistanalaiset perhekäytännöt -tutkimusprojekti/Suomen Akatemia 2007-2009

Uusimpia julkaisuja/examples of the latest publications

Artikkeleita/scientific articles

 • Forsberg, Hannele (2018) Paikkatietoinen hyvinvointi. Teoksessa Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (toim.) Monen kodin lapset: Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 174-190.
 • Forsberg, Hannele & Kääriäinen, Aino & Ritala-Koskinen, Aino (2018) Children's Residence in Divorce Disputes - Examination of Social Workers' Court Reports. Journal of Social Welfare and Family Law, 39 (1).
 • Forsberg, Hannele & Timonen, Virpi (2018) The future of the family as envisioned by young adults in Ireland. Journal of Youth Studies. DOI 10.1080/13676261.2017.1420761.
 • Forsberg, Hannele (2018) Lasten tunteet, perhesuhteet ja koti. Teoksessa Eerola, Petteri & Pirskanen, Henna (toim.) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus, 31-47.
 • Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (2017) Moral orientations to post-divorce fatherhood - ecamining Finnish men's descriptive practices. Families, Relationships and Societies. DOI 10.13321204674317X14920695828859.
 • Kauko, Outi & Forsberg, Hannele (2017) Housing pathways, not belonging and sense of home as described by unaccompanied minors. Nordic Social Work Research. DOI 10.1088/2156857X.2017.1343743.
 • Mykkänen, Johanna & Eerola, Petteri & Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (2017) Fathers' narratives on support and agency: a case study of fathers in a Finnish child welfare NGO. Nordic Social Work Research 7 (3), 236-248.
 • Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena & Kauko, Outi (2016) Post-divorce dual residency and sense of places in young people's narration. Journal of Divorce & Remarriage. DOI 10.1080/10502556.2016.1220283.
 • Ritala-Koskinen, Aino & Forsberg, Hannele (2016) Pienet muutot ja monipaikkaisuus. Lasten asuminen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tapauskuvauksissa. Teoksessa Peltola, Marja & Kivijärvi, Antti (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 105-117.
 • Forsberg, Hannele & Nätkin, Ritva (2016) Families in the future: stories of Finnish students. Journal of Comparative Family Studies 47 (1), 27-43.
 • Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2016) Multi-local residency of children through the case descriptions of Finnish child welfare social workers. European Journal of Social Work. DOI: 10.1080/13691457.2016.1185699.
 • Autonen-Vaaraniemi, Leena & Forsberg, Hannele (2015) Vuoroasuminen lapsuuden paikkakokemuksina kolmen tyyppitarinan valossa. Yhteiskuntapolitiikka 80 (5), 331-340.
 • Forsberg, Hannele (2014) Child-centred social work in the context of the Finnish child welfare services. In Buhler-Niederberger, Doris & Alberth, Lars & Eisentraut, Steffen (Hrsg.) Kinderschutz. Wie Kinderzentriet sind programme, Praktiken, perspektiven? Weinheim: Betz Juventa, 172-184.
 • Forsberg, Hannele (2014) Konstruktionistinen näkökulma perheeseen: Gubrium ja Holstein. Teoksessa Jallinoja, Riitta & Jokinen, Kimmo & Hurme, Helena (toim.) Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus, 123-138.
 • Forsberg, Hannele (2013) Contested family practices and moral reasoning – updating concepts of family-related social problems. In McCarthy, Jane & Hooper, Carol-Ann & Gillies, Val (eds.) Family Troubles? Exploring Changes and Challenges in the Family Lives of Children and Young People. Policy Press, 305-314.
 • Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2012) Lastensuojelun sosiaalityö muutoksessa (Changing child protection social work). In Jahnukainen, Markku ym. (eds) Lasten erityishuolto- ja opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino, 153-179.
 • Forsberg, Hannele & Pösö, Tarja (2008) Ambiguous position of the child in supervised meetings. Child & Family Social Work 13 (1), 52-60.
 • Forsberg, Hannele & Strandell, Harriet (2007) “After-school hours and the meanings of home – Re-defining Finnish childhood space.” Children’s Geographies, 5 (4), 398-408.
 • Forsberg, Hannele & Pösö, Tarja (2007) Rädsla, förvirring, glädje – Barnets position vid övervakat umgänge. In Eriksson, Maria (red.) Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik. Gothia Förlag, 190-209.
 • Forsberg, Hannele & Vagli, Åse (2006) The social construction of emotions in child protection case-talk. Qualitative Journal of Social Work 5 (1), 9-31.

Kirjoja/Books

 • Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (eds.) (2018) Monen kodin lapset: Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. (Children with multiple homes) Gaudeamus: Helsinki.
 • Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi (eds.) (2012) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. (Contested family, moral reasoning and social work). Tampere: Vastapaino.
 • Forsberg, Hannele & Kröger, Teppo (eds.) (2010) Social Work and Child Welfare Politics Through Nordic Lenses. Bristol: Policy Press.
 • Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino & Törrönen, Maritta (eds.) (2006) Lapset ja sosiaalityö. (Children and Social work). Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Forsberg, Hannele & Nätkin, Ritva (eds.) (2003) Perhe murroksessa – kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. (Changing Family – Searhing for Critical Perspectives in Family Research) Helsinki: Gaudeamus.

Jäsenyyksiä tieteellisissä yhteisöissä/expert memberships

 • Valtakunnallinen perhetutkimusverkosto.
 • Eron jälkeiset perhesuhteet tutkijaverkosto.
 • Perheen, lapsuuden ja nuoruuden tutkimusyksikön (PERLA), TaY, johtoryhmän jäsen.
 • Nordic Nerwork on Interventions to Protect and Support Children Exposed Violence in their Family.
 • Member of the Advisory Editorial Board of Social Work Research Series of Policy Press and European Social Work Research Association.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 9.10.2018 14.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti