Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Forsman Sinikka
tuntiopettaja (sosiaalityö)
Puhelin: 050 318 6074
Sähköposti: Sinikka.Forsman@uta.fi


Tutkimushankkeet:

  • Sosiaalityöntekijän sisäinen ura: jaksamista ja jatkamista lastensuojelussa. Hankkeen aika 1.8.2008 - 31.1.2010, rahoittaja TSR.
  • Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja paikka seudullisessa päivystyssosiaalityössä.
    Hankkeen aika 1.1.2006 - 31.1.2008.
  • Virtuaalinen kumppanuusverkko. Vuosina 2003-2005

Julkaisuja:

Julkaistut artikkelit aikakauslehdissä ja kokoomateoksissa

Forsman Sinikka (2000) Köyhyysrajalla koko ajan - yksinhuoltajan sinnittelyä kivun keskellä. So-siaaliturva 88 (18), 19-22.

Metteri Anna, Forsman Sinikka & Narkilahti Riitta (2001) Asiakkaan näkökulmasta oppiminen. Tapaustutkimukset sosiaalityöntekijöiden toimintatutkimuksena ERI-projektissa. Teoksessa Ilkka Syren & Pertti Pohjolainen (toim.) Toimintatutkimus: kohteena sosiaali- ja terveyspalvelut. Esityksiä työseminaarissa 7.-8.5.2001. Oraita 3/2001. Helsinki: Kuntokallio.

Forsman Sinikka (2003) Mirjan tarina. Toimeentulotukiasiakkuus, terveysongelmat ja auttamissuhteen käyttämättömät mahdollisuudet. Teoksessa Anna Metteri (toim.) Asiakkaan ääntä kuunnel-len –kitkakohdista kehittämisehdotuksiin. Helsinki: Edita.

Forsman Sinikka & Metteri Anna (2004) Virtuaalinen kumppanuusverkko sosiaalityön ammatil-lisena tukirakenteena. SoTeTiTe 2004. Teoksessa Kaija Saranto & Kristiina Häyrinen (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät. Tutkimuspaperit. Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 4/2004. http://www.oskenet.fi/uploads/oatfotq0j.pdf.

Forsman Sinikka & Metteri Anna (2005) Tieto- ja viestintätekniikkaa sosiaalityön ehdoilla. Julkaisussa Irene Roivainen, Johanna Korpinen, Aino Ritala-Koskinen & Teija Sundman (toim.) Tutkiva sosiaalityö. Kunnallisen sosiaalityön muuttuva paikka 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Talentia –lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura, 36-39. (Asiasanat: sosiaalityö, käytännöt, kollektiivinen asiantuntijuus, tieto- ja viestintätekniikka, internet)

Metteri Anna & Forsman Sinikka (2008) Vertaistukea verkosta. Teoksessa Hanna Heikkonen, Tero Meltti, Soila Mäkitalo (toim.) Verkkokonsultointi sosiaalialalla - malleja ja kokemuksia sähköisistä konsultointipalveluista. Helsinki: Stakes.

Tutkimusraportit

Metteri Anna & Forsman Sinikka (2006) Ammatillinen verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena ja asiantuntijuuden edistäjänä. Virtuaalisen kumppanuusverkon arviointitutkimuksen loppuraportti. Painamaton. (Asiasanat: sosiaalityö, käytännöt, kollektiivinen asiantuntijuus, internet, konsultointi)

Räsänen Jenni-Mari, Metteri Anna & Forsman Sinikka (2008) Tieto- ja viestintätekniikka päivystyssosiaalityön seudullisessa kehittämisessä. SeutuSOS –tutkimushankkeen loppuraportti. Työsuojelurahasto ja Tampereen yliopisto. (Asiasanat: tieto- ja viestintätekniikka, viestintätekniikka, kollektiivinen asiantuntijuus, toimintatutkimus, tietosuoja, päivystyssosiaalityö, tietotekniikka, hiljainen tieto)

Esiintymiset kansainvälisissä konferensseissa

Forsman Sinikka & Narkilahti Riitta ”Social Workers as Practitioner Researchers Evaluating Their Own Work, Experiences from the ERI Project”. Poster presentation. 4th International Conference on Evaluation for Practice, 4-6 July 2002, Tampere.

Forsman Sinikka & Metteri Anna “Virtual Forum for Mutual Support and Collective Expertise in Finnish Social Work. An Evaluation Research”. Paper delivered at EASSW and IFSW-Europe conference Socialwork 2005, Social Work Challenges for Social Cohesion, 23-24 May, Lefkosia, Cyprus.

Forsman Sinikka & Metteri Anna “The Use of Regional Virtual Forum in the Development of Collective Eexpertise in Social Work. Poster presentation. FORSA 2006 International Conference, 9–11 February 2006, Helsinki.

Forsman Sinikka “The Professional Career of the Social Worker –A Narrative Study With Finnish Social Workers”. Paper delivered at EASSW, FESET, and IFSW-Europe conference Socialwork 2007, Social Change and Social Professions, 15-17 March, Parma, Italy.

Räsänen Jenni-Mari & Metteri Anna & Forsman Sinikka ”ICT, Social Work and the Development of Regional After Hours Services”. Paper delivered at EASSW, FESET, and IFSW-Europe conference Socialwork 2007, Social Change and Social Professions, 15-17 March, Parma, Italy.

Muu toiminta:

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 4.8.2014 14.52 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti