Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Günther Kirsi
Yliopistolehtori
0503186075
kirsi.gunther (at) uta.fi
Linna 6092
 


Asiantuntemus/  Expertise

 • Erityisryhmie tuettu asuminen
 • sosiaalityön institutionaaliset käytännöt
 • asiakkuus
 • laadullinen tutkimus
 • tekstien tutkimus

 

 • supported housing in mental health
 • clientship
 • institutional interaction in social work
 • qualitative research methods
 • text analysis 

 

Tutkimushankkeet/ Reseach projects

Asiakkaiden ja työntekijöiden vastuullistaminen mielenterveystyön käytännöissä /Responsibilization of Service Users and Professionals in Mental Health Practices, The Academy of Finland, 2011-2015

Asiakaslähtöisyys nuorten aikuisten avohoidollisessa mielenterveyskuntoutuksessa/
Client-centeredness in Community-based Mental Health Rehabilitation of Young Adults, Tekes, 2010-2012


Julkaisut / Publications

Artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa referee-käytäntö/  Articles in refereed journals

 • Raitakari, Suvi & Günther, Kirsi (2008) Documenting a Well-Planned and Effective Client Process in Child Welfare. Nordisk Sosialt Arbeid (28)3-4, pp.182-193.
 • Raitakari Suvi, Kulmala Anna, Günther Kirsi, Juhila Kirsi, Saario Sirpa. (2011). Vakava mielen sairaus ja eriarvoisuudet arjessa. [Severe Mental Illness and Social Exclusion] Janus 19 (4), 326-341.
 • Günther, Kirsi (2012) Asiakassuunnitelmien ammatilliset kehykset.Mielenterveyskuntoutus asiakassuunnitelmien kuvaamana. [Professional frames in documents. Mental health rehabilitation as described in client plans]. Janus (20) 1, 15-31.
 • Juhila, Kirsi & Günther, Kirsi (2013) Kunnan, järjestöjen ja asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet tilaaja-tuottajamallissa: tutkimus asumispalvelujen tarjouspyyntöasiakirjoista [Rights and Responsibilities of the Municipality, Non-governmental Organizations and Service Users in the Purchaser-Provider Model], Janus 21(4), 298-313.
 • Raitakari Suvi, Günther Kirsi, Juhila Kirsi, Saario Sirpa. (2013). Causal accounts as a consequential device in categorizing mental health and substance abuse problems. Communication & Medicine 10 (3), 237-248.
 • Juhila, Kirsi & Saario, Sirpa &  Günther, Kirsi & Raitakari, Suvi  (2014) Reported Client-Practitioner Conversations as Assessment in Mental Health Practitioners' Talk. Text & Talk 34 (1), 69-88.
 • Juhila, Kirsi & Günther, Kirsi  & Raitakari, Suvi (2014) Negotiating Mental Health Rehabilitation Plans: Joint Future Talk and Clashing Time Talk in Professional Client Interaction. Time & Society. doi:10.1177/0961463X14523925 (OnlineFirst).
 • Juhila Kirsi, Hall Christopher, Günther Kirsi, Raitakari Suvi, Saario Sirpa. (2014). Accepting and Negotiating Service Users' Choices in Mental Health Transition Meetings. Social Policy & Administration.
 • Raitakari Suvi, Saario Sirpa, Juhila Kirsi, Günther Kirsi. (2014). Client participation in mental health: shifting positions in decision-making. Nordic Social Work Research.
 • Günther, Kirsi (2014) Multi-voiced assessment in a mental health final statement. Text & Talk. doi:  10.1515/text-2014-0026 (onlineFirst) 
 • Günther, Kirsi & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2015) From Plan Meetings to Care Plans: Genre Chains and the Intertextual Relations of Text and Talk. Discourse & Communication 9(1), 65-79.
 • Raitakari Suvi & Günther Kirsi (2015) Mielenterveysasiakkaan asema portaikkomallin ja Asunto Ensin -mallin asumispoluilla [Mental Health Clients' Position in the Staircase and Housing First Pathways]. Janus 23(1), 66-82.
 • Kuusisto Katja, Günther Kirsi  & Liukkonen  Virpi (2016) Formatiivinen arviointi korkeakoulujen verkko-opetuksessa - systemaattinen katsaus. Kasvatus 47(5), 447-463.

 

Tieteelliset artikkelit kokoomateoksissa (referee)/ Articles in  refereed scientific edited volumes

 • Günther, Kirsi; & Raitakari, Suvi. 2012. Mielenterveyskuntoutusta avoimen ja yksityiskohtaisen suunnitelmalomakkeen ohjaamana. Genreanalyysi- tekstilajitutkimuksen käytäntöä.[Mental health rehabilitation directed by an open and detailed plan. In Genreanalysis of research practice.] Vesa Heikkinen, Petri Lauerma, Mikko Lounela, Ulla Tiililä, and Eero Voutilainen (eds.). (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 29). Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.
 • Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi & Günther, Kirsi & Kulmala, Anna & Saario, Sirpa (2012) Asiakaslähtöisyydet asiakas-ammattilainen vuorovaikutuksessa: kuluttajuus, kumppanuus ja huolenpito mielenterveyskuntoutuksessa [The Forms of Client Centredness in Client-professional Interaction: Consumerism, Partnership and Care]. In Anneli Anttonen et al. (eds) Julkisen ja yksityisen rajalla - julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 47-80.
 • Raitakari Suvi & Günther Kirsi (2017) Clients Accounting for the Responsible Self in Interviews. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 83-105.

Muut julkaisut/ Other review  articles

 • Raitakari Suvi, Kirsi Günther, Saario Sirpa. (2011). Markkina- vai kumppanuussuhteissa mielenterveystyön tulevaisuus?. [Is the Future of Mental Health Work on Market based or on Partnership based Relations?] Teoksessa Anne Kärkkäinen (toim.) Tahtoa ja tekemisen paloa - Puheenvuoroja mielenterveystyöstä. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry., 50-65.
 • Raitakari Suvi, Günther Kirsi. (2012). Sosiaalityön tutkimus. [Social Work Research]. Teoksessa Heikkinen Vesa et al. (toim.) Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 656–661. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 196).
 • Günther K, Raitakari S, Juhila K, Saario S, Kaartamo R, Kulmala A (2013) Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla. Etnometodologinen tapaustutkimus. [Client centeredness in the rehabiliation course targeted to young adults suffering from serious mental health problems: ethnomethodological case study].Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n julkaisusarja. Tampere: Muotialan asuin - ja toimintakeskus ry. http://www.muotiala.fi/yhdistys/julkaisut/
 • Günther, Kirsi (2013) Kirja-arvio: Moninaisen tilaaja–tuottaja-toimintatavan kuvaus [Portrait the diverse Purchaser-Providers Model], Janus 21(4), 382-385. 
 • Kuusisto, Katja & Günther, Kirsi (2015) Tutkimusmenetelmäopetus muutuvissa oppimisympäristöissä. Yliopistopedagogiikka 22(2), 25-27. https://yliopistopedagogiikka.files.wordpress.com/2015/10/kuusisto-gc3bcnther.pdf
 • Günther, Kirsi & Kuusisto, Katja (2015) Tutkimusmenetelmäopetuksen arviointikäytännöt verkko-opetuksessa. Aikuiskasvatus 35 (4), 297-302.
 • Günther, Kirsi (2015) Asiakastyöhön tarkoitetut asiakirjat arvioinnin välineinä? Kolumni 12. Sosiaalityön tutkimuksen seura.
 • Günther, Kirsi & Kuusisto, Katja  (2016) Koulutustehtävä niukkenevan yliopistotalouden puristuksissa. Kasvatus 47(5),482-485.
 • Günther, Kirsi (2017) Itsevastuullistamisesta. Kolumni 10. Sosiaalityön tutkimuksen seura. Saatavana: http://sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=108

Opinnäytteet/ Master's thesis

 • Günther Kirsi (2015) Asiakasdokumentaatio arviointina mielenterveystyön arjessa: Tutkimus ammatillisesta kirjaamisesta [Client Documentation as Assessment in the Everyday Practices of Mental Health Social Work: A Study on Professional Reporting]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 2108.

 • Günther, Kirsi (2006) Tukiperhepalvelua tarvitseva lapsi lastensuojelun asiakirjojen kuvaamina.(A child in need of support family service as described in child welfare services documentation) University of Tampere. Deparment of social policy and social work. Unpublished Master's thesis.

Tampereen yliopiston julkaisu-, hanke- ja asiantuntijarekisteriin

 

 

 

 

 

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 22.12.2017 3.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti