Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Jokinen Arja
yliopistonlehtori (sosiaalityö)
Puhelin: 050 318 6100
Sähköposti: Arja.Jokinen@uta.fi
Työhuone: PINNI B3041


Asiantuntemus / Expertise

 • Sosiaalityön käytäntöjen tutkimus / Social constructionism and social work practices
 • Ammatillisen vuorovaikutuksen tutkimus / Institutional interaction
 • Aikuissosiaalityö / Social work with adults
 • Kontruktionistinen tutkimus, diskurssianalyysi ja kategoria-analyysi / Discourse analysis and Category analysis
 • Marginalisaatioon liittyvä problematiikka / Marginalisation

Tutkimusverkostoja / Research Networks

 • DANASWAC - Discourse and Narrative Approaches to Social Work and Counselling

Tärkeimpiä julkaisuja /Selected Publications

 • Jokinen, Arja (2017) Tavoiteltavat sosiaalityöntekijän ominaisuudet ja vuorovaikutusasetelmat asiakkaan kohtaamisessa opiskelijoiden tulkitsemina. Janus 25(3).
 • Jokinen, Arja (2016) Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan väinen suhde. Teoksessa Maritta Törrönen ym. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamaus.
 • Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero. (2016) Diskurssianalyysi: Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Tampere: Vastapaino 
 • Jokinen, Arja (2014) Onnistumisen tarinoita aikuissosiaalityössä. Teoksessa Riitta Haverinen, Marjo Kuronen ja Tarja Pösö (toim.) Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere, Vastapaino, 196-218.
 • Juhila Kirsi, Jokinen Arja, Saario Sirpa. (2014). Reported speech. Teoksessa Hall Christopher et al. (toim.) Analysing social work communication: Discourse in practice. London: Routledge, 154-172.
 • Jokinen Arja, Juhila Kirsi, Suoninen Eero (2012). Kategoriat, kulttuuri & moraali: johdatus kategoria-analyysiin. [Categories, Culture and Moral Order - Introduction to Categorization Analysis]. Tampere: Vastapaino.
 • Jokinen Arja. (2012). Kategoriat, instituutiot ja sosiaalisen järjestyksen tuottaminen (Categories, Institutions and the production of Social Order). Teoksessa Jokinen Arja, Juhila Kirsi, Suoninen Eero (toim.) Kategoriat, kulttuuri & moraali : johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 227-266.
 • Suoninen Eero, Jokinen Arja. (2011). Umpikujien tarinallinen purkaminen. Teoksessa Oksanen Atte, Salonen Marko (toim.) Toiminnallisia loukkuja : hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa. Tampere: Tampere University Press, 36-62.
 • Juhila Kirsi, Jokinen Arja (2008) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino.
 • Jokinen Arja (2008) Sosiaalityö tukena ja kontrollina aikuisten kohtaamisissa. Teoksessa: Juhila Kirsi , Jokinen Arja: Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino.
 • Juhila Kirsi, Jokinen Arja (2005) Käänne käytäntöjen tutkimiseen sosiaalityössä. Janus (13)3.
 • Suoninen Eero, Jokinen Arja (2005) Persuasion in Social Work Interviewing. Qualitative Social Work 4(4), 469-487.
 • Jokinen Arja, Huttunen Laura, Kulmala Anna (2004) (toim.) Puhua vastaan ja vaieta. Neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Gaudeamus.
 • Jokinen Arja, Juhila Kirsi, Raitakari Suvi (2003) Sosiaalityötä menestystarinoiden tuolla puolen? Teoksessa Mirja Satka & Anneli Pohjola & Marketta Rajavaara (toim.) Sosiaalityö vaikuttajana. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja.
 • Jokinen Arja, Suoninen Eero, Hall Chris (2003) Legitimating the rejecting of your child in a social work meeting. Teoksessa Chris Hall, Kirsi Juhila, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Jokinen Arja (2000) Narratiivit muutostyön resurssina. Naisten kertomusten muotoutuminen turvakodissa käytävissä keskusteluissa. Teoksessa Arja Jokinen & Eero Suoninen (toim.) Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 131-166
 • Jokinen Arja & Suoninen Eero (toim.) (2000) Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino.
 • Jokinen Arja, Juhila Kirsi & PösöTarja (1999) (eds.) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate.
 • Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1996) Merkitykset ja vuorovaikutus: poimintoja asunnottomuuspuheiden kulttuurisesta virrasta. [Meanings and Interaction - Analysing Cultural Talk on Homelessness in Different Settings]. Tampere : Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A, vol. 510.
 • Jokinen Arja, Juhila Kirsi &Pösö Tarja (toim.) (1995) Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat: konstruktionistinen näkökulma. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto.
 • Lisää julkaisuja / More publications: SoleCris
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 20.8.2018 18.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti