Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Kirsi Juhila

Juhila Kirsi
professori (sosiaalityö)
Puhelin: 050 338 3925
Sähköposti: Kirsi.Juhila@uta.fi
Työhuone: LINNA 6088
Vastaanotto ke 11-12

Professor in social work
tel. +358 50 3383925
e-mail: kirsi.juhila@uta.fi
Office: LINNA 6088
Office hours: Wed 11-12


Asiantuntemus / Expertise

Tutkimusprojekteja / Research projects

Margi-tutkimusryhmä / Margi research group

Tutkijaverkostot / Research networks

 • DANASWAC, Discourse and Narrative Approaches to Social Work and Counselling
 • Nordic Network for Homelessness Research

Tärkeimpiä julkaisuja / Selected publications

 • Kirsi Juhila (2018) Aika, paikka ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino.
 • Kirsi Juhila & Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) (2017) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge.
 • Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) (2016) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6664-5
 • Kirsi Juhila & Christopher Hall & Suvi Raitakari (2016) Interaction during Mental Health Floating Support Home Visits: Managing Host-Guest and Professional-Client Identities in Home-spaces. Social & Cultural Geography 17(1), 101–119 [abstract]
 • Kirsi Juhila  &  Christopher Hall & Kirsi Günther & Suvi Raitakari & Sirpa Saario  (2015) Accepting and Negotiating Service Users' Choices in Mental Health Transition Meetings. Social Policy & Administration 49(5), 612–630  [abstract]
 • Kirsi Juhila, Kirsi Günther & Suvi Raitakari (2015) Negotiating Mental Health Rehabilitation Plans: Joint Future Talk and Clashing Time Talk in Professional Client Interaction. Time & Society 24(1), 5-26. [abstract]
 • Kirsi Juhila, Sirpa Saario, Kirsi Günther & Suvi Raitakari (2014) Reported Client–practitioner Conversations as Assessment in Mental Health Practitioners' Talk. Text & Talk 34(1), 69–88. [abstract]
 • Christopher Hall, Kirsi Juhila, Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) (2014) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge.
 • Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (2012) Kategoriat, kulttuuri ja moraali - johdatus kategoria-analyysiin [Categories, Culture and Moral Order - Introduction to Categorization Analysis]. Tampere: Vastapaino.
 • Kirsi Juhila & Laura S. Abrams (eds.) (2011) Special Issue on Identity. Qualitative Social Work 10(3) 2011. [list of contents]
 • Kirsi Juhila & Laura S. Abrams (2011) Special Issue Editorial: Constructing Identities in Social Work Settings. Qualitative Social Work 10(3), 277-292
 • Eva Hjörne, Kirsi Juhila & Carolus van Nijnatten (eds.) (2010) Mini-Symposium: Negotiating Dilemmas in the Practices of Street-level Welfare Work. International Journal of Social Welfare 19(3), 303-357. [list of contents]
 • Eva Hjörne, Kirsi Juhila & Carolus van Nijnatten (2010) Negotiating Dilemmas in the Practices of Street-level Welfare Work (guest editorial). International Journal of Social Welfare 19(3), 303-309. [abstract]
 • Kirsi Juhila & Suvi Raitakari (2010) Ethics in Professional Interaction: Justifying the Limits of Helping in a Supported Housing Unit. Ethics and Social Welfare 4(1), 57-71.[abstract]
 • Kirsi Juhila, Christopher Hall & Suvi Raitakari (2010) Accounting for the Clients' Troublesome Behaviour in a Supported Housing Unit: Blames, Excuses and Responsibility in Professionals' Talk. Journal of Social Work 10(1), 59-79. [abstract]
 • Kirsi Juhila (2009) Sosiaalityön selontekovelvollisuus [Accountability in Social Work]. Janus 17(4), 296-312.
 • Kirsi Juhila (2009) From Care to Fellowship and Back. Interpretative Repertoires Used by the Social Welfare Workers when Describing their Relationship with Homeless Women. British Journal of Social Work (39)1, 128-143. [abstract]
 • Kirsi Juhila (2008) Forms of Advocacy in the Social Welfare Work with Homeless Women. European Journal of Social Work (11)3, 267-278. [abstract]
 • Arja Jokinen & Kirsi Juhila (toim.) (2008) Sosiaalityö aikuisten parissa [Social Work among Adults]. Tampere: Vastapaino. 
 • Kirsi Juhila (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina - sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat [As Social Workers and Clients - the Societal Functions and Places of Social Work]. Tampere: Vastapaino.
 • Kirsi Juhila (2004) Talking Back to Stigmatized Identities. Negotiation of Culturally Dominant Categorizations in Interviews with Shelter Residents. Qualitative Social Work (3)3, 259-275. [abstract]
 • Kirsi Juhila (2004) Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus - historiaa ja nykysuuntauksia [Researching Social Work Interacion - Different Approaches]. Janus (12)2, 155-183. [pdf]
 • Kirsi Juhila (2004) Vastapuhe ja leimattu identiteetti [Talking Back and Stigmatized Identity]. In Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (eds.) Puhua vastaan ja vaieta. Helsinki: Gaudeamus, 20-32.
 • Christopher Hall, Kirsi Juhila, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) (2003) Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. Interaction, Identities and Practices. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Kirsi Juhila, Hannele Forsberg & Irene Roivainen (eds.) (2002) Marginaalit ja sosiaalityö [Marginalisation and Social Work]. Sosiaalityön vuosikirja 2001. Jyväskylä: SoPhi.
 • Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) (1999) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate.
 • Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (1999) Diskurssianalyysi liikkeessä [Discourse Analysis in Action]. Tampere: Vastapaino.
 • Arja Jokinen & Kirsi Juhila (1996) Merkitykset ja vuorovaikutus - poimintoja asunnottomuuspuheiden kulttuurisesta virrasta [Meanings and Interaction - Analysing Cultural Talk on Homelessness in Different Settings]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis, ser A, vol. 510.
 • Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (1993) Diskurssianalyysin aakkoset [The ABC of Discourse Analysis]. Tampere: Vastapaino.
 • Arja Jokinen & Kirsi Juhila (1991) Pohjimmaiset asuntomarkkinat - diskurssianalyysi kuntatason viranomaiskäytännöistä [Bottom-of-the Barrel Housing Markets - Discourse Analysis of the Practices of the Municipal Housing and Social Authorities]. Helsinki: Sosiaaliturvan Keskusliitto.
 • Tampereen yliopiston julkaisu-, hanke- ja asiantuntijarekisteriin (SoleCRIS)
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 23.8.2018 8.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti