Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Lamponen Tuuli
tohtoriopiskelija (sosiaalityö)
Puhelin: 050 318 7318
Sähköposti: Tuuli.Lamponen@uta.fi
Työhuone: LINNA 6087


Tutkimusalueet/ Research Interests

Sosiaalityö, lastensuojelu, päätöksenteko, institutionaaliset käytännöt / Social Work, child welfare, decision-making, institutional practices

Tämänhetkinen tutkimus / Current Research

Päätöksenteko kiireellisissä sijoituksissa lastensuojelussa/ Decisionmaking in Emergency Placements in Child Protection (väitöskirjatutkimus)

Julkaisut/ Puplications

Lamponen, Tuuli (2016) Kiireellinen sijoitus vai "minihuostaanotto"? [The emergency placement or a small care-order decision?.] Teoksessa Enroos, Rosi & Heino, Tarja & Pösö Tarja (toim.) Huostaanotto – Lastensuojelun vaativin tehtävä.  [Care order – The most demanding task of the Child Welfare.] Vastapaino.

 


 

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 4.1.2018 11.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti