Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Raitakari Suvi
yliopistonlehtori(sosiaalityö)
Puhelin: 040 190 1353
Sähköposti: Suvi.Raitakari@uta.fi
Työhuone: LINNA 6094

Asiantuntemus/Expertise

  • Asunnottomuus/homelessness
  • Asiakaslähtöisyys ja asiakasosallisuus/ Client centeredness and client involment
  • Kasvokkainen vuorovaikutus sosiaalityössä/ Face-to-face interaction in social work
  • Laadulliset tutkimusmentelmät/ Qualitative research methods
  • Mielenterveys- ja päihdekuntoutuminen/ Recovery from mental health/substance abuse difficulties
  • Kasvokkainen vuorovaikutus sosiaalityössä/ Face-to-face interaction in social work
  • Retoriikan analyysi/ Rhetorical analysis

Tutkimusprojektit/research project  

  Tutkijaverkostot / Research networks

  •   DANASWAC, Discourse and Narrative Approaches to Social Work and Counselling 
  •   Nordic Network for Homelessness Research

Julkaisuja /  Publications

2018

Raitakari, Suvi & Holmberg, Suvi & Juhila, Kirsi &  Räsänen, Jenni-Mari (2018) Constructing the Elements of the “Recovery in” Model through Positive Assessments during Mental Health Home Visits. International Journal of Environmental Research and Public Health 15(7):1441. DOI:10.3390/ijerph15071441

Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi & Räsänen, Jenni-Mari (2018) Responsibilisation, Social Work and Inclusive Social Security in Finland. European Journal of Social Work. DOI:10.1080/13691457.2018.1529660

Saario, Sirpa & Räsänen, Jenni-Mari & Raitakari, Suvi & Banks, Sarah & Juhila, Kirsi (2018) Doing ‘Ethics Work’ Together: Negotiating Service Users’ Independence in Community Mental Health Meetings. Ethics and Social Welfare. DOI:10.1080/17496535.2018.1533991

2017

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi (2017) Osallistumistulo aikuissosiaalityössä. Alusta! http://alusta.uta.fi/artikkelit/2017/03/28/osallistumistulo-aikuissosiaalityoessae.html

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi & Hall, Christopher (2017) (eds.)  Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge.

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi & Hansen Löftstrand, Cecilia (2017)  Responsibilisation in Governmentality Literature. In Kirsi Juhila & Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 11–34.

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi & Hansen Löftstrand, Cecilia (2017) Responsibilities and Current Welfare Discourses. In Kirsi Juhila & Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 35–56.

Raitakari, Suvi (2017) Using Expressions of Past, Present and Future Homelessness Pathways as a Linguistic Resource in Meeting Interaction in a Low-Threshold Outpatient Clinic. Housing, Theory and Society.  DOI: 10.1080/14036096.2017.1400997 

Raitakari, Suvi (2017) John Sylvestre, Geof frey Nelson and Tim Aubry (Eds.) (2017) Housing, Citizenship, and Communities for People with Serious Mental Illness. Theory, Research, Practice and Policy Perspectives. (Review by Suvi Raitakari). Kirja-arvio. European Journal of Homelessness 11 (2), 177-181. 

Raitakari, Suvi & Juhila Kirsi & Hall, Christopher (2017) Conclusion. In Kirsi Juhila & Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 218-223.

Raitakari, Suvi & Günther, Kirsi (2017) Clients Accounting for the Responsible Self in Interviews. In Kirsi Juhila & Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 83-105.

Raitakari, Suvi & Permin Berger, Nichlas (2017) Making Active Citizens in the Commounity in Client-Worker Interaction. In Kirsi Juhila & Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 106-127.

2016

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi (2016) Pieni aika sosiaali- ja mielenterveystyössä [Small Time in Social and Mental Health Work]. In Sirpa Kannasoja, Marjo Kuronen & Tytti Poikolainen (eds.) Sosiaalityön aika. Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Juhila, Kirsi & Hall, Christopher & Raitakari, Suvi  (2016)  Interaction During Mental Health Floating Support Home Visits: Managing Host-Guest and Professional-Client Identities in Home-spaces. Social and Cultural Geography 17(1), 101–119.

Raitakari, Suvi (2016) Neuvottelut mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumisen siirtymistä: toiveita, haasteita ja toimijuutta [Negotiating the Housing Transitions of Clients in Mental Health and Substance Abuse Services: Hopes, Challenges and Agency]. Teoksessa Kirsi Juhila & Teppo Kröger (toim.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylän yliopisto: SoPhi, 108-133.  

Raitakari Suvi & Juhila, Kirsi (2006) Asumispolkujen tutkimisen lähtökohdat ja menetelmät [The Premises and Methods of Studying Housing Pathways]. Teoksessa Kirsi Juhila & Teppo Kröger (toim.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylän yliopisto: SoPhi, 40-59.

 2015

Raitakari Suvi & Günther Kirsi (2015) Mielenterveysasiakkaan asema portaikkomallin ja Asunto Ensin -mallin asumispoluilla [Mental Health Clients' Position in the Staircase and Housing First Pathways]. Janus 23(1), 66-82.

Raitakari, Suvi & Haahtela, Riikka & Juhila, Kirsi (2015) Tackling Community Integration in Mental Health Home Visit Integration in Finland. Health and Social Care in the Community. doi: 10.1111/hsc.12246

Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2015) Housing First Literature: Different Orientations and Political-Practical Arguments. European Journal of Homelessness Research 9(1), 145-189.

Raitakari, Suvi & Saario, Sirpa & Juhila, Kirsi & Günther, Kirsi (2015) Client Participation in Mental Health: Shifting Positions in Decision Making. Nordic Social Work Research 5(1), 35-49.

Günther, Kirsi & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2015) From Plan Meetings to Care Plans: Genre Chains and the Intertextual Relations of Text and Talk. Discourse & Communication 9(1), 65-79.

Juhila, Kirsi & Christopher Hall & Raitakari, Suvi(2015) Interaction During Mental Health Floating Support Homevisits: Managing Host-Guest and Professional-Client Identities in home-spaces. Social and Cultural Geography. DOI:10.1080/14649365.2015.1042401

2014

Juhila, Kirsi & Hall, Christopher & Günther, Kirsi & Raitakari, Suvi & Saario, Sirpa (2014) Accepting and Negotiating Service Users’ Choices in Mental Health Transition Meetings. Social Policy & Administration,  first published on June 2014 DOI: 10.1111/spol.12082

Juhila, Kirsi & Saario, Sirpa &  Günther, Kirsi & Raitakari, Suvi  (2014) Reported Client-Practitioner Conversations as Assessment in Mental Health Practitioners' Talk. Text & Talk 34 (1), 69-88.

Raitakari, Suvi  & Juhila Kirsi (2014) Asunto ensin -julkaisujen suuntaukset, pääargumentit ja käytännöllispoliittiset tavoitteet [Housing First literature: different orientations and political-practical arguments]. Yhteiskuntapolitiikka 79(2), 185-196.

2013

Anttonen, Anneli &  Häikiö, Liisa & Raitakari, Suvi (2013) Matkalla muutokseen ja hyvinvointimarkkinoille? [Towards transition and welfare markets?] Janus 21 (4), 290–297.

Juhila, Kirsi & Caswell, Dorte & Raitakari, Suvi (2013) Resistance. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 117-135.

Raitakari, Suvi & Günther, Kirsi & Juhila, Kirsi & Saario, Sirpa (2013) Causal Accounts as A Consequential Device in Categorizing Mental Health and Substance Abuse Problems. Communication & Medicine 10(3), 237–248.

Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2013) Kuluttajuusdiskurssit ja palveluvalinnat mielenterveyskuntoutuksen asiakaspalavereissa [Consumer discourses and service choices in mental health rehabilitation meetings]. In Merja Laitinen & Asta Niskala (eds.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 167-195.

Günther, Kirsi & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi &  Saario, Sirpa & Kulmala Anna & Kaartamo Riina (2013) Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla: etnometodologinen tapaustutkimus [Client centeredness in the rehabiliation course targeted to young adults suffering from serious mental health problems: ethnomethodological case study]. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus. http://www.muotiala.fi/yhdistys/julkaisut/

2012

Günther Kirsi & Raitakari, Suvi (2012) Mielenterveyskuntoutusta avoimen ja yksityiskohtaisen suunnitelmalomakkeen ohjaamana [Open and Detailed Planning Forms as Tools in Directing Mental Health Rehabilitation]. In Heikkinen Vesa et al (eds.) Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä: Kotimaisten kielten keskus, 101-128. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 29).

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2012) Asunto ensin-mallin ja portaikko mallin jännitteet mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisratkaisuissa [The Tensions between the Housing First Model and the Staircase Model in the Housing of People Suffering from Mental Health and Substance Use Problems]. Suuntaaja 2012 (2), 18-22.

Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi & Günther, Kirsi & Kulmala, Anna & Saario, Sirpa (2012) Asiakaslähtöisyydet asiakas-ammattilainen vuorovaikutuksessa: kuluttajuus, kumppanuus ja huolenpito mielenterveyskuntoutuksessa [The Forms of Client Centredness in Client-professional Interaction: Consumerism, Partnership and Care]. In Anneli Anttonen et al. (eds) Julkisen ja yksityisen rajalla - julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 47-80.

2011

Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2011) Moraalinen järjestys ja aikuisuuden odotukset ammatillisessa vuorovaikutuksessa: esimerkkinä mielenterveyskuntoutus [Moral Order of Adulthood in Mental Health Rehabilitation]. In Aini Pehkonen & Marja Väänänen-Fomin (eds.) Sosiaalityön arvot ja etiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011, 189-214

Raitakari Suvi & Günther, Kirsi & Saario Sirpa (2011) Markkina- vai kumppanuussuhteissa mielenterveystyön tulevaisuus? [Is the Future of Mental Health Work on Market based or on Partnership based Relations?] In Anne Kärkkäinen (eds.) Tahtoa ja tekemisen paloa - Puheenvuoroja mielenterveystyöstä. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry., 50-65.

Raitakari, Suvi & Kulmala, Anna & Günther, Kirsi & Juhila, Kirsi & Saario, Sirpa  (2011) Vakava mielen sairaus ja eriarvoisuudet arjessa [Serious mental illness and inequalities in everyday life] Janus 19 (4), 221-237.

2010

Saario, Sirpa & Raitakari, Suvi (2010) Contractual Audit and Mental Health Rehabilitation: A Study of Formulaiting Effectiveness in a Finnish Supported Housing Unit, International Journalof Social Welfare, 19, 3, 321-329.

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi (2010) Ethics in Professional Interaction: Justifying the Limits of Helping in a Supported Housing Unit, Ethics and Social Welfare, 4,1, 56–70.

Juhila, Kirsi & Hall, Christopher &i Raitakari, Suvi (2010) Accounting for the Clients’ Troublesome Behaviour in a Supported Housing Unit: Blames, Excuses and Responsibility in Professionals’ Talk, Journal of Social Work, 10 (1), 59–79.

2009

Raitakari, Suvi & Virokannas, Elina (2009) Yhteisiä teemoja etsimässä [Searching Shared Themes]. In Suvi Raitakari & Elina Virokannas (eds.) Sosiaalityön ja nuorisotyön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista. Julkaisuja 96. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/nuorisotutkimusseura, 5-19.

2008

Raitakari Suvi (2008) Asukkaasta kiinnipitäminen ja irtipäästäminen. Neuvotteluja yhteisön tavoittelemasta jäsenestä [Holding and releasing inhabitants. Negotiating ideal membership in an institutional community]. In Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (eds.)Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asialla? PS-kustannus, 225-244.

Raitakari, Suvi & Günther, Kirsi (2008) Documenting a Well-Planned and Effective Client Process in Child Welfare, Nordisk Sosialt Arbeid, 28, 3-4, 182-193.

Raitakari Suvi & Saario Sirpa (2008) Vaikuttavuuden osoittamisen vaatimukset mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa [Demands on Demonstrating Effectiveness in Rehabilitation Work with People Suffering Mental Health and Substance Abuse Problems]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 196-223.

2007

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2007) Turvallisuuden loputon etsintä [The Endless Search of Social Security]. Robert Castel (2007) Sosiaalinen turvattomuus. Mitä on olla suojattu? Book Review. Janus 15(2), 173-175.

2006

Eskonen, Inkeri & Korpinen, Johanna & Raitakari, Suvi (2006) Vallan määrittämät lapsi- ja asiantuntijapuhujat: faktaa, selontekoja ja kokemuksia [Power related child and expertise positions in child welfare]. In Hannele Forsberg & Maritta Törrönen & Aino Ritala-Koskinen (eds.) Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 21-44.

Raitakari Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät reunaminuuksista. Vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus lastensuojeluyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. [Negotiating and marking marginal selves. Interactive and rhetorical perspective to clienthood in child care meetings and records]. Acta Universitatis Tamperensis 1183. Tampere: Tampere University Press

Raitakari Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät reunaminuuksista. Vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus lastensuojeluyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa  [Negotiating and Marking Marginal Selves. Interactive and Rhetorical Perspective to Clienthood in Child Care Meetings and Records]. Janus 4, 411-418.

2004

Raitakari Suvi (2004) Institutionaalisesti tulkittu ja neuvoteltu nuori. Huolta herättävä nuori palaverivuorovaikutuksen osapuolena [Adolescent Interpreted and Negotiated in the Institution. Adolescents` Positions in a Child Welfare Meetings]. Nuorisotutkimus 4, 35-48.

Raitakari Suvi (2004) Nuoren elämänhallinta – toivottua arkea ohjeistamalla? [Adolescents` Life Management – Favourable Every Day Life by Giving a Piece of Advice?] In Arja Jokinen & Anna Kulmala & Laura Huttunen (eds.) Puhua vastaan ja vaieta – neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. [Talking back and keeping silent. Negotiating cultural margins] Helsinki: Gaudeamus, 56-73.

2003

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi (2003) Sosiaalityötä menestystarinoiden tuolla puolen? [ Social work beyond sucessstories?] In Mirja Satka & Anneli Pohjola & Marketta Rajavaara (toim.) Sosiaalityö vaikuttajana. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja, 149-168.

Raitakari Suvi (2003) Nuorten tukiasuminen – paikka marginaalin ja elämänhallinnan rajalla [Supported housing - on the Edge of margin and normal life]. Omakolo-Projects Final Report. Oulu: Nuorten Ystävät ry:n tutkimussarja.

2002

Raitakari, Suvi (2002) Sosiaalityön marginaalistatus - Asiakkuus ja asiantuntijuus modernin ja postmodernin tulkintakehyksessä [Social work at the margins]. In Kirsi Juhila & Hannele Forsberg & Irene Roivainen (eds.) Sosiaalityö ja marginaalit. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. Jyväskylä: SoPhi, 44-62.

Raitakari Suvi (2002) Accommodation service on the edge of life management. In Ingrid Sahlin & Sirkka-Liisa Kärkkäinen (eds.) Bostadslöshet som problem och politik. Aktuell nordisk forskning.[Homelessness as Social Problem and Politics] Kööpenhamina: nordiska Ministerr ådet, TemaNord 2002:558.

2000

Raitakari, Suvi (2000) Mitä modernin lapselle kuuluu? 1990-luvun sosiaalityön peruskäsitteiden tarkastelua modernin ja postmodernin tulkintakehyksessä [How is modern social work?]. Pro gradu –tutkielma [Master's Thesis]. Tampere: Tampereen yliopisto, sosiaalityö (julkaisematon).

Tampereen yliopiston julkaisu-, hanke- ja asiantuntijarekisteriin (SoleCRIS)

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.12.2018 20.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti