Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Asiantuntemus/ Expertise

 • ekologinen, ekososiaalinen sosiaalityö/ ecological, eco-social social work
 • sosiaalityö vapaaehtoistyönä, populaari sosiaalityö Intiassa/ voluntary, popular social work in India
 • jälkikoloniaaliset kysymykset sosiaalityössä/ postcolonial issues in social work
 • kansainvälinen sosiaalityö/ international social work
 • sosiaalityön ja taiteen rajapinnat/ interfaces of social work and art
 • etnografinen tutkimus/ ethnographic research
 • linkki Tampereen yliopiston tutkimus- ja asiantuntijatietokantaan/ link to the research information system at the University of Tampere: https://solecris.uta.fi/crisyp/disp/5_/en/welcome/nop?menuid=0

Tutkimus/ Research

 • On-going: Consequences of Mining Industry for Disadvantaged Groups in Northern Finland and Northern Odisha
 • Previous: At the Intersection of Theatre and Social Work in Orissa, India: Natya Chetana and Its Theatre

Julkaisut/ Publications

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit/ Peer-reviewed scientific articles

 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2016) Ihmisoikeudet ja sosiaalityö globaalien kriisien maailmassa [Human Rights and Social Work amidst the Global Crises]. In Maija Jäppinen & Anna Metteri & Satu Ranta-Tyrkkö & Pirkko-Liisa Rauhala (eds.) Kansainvälinen sosiaalityö: Käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja [International Social Work: Concepts, Practices and Trajectories. The Social Work Research Biannual]. Tallinna: United Press Global, 273–300.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2014) Out of Sight, Out of Mind? The Mining Industry in the Peripheral Regions of Finland and Odisha, Eastern India. In Kristín Loftsdóttir & Lars Jensen (eds.) Crisis in the Noradic Nations and Beyond. At the Intersection of Environment, Finance and Multiculturalism. Farnham: Ashgate, 101-119.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2014) A Finn in India. From Cultural Encounters to Global Imagining. In Stanley Witkin (ed.) Walking the Walk: Autoethnographic Perspectives on Social Work. New York: Columbia University Press, 66-91.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2013) Translating Worlds of Social Work. Journal of Contemporary Thought (38), Winter, 25-97.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2011) High time for postcolonial analysis in social work. Nordic Social Work Research (1)1, 25-41
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2010) Theatre as Social Work in Orissa, India: Natya Chetana’s Theatre for Awareness. Social Work Education (29)8, 923–927.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2009) Vähän on kylliksi – sosiaalityöstä Mahatma Gandhin malliin. [Little Is Enough – Social Work as Modeled by Mahatma Gandhi]. In Mikko Mäntysaari & Anneli Pohjola & Tarja Pösö (eds.) Sosiaalityö ja teoria [Social Work and Theory]. Jyväskylä: PS-kustannus, 17–46.
 • Rikkilä, Leena & Ranta-Tyrkkö, Satu (2000) Hindunationalismi ja sukupuolen politiikka [Hindu Nationalism and Politics of Gender]. Kosmopolis (30)1, 21–41.

Muut tieteelliset artikkelit/ Non-refereed scientific articles

 • Rauhala, Pirkko-Liisa & Jäppinen, Maija & Metteri, Anna & Ranta-Tyrkkö Satu (2016) Kansainvälinen, ylirajainen ja globaali sosiaalityö – juuria, katkoksia, uusia alkuja. [International, Transnational, Global Social Work – Origins, Breaks, New Beginnings]. In Maija Jäppinen & Anna Metteri & Satu Ranta-Tyrkkö & Pirkko-Liisa Rauhala (eds.) Kansainvälinen sosiaalityö: Käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja [International Social Work: Concepts, Practices and Trajectories. The Social Work Research Biannual]. Tallinna: United Press Global, 9–37.
 • Roivainen, Irene & Ranta-Tyrkkö, Satu (2016) Yhteisöt ja sosiaalityö: Johdantoa aiheeseen [Communities and Social Work: Introduction]. In Irene Roivainen & Satu Ranta-Tyrkkö (eds.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat [Communities and Starting Points for Community-based Social Work]. Tallinn: United Press Global, 7–19.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2016) Mohandas Gandhi – modernisaation kriitikko [Mohandas Gandhi – Critic of Modernity]. In Irene Roivainen & Satu Ranta-Tyrkkö (eds.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat [Communities and Starting Points for Community-based Social Work]. Tallinn: United Press Global, 47–54.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu & Haapalainen, Arttu (2016) Yhteisötaide [Community Art]. In Irene Roivainen & Satu Ranta-Tyrkkö (eds.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat [Communities and Starting Points for Community-based Social Work]. Tallinn: United Press Global, 144–160.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2016) Optimistista, radikaalia ja yhteisöllistä sosiaalityötä! [We Need Optmistic, Radical and Community-based Social Work!] In Irene Roivainen & Satu Ranta-Tyrkkö (eds.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat [Communities and Starting Points for Community-based Social Work]. Tallinn: United Press Global, 184–195.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2014) Whiteness and Postcolonialism in the Nordic Region. Exceptionalism, Migrant Others and National Identities (book review). Nordic Social Work Research, . DOI: 10.1080/2156857X.2014.947070.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2013) Kaivostoiminta sosiaalityön asiaksi [Why Mining is a Social Work Issue?] In Johanna Hurtig, Anna Nikupeteri & Marjo Romakkaniemi (eds.) Tutkiva sosiaalityö. Oikeudenmukaisuus sosiaalityössä [Investigative Social Work. Justice in Social Work]. Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura, 29-32. Electronically available at http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Tutkiva%20sosiaalityo/tutkivasosiaalityo2013.pdf
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2012) Connell, Raewyn (2007): Southern Theory. The Global Dynamics of Knowledge in Social Sciences. (book review) Transnational Social Review – A Social Work Journal (2)2. (http://www.budrich-journals.de)
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2012) Maailma muuttuu, muuttuvatko asiat? Radikaali sosiaalityö tänään [The World is Changing, What About Issues?] (book review). Janus 20(3), 305–308.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2011) Kulttuurisia kurotuksia: sosiaalista oikeudenmukaisuutta tietoisuuden teatterilla [Craning Cross Cultures: Social Justice through Theatre for Awareness]. In Camilla Granholm & Tarja Juvonen & Maija Jäppinen (eds.) Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityön paikka tieteessä ja yhteiskunnassa. [Investigative Social Work. Social Work’s Position in Science and Society] Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura, 24–27. Electronically available at http://www.talentia.isinteksas.com/edocs/julkaisut/tutkivasosiaalityo2011/.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2008) Natya Cetana’s Play Boli – The Sacrifice. In Lidia Guzy & Uwe Skoda (eds.) Power Plays. Politics, Rituals, Performances in South Asia. Dialogus Mundi. Indo-European Studies in Politics and Society, series editors Klaus Voll & Uwe Skoda. Berlin: Weißensee Verlag, 99–123.
 • Metteri, Anna & Ranta-Tyrkkö, Satu (2008) Violence at Large – How Do We Respond? In Voronov Alexandr (ed.) Criterions of Quality a Social Work with Victims of Family Violence. An Experience of Russia and Finland. Collection of Articles. St. Petersburg Faculty of Sociology, St. Petersburg State University, 135-137.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2007) Uskosta ja kutsumuksesta sosiaalityössä [About Calling and Spirituality in Social Work]. In Mika Aaltola (ed.) Uskontoa politiikan tiloissa [Religion in the Realm of Politics]. Tampereen yliopisto: Politiikan tutkimuksen laitoksen julkaisusarja Studia Politica Tamperensis 17, 77–94.
 • Korpinen, Johanna & Laakso, Riitta & Ranta-Tyrkkö, Satu (2007) Perusteellista pohdintaa tutkimusetiikasta [Thoroughgoing Contemplation on Research Ethics] (book review). Janus Vol. 15 (1)2007, 81–84.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2005) Lihaa ja verta. Etnografisen kenttätyön ruumiillisuus [Flesh and Blood. Corporeality of Ethnographic Fieldwork]. In Anu Hirsiaho & Mari Korpela & Liisa Rantalaiho (eds.) Kohtaamisia rajoilla [Encounters at Borders]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2005, 225–246.
 • Ranta-Tyrkkö Satu (2003) Suhteellisen turvallista turvallista [Relatively Safe]. In Satu Ranta-Tyrkkö & Arja Ropo (eds.) Turvallista hyvinvointia [Safe Well-Being]. Tampere: Tampere University Press, 175–192.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu ja Ropo, Arja (2003) Turvallista hyvinvointia - mitä, kenelle ja miksi [Safe Well-Being – What, to Whom, and Why]. In Satu Ranta-Tyrkkö & Arja Ropo (eds.) Turvallista hyvinvointia [Safe Well-Being]. Tampere: Tampere University Press, 7–20.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2003) Innovoinnin äärellä – hyvinvointipalveluhanke [At the Edge of Innovation – The Study- and Research Program on Human Well-Being]. In Heidi Keso & Hanna Lehtimäki & Tarja Pietiläinen (eds.) Forte! Tarinoita taiteen merkityksistä liiketoiminnan kentässä [Tales about the Meanings of Art in the Field of Business]. Akatiimi, 115–119.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2003) Katsaus afrikkalaiseen kehityksen teatteriin [A Review of Theatre for Development in Sub-Saharan Africa]. Fidea. Suomen draama- ja teatterikasvatuksen liiton jäsenlehti 2/2003.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu & Rikkilä, Leena (2001) Parvatin kanssa luennolla. Hindunationalistinen naistoiminta, me ja muut [Lecturing with Parvati. Hindu Nationalist Women, Us and Others]. In Minna Nikunen & Sanna Kivimäki & Riitta (eds.) Nainen, Naiseus, Naisellisuus [Woman, Femininity, Womanhood]. Tampere: Tampere University Press, 213–235.
 • Heikkinen, Satu & Ranta-Tyrkkö Satu & Rikkilä, Leena (1998) Sukupuolen ja väkivaltaisen konfliktin leikkauspisteitä Etelä-Aasiassa ja Suurten Järvien Afrikassa [At the Intersection of Gender and Violent Conflicts in South Asia and Great Lakes of Africa]. Tampereen Yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos. Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston kulttuuri- ja ihmisoikeusselvitys 1998.

Tieteelliset kirjat/ Books by Science publishers

 • Jäppinen, Maija & Metteri, Anna & Ranta-Tyrkkö, Satu & Rauhala, Pirkko-Liisa (eds.) Kansainvälinen sosiaalityö: Käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja [International Social Work: Concepts, Practices and Trajectories. The Social Work Research Biannual]. Tallinna: United Press Global.
 • Roivainen, Irene & Ranta-Tyrkkö, Satu (eds.) (2016) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat [Communities and Starting Points for Community-based Social Work]. Tallinn: United Press Global.
 • Ranta-Tyrkkö, Satu (2010) At the Intersection of Theatre and Social Work in Orissa, India. Natya Chetana and Its Theatre. Acta Unviersitatis Tamperensis 1503. Tampere: Tampere University Press. Available electronically as Acta Electronica Universitatis Tamperensis 941 (http://acta.uta.fi).
 • Ranta-Tyrkkö, Satu & Ropo, Arja (ed.) (2003) Turvallista hyvinvointia [Safe Well-Being]. Tampere: Tampere University Press.

Tieteelliset tunnustukset/ Scientific awards

 • Outstanding Academic Title 2014 Nomination for Stanley Witkin (ed.) Narrating Social Work through Autoethnography, Columbia University Press; one of the authors in the book  
 • Sosiaalityön tutkimuksen seuran väitöskirjapalkinto 2011/ 2011 Doctoral Dissertation Award by the Finnish Association of Social Work Research
 • 1998 Social Work Master's Thesis Award (a national award for 1 thesis annually by Sosiaalikehitys ry))

Väitöskirjaohjaus/ Supervision of doctoral dissertations

 • Ilaria Tucci, University of Tampere (ongoing)
 • Regina Opoku, University of Tampere (ongoing)
 • Postdoc-supervisor in the thematic group 4 (Social Work Research) of the National Doctoral School of Social Work and Social Services [Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden valtakunnallinen tutkijakoulu] coordinated by the Sosnet-network

Administrative tasks and committee participation in the University of Tampere

 • Member of the India network in the University of Tampere
 • Member of the Study Program Committee of the School of Social Sciences and Humanities 2011
 • Member of the Committee of Joint Studies of the School of Social Sciences and Humanities 2011-2012
 • Course planning (recent): Planning and coordinating the course YKYY3 Toiminta, Tulkinta ja Tieto (Action, Interpretation, and Knowledge) 5 ECTS for 200+ degree students and planning and facilitating the same course as an e-learning course for around 200 Open University students (1st realisation during the spring term 2013)
 • Member of the University of Tampere curricula working group in the discipline of social work 2003-2004 and 2009-2014
 • Board Member of the International School of Social Sciences, University of Tampere, 2009-2010

Vastuutehtävät yliopistoyhteistyössä/ Responsibilities in the higher education community

 • Member of the Sosnet (Finnish National Network for Social Work Education) working committee on e-learning 2007−2008 and 2011−2014.
 • Member of the Sosnet (Finnish National Network for Social Work Education) working committee on international collaboration 2013−2014.
 • Board member of the Nordic Centre in India 2014-2016.

 

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 22.8.2016 17.04 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti