Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Ranta Johanna
väitöskirjatutkija (sosiaalityö)
Puhelin: 050 509 9193
Sähköposti: Johanna.Ranta@uta.fi
Työhuone: LINNA 6082


Vastaanotto: sopimuksen mukaan.

 

Tutkimusalueet / Research Interests

 • päihde- ja mielenterveyspalvelut
 • huumeita käyttävien matalan kynnyksen palvelut, haittoja vähentävät palvelut ja asiakkaan kotiin vietävät palvelut
 • huumeita käyttävien ihmisten asunnottomuus ja asuminen
 • Asunto ensin -malli
 • huumehoitoon liittyvä neuvonanto, valinnat ja itsemääräämisoikeus
 • institutionaalinen vuorovaikutus 
 • etnometodologia
 • liikkuva etnografia
 • substance abuse and mental health services
 • low-threshold services, harm reduction services and floating support services for people using drugs
 • homelessness and housing among people using drugs
 • Housing First model
 • advice-giving, choices and self-determination in drug addiction treatment
 • institutional interaction
 • ethnomethodology
 • mobile ethnography

 

Tämänhetkinen tutkimus ja tutkimusprojektit / Current research and research projects

 • Kodeissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa [Geographies of home-based service interactions at the margins of welfare in Finland and Sweden], Academy of Finland (2017-2021). Tutkimusryhmä/Research group: Kirsi Juhila (hankkeen johtaja), Kirsi Günther, Christopher Hall, Cecilia Hansen Löfstrand, Suvi Holmberg, Doris Lydahl, Suvi Raitakari, Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen ja Sirpa Saario.

 • Asiakkaiden ja työntekijöiden vastuullistaminen mielenterveystyön käytännöissä [Responsibilization of Service Users and Professionals in Mental Health Practices]. Academy of Finland (2011-2016). Projektiryhmän jäsen 2015-2016. Tutkimusryhmä/Research group: Kirsi Juhila (hankkeen johtaja), Christopher Hall, Kirsi Günther, Suvi Raitakari, Johanna Ranta, Sirpa Saario ja Jenni-Mari Räsänen.

 • Artikkeliväitöskirja asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamisista huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa (tekeillä). Rahoittajat: Tampereen yliopisto & Alfred Kordelinin säätiö.

 

Verkostot / Networks

 

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit / Peer-reviewed scientific articles

 • Ranta, Johanna & Juhila, Kirsi (2019) Constructing a sense of home in floating support for people using drugs. Qualitative Social Work. First Published 02 May 2019. DOI: 10.1177/1473325019847262.
 • Ranta, Johanna (tulossa/forthcoming 2019) Huumehoitoa koskevat neuvot ja valinnat matalan kynnyksen palvelun asiakkaiden ja työntekijöiden vuorovaikutuksessa [Advices and choices regarding drug abuse treatment in low-threshold service client-worker interaction]. Teoksessa Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (toim.) Oikeus päihdehuoltoon [Right for substance abuse services].
 • Günther, Kirsi & Ranta, Johanna (tulossa/forthcoming 2019) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan palvelusiirtymät. Asumisyksikön työntekijöiden neuvottelut asiakkaiden muuttuvista palvelutarpeista [Service transitions of people with mental health and substance abuse problems: housing support workers negotiating clients’ changing service needs]. Teoksessa Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (toim.) Oikeus päihdehuoltoon [Right for substance abuse services].

 

Vertaisarvioimattomat tieteelliset julkaisut / Non-refereed scientific publications 

 • Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Günther, Kirsi (toim.) (2018) Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä [Social Work’s Homes and Homes in Social Work]. Tutkiva sosiaalityö 2018 -liite. Helsinki: Talentia ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.
 • Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Günther, Kirsi & Juhila, Kirsi (2018) Lukijalle: Moniulotteinen koti sosiaalityön tutkimuksessa ja käytännöissä [Multidimensional home in social work research and practices]. Teoksessa Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen & Kirsi Günther (toim.) Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä. Tutkiva sosiaalityö 2018 -liite. Helsinki: Talentia ja Sosiaalityön tutkimuksen seura, 3-6.

 

Ammatillisille yhteisöille kohdennetut julkaisut / Publications intended for professional communities 

 

Opinnäytteet / Theses

 • Ranta, Johanna (2015) Rajatyö samanaikaista huumeriippuvuutta ja mielenterveyden häiriötä sairastavan palveluissa. Retorinen diskurssianalyysi päihdepsykiatrian poliklinikan raskausajan asiakaskertomuksista. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. [Boundary work in the services for clients with comorbid drug addiction and mental health disorder. Rhetoric discourse analysis of pregnancy period client documents from an addiction psychiatry outpatient clinic. Master’s Thesis in Social Work. University of Tampere.

 

Muuta / Other information

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 2.9.2019 16.59 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti