Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Ranta Johanna
väitöskirjatutkija
Puhelin: 050 509 9193
Sähköposti: Johanna.Ranta@uta.fi
Työhuone: LINNA 6082


Vastaanotto: sopimuksen mukaan.

 

Tutkimusalueet / Research Interests

 • päihde- ja mielenterveyspalvelut, erityisesti matalan kynnyksen palvelut
 • huumeita käyttävien ihmisten asunnottomuus, asuminen ja kodit
 • päihdehoitoon liittyvä neuvonanto, valinnat ja itsemääräämisoikeus
 • institutionaalinen vuorovaikutus 
 • substance abuse and mental health services, especially low-threshold services
 • drug users' homelessness, housing and homes
 • advice-giving, choices and self-determination in substance abuse treatment
 • institutional interaction

 

Tämänhetkinen tutkimus ja tutkimusprojektit / Current research and research projects

 • Kodeissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa [Geographies of home-based service interactions at the margins of welfare in Finland and Sweden], The Academy of Finland (2017-2021). Tutkimusryhmä: Kirsi Juhila (hankkeen johtaja), Kirsi Günther, Christopher Hall, Cecilia Hansen Löfstrand, Suvi Holmberg, Doris Lydahl, Suvi Raitakari, Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen ja Sirpa Saario.

 • Asiakkaiden ja työntekijöiden vastuullistaminen mielenterveystyön käytännöissä [Responsibilization of Service Users and Professionals in Mental Health Practices]. The Academy of Finland (2011-2016). Projektiryhmän jäsen 2015-2016. Tutkimusryhmä: Kirsi Juhila (hankkeen johtaja), Christopher Hall, Kirsi Günther, Suvi Raitakari, Johanna Ranta, Sirpa Saario ja Jenni-Mari Räsänen.

 • Vaikeat tilanteet huumeita käyttävän ihmisen ja palvelujärjestelmän kohtaamisissa (työnimi). Artikkeliväitöskirja. Rahoittajat: Tampereen yliopisto & Alfred Kordelinin säätiö.

 

Julkaisut / Publications

 • Ranta, Johanna (2018) Asiakaslähtöistä päihdetyötä vai niukkuuden trapetsilla taiteilua ammattietiikan ja rakenteiden luomien rajoitteiden välillä? Kolumni 9/2018. Sosiaalityön tutkimuksen seura. 
 • Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Günther, Kirsi & Juhila, Kirsi (2018) Lukijalle: Moniulotteinen koti sosiaalityön tutkimuksessa ja käytännöissä. Teoksessa Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen & Kirsi Günther (toim.) Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä. Tutkiva sosiaalityö 2018 -liite. Helsinki: Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura, 3-6.

 

Verkostot / Networks

 Muuta / Other information

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 29.11.2018 23.18 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti