Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Roivainen Irene
professori (sosiaalityö)
Puhelin: 050 318 7759
Sähköposti: Irene.Roivainen@uta.fi
Työhuone: PORI 396


Asiantuntemus

• Sosiaalityön ja diakoniatyön yhdyspinta

• Köyhyystutkimus

• Yhteisöt ja yhteisösosiaalityö
• Laadullinen tutkimus ja kategoria-analyysi

Opetus 2017-2018

  • STYS3C Tutkielmaseminaari
  • STS3A Orientaatio tutkielman tekemiseen
  • STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus (vastuuopettaja)
  • STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen (vastuuopettaja)
  • STYS1B3/ tentti
  • STYA1B/ tentti

Tutkimusprojekteja (uusimmat)

• Suomen Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hanke (hankkeen johtaja professori Hannu Katajamäki Vaasan yliopisto), Tampereen yliopiston jäsen tutkijaryhmässä.

• Köyhyys kuntatyön haasteena (2010-2011)(hankkeen johtaja), Kunnallisalan Kehittämissäätiö. Yhdessä Jari Heinosen ja Satu Ylisen kanssa.

Tampereen yliopiston julkaisu-, hanke- ja asiantuntijarekisteriin (Sordino CRIS University)

Akateemisia ja muita luottamustehtäviä

Toiminta sosiaalityön yliopistoverkostossa (Sosnet)

Johtoryhmän jäsen 2017-

Sosiaalityön erikoistumisalakoulutuksen työvaliokunnan jäsen (1.1.2009-2016)

Hallinnollisia tehtäviä Tampereen yliopistossa 

Opetusohjelmatyöryhmän jäsen 2017-

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitoksen johtaja (1.8.2006 - 31.7.2007; 1.1.2002-31.7.2003)

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsen (2007-2009) 

Sosiaalipolitiikan / sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitoksen laitosneuvoston jäsen (2006-2007; 2001-2004; 1998-2000)

Merkittävimmät tieteelliset luottamustoimet

Nordisk Socialhögskolekomiten (NSHK) varajäsen      (2008-2009)

Nordisk Socialtarbeid- lehden Suomen toimituksen jäsen (2006-2008)

Sosiaalityön tutkimuksen seuran puheenjohtaja            (2005-2006); varapuheenjohtaja (2003–2004)

Kirkon tutkimuskeskuksen toimikunnan varajäsen        2004–2008

Merkittävimmät muut luottamustoimet

Martinus-säätiön (Tampere) hallituksen puheenjohtaja 2016-

Suomen Setlementtiliiton liittohallituksen puheenjohtaja (2011–2014); varapuheenjohtaja (2005–2010)

Tampereen kaupungin valtuuston puheenjohtaja (2009–2012); jäsen (2001–2016); kaupungin-hallituksen 2.varapuheenjohtaja (2013–2014); jäsen (2007–2008); sosiaali-ja terveyslautakunnan jäsen (1997–1998, 2001–2004); Tampereen kaupungin tiederahasto (2009–2012); Tampereen Vuokratalosäätiön hallitus (2001–2004); Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitutuksen jäsen (2013-5/2015); Tampereen Särkänniemi Oy puheenjohtaja (2010–2013); jäsen (2009, 2015–2017)

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: hallituksen jäsen (2013-), varajäsen 2001-2004.

Tampereen ev.lut.srk: yhteisen kirkkovaltuuston jäsen (2007-2010); yhteisen kirkkoneuvoston jäsen (2005-2006), varajäsen (2007-2010), Messukylän srk:n seurakuntaneuvoston jäsen (2007-2010)

Sosiaalineuvoksen arvonimi v 2009

Pedagoginen ja hallinnollinen koulutus: 

Yliopistopedagoginen koulutus (10 op)(2010)        Tampereen yliopisto

Esimiesosaamisen valmennus             (2014–2015) Tampereen yliopisto

Akateeminen johtajuus-ohjelma         (2002)           Tampereen yliopisto

Opettajavaihto Alicanten yliopisto (2017)

Tutkimustyö ja julkaisut (uusimmat)

Nordic Welfare Regime, Diaconal Work and Social Work in Finland. 7th International Conference on Sociology and Social Work Prague Sept 7-8, 2017. (Abstrakti) 

Communities and the Nordic Welfare Regime, Diaconal Work and Social Work in Finland (Heikki Hiilamon ja Marjaana Seppäsen kanssa). 6th Biennal Conference for research Diaconia and Christian Social Practice. Diaconia in Dialogue: Diak, Helsinki 14/15-17 Sept 2016. (Abstrakti) 

Communities and the Nordic Welfare Regime, Diaconal Work and Social Work in Finland. EASSW conference in Li 6th European Conference for Social Work Research. Reflective social work practices in contemporary societies: Catholic University of Portugal. Lisbon 30 March – 1 April 2016. (Abstrakti)

Roivainen Irene & Ranta-Tyrkkö Satu (toim.) (2016) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Kuopio & Tallinna: United Press Global.

 Juntunen Elina, Roivainen Irene ja Seppänen Marianne (2016) Sosiaalisen työn murros palvelujärjestelmän uudistuksessa. Teoksessa Raili Cothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokkila -Oikkonen (toim.) Osallisuus yhteiskunnallisena haasteena. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja  2, 109-124.

Kohti keskustelevaa demokratiaa. Kansalaisraadit sosiaalityön kehittämisen välineenä? Teoksessa Sanna Väyrynen, Kaisa Kostamo-Pääkkö ja Pekka Ojanen (toim.) (2015): Sosiaalityön yhteisöllisyyttä etsimässä, 175-192.

Yhteiskunnan murros ja diakonia. Diakonian tutkimus 1/2014, 56-66

 Forssén Katja, Roivainen Irene, Ylinen, Satu, Heinonen Jari (toim.) (2012). Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. Kuopio: UNIpress

Roivainen Irene, Heinonen Jari, Ylinen Satu. (2011). Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. (Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut 64).

(yhdessä Johanna Jalosen kanssa) Köyhyys, palvelujärjestelmä ja yksinhuoltajanaisten kokemukset. Teoksessa Forssén, Katja & Roivainen, Irene & Ylinen, Satu & Heinonen, Jari (2012) (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden?. Kuopio: UNIpress, 151-17

(yhdessä Piia Puurusen kanssa) Jane Addams, setlementtityön ja kansalaiskeskeisen sosiaalityön uranuurtaja. Teoksessa Ruuskanen Petri T., Savolainen Katri, Suonio Mari (toim.)(2011) Toivo sosiaalisessa : toivoa luova toimintakulttuuri sosiaalityössä: UNIpress, 15-38. 

Does Community Work in Finland benefit citizens or clients? Teoksessa (2009): Gunn Strand Hutchinson(toim.) Community Work in the Nordic Countries.  New trends", s. 98-118. 

Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Community Work in the Context of Finnish and Swedish Social Work. Nordisk Socialt Arbeid. Tidskrift for socialarbeidere i Norden (NSA), 2008. Vol. 28. no.3-4, s. 154-168.

(Korkiamäki Riikka, Nylund Marianne, Raitakari Suvi, Roivainen Irene) Yhteisösosiaalityö kansalaisyhteiskunnan ja asiakastyön rajapinnassa (johdanto). Teoksessa: Roivainen Irene, Nylund Marianne, Korkiamäki Riikka, Raitakari Suvi (toim.)(2008): Yhteisöt ja sosiaalityö – kansalaisen vai asiakkaan asialla. Jyväskylä: PS- kustannus, 9-20.

Onko yhdyskuntatyö katoamassa suomalaisesta sosiaalityöstä. Teoksessa: Roivainen Irene,  Nylund Marianne, Korkiamäki Riikka, Raitakari Suvi (toim.)(2008): Yhteisöt ja sosiaalityö – kansalaisen vai asiakkaan asialla. Jyväskylä: PS-kustannus, 25–42

Yhteisölähtöisen otteen paikka aikuissosiaalityössä. Teoksessa:  Jokinen Arja, Juhila Kirsi (toim.)(2008) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere, Vastapaino, 253–281.

Posts and Positions held

           Professor in Social Work, University of Tampere (Pori) Aug 2017-

           Professor (professor of specialization field, 50 %) in Social Work, University of Tampere, Auguust 2012–Dec 2012; Jan 2009–Dec 2016.

 • Senior Lecturer (yliopistonlehtori) in Social Work, University of Tampere, Aug 2011-

  Professor (professori) (temporary) in Social Work, University of Tampere, Aug 2006-Jul 2007;

  Aug 2004-Jul 2005

  Assistant professor (yliassistentti) in Social Work, Aug 2006–Jul 2011

  Docent (special emphasis on community social work), University of Jyväskylä, March 2006-

  Researcher (tutkija) Finnish Academy project, Sept 2010–May 2011 (50%); Aug–Dec 2007

  Assistant professor (yliassistentti) in Social Work, University of Tampere, Aug 2000–Jul 2006; Jan 1994–Jun 1994

  Assistant professor (yliassistentti) in Social Pedagogy, University of Tampere, Jan 1998–Jun

  2000

  Researcher, University of Tampere, Department of Social Policy and Social Work, Sept 1996-Jun 1997; 1988–1992.

  Lecturer, University of Tampere, Jan 1996-May 1996

 
Ylläpito: irene.roivainen@uta.fi
Muutettu: 28.8.2017 8.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti