Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Heli Valokivi, PhD, Docent, University lecturer, Social work

+358 50 430 4468, heli.valokivi@uta.fi, Linna 6090, School of Social Sciences and Humanities, 33014 University of Tampere, Finland

Vastaanotto /Office hour: ke / wed klo / at 11-12 lukausien aikana / during semesters.

Asiantuntemus / Expertise

- Vanhusten palvelut ja hoiva / Elder Care and Services

- Kansalaisuus, osallisuus, asiakkaan ääni / Citizenship, Participation, User Perspective

- Yksilökohtainen palveluohjaus / Case Management

Tutkimusprojekteja / Research Projects

- Hoivakuluttajuus / The New Care Consumer, (2009-2012), Academy of Finland, led by professor Anneli Anttonen

Social Capital, Trust and Care (SoTCa) The Formation and Distribution of Informal and Formal Care Capital in Welfare Societies. (2004–2008), Academy of Finland, led by professor Anneli Anttonen

- Auttamisjärjestelmien reunalla / At the Edge of the Helping Systems (2000-2003), Academy of Finland, led by professor Kirsi Juhila

Tutkimusverkostoja / Research Networks

- Hoivan ja sosiaalipolitiikan tutkimusryhmä (CaSo) / Care and Social Policy

Nordic Research Network on Marketisation in Eldercare (Normacare)

- Reassessing the Nordic Welfare Model REASSESS

- Reconciling Work and Welfare in Europe (2006-2012) RECWOWE

Julkaisut / Publications

Julkaisut Sole Cris järjestelmässä / Publications in Sole Cris page: täältä/here

Viimeaikaisia julkaisuja / Selected, latest publications:

- Metteri Anna, Valokivi Heli & Ylinen Satu (toim.) (2014) Terveys ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus.

- Aaltonen Tarja, Henriksson Lea, Tiilikka Tiina, Valokivi Heli & Zechner Minna (2014) Vanhuksen hyvä elämä asiakirjoissa ja haastattelupuheessa. Teoksessa  Metteri Anna, Valokivi Heli & Ylinen Satu (toim.) Terveys ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus, 244-270.

- Valokivi, Heli (2014) Harkinnan käyttäjänä vai kohteena – vanhuspalvelujen asiakkaan näkökulma harkintaan [User or object of discretion – elder care service user’s perspective to discretion]. Teoksessa /In Kalliomaa-Puha, Laura, Kotkas, Toomas & Rajavaara, Marketta (toim. /eds.) Harkittua? Avauksia sosiaaliturvan harkintavallan tutkimukseen. Teemakirja 13. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 292–306.

- Valokivi, Heli (2013) Muistisairautta sairastava kansalainen vanhuspalveluissa. Teoksessa Laitinen, Merja & Niskala, Asta (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä: Vastapaino, 146-164.

- Anttonen Anneli, Häikiö  Liisa & Valokivi Heli (2012) Vastuu, valinta ja osallistuminen sosiaalipalveluissa : vanhushoivapolitiikan muutos ja arkinen hoivavastuu. Teoksessa Anttonen Anneli et al (toim.) Julkisen ja yksityisen rajalla: julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 19-46.

- Van Aerschot, Lina & Valokivi, Heli (2012) Kuluttajuus ja pienet tulot -Ikäihmisten apu, hoiva ja palvelut Jyväskylässä ja Tampereella [Consumerism and low income - Help, care and services for older people in Tampere and Jyväskylä]. In Forssén, Roivainen, Ylinen, Heinonen (eds.) Kohtaako Sosiaalityö Köyhyyden? Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011. Kuopio: UNIPress.

- Zechner,  Minna & Valokivi, Heli (2012) Negotiating care in the context of Finnish and Italian elder care policies. European Journal of Ageing 9 (2), 131-140.

- Aaltonen Tarja, Henriksson Lea, Karttunen Aija, Kivimäki Riikka, Palukka Hannele, Silvennoinen-Nuora Leena, Tiilikka Tiina & Valokivi Heli (2009) Toimijat vanhusten hyvinvointipalveluja ohjaavissa kehittämisohjelmissa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 37 (3), 336-352.

- Anttonen Anneli, Valokivi Heli & Zechner Minna (toim.) (2009) Hoiva - Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino.

- Valokivi Heli (2008) Kansalainen asiakkaana. Tutkimus vanhusten ja lainrikkojien osallisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista. [Citizen as a Client. A Research on Participation, Rights and Responsibilities of Elderly People and Offenders.] Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 1286.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 13.5.2015 16.17 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti