Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Virolainen Vera
väitöskirjatutkija (sosiaalityö)
Puhelin: 050 318 7785
Sähköposti: Vera.Virolainen@uta.fi
Työhuone: LINNA 6105


Vastaanotto sopimuksen mukaan.

Tutkimusalueet / Research Intrests
Naisvangit, Väkivalta, Sukupuolistunut väkivalta, Desistanssi, Diskurssianalyysi, Kategoria-analyysi, Narratiivinen analyysi, Narratiivinen kriminologia /
Female Prisoners, Violence, Gendered violence, Desistance, Discourse Analysis, Catogorization Analysis, Narrative Analysis, Narrative Criminology

Tämänhetkinen tutkimus / Current Research
Sosiaalityön väitöstutkimus: Naisvankien vankilasta vapautumisen jälkeiset identiteetit, toimijuus ja väkivallan merkitykset (artikkeliväitöskirja) /
Doctoral dissertation in social work: Female Prisoners' Post-release Identities, Agency and the Meanings of Violence (article-based doctoral dissertation)

Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut / Peer-reviewed publications


Virolainen, Vera (2018) Naisvankien tarinoita väkivallasta: Uhridiskurssia moninaistavat pienet kertomukset ja vivahteikas toimijuus. Yhteiskuntapolitiikka 83(5-6), 495-505.

 

Verkostot / Networks

Väkivaltatutkijat-verkosto / The Violence Researchers -network

Kontrolli-foorumi

  Narrative Criminology Research Network

  Network for Nordic Criminology PhD students

   

   

  Esitykset konferensseissa ja muissa tieteellisissä kokouksissa / Research-related Presentations

  Kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäivät, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Tikkurila 27.-28.11.2018, Paneeli 2 - Kvalitatiivinen rikosurien ja seuraamusjärjestelmän tutkimus: "Naisvankien väkivaltakertomusten vivahteikas toimijuus ja uhridiskurssineuvottelut" (27.11.2018)

  Nordic Social Work Conference  FORSA/NOUSA 2018, Helsingin yliopisto 21.-23.11.2018, workshop 7 Narrative and discursive approaches in exploring power relations: 'Female prisoners' narratives on violence: Talking about and talking back to normality'. (22.11.2018)

  Nordic Network Meeting for PhD Students in Criminology by Nordisk Samarbedsråd för Kriminologi, Stockholms Universitet, Sweden 20.-21.8.2018, presentation 'Female prisoners' accounts on violence prior and post-release' (20.8.2018)

  Sukupuolentutkimuspäivät 2017, Jyväskylän yliopisto 23.-25.11.2017, työryhmä 2) Sukupuoli ja väkivalta 2: Väkivallan sukupuolittuneet representaatiot ja merkitykset - Naisvankien väkivaltanarratiivien vivahteikkuuden empiirinen ja metodologinen tarkastelu" (25.11.2017)

  Narrative Criminology Symposium II, Universitet i Oslo, Norway 15.-16.6.2017, session: Punishment and prison, session 8: "Female prisoners' narratives of the entanglements of victimhood and perpetration upon release from prison" (16.6.2017)

  Interpersonal Violence Interventions - Social and Cultural Perspectives, IPVI 2017 Conference, University of Jyväskylä 14.-16.6.2017, session: Violence crimes and criminology, session 1: "Female prisoners and the meanings of violence - from the perspectives of desistance, life course and agency" (14.6.2017)

  Sosiaalipsykologian päivät 2016, Tampereen yliopisto 25.-26.11.2016, Sukupuoli, toiseus ja kohtaamiset -työryhmä: "Noviisi naistutkija naisvankeja kohtaamassa - Toiseuden ilmentymiä ja purkamista" (25.11.2016)

  Rikosseuraamuslaitoksen tutkimus- ja kehittämispäivät, 23.-24.11.2016, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Vantaa: "Väkivalta naisvankien identiteetin ja desistanssin muokkaajana? Tutkimus naisten vankilasta vapautumisesta, elämänkulusta ja toimijuudesta" (23.11.2016)

  Desistance from Crime Workshop by Kuopio Welfare Reseacrh Centre, University of Eastern Finland, Kuopio 27.10.2016: 'Female prisoners, violence and desistance'

  Workshop 'Exploring Social Control Toward Families and Young People' with Professor Laura Abrams (UCLA), University of Tampere, 7th of April 2016 - presented paper: 'Designing Longitudinal Research on Re-entering Female Prisoners'

  Sosiologipäivät 2016, Jyväskylän yliopisto 17.-18.3.2016: Rikollisuuden, kontrollin ja väkivallan tutkimuksen työryhmä - "Naisvankien desistanssi väkivallan näkökulmasta" (18.3.2016)

  Sosiaalityön tutkimuksen päivät XVIII, Jyväskylän yliopisto 11.-12.2.2016: Väkivalta sosiaalisena ongelmana -työryhmä - "Naisvankien vapautumisen jälkeiset identiteetit, toimijuus ja väkivallan merkitykset" (11.2.2016)

  Sosiologipäivät 2015, Helsingin yliopisto 5.–6.3.2015: Rikollisuuden, kontrollin ja väkivallan tutkimuksen työryhmä – ”Uhrista itsensä puolustajaksi? Naisvangit, väkivallan tekijyyden ja uhriuden yhteenkietoutumat ja toimijuus (5.3.2015)

  Sosialityön tutkimuksen päivät XVII, Turun yliopisto 12.–13.2.2015: Sukupuolistuneen eriarvoisuuden ja sukupuolisensitiivisen sosiaalityön työryhmä – "Naisvankien väkivallan tekijyyden ja uhriuden yhteenkietoutumat" (13.2.2015) (Abstraktikirjassa esitys nimellä "Intersektionaalisuus naisvankien väkivallan tekijyyden ja uhriuden yhteenkietoutumissa")

  Muut esitykset / Other Presentations

  Kuntouttavan sosiaalityön erikoiskoulutuksessa kurssikerralla "Traumakäsitteistö, trauman vaikutukset ja traumatisoituneen asiakkaan auttaminen" 17.-18.5., Turun yliopisto, luento "Traumakokemukset osana väkivaltarikoksista tuomittujen naisten elämää" (17.5.2018)

  Maria Akatemian koulutuksessa "Väkivalta on ehkäistävissä" (2016-2017) kurssikerralla "Yhteiskunnan kulttuuri ja väkivalta" luento "Naisvankitutkimuksen näkökulmia väkivaltaan" (Helsinki 9.3.2017)

  Kriminaalihuollon tukisäätiön Naisvangit Suomessa - katsaus naisvankien tilanteeseen -seminaari, Hämeenlinna 8.-9.3.2016, luento "Naisvankien väkivaltakokemukset ja niistä selviytyminen" (9.3.2016)

  Muu tieteellinen toiminta / Other Academic Activities
  Koordinaattori Miisa Törölän (UEF) ja Satu Venäläisen (HY) kanssa Sosiologipäivien 2017 työryhmässä 25. Rikollisuuden, kontrollin ja väkivallan tutkimuksen työryhmä (23.-24.3.2017)

   

   

  Muut tekstit / Other Texts
  Uhrista itsensä puolustajaksi? Kategoria-analyysi naisvankien väkivallan uhriuden ja tekijyyden yhteenkietoutumista ja toimijuudesta. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Sosiaalityön oppiaine, Tampereen yliopisto. /
  From Victim to Defendor of oneself? Categorization Analysis of Female Prisoners' Entanglements of Using and Being the Victim of Violence and of Women's Agency. Master's Thesis in Social Work. University of Tampere.

   

  Katso myös / See also

  Academia.edu

   
  Ylläpito: soc.info@uta.fi
  Muutettu: 5.12.2018 16.50 Muokkaa

  Tampereen yliopisto

  Tampereen yliopisto
  03 355 111
  kirjaamo@uta.fi


  KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

  YLIOPISTO
  Tutkimus
  Opiskelijaksi
  Ajankohtaista
  Yhteistyö ja palvelut
  Yliopisto

  AJANKOHTAISTA
  Aikalainen
  Avoimet työpaikat
  Rehtoriblogi
  Tampere3

  PALVELUT
  Aktuaarinkanslia
  Avoin yliopisto
  Hallinto
  Kansainvälisen koulutuksen keskus
  Kielikeskus
  Kielipalvelut
  Kirjaamo
  Kirjasto
  Liikuntapalvelut
  Viestintä
  Tietohallinto
  Tutkimuspalvelut
  Täydennyskoulutus
  Tietoarkisto
  » lisää palveluita

  OPISKELU
  Opetusohjelma
  Opinto-oppaat
  Opiskelijan työpöytä

  SÄHKÖISET PALVELUT
  Andor-hakupalvelu
  Uusi lainasi
  Intra
  Moodle (learning2)
  NettiOpsu / NettiRekka
  NettiKatti
  Sähköinen tenttipalvelu
  TamPub
  Office 365 webmail
  Utaposti webmail
  Wentti