Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tervetuloa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön lisensiaatti- ja tohtoriopintosivustolle!

 

 

Tampereen yliopisto

Yliopiston historia alkaa vuodesta 1925, jolloin Helsingissä perustettiin Kansalaiskorkeakoulu. Kansalaiskorkeakoulusta Yhteiskunnalliseksi korkeakouluksi (YKK) muuttunut oppilaitos siirtyi Tampereelle 1960. Tampereen yliopisto YKK:sta tuli 1966.

Tällä hetkellä Tampereen yliopistossa on noin 15.000 opiskelijaa. Vuosittain valmistuu noin tuhat maisteria ja sata tohtoria. Yliopisto työllistää noin 2.100 henkilöä.

Vuoden 2011 alussa Tampereen yliopistossa tehtiin organisaatiomuutos, jolloin laitokset ja tiedekunnat lakkautettiin ja niiden tilalle muodostettiin yhdeksän tieteenalayksikköä: BioMediTech (BMT), Informaatiotieteiden yksikkö (SIS), Johtamiskorkeakoulu (JKK), Kasvatustieteiden yksikkö (EDU), Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö (LTL) Lääketieteen yksikkö (MED), Terveystieteiden yksikkö (HES) Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT) sekä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö (YKY).

Yliopiston profiilissa korostuvat yhteiskunnan ja terveyden tutkimus ja opetus sekä monitieteisyys.

 

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö on yksi suurimmista tieteenalayksiköistä Tampereen yliopistossa. Yhteensä yksikössä työskentelee opetus- ja tutkimustehtävissä noin 250 henkilöä, ja yksiköllä on noin 2.300 opiskelijaa, joista noin 440 on jatko-opiskelijoita.

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot suoritetaan seuraavissa tohtoriohjelmissa:

  • Filosofian tohtoriohjelma

  • Historian tohtoriohjelma

  • Psykologian ja logopedian tohtoriohjelma

  • Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelma

Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmaan kuuluvat nuorisotutkimus, sosiologia, sosiaaliantropologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sukupuolentutkimus sekä rauhan- ja konfliktintutkimuksen tutkimusala.

Tampereen yliopiston Porin yksikössä voi opiskella seuraavia oppiaineita: sosiaalipolitiikka, sosiaalityö ja sosiologia.Edellä mainittujen tohtoriohjelmien opetustarjonnasta vastaa myös Tampereen yliopiston tutkijakoulu.

Yksikössä päätösvaltaa käyttää johtokunta sekä yksikön johtaja. Jatkotutkintoja koskevat päätökset käsitellään valmistelevasti jatkokoulutustoimikunnassa.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 22.6.2016 9.35 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti