Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: lisensiaatti- ja tohtoriopinnot: lisensiaatin tutkinto:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimus

Tutkimussuunnitelma  | Yhteinäinen käsikirjoitus tai artikkelitutkimus

 

Tutkimussuunnitelma

Lisensiaatin tutkintoa suorittavan tulee laatia tutkimussuunnitelma, joka käsitellään jatkokoulutusseminaarissa.

  

Yhtenäinen käsikirjoitus tai artikkelitutkimus

Lisensiaatintutkimuksen tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaan sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.

Lisensiaatintutkimukseksi (90 op) voidaan hyväksyä

  1. yhtenäinen tutkimus (monografia) tai
  2. vähintään kaksi samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevää tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta ja niistä laadittu yhteenveto (artikkelitutkimus).

Yhteenvedossa on esitettävä lisensiaatintutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset.

Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Kun lisensiaatintutkimus jätetään tarkastettavaksi, on  yhteisjulkaisuista annettava kaikkien kirjoittajien nimikirjoituksellaan vahvistama kirjallinen selvitys lisensiaattiopiskelijan osuudesta yhteisjulkaisuihin. Lisäksi tulee artikkelitutkimukseen liittää selkeä luettelo, josta käy ilmi missä artikkelit on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi.

Huomattava:

Jos väitöskirjan käsikirjoituksen perusteella on myönnetty väittelylupa, voidaan ao. käsikirjoitus opiskelijan hakemuksesta hyväksyä lisensiaatintutkimukseksi.

 

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 23.6.2014 10.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti