Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: lisensiaatti- ja tohtoriopinnot: lisensiaatin tutkinto:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisensiaatintutkimuksen tarkastus

Käsikirjoituksen jättäminen tarkastukseen  | Tarkastajat  |  Tarkastustilaisuus  | Lisensiaatintutkimuksen painatus  |  Arvostelu

 

Käsikirjoituksen jättäminen tarkastukseen 

Tampereen yliopiston rehtori on päättänyt, että kaikkien 1.1.2014 lähtien esitarkastukseen jätettävien väitöskirjojen ja lisensiaatintutkielmien alkuperäisyys tarkastetaan käyttämällä Turnitin-plagiaatintunnistusohjelmaa. Opiskelija syöttää opinnäytteensä Turnitinin tarkastettavaksi, ja alkuperäisyysraportin tulkitsee opinnäytteen vastuullinen ohjaaja. Tarkastajan kirjallisen hyväksynnän jälkeen opinnäytteen voi jättää esitarkastukseen. Ohjeet. Turnitin-ohjeet ohjaajalle intrassa.

Lisensiaatintutkimus jätetään yksikön kansliaan tarkastusta varten kolmena kansioituna paperitulosteena (huom! ei irtolehtiä). Ennen työn jättämistä opiskelijan tulee varmistaa ohjaajaltaan, että tutkimus on tarkastettavaksi jätettävässä kunnossa. Työ tulee toimittaa täysin viimeisteltynä, koska tarkastukseen jättämisen jälkeen työtä ei enää korjata.  

Työtä tarkastettavaksi jätettäessä tarkastetaan, että  hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma on toimitettu yksikölle.  Lisäksi tarvitaan ote opintosuoritusrekisteristä, josta käy ilmi, että tutkintoon vaadittavat muut jatko-opinnot on suoritettu ja niitä koskeva kokonaismerkintä rekisteröity. Todistushakemus on jätettävä yksikön kansliaan samalla, kun lisensiaatintutkimus (90 op) jätetään tarkastettavaksi. Erikoistumiskoulutukseen liittyvää lisensiaatintutkimusta (40 op) tarkastukseen jätettäessä todistushakemusta ei vielä tarvita.

Erikoissosiaalityöntekijän tai erikoispsykologin tutkintoa suorittavat voivat jättää lisensiaatintutkimuksensa (40 op) tarkastukseen ennen kuin tutkintoon vaadittavat muut opinnot on suoritettu, joten heidän ei tarvitse hakea opintokokonaisuusmerkintää ennen lisensiaatintutkimuksen jättämistä tarkastukseen eikä toimittaa edellä mainittua opintorekisteriotetta eikä todistushakemuslomaketta.

Lisensiaatintutkimuksen tekijän käytännön ohjeet

 

Tarkastajat

Tutkimukselle määrätään vähintään kaksi tohtoritutkinnon suorittanutta tarkastajaa. Ainakin toisen tarkastajan tulee olla Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön ulkopuolelta.  Ennen tarkastajien valintaa opiskelijalle varataan tilaisuus huomauttaa tarkastajaksi esitettävien mahdollisesta esteellisyydestä. Tarkastajien tulee antaa tutkimuksesta perusteltu kirjallinen lausunto arvosanaehdotuksineen.

 

Tarkastustilaisuus 

Työn tarkastusta varten oppiaine järjestää julkisen lisensiaattiseminaarin, jossa ainakin toisen tarkastajan oltava läsnä. Tilaisuuden puheenjohtaja laatii siitä pöytäkirjan, johon merkitään tilaisuuden aika ja paikka, läsnäolijoiden lukumäärä, puheenvuorojen käyttäjien nimet ja tilaisuuden yleinen kulku. Se toimitetaan johtokunnan jäsenille yhdessä virallisten tarkastajien lausuntojen kanssa.

 

Lisensiaatintutkimuksen painatus 

Kun tarkastustilaisuus on pidetty, lisensiaatintutkimuksen tekijä toimittaa lisensiaatintutkimuksen painettavaksi pdf-tallenteena Tampereen yliopiston kirjastoon, sen ohjeiden mukaisesti. Lisensiaatintutkimuksen arvostelu voidaan ottaa jatkokoulutustoimikunnan ja johtokunnan esityslistalle vasta sen jälkeen, kun yksikkö on saanut yhden kappaleen painettuna kirjapainosta tai muuna paperiversiona. Yliopistopaino on sitoutunut toimittamaan yhden opinnäytteen yksikköön ja toisen kirjastoon arkistointia varten neljän päivän sisällä siitä, kun kirjapaino on saanut kirjaston ohjeissa mainitut dokumentit. Kirjasto julkaisee opinnäytteen ja sen tiivistelmän verkossa osoitteessa http://tutkielmat.uta.fi, jos opiskelija on antanut verkkojulkaisemiseen luvan.

  

Arvostelu

Lisensiaatintutkimuksen arvostelee ja sen arvosanasta päättää yksikön johtokunta tarkastajien lausuntojen perusteella. Ensin asiasta lausuu kantansa yksikön jatkokoulutustoimikunta. Tarkastajat tekevät ehdotuksen lisensiaatintutkimuksesta annettavasta arvosanasta. Lisensiaatintutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista. Ohjeet vastineen antamisesta toimitetaan jälkimmäisenä tulevan tarkastuslausunnon mukana. Vastineen antamista varten tekijällä on oikeus pyytää tutkimuksen arvostelun siirtämistä yksikön johtokunnan seuraavaan kokoukseen.  

Lisensiaatintutkimuksen tekijä voi tehdä johtokunnalle oikaisupyynnön lisensiaatintutkimuksen arvostelusta 14 päivän kuluessa johtokunnan arvostelupäätöksen tiedoksi saannista.  

Kaikki lisensiaatintutkimukset arvostellaan asteikolla hylätty - hyväksytty – kiittäen hyväksytty.

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 17.2.2016 13.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti