Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: lisensiaatti- ja tohtoriopinnot: tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Historian tohtoriohjelma

Opetussuunnitelma 1.8.2015-31.7.2018

Tutkinnon tavoite  | Opintojen rakenne  | Ohjauskäytännöt/Ohjaussopimus

Vastuuprofessori: Marjaana Niemi

Tutkinnon tavoite:

Historian tohtorikoulutuksen tavoite on kouluttaa tutkijoita, jotka ovat päteviä analysoimaan yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä historiallisessa kontekstissa. Tämä tarkoittaa erityisesti muutoksen ymmärtämistä eli ilmiöiden ajallista, paikallista ja käsitteellistä vertailua. Kriittinen historiallinen tieto on avain nykymaailman ja tulevaisuuden ymmärtämiseen. Tohtorin tutkinto historiassa antaa pätevyyden tutkijan tehtävään ja lukuisiin hallinnon, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan tehtäviin, joihin enemmistö tohtoreista sijoittuu.

Historian tohtoriopiskelijoiden tutkimuskohteet ovat laajat ja moninaiset, mutta keskittyvät oppiaineen vahvoille alueille. Näitä ovat modernisaation ja kansalaisyhteiskunnan historia, kansainvälinen vuorovaikutus ja arjen historia Suomessa ja varhaisessa Euroopassa. Tohtoriohjelmalla on omintakeinen, yhteiskuntahistoriallisesti painottunut profiili, jossa korostuvat ajallinen ja alueellinen vertailu sekä metodinen ja teoreettinen osaaminen.

Opiskelijamäärä: Aktiivisia jatko-opiskelijoita on noin 40. Uusia opiskelijoita hyväksytään vuosittain 4-8.

Resurssit: Oppiaineessa on neljä professoria, neljä yliopistonlehtoria, yksi yliopisto-opettaja sekä North American studies –professori. Lisäksi ohjausta antavat oppiaineen muut dosentit ja senioritutkijat. Oppiaineessa toimii yhteiskunnan historian huippuyksikkö, joka tukee jatkokoulutusta.

 

Opintojen rakenne

Historian tohtoriohjelman opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista ja laajuuksista.

  1. Yhteiset jatkokoulutusopinnot 20–30 op
  2. Oman tieteenalan ja tutkimuskohteen laaja ja syvällinen tuntemus 30–40 op
  3. Väitöskirjatyö 180 op

 

1. Yhteiset jatkokoulutusopinnot 20-30 op

Yhteiset opinnot ovat kaikille pakollisia (vähintään 20 op) ja ne suoritetaan pääsääntöisesti Tampereen yliopiston tutkijakoulun ohjelman mukaan. Historian tohtoriopiskelijoilta edellytetään Tutkimusetiikan ja Tieteenfilosofian kurssien sekä yksikön yhteisen jatkokoulutusseminaarin (YKY-seminaari) suorittamista. Muut yhteiset opinnot ovat valinnaisia ja niistä sovitaan ohjaajan kanssa. HUOM! Tohtoriohjelmien vastuuprofessoreiden esityksestä YKY-seminaaria ei järjestetä keväällä 2017. Tohtoriohjelmien vastuuprofessorit/ohjaajat voivat harkintansa mukaan päättää, miten YKY-seminaarin voi korvata. Korvaavuusmerkinnän opintorekisteriin YKY-seminaarista voi tehdä esimerkiksi silloin, jos opiskelija on pitänyt esitelmän monitieteisessä konferenssissa / seminaarissa.

 

2. Oman tieteenalan ja tutkimuskohteen laaja ja syvällinen tuntemus 30–40 op

Oman tieteenalan (historian) opinnot koostuvat usean lukukauden tohtoriseminaarista ja valinnaisista opinnoista, jotka tukevat väitöskirjan tekoa.

Seminaarityöskentely (15 op) tapahtuu oppiaineen yhteisessä jatkokoulutusseminaarissa ja oman tutkimusaiheen mukaan valittavassa teemaseminaarissa. 

Kaikille tohtoriopiskelijoille yhteinen seminaari järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Näissä seminaareissa jokainen tohtoriopiskelija esittelee tutkimustyötään kolme kertaa seuraavasti: 1) tutkimussuunnitelma; 2) metodiesitelmä; 3) väitöskirjan esittely käsikirjoituksen valmistuttua.

Teemaseminaarit (tutkimusryhmät), joissa opiskelijat esittelevät tutkimustyötään, kokoontuvat säännöllisesti lukukausien aikana. Opiskelijoiden tulee osallistua yhteisiin seminaareihin ja teemaseminaareihin säännöllisesti kolmen vuoden ajan.

Muut opinnot (vähintään 15 op) jakaantuvat seuraaviin kokonaisuuksiin (a–d) ja vaadittavat opintopisteet on koottava vähintään kolmesta osiosta (5 op). Opintosuorituksista sovitaan ohjaajan kanssa. 

a)  Osallistuminen oman oppiaineen opetustyöhön (5 op)

b)  Osallistuminen tieteenalan valtakunnallinen tai kansainväliseen jatkokoulutukseen (1–2  jatkokoulutuskurssia = 5 op)

c)  Tieteellinen julkaisutoiminta (1 tieteellinen referee-julkaisu = 5 op)

d)  Esitelmät tieteellisissä kokouksissa ( 2 tieteellistä esitelmää = 5op)

 

3. Väitöskirjatyö 180 op

Väitöskirja on itsenäinen tieteellinen tutkimus, joka tehdään yksikön hyväksymästä aiheesta. Väitöskirja edellyttää noin kolmen vuoden kokoaikaista työskentelyä. Monografiatutkimuksen suositeltava laajuus on noin 250 sivua.

 

Ohjauskäytännöt/ Ohjaussopimus

Jokaisella tohtoriopiskelijalla on 2–3 työnohjaajaa, joista ainakin yksi on oppiaineen professori. Muut ohjaajat voivat olla dosentteja tai vastaavan pätevyyden omaavia henkilöitä. Kerran vuodessa järjestetään tutkimuskeskustelu, johon osallistuvat tohtoriopiskelija ja kaikki ohjaajat.

Opinto-oikeuden saatuaan opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä ohjaajiensa kanssa ohjaussopimuksen, jossa sovitaan ohjauksen yleisistä periaatteista sekä opiskelijan ja ohjaajan oikeuksista ja velvollisuuksista.

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 27.3.2017 13.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti