Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: lisensiaatti- ja tohtoriopinnot: tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelma

Opetussuunnitelma 1.8.2015-31.7.2018

Tutkinnon tavoite  | Opintojen rakenne  | Ohjauskäytännöt/ohjaussopimus

Vastuuprofessori: Jari Hietanen

Tutkinnon tavoite:

Psykologian tohtorin tutkinnon suorittaneella henkilöllä on syvällinen käsitys psykologian tieteenalasta, sen kehityksestä, perusongelmista, tutkimusmenetelmistä ja psykologian yhteiskunnallisesta merkityksestä.  Tohtorin tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta psykologista tietoa. Tutkinnon suorittanut tuntee yleistä ja psykologian alan tieteenteoriaa ja pystyy luomaan uusia sovellutuksia. Tohtorin tutkinto mahdollistaa opiskelijoiden ohjaamisen ja tutkimusryhmien johtamisen

Logopedia pääaineenaan filosofian tohtorin tutkinnon suorittaneella henkilöllä on syvällinen käsitys logopedian tieteenalasta ja valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön, jonka avulla lisätään tietoa suomalaisten ihmisten vuorovaikutuksesta ja viestinnästä, erityisesti niiden häiriöistä, häiriöiden ennaltaehkäisystä ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta. Tutkinnon suorittanut tuntee yleistä ja logopedian alan tieteenteoriaa ja pystyy luomaan uusia sovellutuksia. Tampereen yliopiston logopedian tutkimus on tällä hetkellä profiloitunut aikuisväestön puheen, kielen, äänen ja nielemistoimintojen häiriöihin, ja perustutkimuksen tuottamaa tietoa sovelletaan kuntoutustyön kehittämisessä.

Opiskelijamäärä: Tohtoriohjelmassa on noin 35 aktiivista opiskelijaa. Psykologian ja logopedian tohtorikoulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 4-6 uutta opiskelijaa.

Resurssit: Psykologian oppiaineessa on 4,5 professoria, 4,5 yliopistonlehtoria sekä yksi tutkijatohtori. Logopediassa on 1 professori, lehtori ja yliopistonlehtori. Lisäksi ohjausta antavat oppiaineiden dosentit ja senioritutkijat.

 

Opintojen rakenne:

Psykologian ja logopedian tohtorikoulutusohjelman opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista.

  1. Yhteiset jatkokoulutusopinnot (20-30 op)
  2. Oman tieteenalan ja tutkimuskohteen laaja ja syvällinen tuntemus (30-40 op)
  3. Väitöskirja (180 op)

 

1. Yhteiset jatkokoulutusopinnot (20-30 op)

Yhteiset jatkokoulutusopinnot kootaan a) yliopiston tieteenalayksiköille tarjoamista yleisistä jatko-opintokursseista sekä b) yksikön yhteiseen jatkokoulutusseminaariin osallistumisesta. Opiskelijoilta edellytetään Tutkimusetiikan ja Tieteenfilosofian kurssien suorittamista. HUOM! Tohtoriohjelmien vastuuprofessoreiden esityksestä YKY-seminaaria ei järjestetä keväällä 2017. Tohtoriohjelmien vastuuprofessorit/ohjaajat voivat harkintansa mukaan päättää, miten YKY-seminaarin voi korvata. Korvaavuusmerkinnän opintorekisteriin YKY-seminaarista voi tehdä esimerkiksi silloin, jos opiskelija on pitänyt esitelmän monitieteisessä konferenssissa / seminaarissa.

 

2. Oman tieteenalan ja tutkimuskohteen laaja ja syvällinen tuntemus (30-40 op)

Oman tieteenalan ja tutkimuskohteen tuntemus kootaan a) yksikön (tai muiden tieteenalayksiköiden) eri tieteenalojen kursseihin osallistumalla, b) oman tutkimusalan syventävää kirjallisuutta suorittamalla, c) oman tieteenalan kansalliseen tai kansainväliseen jatkokoulutustoimintaan osallistumalla, d) julkaisutoiminnalla ja kongresseihin osallistumalla, e) osallistumalla säännöllisesti jatkokoulutusseminaariin tai tutkimusryhmän toimintaan ja f) osallistumalla oman oppiaineen opetustyöhön ja työelämäyhteyksillä. Opintosuunnitelma laaditaan ja päivitetään säännöllisesti pääohjaajan kanssa.

 

3. Väitöskirja (180 op)

Tieteenalayksikön johtokunta päättää väittelyluvan myöntämisestä väitöskirjakäsikirjoitukselle esitarkastajien lausuntojen perusteella ja väitöskirjan hyväksymisestä arvostelulautakunnan lausunnon perusteella.

 

Ohjauskäytännöt/Ohjaussopimus 

Jokaisella tohtoriopiskelijalla on 2-3 ohjaajaa, joista ainakin yksi on oppiaineen professori. Muut ohjaajat voivat olla dosentteja tai vastaavan pätevyyden omaavia henkilöitä.

Opinto-oikeuden saatuaan opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä ohjaajiensa kanssa ohjaussopimuksen, jossa sovitaan ohjauksen yleisistä periaatteista sekä opiskelijan ja ohjaajan oikeuksista ja velvollisuuksista.

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 27.3.2017 13.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti