Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: lisensiaatti- ja tohtoriopinnot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Ohjeita opintojen alkuun yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tohtoriopiskelijoille

1. Opetussuunnitelma ja opintojen rakenne | 2. HOPS/ohjaussopimus  | 2.2. Opintojen raportointi ja ohjauskeskustelu 3. Suoritusten ja kokonaismerkintöjen tallentaminen opintorekisteriin | 4. Rahoitus | 4.1. Kielentarkastus- ja matka-apurahat |

 1.      Opetussuunnitelma ja opintojen rakenne

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tohtoriohjelmien opetussuunnitelmasta näet tutkintovaatimukset. Tohtoriopinnot noudattavat kaikissa yksikön tohtoriohjelmissa samaa rakennetta.

Tohtoritutkintoon kuuluvat opinnot (240 op) koostuvat kolmesta osasta:

 1. Yhteiset jatkokoulutusopinnot

 2. Oman tieteenalan ja tutkimuskohteen laaja ja syvällinen tuntemus

 3. Väitöskirjatyö

Tohtoriohjelmien omista, yksityiskohtaisemmista opetussuunnitelmista näet tarkemmin, mitä opintoja vaaditaan ja miten opintoja voi suorittaa.


 

 2.      HOPS/ohjaussopimus sekä opintojen raportointi

2.1. HOPS/ohjaussopimus

Täytä HOPS/ohjaussopimus oman tohtoriohjelmasi opetussuunnitelman pohjalta mahdollisimman pian opintojen aloittamisen jälkeen.

        Tohtoriohjelmien opetussuunnitelmasivulla on linkki

  • opetusohjelmaan, josta näet kohdasta YKY/ Tohtoriohjelmat tietoja yksikön tohtoriohjelmien antamasta opetuksesta
  • yliopiston tutkijakoulun sivuille, josta näet tiedot Tampereen yliopiston yhteisestä tohtorikoulutuksesta
  • NettiOpsuun, josta voit tarkistaa opintorekisterisi
  • aktuaarinkanslian sivuille. Aktuaarinkansliasta  voit mm. pyytää virallisen opintorekisteriotteen opinnoistasi

 

Tohtoriohjelmien opetussuunnitelmaan kuuluu pakollisina opintoina tieteenfilosofia- ja tutkimusetiikkakurssit, jotka yliopiston tutkijakoulu järjestää. Filosofian tohtoriohjelman opiskelijoilta tieteenfilosofiakurssia ei vaadita. Nämä kurssit kannattaa suorittaa opintojen alkupuolella.

 

Lisäksi heti opintojen aluksi suositellaan tutkijakoulun järjestämiä rahoituksen hakemiseen, tutkimusprosessin hallintaan sekä tutkimussuunnitelman tekemiseen liittyviä kursseja.

 

Tohtoriopintoihin kuuluu pakollisena myös esitelmän pitäminen YKY-seminaarissa suurin piirtein opintojen puolivälissä. Ennen YKY-seminaaria esitelmän pitäjät kokoontuvat ja sopivat keskenään yhteisen aihealueen, joka kuitenkin pohjautuu esitelmän pitäjien omiin väitöskirjatöihin. Esitelmän pitäjät toimittavat opintokoordinaattorille ennen YKY-seminaaria abstraktin omasta esitelmästään, joka julkaistaan yksikön www-sivuilla. Seminaari pidetään englannin kielellä, jotta myös kv-opiskelijat voivat osallistua. YKY-seminaarien ajankohdista ilmoitetaan erikseen yky-jatko –sähköpostilistan kautta.

 

Kun olet täyttänyt HOPS/ohjaussopimus –lomakkeen, sovi ohjaajasi kanssa tapaaminen, jossa HOPS ja ohjaussopimus käsitellään. Lomakkeen allekirjoittamisen jälkeen ota siitä itsellesi kopio ja lähetä alkuperäinen lomake tallennettavaksi opintorekisteriin seuraavasti:

 

               

HOPS/ohjaussopimus päivitetään ohjaajan kanssa tarvittaessa.


 

2.2. Opintojen raportointi ja ohjauskeskustelu

Vuosittainen ohjauskeskustelu ohjaajan kanssa käydään 31.10. mennessä.  Täytä opintojen raportointilomake valmiiksi ennen keskustelua ja ota yhteyttä ohjaajaasi ohjauskeskustelun ajankohdan sopimiseksi. Lomakkeen allekirjoittamisen jälkeen lähetä se tallennettavaksi opintorekisteriin seuraavasti:

 

              

HUOM! Alkuperäiset HOPS/ohjaussopimus- ja raportointilomakkeet säilytetään yksikön kansliassa. Lomakkeista voi kysyä Leena Nikkarilta (leena.nikkari(at)uta.fi).

 

3.      Suoritusten ja kokonaismerkintöjen tallentaminen opintorekisteriin

Tampereen yliopistossa suoritetuista kursseista ja seminaareista tehdään merkintä opintorekisteriin ilman eri pyyntöä (mm. tutkijakoulu). Muulla tavalla tehdyistä opintosuorituksia (mahdolliset artikkelit, esseet, opetus) sekä muissa yliopistoissa tehdyistä suorituksista (virallinen toisen yliopiston opintorekisteriote vaaditaan) täytyy saada ensin oman ohjaajan hyväksyntä. Sen jälkeen tiedot tehdyistä opintosuorituksista lähetetään kirjattavaksi opintorekisteriin seuraavasti:

Voit seurata omia opintosuorituksiasi NettiOpsusta. Virallisen opintorekisteriotteen ja opiskelutodistuksen voit pyytää aktuaarinkansliasta.

 

4.      Rahoitus

Opiskelijan tulee itsenäisesti hakea rahoitusta opinnoilleen, johon Aurora-tietokanta on hyvä apuväline. Myös ohjaajalta voi kysyä vinkkejä siitä, mistä rahoitusta voi ja kannattaa hakea.

Lisätietoja tohtoriopintojen rahoituksesta on koottuna yliopiston tutkijakoulun sivuille.

 

4.1 Kielentarkastus- ja matka-apurahat

Mikäli yksikön budjetissa on varaa, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö myöntää kerran vuodessa (tammi-helmikuussa) matkustus- sekä väitöskirjan kielentarkastusapurahoja. Apurahaa on myönnetty esim. konferensseihin, joissa opiskelija esittää paperin. Yksikön johtaja päättää apurahojen myöntämisestä. Apurahojen hakuajasta tiedotetaan yky-jatko –sähköpostilistan kautta tammi-helmikuussa.

 Myös Aurora-tietokannasta voi etsiä matka-apurahaa myöntäviä tahoja. Katso myös: Tampereen yliopiston tukisäätiö.

 

Lue myös:

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 1.11.2017 8.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti