Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: lisensiaatti- ja tohtoriopinnot: tohtorin tutkinto:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Vastaväittäjän lausunto ja väitöskirjan arvostelu

 

Vastaväittäjän lausunto

Yksikön määräämä vastaväittäjä antaa kirjallisen tarkastuslausunnon yksikön johtokunnalle.  Lausunto toimitetaan väitöskirjan tekijälle pääsääntöisesti 14 (poikkeustapauksissa viimeistään 5) päivää ennen johtokunnan kokousta. Samalla tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Vastineen antamista varten väitöskirjan tekijä voi pyytää väitöskirjan arvostelun siirtämistä seuraavaan kokoukseen.

Kustos antaa lausuntonsa väitöstilaisuuden kulusta. 

Väitöksen arvostelua varten määrätty arvostelulautakunta tekee ehdotuksen annettavasta arvolauseesta. Ennen arvolause-ehdotuksen tekoa lautakunta kuulee kustosta, minkä jälkeen kustos poistuu kokouksesta.  Jos arvostelulautakunnan jäsenen mielipide eroaa muitten mielipiteestä se kirjataan lautakunnan ehdotukseen. Arvostelulautakunnan puheenjohtaja allekirjoittaa kokouksen pöytäkirjan osallistujien puolesta.

Edellä luetellut lausunnot käsitellään ensin yksikön jatkokoulutustoimikunnassa, joka antaa oman ehdotuksensa väitöskirjan hyväksymisestä. Sen jälkeen väitöskirjan hyväksymisestä ja annettavasta arvolauseesta päättää yksikön johtokunta.

Väitökseen liittyvät tarkastuslausunnot on toimitettava yksikön kansliaan kuukauden kuluessa väitöstilaisuudesta.

Väitöskirjan tekijä voi tehdä johtokunnalle oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

 

Väitöskirjan arvosteluasteikko

Väitöskirjaa arvosteltaessa käytetään 3-portaista asteikkoa: hyväksytty, hyvä, erinomainen. Näiden arvolauseiden ohjeellinen määrittely on esitetty vastaväittäjän ohjeissa.  

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 22.6.2015 14.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti