Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: lisensiaatti- ja tohtoriopinnot: tohtorin tutkinto:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Väitöskirja

Yhtenäinen käskirjoitus tai artikkeliväitöskirja  | Väitöskirjan tiivistelmäVäitöskirjan kirjoituskieli  |  Sähköinen ja painettu väitöskirja  |  Väitöskirjakappaleet ja väitöskirjan julkaiseminen  |  Väitöskirjan julkisuus ja tiedottaminen  |

 

Yhtenäinen käsikirjoitus tai artikkeliväitöskirja

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva tutkimus, joka tarkastetaan julkisesti väitöstilaisuudessa.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä

  1. aikaisemmin julkaisemattoman tutkimuksen käsikirjoitus (monografia) tai
  2. vähintään kolme korkeatasoista, samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevää tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta sekä niistä laadittu yhteenveto (artikkeliväitöskirja). Väittelijällä tulee olla päävastuu em. kolmen artikkelin kirjoittamisesta ja  tutkimuksen toteuttamisesta. 

 

Yhteenvedossa esitetään väitöskirjatutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset.

Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, mikäli väitöskirjan tekijällä on ollut niissä itsenäinen ja osoitettavissa oleva osuus. Yhteisjulkaisuista on annettava kaikkien kirjoittajien allekirjoituksellaan vahvistama kirjallinen selvitys väittelijän osuudesta julkaisuihin samalla, kun tutkimus jätetään esitarkastukseen (lomake). Artikkeliväitöskirjaan tulee liittää selkeä luettelo, josta käy ilmi missä artikkelit on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi.


Artikkelilisensiaatintutkimuksen (90 op) laajentaminen artikkeliväitöskirjaksi

  • pro gradu –töiden ja lisensiaatintutkimusten artikkelit voidaan sisällyttää artikkeliväitöskirjaan

  • vähintään yksi artikkeli vaaditaan lisää laajennettaessa lisensiaatintutkimus väitöskirjaksi

  • yhteenveto-osaa pitää laajentaa ainakin uuden artikkelin osalta, sen aihepiiri sekä tulosten kuvailu pitää sisällyttää yhteenveto-osaan. 

Huomioitavaa: väitöskirjan tarkastus on täysin erillinen ja itsenäinen prosessinsa. Pro gradu –töiden ja  lisensiaatintutkimusten artikkelit eivät automaattisesti ole riittävän korkeatasoisia väitöskirjaan.Väitöskirjan tiivistelmä 

Jokaiseen väitöskirjaan pitää sisältyä sekä suomen- että englanninkielinen tiivistelmä. Tiivistelmässä tulee esittää keskeiset teoreettiset käsitteet, tutkimusongelma, tutkimusaineisto, keskeiset tutkimusmenetelmät ja tärkeimmät tutkimustulokset.


 

Väitöskirjan kirjoituskieli

Väitöskirja kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi taikka yksikön suostumuksella muulla kielellä. Käsikirjoituskielen tulee olla sama kuin väitöskirjan. Väitöskirjan tekijän tulee huolehtia siitä, että käsikirjoituksen kieliasu on moitteeton.

 

Sähköinen ja painettu väitöskirja

Väitöskirja julkaistaan joko a) sähköisessä muodossa tai b) painettuna. Esitarkastukseen käsikirjoitus on kuitenkin jätettävä aina kolmena paperille tulostettuna ja kansioituna kappaleena (ei irtolehtiä!).

Yliopiston kirjasto ylläpitää verkossa sähköisten väitöskirjojen julkaisusarjaa. Väitöskirjan tallennemuodoista ja käytettävistä ohjelmista laaditut ohjeet sekä julkaisemista koskevat tiedot voi lukea osoitteesta:

http://libguides.uta.fi/vaitoskirjanjulkaiseminen .

 

Väitöskirjakappaleet ja väitöskirjan julkaiseminen

Väitöskirjan voi julkaista vasta sen jälkeen kun johtokunta on myöntänyt väittelijälle väittelyluvan.

Ennen julkista tarkastusta väittelijä luovuttaa yksikölle väitöskirjaansa 10/12 kappaletta nidottuina tai kansioituina paperitulosteina tai julkaisuina. Samassa yhteydessä väittelijä antaa yliopiston kirjastolle luvan julkaista väitöskirjansa (jos ulkopuolinen kustantaja, varmistettava siltä sähköisen julkaisemisen mahdollisuus) tai väitöskirjan tiivistelmän (jos väitöskirja on painettu) sähköisessä muodossa tietoverkossa.

Sekä sähköisen että painetun väitöskirjan julkaisemista koskevat ohjeet ovat yliopiston kirjaston verkkosivuilla.

 

12 nidottua tai kansioitua paperitulostetta väitöskirjasta tai 10/12 julkaistua väitöskirjaa on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen väitöstilaisuutta yksikön kansliaan. Myös artikkeliväitöskirja jätetään 10/12 täydellisenä kansioituna kappaleena. Väitöskirjaan liitettävästä irtolehdestä on käytävä ilmi väitöstilaisuuden aika ja paikka sekä se, että väitöskirja esitetään julkisesti tarkastettavaksi Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön suostumuksella (ks. ohjeet kansliaan toimitettavien väitöskirjojen kappalemääristä käytännön ohjeista)

 

Väitöskirjan julkisuus ja tiedottaminen

Ennen väitöstilaisuutta väitöskirja / sen tiivistelmä on luettavissa yliopiston www-sivuilla ja nähtävissä yksikön kansliassa. Tiedot väitöstilaisuudesta sekä väitöskirjan saatavuudesta ja nähtävillä olosta ilmoitetaan viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta yksikön ilmoitustauluilla sekä yliopiston ylläpitämillä www-sivuilla.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 7.10.2016 13.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti