Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: lisensiaatti- ja tohtoriopinnot: tohtorin tutkinto:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Väitöstilaisuus

Väitöstilaisuuden ajankohta  |  Väitöstilaisuutta koskevat ohjeet   |  Pukeutuminen  Sisääntulo ja väitöksen avaus  |  Väitöskirjan tarkastus

 

Väitöstilaisuuden ajankohta

Ajankohdan määräämistä varten väittelijä ottaa yhteyden kustokseen, vastaväittäjään ja yksikön kansliaan sekä huolehtii salivarauksesta (tilapalvelut). Yksikön johtaja määrää väitöstilaisuuden ajankohdan, viimeistään 14 päivää etukäteen. Väitöstilaisuuden ajankohta määritellään siten, että yksikön johtokunnan ja jatkokoulutustoimikunnan jäsenillä on halutessaan tilaisuus osallistua väitökseen.

 

Väitöstilaisuutta koskevat ohjeet

Väitöstilaisuudessa on perinteisesti noudatettu tiettyjä tapoja ja muotoja. Väitöstilaisuuden päähenkilöiden on syytä neuvotella ennen väitöstilaisuutta seuraavassa annettavien ohjeiden soveltamisesta tilaisuuteen.

 

Pukeutuminen

Väittelijä, kustos ja vastaväittäjä käyttävät frakkia ja mustia liivejä, naiset vastaavasti mustaa aamupäiväpukua ilman hattua. Kustos ja vastaväittäjä pitävät tohtorin hatun kädessään sisään astuessaan ja salista poistuessaan. Tilaisuuden ajaksi hattu asetetaan pöydälle lyyra saliin päin. Frakin tai mustan aamupäiväpuvun sijasta voidaan käyttää yliopiston väittelyviittaa tai tummaa pukua. Väittelyviittojen käytöstä ja varaamisesta saa lisätietoja: http://www.uta.fi/palvelut/tutkijalle/vaittelijoille.html. Kustoksen ja vastaväittäjän tulee noudattaa väittelijän valitsemaa pukeutumisvaihtoehtoa. 

 

Sisääntulo ja väitöksen avaus

Väitöstilaisuuteen saapuvat asianomaiset siten, että ensin astuu sisään väittelijä, sitten kustos ja viimeisenä vastaväittäjä. Kun kaikki ovat asettuneet paikoilleen, kustos avaa väitöstilaisuuden lausuen: "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön määräämänä kustoksena julistan väitöksen alkaneeksi". Väittelijä pitää seisaaltaan lectio praecursoriansa, joka saa kestää enintään 20 minuuttia. Väittelijä voi tässä yhteydessä jakaa yleisölle painovirheluettelon tai muuta väitöskirjaan liittyvää aineistoa.

Lectio praecursorian päätyttyä väittelijä pyytää johtokunnan määräämää vastaväittäjää esittämään ne muistutukset, joihin hän katsoo väitöskirjan antavan aihetta. Vastaväittäjä esittää seisaaltaan lyhyen lausunnon, jossa hän koskettelee väitöskirjan aihepiirin asemaa ja merkitystä tieteessä ym. samantapaisia yleisluontoisia kysymyksiä. Lausunnon jälkeen vastaväittäjä ja väittelijä istuutuvat. Jos vastaväittäjiä on useampia, he kaikki esittävät lyhyen yleisen lausunnon, ellei vastaväittäjien ja kustoksen kesken ole etukäteen toisin sovittu.

 

Väitöskirjan tarkastus

Varsinaisen tarkastuksen alkupuolella vastaväittäjä yleensä kohdistaa ensin huomionsa metodisiin ja yleisiin kysymyksiin, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtainen tarkastus. Jos vastaväittäjiä on useampia, voivat he sopia keskenään esiintymisjärjestyksestä ja työnjaosta sekä osallistua keskusteluun yhden vastaväittäjän esille ottamasta kysymyksestä. Myös yleisön joukossa olevat asianharrastajat voivat osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä sellaisista aiheista, jotka ovat väittelijän ja vastaväittäjän (tai vastaväittäjien) keskustelun kohteina. Kustoksen asiana on jakaa puheenvuorot niitä pyytäneille läsnäolijoille sekä harkintansa mukaan jopa rohkaista yleisöä käyttämään puheenvuoroja, antaen aina kuitenkin etusijan väittelijän ja virallisten vastaväittäjien puheenvuoroille.

Yksi vastaväittäjä saa käyttää tarkastukseensa enintään neljä tuntia, ja koko väitös saa kestää enintään kuusi tuntia. Väitös voidaan keskeyttää virkistystaukoja varten, jotka kustos ilmoittaa. Päätettyään tarkastuksen vastaväittäjä seisaalleen nousten esittää loppulausunnon, jota väittelijä kuuntelee seisaaltaan. Loppulausunnon jälkeen väittelijä esittää välittömästi kiitoksensa vastaväittäjälle. Jos vastaväittäjiä on enemmän kuin yksi, he kaikki esittävät lyhyen loppulausunnon, ellei vastaväittäjien ja kustoksen kesken ole etukäteen toisin sovittu.

Kun vastaväittäjät ovat lopettaneet tarkastuksensa, voidaan keskustelua vielä jatkaa sellaisista asioista, jotka eivät vielä aikaisemmassa käsittelyssä olleet esillä. Tässä mielessä väittelijä kääntyy yleisön puoleen ja lausuu: "Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjaani vastaan tai haluavat sen johdosta esittää kysymyksiä, pyytämään puheenvuoron kustokselta". Kustos johtaa puhetta jakaen puheenvuorot ja valvoo, että väittelijä saa vastata välittömästi kuhunkin huomautukseen ja ettei käytetyissä puheenvuoroissa poiketa aiheesta.

Kustos päättää seisaalleen nousten tilaisuuden lausuen: "Väitöstilaisuus on päättynyt." Väitöstilaisuudesta poistuminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin sisääntulo.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 7.9.2012 9.59 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti