Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: lisensiaatti- ja tohtoriopinnot: tohtorin tutkinto:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

TÄRKEITÄ OHJEITA VÄITTELIJÄLLE

Väitöskirjaa koskevat toimet aikajärjestyksessä  |  Käytännön ohjeita väittelijälle

 

Väitöskirjaa koskevat toimet aikajärjestyksessä

Väitöskirjan tarkastamista koskevat toimet ovat aikajärjestyksessä seuraavat:

Ennen väitöskirjan käsikirjoituksen jättämistä esitarkastukseen, sen alkuperäisyys on tarkastettava Turnitin-ohjelmalla. Ohjeet

 1. Väitöskirjan käsikirjoitus jätetään esitarkastusta varten yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kansliaan kolmena (3) täydellisenä mapitettuna tai nidottuna kappaleena paperitulosteena (ei irtolehtinä!). Mappien mukana toimitetaan saate, josta ilmenevät väittelijän täydelliset yhteystiedot, myös sähköpostiosoite sekä ohjaajan nimi. Jos kyseessä on artikkeliväitöskirja, johon sisältyy yhteisjulkaisuja, jokaiseen mappiin on laitettava selostus kunkin kirjoittajan osuudesta yhteisjulkaisuihin, jonka kaikki yhteisjulkaisujen tekijät allekirjoituksellaan vahvistavat.  Lisäksi tarvitaan luettelo artikkeleista, jossa esitetään missä ne on julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi. Käsikirjoitusta jätettäessä tulee esittää hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma ja ote opintosuoritusrekisteristä, josta käyvät ilmi suoritetut jatko-opinnot, tai jäljennös lisensiaatin tutkinnon todistuksesta. Samassa yhteydessä opiskelijan tulee pyytää pääaineen kansliasta kokonaismerkintä suoritetuista 60 opintopisteen opinnoista.

 2. Käsikirjoitukselle määrätään vähintään kaksi esitarkastajaa johtajan päätöksellä. Ennen päätöksentekoa opiskelijalle varataan tilaisuus huomauttaa esitarkastajaehdokkaista.

 3. Johtokunta myöntää esitarkastajien lausuntojen perusteella väittelyluvan. Esitarkastuslausuntojen pitää olla toimitettuna yksikön kansliaan viimeistään 14 päivää ennen johtokunnan kokousta, jotta jatkokoulutustoimikunta ehtii käsitellä ne ennen johtokunnan kokousta. Jatkokoulutustoimikunta kokoontuu aina ennen johtokunnan kokousta. Lausunnot toimitetaan väittelijälle sähköpostitse heti kun ne saapuvat yksikön kansliaan. Opiskelijalle varataan tilaisuus huomauttaa lausunnoista ennen kuin väittelyluvasta päätetään johtokunnan kokouksessa.

 4. Johtokunta määrää kustoksen ja vastaväittäjän/vastaväittäjät sekä väitöskirjan arvostelulautakunnan. Opiskelijalle varataan tilaisuus huomauttaa vastaväittäjäehdokkaasta tai -ehdokkaista sekä arvostelulautakunnan jäsenen esteellisyydestä ennen kuin asiasta päätetään johtokunnan kokouksessa.

 5. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä tehdään väitöstilaisuuden ajankohdasta johtajan päätös. Väittelijä sopii väitöstilaisuuden ajankohdan kustoksen ja vastaväittäjän kanssa sekä huolehtii salivarauksesta. Salia varattaessa kannattaa harkita tarvitaanko väitöstilaisuuden ajaksi salin läheisyydestä myös pienempi huone kustoksen, vastaväittäjän ja väittelijän tarpeisiin, tilaisuuteen valmistautumista varten (tilapalvelut). Tämän jälkeen väittelijä ilmoittaa johtajan päätöksen tekemistä varten yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kansliaan väitöstilaisuuden ajankohdan ja salin sekä väitöskirjan lopullisen nimen hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta. Yksikön kanslia toimittaa vastaväittäjälle ohjeet väitöstilaisuudesta, matkustuksesta ja majoituksen hankkimisesta sekä myös ohjeet väitöskirjan arvostelusta virallisen vastaväitöspyynnön yhteydessä.

 6. Kirjaston ohjeet väitöskirjan julkaisemiseksi ovat luettavissa osoitteessa http://www.uta.fi/kirjasto/tup/vaitosohjeet.html.

 7. Viimeistään neljätoista (14) päivää ennen julkista väitöstilaisuutta väittelijä luovuttaa tiedekunnalle väitöskirjojaan seuraavasti:

vaihtoehtoisesti joko 

- Sähköinen väitöskirja: 12 kappaletta mapitettuna tai nidottuna paperitulosteena (ei irtolehtinä!),

tai

- Painettu väitöskirja: 10/12 väitöskirjajulkaisua (ks. käytännön ohjeet alla).

Yksikön kanslia hoitaa väitöskirjakappaleiden jakelun. Väittelijälle toimitetaan sähköpostilla lista siitä, kenelle väitöskirjat jaetaan. Jakelua koskevat tiedustelut: yksikön kanslia puh. 050 318 6666.

 

 1. Tiedottamista varten väitöskirjan tekijä täyttää Tampereen yliopiston kirjaston antamien ohjeiden mukaisesti väitöslomakkeen viimeistään 14 päivää ennen väitöstilaisuutta. Sähköisen väitöslomakkeen voi täyttää kirjaston sivuilla: http://www.uta.fi/kirjasto/julkaiseminen/vaitosohjeet.html   

 2. Väitöstilaisuus

 3. Johtokunta arvostelee väitöskirjan. Ennen päätöksentekoa väitöskirjan tekijälle varataan tilaisuus huomauttaa vastaväittäjän lausunnosta. Vastaväittäjän ja kustoksen lausuntojen pitää olla toimitettuna yksikön kansliaan viimeistään 14 päivää ennen johtokunnan kokousta, jotta jatkokoulutustoimikunta ehtii käsitellä ne ennen johtokunnan kokousta. Johtokunnan arvostelupäätökseen voi hakea oikaisua.

 4. Todistusta tohtorin tutkinnosta haetaan yksikön kansliasta tai yksikön verkkosivuilta saatavalla lomakkeella. Todistus myönnetään johtajan päätöksellä. Todistuksen hakemista koskevat tiedustelut: yksikön kanslia, puh. 050 318 6666.

 

Käytännön ohjeita väittelijälle

Yllä olevien jatkotutkinto-oppaan ohjeiden lisäksi yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä on laadittu yksityiskohtaiset käytännön ohjeet

HUOMAA! Ennen väitöskirjan käsikirjoituksen jättämistä esitarkastukseen, sen alkuperäisyys on tarkastettava Turnitin -ohjelmalla! OHJEET. Turnitin-ohjeet ohjaajalle intrassa.

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.9.2016 15.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti