Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
CaSo - Hoivan ja sosiaalipolitiikan tutkimusryhmä

CaSo

Hoiva on elämän perusasia siinä missä syöminen ja asuminen. Hoivan tarve vaihtelee kuitenkin suuresti elämäntilanteen ja -vaiheen mukaan. Eniten sitä tarvitaan elämän alku- ja loppuvuosina tai vamman rajoittaessa toimintakykyä, mutta myös sairaat tarvitsevat hoivaa. Tutkimusryhmän lähtökohtana on ymmärtää hoiva kokonaisuudeksi, jossa hoivaa annetaan ja saadaan hyvin erilaisissa tilanteissa ja eri tavoin ja jossa hoivan subjekteja ovat yhtä lailla hoivaa tarvitsevat kuin hoivatyötä tekevät ihmiset.

Hoiva merkitsee aina työtä, joka jonkun on tehtävä. Niin perinteisissä kuin moderneissa yhteisöissä hoiva on määrittynyt voimakkaasti naisten tekemäksi työksi. Suurin osa hoivatyöstä tehdään palkatta, mutta niin julkinen valta, järjestöt kuin yrityksetkin tuottavat hoivaa myös palkattuna tai rahallisesti tuettuna työnä moninaisissa palveluorganisaatioissa. Hoivan ympäristöt vaihtelevat suuresti ja siksi olemme alusta alkaen tutkineet hoivan tuottamisen institutionaalisia muotoja ja hoivan kulttuureja sekä ajassa että tilassa. Tutkimusasetelmat ovat vuosien myötä kansainvälistyneet ja kiinteytyneet teoreettisesti perustelluiksi vertailuiksi.

Hoivan ja työelämän yhteensovittaminen on vaikeutunut viime vuosikymmeninä. Kaikissa vauraissa maissa väestö ikääntyy, naisten ansiotyö yleistyy ja työelämän vaatimukset kasvavat. Samaan aikaan julkisesti rahoitettujen hoivapalvelujen kapasiteetti on supistunut. Hoivan resursoinnista on näin tullut yksi 2000-luvun alun tärkeimmistä sosiaalipoliittisista kysymyksistä. Helppoja ratkaisuja ei ole näköpiirissä, ja siksi tarvitaan tietoa eri maiden reformeista ja ratkaisuehdotuksista. Kysymme, mistä aineksista uusi hoivapolitiikka voi muodostua ja mitä siitä seuraa hoivattaville ja hoivaajille sekä sosiaalipolitiikalle laajemminkin.

Tutkimusryhmän tärkeä tehtävä on osallistua hoivaa koskevaan teoreettiseen keskusteluun, mutta myös etsiä vaihtoehtoja yritettäessä sovittaa yhteen mahdollisimman hyvän hoivan ja työelämän vaatimukset. Suomi on tässä suhteessa kiinnostava ”laboratorio”. Täällä on yhtäältä vahva perinne naisten osallistumisesta kokopäivätyöhön, toisaalta kulttuuri on hyväksynyt ennakkoluulottomat kokeilut esimerkiksi informaalin hoivan tukemisessa ja palvelukirjon luomisessa. Uuden hoivapolitiikan aineksia etsittäessä ja eriteltäessä suomalaisuus muodostaa tärkeän kontekstin ryhmän työlle. Silti vertaileva tutkimusote luonnehtii ehkä kaikkien parhaiten tutkimusryhmän viimeaikaista orientaatiota.

Ryhmä on tutkinut muiden muassa

  • hoivan hybridimuotoja, jotka liikkuvat informaalin hoivan, toimeentuloturvan ja sosiaalipalvelun raja-alueella
  • suomalaisten hoivapalvelujen historiaa ja nykytilaa sekä muutostrendejä
  • pohjoismaisen hoivapalvelumallin erityislaatua
  • yksilökohtaisen palveluohjauksen mahdollisuuksia Suomessa
  • hoivan ja hoivapalvelujen tuottamista Euroopassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa
  • käytännön ratkaisuja, joihin erilaiset perheet ovat päätyneet Euroopan erilaisissa hoivakulttuureissa
  • hoivan teoriaa ja käsitteitä

Ajankohtaista

Hoiva - totta vai tarua? -työryhmä Sukupuolentutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen päivillä Lapin yliopistossa 28.11.-30.11.2013. Tervetuloa!

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.12.2013 21.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti