Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: caso - hoivan ja sosiaalipolitiikan tutkimusryhmä:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
CaSo - Hoivan ja sosiaalipolitiikan tutkimusryhmä

2012

 

Karsio Olli & Anttonen Anneli (2013) Marketisation of eldercare in Finland: legal frames, outsourcing practices and the rapid growth of for-profit services. Teoksessa Meagher Gabrielle, Szebehely Marta (toim.) Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences. Stockholm: Stockholm University, 85-125. (Stockholm Studies in Social Work 30).

Mahon, Rianne & Anttonen, Anneli & Brennan, Deborah & Bergqvist, Christina & Hobson Barbara (2012) Convergent Care Regimes: Child Care Arrangments in Australia, Canada, Finland and Sweden. Journal of European Social Policy Vol 22: 4.

Zechner, Minna & Valokivi, Heli (2012) Negotiating care in the context of Finnish and Italian elder care policies. European Journal of Ageing 9 (2), 131-140.

Van Aerschot, Lina & Valokivi, Heli (2012) Kuluttajuus ja pienet tulot -Ikäihmisten apu, hoiva ja palvelut Jyväskylässä ja Tampereella [Consumerism and small incomes -Help, care and services for older people in Tampere and Jyväskylä]. In Forssén, Roivainen, Ylinen, Heinonen (eds.) Kohtaako Sosiaalityö Köyhyyden? Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011. Kuopio: UNIPress. 

Anttonen, Anneli, Häikiö, Liisa & Valokivi, Heli (2012) Vastuu, valinta ja osallistuminen sosiaalipalveluissa: vanhushoivapolitiikan muutos ja arkinen hoivavastuu [Responsibility, choice and participation in social care services: changing elder care policy and everyday care responsibility]. Teoksessa Anttonen, Anneli & Haveri, Arto & Lehto, Juhani & Palukka, Hannele (eds.) Julkisen ja yksityisen rajalla -Julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 19-46.

Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa & Stefansson, Kolbeinn (toim.) (2012) Welfare State, Universalism and Diversity. Cheltenhamn: Edward Elgar.

2011

Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa (2011) Care ‘going market’: Finnish elderly-care policies in transition. Nordic Journal of Social Research, Special Issue: Welfare-state change, the strengthening of economic principles, and new tensions in relation to care in Europe. Vol 2 (2011), 1-21. Location: https://boap.uib.no/index.php/njsr.

Häikiö, Liisa & Anttonen, Anneli (2011): Local welfare governance structuring informal carers’ dual position. International Journal of Sociology and Social Policy, 31(3/4), 363–384.

Häikiö, Liisa, Van Aerschot, Lina & Anttonen, Anneli (2011) Vastuullinen ja valitseva kansalainen: vanhushoivapolitiikan uusi suunta. [Responsible citizen making choices: new direction of elder care policies] Yhteiskuntapolitiikka Vol. 76:3, 2011, 239-249.

Anttonen, Anneli & Zechner, Minna (2011) Theorising care and care work. In Pfau-Effinger, Birgit & Rostgaard, Tine (eds) Care, Work and Welfare in Euorpe. Palgrave Macmillan, Houndmills, 15-34.

Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa (2011) From social to active citizenship? Tensions between policies and practices in Finnish elder care. In Tonkens, Evelien & Newman, Janet (eds) Summoning the Active citizen: Responsibility,  Participation and Choice in Western Europe. Amsterdam University Press, Amsterdam, 67-85.

Anttonen, Anneli (2011) Hoivan sosiaaliset merkitys [Social meanings of care]. In Kotiranta, Tuija & Niemi, Petteri & Haaki, Raili (eds) Sosiaalisen toiminnan perusta [The foundations of social activities]. Gaudeamus, Helsinki, 135-151.

Sointu, Liina (2011) Läsnäolo hoivan arjessa. Janus 19 (2), 158-173.

2010

Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma (2010) Universalismi Britannian ja Pohjoismaiden sosiaalipolitiikassa [Universalism in the British and Nordic Social Policies].  

Anttonen, Anneli (2010) Dinamismo y activación de los mayores en Europa. In Mulas-Cranados (coord.) FIIAPP (ed.) El Estado Dinamizador. Nuevos riesgos, nuevas políticas y la reforma del estado de bienestar en europa. Editorial Complutense, Madrid, 243–256.

Sipilä, Jorma & Anttonen, Anneli (2010) Miten hyvinvointivaltio muutti elämäämme? [How did Welfare State Change our Life?] In Suomalaisen arjen suuri tarina [The story of Finnish Everyday Life]. WSOY, Helsinki, 30-61 (reprinted).

Zechner, Minna (2010) Transnational care and national social policies. In Thomas Faist, Pirkko Pitkänen, Jürgen Gerdes & Eveline Reisenauer (eds.) Transnationalisation and Institutional Transformations. Working Paper 87/2010, Bielefeld: COMCAD, 213-235. http://www.uni-bielefeld.de/tdrc/ag_comcad/downloads/workingpaper_87_TRANS-NET.pdf

Zechner, Minna (2010) Global care and national social policies. In Lise Widding Isaksen (toim.) Global care work. Gender and migration in Nordic societies. Nordic Academic Press, 175-198.

2009

Anttonen, Anneli & Valokivi, Heli & Zechner, Minna (eds.) (2009) Hoiva: tutkimus, politiikka, arki [Care – research, policy and everyday life]. Vastapaino, Tampere, 298 pages.

Kröger, Teppo & Zechner, Minna (2009) Migration and care: Giving and needing care across national borders. Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 4(2)17-26.

Sipilä, Jorma & Anttonen, Anneli & Kröger, Teppo (2009) A Nordic Welfare State in Post-industrial Society. In Powell, Jason L & Hendricks, Jon (eds) The Welfare State n Post-industrial society. A Global Perspective. Springer, Dordrecht, 181–200.

Sointu, Liina (2009) Koti hoivan tilana [Home as site of care]. In Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (eds.) Hoiva: tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino.

Zechner, Minna & Sointu, Liina (2009) ”Kyllä kaks huonoo on paljon rattosampi”. Yksin asuvien vanhojen ihmisten sosiaaliset suhteet ja hoiva Suomessa ja Italiassa[“Much nicer when we are two” The social relations of single living older people in Finland and Italy] . Gerontologia 23(4), 189-199.

Zechner, Minna, Lumme-Sandt, Kirsi & Kirsi, Tapio (2009) Vanhusperheen vieraat [Quests/strangers in families of older people]. In Riitta allinoja (ed.) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus, 236‒257.

 

Väitöskirjat

Zechner, Minna (2010) Informaali hoiva sosiaalipoliittisessa kontekstissa. Tampere: Tampere University Press.

Valokivi Heli (2008) Kansalainen asiakkaana. Tutkimus vanhusten ja lainrikkojien osallisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista. Acta Universitatis Tamperensis 1286. Tampere: Tampereen yliopisto.

 

Lehtikirjoitukset

Anttonen, Anneli (2011) Mitä vikaa on julkisesti tuotetuissa palveluissa? Helsingin Sanomat, Mielipide C 15, 5.11.2011.

Anttonen, Anneli (2011) Hoivapalvelujen kilpailuttaminen ongelmallista. Aamulehti Lukijalta-sivut B 17, 21.4.2011.

Sointu Liina, Zechner Minna (2010) Ikääntyneen sosiaalisetkin tarpeet kannattaa ottaa vakavasti. Helsingin Sanomat, Mielipide 01.02.2010, A6.

Zechner, Minna & Valokivi, Heli & Anttonen, Anneli (2009) Palveluasuminen on kunnalle edullista. Aamulehti Lukijalta A 18, 18.6.2009.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.12.2013 22.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti