Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: hip-lab:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
HIP-Lab

Vauvatutkimukset

Kasvojen havaitsemisen kehittyminen varhaislapsuudessa:

 Tutkimme alle vuoden ikäisillä vauvoilla, kuinka he oppivat tunnistamaan katseen suunnan muutoksia ja kasvonilmeitä toisen ihmisen kasvoilta. Tutkimme myös, kuinka perintötekijät vaikuttavat kasvojen havaitsemistoimintojen kehittymiseen. Näitä kysymyksiä selvitämme mittaamalla vauvojen katseluajan pituutta ja erilaisia fysiologisia vasteita (EEG, sydämen syke ja ihon sähkönjohtavuus) kasvokuviin.

Kouluikäisten tutkimukset

Kasvojen ja katseen suunnan havaitseminen autistisesti käyttäytyvillä lapsilla sekä heidän sisaruksillaan:

Tutkimme erilaisten tietokonetehtävien ja fysiologisten rekisteröintien avulla, minkälaisia erityispiirteitä autistisesti käyttäytyvillä lapsilla on kasvojen havaitsemisessa. Tutkimalla autistisesti käyttäytyvien lasten sisaruksia pyrimme selvittämään, liittyykö autismikirjon häiriöihin sellaisia erityispiirteitä kasvojen havaitsemisessa, jotka mahdollisesti esiintyvät myös heidän biologisilla sisaruksillaan. Tutkimuksesta on apua, kun kehitetään tarkempia diagnostisia työkaluja autismikirjon häiriöiden tunnistamiseksi.

Aikuisten tutkimukset

Kasvonilmeiden havaitsemisen hermostolliset mekanismit:

 Aikuisilla tehtävän perustutkimuksen lisäksi tutkimme useiden projektien avulla, kuinka psykiatriset häiriöt (esim. depressio ja skitsofrenia), perintötekijät ja vanhemmuus vaikuttavat kasvonilmeiden havaitsemisprosesseihin.

Sosiaalisen tarkkaavaisuuden hermostolliset mekanismit:

Visuaalinen tarkkaavaisuus suuntautuu automaattisesti toisen ihmisen katseen suunnan mukaisesti. Pyrimme erilaisten tarkkaavaisuustehtävien ja fysiologisten rekisteröintien avulla selvittämään tämän ilmiön takana olevia aivomekanismeja.Katsekontaktin vaikutukset:

Tässä tutkimussarjassa selvitämme, miten katsekontakti tai sen puuttuminen vaikuttaa vuorovaikutustilanteissa viriäviin emotionaalisiin ja motivationaalisiin prosesseihin.

 
Human Information Processing -laboratorio, 33014 Tampereen yliopisto Yhteydenotot: Jari.Hietanen@uta.fi
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 7.1.2014 13.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti