Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historiatiede

Historia

Historiantutkimuksen kohteena on menneisyys kaikessa monimuotoisuudessaan. Tampereen yliopistossa keskitytään tutkimukseen, jossa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma. Se tarkoittaa historiallisten ilmiöiden vertailevaa ja käsitteellistä tutkimusta, jossa ihmisten arkea, vuorovaikutusta, instituutioita, käsityksiä ja ympäristön ehtoja tutkitaan yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan. Näin voidaan hahmottaa pitkän aikavälin muutoksia ja myös mahdollisia vaihtoehtoja niin menneisyydessä kuin nykymaailmassa.

Historian oppiaine on menestynyt erittäin hyvin tutkimuksen arvioinneissa ja kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimisessa. Tutkimusta tukevat myös laajat kansainväliset yhteydet. Tampereen yliopistossa tehdyssä UTARAE 2014 tutkimuksen arvioinnissa historia ja filosofian olivat yliopiston korkeimmat arviot saaneiden arviointiyksikköjen joukossa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta arviointiraportti nosti Tampereen yliopistoston historian tutkimuksen korkeimmalle merkittävälle (outstanding) kansainväliselle tasolle.

Yhteiskunnan historian huippuyksikössä tutkitaan miten suomalainen yhteiskunta ja käsitys sen historiasta ovat syntyneet eurooppalaisen ja globaalin vuorovaikutuksen tuloksena. Antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksessa (Trivium) painottuu esimodernin arjen ja maailmankäsitysten historia. 1900-luvun historia suuntautuu vertailevaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan historiaan. Historiankirjoituksen oma historia (historiografia) ja historiallisen tiedon tutkimus (historian teoria) ovat oleellinen osa kriittistä tiedettä.

Ilmiöitä ja teemoja (avainsanoja), joita oppiaineessa tutkitaan ovat mm: väestö- ja perhehistoria, lapsuus, arki, sukupuoli, terveys, koulutus, hyvinvointivaltio, maailmankuvat, uskonto, taikausko ja noituus, aatelisto, kirkko, kansalliset identiteetit, aatehistoria, työn historia, kansalaisyhteiskunta, teollistuminen, kaupunkihistoria, ympäristökysymykset, työväenliike ja sisällissota 1918. Tarkemman kuvauksen löydät tutkijoiden esittelysivuilta ja Tampereen yliopiston tieteellisen toiminnan tietokannasta (SoleCris).  

Tampereen ylioopiston viestintä on koonnut listan Suomen sisällissodan asiantuntijoista ja heidän asiantuntemusalueistaan.

Linkkejä: Tutkimushankkeet, julkaisut, historian tohtoriohjelma, yliopiston tutkijakoulu.

 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.1.2018 13.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti