Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: historiatiede: julkaisut:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historiatiede

Laitoksen valintaperustainen julkaisuraportti

Yksikkö: Historiatieteen ja filosofian laitos
Vuosi: 2008
 
Artikkelit
 
Tieteellinen aikakauslehti
Haapala Pertti. (2008). Pax Russica. Historiallinen Aikakauskirja (4), 389-390.

Hakkarainen J. (2008). Vastine Sajamalle. Niin & näin 2008 (4), 4-6.

Hanhimäki J. (2008). La négociation dans les combats : la conférence de Paris et la fin de la Guerre du Vietnam. Relations Internationales 135, 112-135.

Hanska J. (2008). Turun katedraalikoulun perustaminen ja curriculum. Kriittinen uudelleen arviointi. Historiallinen Aikakauskirja 2008 (4), 391-401.

Hartimo, M.. (2008). From Geometry to Phenomenology. Synthese 162 (2), 225-233.

Heller W, Sieberg K. (2008). Functional Unpleasantness: the Evolutionary Logic of Righteous Resentment. Public Choice 135 (3-4), 399-413.

Hietala M. (2008). Elämäni tietokirjat: retki aatehistoriaan. Tieteessä tapahtuu 2008 (6), 44-45.

Jalonen J. (2008). Kolmannen valtakunnan idän-sotaretki suomalaisen jääkäriupseerin esikoisen silmin. Sotahistoriallinen Aikakauskirja 2008 (27), 107-136.

Juuti Petri, Rajala Riikka. (2008). Tautia hanasta. Vesitalous (5), 16-17.

Katajala-Peltomaa Sari. (2008). L’Angleterre et la Scandinavie: de l’histoire des femmes à l’histoire du genre. Genre&Histoire, Revue de l'association Mnémosyne 2008 (3).

Kovalainen H. (2008). Emersonin filosofinen voima. niin & näin 2008 (2), 26-31.

Kovalainen H. (2008). Amerikkalainen oppinut (suomennos Emersonin tekstistä "The American Scholar"). niin & näin 14 (2), 32-41.

Kovalainen H. (2008). Outo ihmisyys – Stanley Cavellin haastattelu. niin & näin 14 (4), 8-15.

Kovalainen H. (2008). Emerson and Self-Culture (a review of John T. Lysaker’s Emerson and Self-Culture). Transactions of the Charles S. Peirce Society 44 (3), 534-541.

Kuosmanen J, Räsänen P. (2008). Maailman oikeussalissa, Ronald Dworkinin haastattelu. Niin&Näin 14 (57), 6-9.

Lähde V. (2008). Lectio precursoria. niin & näin 2008 (4), 88-91.

Lähde V. (2008). Jokiretkellä vallankumoukseen. Niin & näin 2008 (3), 117-118.

Miettinen T. (2008). Kartallista itsesi. Genos 2008 (1), 1-3.

Miettinen T. (2008). Genealogisten arvoitusten jäljillä. Genos 2008 (2), 45-47.

Miettinen T. (2008). Missä ovat esitädit?. Genos 2008 (4), 161-162.

Miettinen T. (2008). Eeva-Maija Achté: Agthe-Achté -suku Saksassa, Balttiassa, Venäjällä ja Suomessa. Genos 2008 (2), 89-90.

Mikkonen Jukka. (2008). Philosophical Fiction and the Act of Fiction-Making. SATS – Nordic Journal of Philosophy 9 (2), 116-132.

Mikkonen Jukka. (2008). David Davies: Aesthetics and Literature. Estetika 45 (1), 108-117.

Mikkonen Jukka. (2008). Fiction and the Weave of Life by gibson, john. Journal of Aesthetics and Art Criticism 66 (4), 403-406.

Mikkonen Jukka. (2008). Apologies for Fiction. SATS – Nordic Journal of Philosophy 9 (2), 165-168.

Mikkonen Jukka. (2008). Tekijän toinen tuleminen. niin & näin 14 (4), 118.

Mustakallio K. (2008). Rooma, kiistelty ja uudelleen löydetty. Agricola kirja-arvostelut (1342), 00-00.

Mustakallio K. (2008). Marxiano Melotti, Mediterraneo tra miti e turismo. Per una sociologia del turismo archeologico. Bryn Mawr Classical Review 2008 (01), -.

Parviainen J. (2008). Bodypumpista™ Method Putkistoon® - Tuotemerkit valtaavat terveysliikuntaa. Liikunta ja tiede 45 (2-3), 66-70.

Parviainen J. (2008). Pelko johtamisen välineenä: käskyttämisestä kollektiivisten pelkojen strategiseen hyväksikäyttöön suomalaisessa työelämässä. Hallinnon tutkimus 27 (3), 3-14.

Räsänen P. (2008). Kaivataan objektiivisempaa otetta. Niin&Näin (57), 117-118.

Räsänen P. (2008). Globalisaation loistava kurjuus. Niin&Näin (59), 36-37.

Schoenborn B. (2008). Der Kanzler sagt Nein: Die internationale Währungskrise im November 1968. Dokumente: Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog 64 (6), 10-13.

Schoenborn B. (2008). Le chancelier dit non: la crise monétaire de novembre 1968. Documents: revue du dialogue franco-allemand 63 (6), 10-13.

Schoenborn Benedikt. (2008). Willy Brandt infidèle? Les incertitudes francaises durant le Printemps de Prague, 1968. Relations Internationales 35 (134), 69-82.

Schoenborn Benedikt. (2008). Bargaining with the bear: Chancellor Erhard's bid to buy German reunification, 1963-64. Cold War History 8 (1), 23-53.

Viitaniemi E. (2008). "Mitä pitäjän cocouxes päätetty on / kuin Kircon tarpexi tule" Pitäjänkokous yhteisön kuvaajana 1700-luvulla. Genos 79 (2), 73-85.

Vuolanto V. (2008). Persia, kreikkalaiset ja länsimainen sivistys uusin silmin. Agricolan kirja-arvostelut 2008, 00-00.

 
Muu aikakauslehti
Harjula M. (2008). Tehdaskaupungin ympäristö ja terveys 1880-1939. Ympäristo ja terveys 39 (6), 26-29.

Keskinen, Antti. (2008). Quine-seminaarissa. Niin et Näin (4/2008), 106.

Koivunen P. (2008). Uspenskin ja Mäkelän seikkailuja lastenkirjallisuudessa, neuvostoyhteiskunnassa ja Suomessa. Agricolan kirja-arvostelut 2008 (00).

Koivunen P. (2008). "Vallankumousvuosi" 1968: Vastarinta, väkivalta ja Vietnam. Agricolan kirja-arvostelut 2008, 00-00.

Laine K. (2008). Kirja-arvostelu: Televisiosta, rakkaudella. Agricolan kirja-arvostelut 2008 (0), 00-00.

Lähde V. (2008). Ympäristökysymyksen kuvasto. Ydin 2008 (4), 44.

Lähde V. (2008). Kritiikin kritiikin pelisääntöjä. Tiedetoimittaja (4), 14-15.

Mikkonen Jukka. (2008). Mainio matkakumppani kirjahistoriaan. Bibliophilos (3), 59-61.

Mikkonen Jukka. (2008). Mitä jos kaunokirjalliset teokset olisivat ajatuskokeita?. Paatos 2008 (1).

Rajala J. (2008). Kyösti Kaihovaara - A-kiltatoiminnan ideologi. Vesiposti 33 (3), 8-9.

Ruotsila Markku. (2008). George W. Bush ja amerikkalaisen konservatismin tila. Kanava 36 (1), 49-55.

Sarsila Juhani. (2008). Palinodia prima (pars I). Aikalainen 2008 (6), 4.

Sarsila Juhani. (2008). Palinodia posterior (pars II). Aikalainen 2008 (7), 4.

 
Kokoomateos
Aronsson P, Fulsås N, Haapala P, Jensen B E. (2008). Nordic National Histories. Teoksessa Stefan Berger, Chris Lorenz (toim.) The Contested Nation: Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 256-282.

Haapala, Pertti. (2008). Historian peili. Teoksessa Pertti Haapala et al. (toim.) Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905.. Helsinki: Teos, 393-415.

Haapala, Pertti. (2008). Monta totuutta. Teoksessa Tuomas Hoppu et al. (toim.) Tampere 1918. Tampere: Tampereen museot, 255-261. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).

Haaparanta L. (2007). The Third Realm Revisited. Teoksessa Sami Pihlström, Panu Raatikainen, Matti Sintonen (toim.) Approaching Truth: Essays in Honour of Ilkka Niiniluoto. London: College Publications, 19 - 31.

Haaparanta L. (2008). Peircen merkkiteorian filosofinen tausta. Teoksessa Erkki Kilpinen, Osmo Kivinen, Sami Pihlström (toim.) Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 52-60.

Hanhimäki J. (2008). "An Elusive Grand Design". Teoksessa Andrew Preston and Fred Logevall (toim.) Nixon in the World: American Foreign Policy, 1969-1977. Oxford: Oxford Univerisity Press, 25-44.

Hanhimäki J. (2008). "The Ambiguous Henry Kissinger: Professor, Policymaker, Historian". Teoksessa Juhana Aunesluoma, Pauli Kettunen (toim.) The Cold War and the Politics of History, 319-334.

Hanhimäki J. (2008). A "Troubled Partnership"? The Transatlantic Relationship from the Cold War to the 21st Century. Teoksessa André Liebich and Basil Germond (toim.) Construire l’Europe. Mélanges en hommage à Pierre Du Bois, 179-188.

Harjula M. (2008). Suurlakon tyttäret. Teoksessa Pertti Haapala et al. (toim.) Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905. Helsinki: Teos, 121-136.

Hietala M. (2008). Sotaelämyksen tulkitsija, kiistelty kirjailija Ernst Jünger. Teoksessa Markus Lång (toim.) Teräsmyrskyssä. Helsinki: Ajatuskirjat, 333-344.

Hietala M. (2008). Cities, Competition, and Cooperation: Prospect meets Retrospect. Teoksessa Saunier Pierre-Yves, Ewen Shane (toim.) Another Global City: Historical Explorations into the Transnational Municipal Moment, 1850-2000. New York: Palgrave MacMillan, 185-193.

Hietala M. (2008). De finländska forskarna och orienteringen mot Tyskland under andra världskriget. Teoksessa Bredbacka-Grahn Malin, Strömberg John (toim.) Historiska och Litteratur Historiska Studier 83. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland, 131-214. (Historiska och Litteratur Historiska Studier 83).

Hietala M. (2008). Helsinki - Examples of Urban Creativity and Innovativeness. Teoksessa Martina Hessler, Clemens Zimmermann (toim.) Creative Urban Milieus. Historical Perspectives on Culture, Economy and the City. Frankfurt: Campus Verlag, 335-352.

Hietala M, Häikiö M. (2008). Suomen tie innovatiiviseksi yhteiskunnaksi. Teoksessa Mylly Juhani (toim.) Suomen ja kansanvallan haasteet. Helsinki: Edita, 306-329. (Suomen Eduskunta 100 vuotta 12).

Hoppu Tuomas. (2008). Punaiset naissotilaat. Teoksessa Tuomas Hoppu et al. (toim.) Tampere 1918. Tampere: Vapriikki, 162-167. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).

Hoppu Tuomas. (2008). Tampereen vankileiri. Teoksessa Tuomas Hoppu et al. (toim.) Tampere 1918. Tampere: Vapriikki, 172-177. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).

Hoppu Tuomas. (2008). Venäläisten upseerien kohtalo. Teoksessa Tuomas Hoppu et al. (toim.) Tampere 1918. Tampere: Vapriikki, 188-199. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).

Hoppu Tuomas. (2008). Tampere -sodan katkerin taistelu. Teoksessa Tuomas Hoppu et al. (toim.) Tampere 1918. Tampere: Vapriikki, 96-161. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).

Hoppu Tuomas. (2008). Punaisten asejunasta rintamataisteluihin. Teoksessa Tuomas Hoppu et al. (toim.) Tampere 1918. Tampere: Vapriikki, 56-95. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).

Hoppu Tuomas. (2008). Valtataistelu veljessodan esinäytöksenä. Teoksessa Tuomas Hoppu et al. (toim.) Tampere 1918. Tampere: Vapriikki, 38-51. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).

Hoppu Tuomas. (2008). Neljä vuotta venäläisenä varuskuntakaupunkina. Teoksessa Tuomas Hoppu et al. (toim.) Tampere 1918. Tampere: Vapriikki, 18-37. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).

Hoppu Tuomas. (2008). Tehtaiden kaupunki. Teoksessa Tuomas Hoppu et al. (toim.) Tampere 1918. Tampere: Vapriikki, 12-15. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).

Hyrkkänen Markku. (2008). Historian arvo ja viehätys. Teoksessa Kirsti Lempiäinen, Olli Löytty, Merja Kinnunen (toim.) Tutkijan kirja. Tampere: Vastapaino, 187-203.

Jalonen Jussi. (2008). Valkea kotka, avoin lintuhäkki: Ruukin leirin internoidut puolalaiset 1940-1941. Teoksessa Lars Westerlund (toim.) Sotavangit ja internoidut. Helsinki: Kansallisarkisto, 398-414.

Juuti Petri S., Mäki Harri R.. (2008). A Brief History of Water Supply in Finland and South Africa. Teoksessa Petri S. Juuti, Tapio S. Katko, Riikka P. Rajala (toim.) Water: a Matter of Life. Long-term strategic thinking in water services. Tampere: KehräMedia Inc, 111-132.

Kaarninen, Mervi. (2008). Suomi - koulutuksen huippuyksikkö?. Teoksessa Mylly, Juhani (toim.) Suomen ja kansanvallan haasteet. Helsinki: Edita, 252-275. (Suomen eduskunta 100 vuotta 12).

Kaarninen, Mervi. (2008). Tamperelaiset sotaorvot. Teoksessa Tuomas Hoppu et al. (toim.) Tampere 1918. Tampere: Tampereen museot, 228-245. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).

Kohonen Iina. (2008). Kadonnut konteksti: valokuva historiallisena lähteenä. Teoksessa Kristoffer Albrecht, Johanna Pentikäinen (toim.) Kuva ja konteksti/Image and Context. Helsinki: University of Art and Design Helsinki, 40-46. (Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja F. Työpaperit 33).

Kokko, H. (2008). Sivistyksen surkea tila. Teoksessa Pertti Haapala et al. (toim.) Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905. Helsinki: Teos, 297-319.

Krötzl Christian. (2008). Sexaginta vel circa. Zur Wahrnehmung von Alter in hagiographischen Quellen des Spätmittelalters. Teoksessa Elisabeth Vavra (toim.) Alterskulturen des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 109-115. (Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit Nr. 21, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophis-historische Klasse, Sitzungsberichte 780. Band).

Lähde V. (2008). Toisinajattelun tuttuus. Teoksessa Tere Vadén (toim.) Linkolan ajamana. Helsinki: Into, 91-102. (Into-pamfletti 03).

Miettinen T. (2008). Talonpojat. Teoksessa Markku Kuorilehto et al. (toim.) Sukututkimuksen jatko-opas. Helsinki: Suomen Sukututkimusseura, 51-64.

Mikkonen Jukka. (2008). Analyyttinen kirjallisuuden filosofia. Teoksessa Sami Syrjämäki, Toni Kannisto ja Lauri Järvilehto (toim.) Filosofia.fi-portaalin Logos-ensyklopedia, -.

Peltola J. (2008). Gösta Sumelius (1866-1940). Teoksessa Biografiakeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (toim.) Suomen talouselämän vaikuttajat -verkkojulkaisu, -.

Peltola J. (2008). Armas Nikander (1883-1947). Teoksessa Biografiakeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (toim.) Suomen talouselämän vaikuttajat -verkkojulkaisu, -.

Peltola J. (2008). Magnus Lavonius (1870-1948). Teoksessa Biografiakeskus, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (toim.) Suomen talouselämän vaikuttajat -verkkojulkaisu, -.

Ruotsila Markku. (2008). Yhdysvaltain kristillinen oikeisto ja islam. Teoksessa Mikko Ketola, Tuija Laine (toim.) Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2007. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 178-198. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2007 97).

Salonen K. (2008). The Apostolic Penitentiary and Void Monastic Professions. Teoksessa Pavel Krafl (toim.) Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, 495-505.

Schoenborn Benedikt. (2008). De Gaulle - adversaire ou partisan de la construction européenne?. Teoksessa André Liebich, Basil Germond (toim.) Construire l'Europe. Mélanges en hommage à Pierre du Bois.. Paris: Presses Universitaires de France, 97-112.

Sulkunen I. (2008). Naisten voitto. Teoksessa Pertti Haapala, Olli Löytty, Kukku Melkas, Marko Tikka (toim.) Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905. Jyväskylä: Teos, 75-96.

Sulkunen I. (2008). Suffrage, Gender and Citizenship in Finland: A Comparative Perspective. Teoksessa Johann Laakso (toim.) Frau und Nation / Woman and Nation. Wien: LIT, 9-24. (Finno-Ugrian Studies in Austria 5).

Suodenjoki S. (2008). Suurlakon riitaisa yksimielisyys. Teoksessa Pertti Haapala et al. (toim.) Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905. Helsinki: Teos, 101-120.

Suodenjoki S. (2008). Valtauksen jäljet kaupungissa. Teoksessa Tuomas Hoppu et al. (toim.) Tampere 1918. Tampere: Vapriikki, 214-227. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).

Tikka M. (2008). Tampereen kenttäoikeudet. Teoksessa Tuomas Hoppu ja julkaisutyöryhmä (toim.) Tampere 1918. Tampere: Vapriikki, 178-187. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).

Tikka M. (2008). Tampereen pojat Pirkkalaa ja Akaata puhdistamassa. Teoksessa Tuomas Hoppu ja julkaisutyöryhmä (toim.) Tampere 1918. Tampere: Vapriikki, 200-213. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).

Tikka Marko. (2008). Mitä tapahtui?. Teoksessa Pertti Haapala, Olli Löytty, Kukku Melkas, Marko Tikka (toim.) Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905. Helsinki: Teos, 15-41.

 
Konferenssijulkaisu
Järvenkylä J. (2008). How Metaphors Alter the World-Picture - One Theme in Wittgenstein's On Certainty. Teoksessa Alexander Hieke, Hannes Leitgeb (toim.) Reduction and Elimination in Philosophy and the Sciences. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 150-152. (Contributions of the Austrian Wittgenstein Society/Beiträge der österreichischen Wittgenstein Gesellschaft 16).

Kuorikoski J, Ylikoski P. (2008). Intentional Fundamentalism. Teoksessa Alexander Hieke, Hannes Leitgeb (toim.) Reduction and Elimination in Philosophy and the Sciences - Papers of the 31st International Wittgenstein Symposium Vol XVI. Kirchberg am Wechsel, Austria: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 405-407.

Räsänen P. (2008). Kantian Intelligibility. Teoksessa Patricia Hanna (toim.) An Anthology of Philosophical Studies, Volume II. Athens, Greece: Atiner, 113-122.

 
Sanomalehti
Jalonen Jussi. (2008). Az do gorzkiego konca; Finowie Przeciw Polakom. Tygodnik Powszechny 13.05.2008, 26-27.

Jalonen Jussi. (2008). Przypadki porucznika Kurko; o finie, co walczyl w wojnie polsko-bolszewickiej. Tygodnik Powszechny 12.08.2008, 24-25.

Nenonen M. (2008). Pörssipelurien koulu. Aamulehti 14.12.2008, Asiat -liite.

Nenonen M. (2008). Venäjä saa uuden etsikkoajan. Aamulehti (Aalakerta) 06.30.2008..

Nenonen M. (2008). Joukkovainoissa yksilön vastuu oli suuri. Helsingin Sanomat (Vieraskynä) 01.27.2008..

Ruotsila Markku. (2008). Presidenttiehdokas McCainillä on uskonnollinen ongelma. Turun Sanomat 09.04.2008, 2 1 sivu.

Ruotsila Markku. (2008). Uskonnollinen vasemmisto ottaa valtaa USA:n politiikassa. Helsingin Sanomat 04.04.2008, A2 1 sivu.

Räsänen P. (2008). Uusliberalismi ei ole ideologioista riippumatonta. Helsingin sanomat 02.09.2008..

Sarsila J. (2008). Suomesta tullut valistuksen laboratorio. Aamulehti 25.10.2008, B28.

Suodenjoki Sami. (2008). Tuho vauhditti modernisoitumista. Aamulehti 03.30.2008..

Toivo R. (2008). Kun kerjääminen kiellettiin. Aamulehti 04.08.2008, A2.

Vartiainen V. (2008). TOASin 50-vuotishistoria - arkistopapereista ja haastatteluista kirjaksi. Asuntoasia 05.05.2008, 18-18.

Vartiainen V. (2008). TOAS opiskelijoiden asuttajana 1970- ja 1980-luvuilla - solu- ja perheasuntoja Hervantaan. Asuntoasia 07.01.2008, 16-16.

 
Muu verkkokirjoitus
Kortelainen Ilmari. (2008). Analyysi. Filosofia. fi / LOGOS-ensyklopedia (http://filosofia.fi/node/4045).

 
Erillisteokset
 
Tieteellinen erillisteos
Best A, Hanhimäki J, Maiolo J, Schultze K. (2008). International History of the Twentieth Century and Beyond. London: Routledge.

Hoppu T. (2008). Tampereen naiskaarti. Myytit ja todellisuus. Jyväskylä: Ajatus kirjat.

Jaakkola J, Kankkonen S, Koskinen U. (2008). Suoniemen historia, Kuloveden rantojen asuttamisesta 2000-luvulle. Nokia: Nokian kaupunki, Nokian seurakunta.

Kaarninen M. (2008). Punaorvot 1918. Jyväskylä ja Helsinki: Minerva.

Mustakallio K. (2008). Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa. Tampere: Gaudeamus.

Nevala. S. (2007). Lottatytöt ja sotilaspojat. Helsinki/Jyväskylä: Minerva.

Peltola J. (2008). Työllisyys, työttömyys ja huolenpito. Yhteiskunta Tampereella 1928-1938. 1930-luvun lama teollisuuskaupungissa I. Tampere: Tampere University Press.

Peltola J. (2008). Työmailla, kabineteissa ja kaduilla. Valta ja lamapolitiikka Tampereella 1928-1938. 1930-luvun lama teollisuuskaupungissa III. Tampere: Tampere University Press.

Rajala J. (2008). Selvästi parempi. A-Kiltojen Liitto 40 vuotta 1968-2008. Tampere: A-Kiltojen Liitto ry.

Risberg S, Salonen K. (2008). Auctoritate papae : the church province of Uppsala and the apostolic penitentiary 1410-1526. 2, Acta poenitentiare : Auctoritate papae. Stockholm: National Archives of Sweden.

Ruotsila Markku. (2008). The Origins of Christian Anti-Internationalism. Washington DC: Georgetown University Press.

Salonen K, Schmugge L. (2008). A Sip from the “Well of Grace”. Medieval Texts from the Apostolic Penitentiary. Washington: Catholic University of America Press.

Sulkunen I, Lähteenmäki M, Korppi-Tommola A. (2008). Kvinnorna i riksdagen. Helsingfors: Edita. (Finlands riksdag 100 år).

Toivo R. (2008). Witchcraft and Gender in Early Modern Society. Finland and the wider European experience. Aldershot/England , Burlington/Vermont/USA: Ashgate. (Women and Gender in the Early Modern World).

Vartiainen V. (2008). Puoli vuosisataa opiskelijakoteja Tampereella - Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö TOAS 1959-2009. Tampere: TOAS.

 
Muu erillisteos
Aalto J, Aromaa V, Hanska J, Hänninen M-L, Nieminen J, Paju M, Haapala P. (2008). Kaikkien aikojen historia 1. Ihminen, Ympäristö ja kulttuuri. Helsinki: Edita Publishing.

Aalto J, Aromaa V, Hanska J, Hänninen M-L, Nieminen J, Paju M, Salmi H. (2008). Kaikkien aikojen historia 2. Eurooppalainen ihminen. Helsinki: Edita Publishing.

Ruotsila Markku. (2008). Yhdysvaltain kristillinen oikeisto. Helsinki: Gaudeamus - Helsinki University Press.

 
Toimitettu julkaisu, jossa omaa tekstiä
Haapala P, Löytty O, Melkas K, Tikka M. (2008). Kansa kaikkivaltias: suurlakko Suomessa 1905. Helsinki: Teos.

Hoppu T, Haapala P, Antila K, Honkasalo M, Lind M, Liuttunen A, Saloniemi M-R. (2008). Tampere 1918. Tampere: Vapriikki. (Tampereen museoiden julkaisuja 100).

Juuti P, Katko T, Rajala R. (2008). Water: a Matter of Life - Long-term strategic thinking in water services. Tampere: KehräMedia Oy.

Mikkonen Jukka. (2008). Philosophy of Literature by Finnish Researchers: A Bibliography 1968–2008. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry.

Niemi M. (2008). Lontoo - Kirjailijan kaupunki. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

 
Opinnäytetyö
Jalonen J. (2008). Haavoitettu ritari: jääkärieversti, Mannerheim-ristin ritari Berndt Eino Edvard Polónin elämä. Tampere: Apali Oy.

Lähde V. (2008). Rousseau's Rhetoric of 'Nature'. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1344).

Peltola J. (2008). Lama, pula ja työttömyys. Tamperelaisperheiden toimeentulo 1928­-1938. 1930-luvun lama teollisuuskaupungissa II. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 707).

Vuolanto V. (2008). Family and Asceticism. Continuity Strategies in the Late Roman World. Tampere: Tampereen yliopisto.

 
Tieteellinen verkkopalvelu
(2000). Koskesta Voimaa - Tampereen verkkohistoria. (http://www.historia.tampere.fi/index.htm).

(2008). RAHAD - Ruotsin ajan henkilöhistoriallisten aineistojen digitointiprojekti. (http://www.uta.fi/laitokset/historia/rahad/).

 
Audiovisuaaliset tuotteet
Kovalainen H, Tomperi T, Pelttari M, Poser L. (2008). Totuusradio: Elämän affirmaatio. Radio Moreeni 19.01.2008. (Radio-ohjelma).

Kovalainen H, Vadén T, Hokkanen M, Pelttari M, Poser L. (2008). Totuusradio: Romahdus. Radio Moreeni 08.09.2008. (Radio-ohjelma).

Mikko Pelttari, Kimmo Hokkanen, Ilmari Kortelainen. (2008). Yöradio. Radio Moreeni 10.06.2008. (Radio-ohjelma).

Tikka, M, Tamminen, T, Strömmer, R, Wuori,T. (2008). Viljo Vesterinen 1934-1952 Vol.2. Scandinavian Accordion Master. (Äänite).
 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 27.3.2012 10.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti