Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: historiatiede: julkaisut:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historiatiede

2000-2009 publications by the Department of History, Tampere

This list is not complete. For lists of publications by individual researchers, please refer to staff / name of the researcher or SoleCRIS-database.

[ Books ] [ Articles ]

Books (monographs and edited volumes)

2009
 
Juuti Petri, Rajala Riikka, Vesihuoltoyhteistyötä yli rajojen. Tampere 2009.
Juuti P, Rajala R & Katko T., Elämän Virta - Kajaanin Veden historia. Tampere 2009.
Katajala-Peltomaa Sari, Toivo Raisa Maria, Noitavaimo ja neitsytäiti - Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle, Atena, Keuruu 2009.
Peltola Jarmo, Neliäänisesti sata vuotta, Mieskuoro Laulajat 1909-2009, 302 sivua, Kustantaja Mieskuoro Laulajat, Tampere 2009.
Rajala Riikka, Long-Term Development Paths in Water Services – the Case of Finland. Tampere University of Technology. Publication 818. Tampere 2009 (väitöskirja).
 
2008
 
Hoppu Tuomas, Tampereen naiskaarti - myytit ja todellisuus. Jyväskylä 2008.
Hoppu Tuomas (toim.), Tampere 1918. Tampereen museoiden julkaisuja 100. Tampere 2008, 287 s.
Jaakkola Jouko, Kankkonen Satu, Koskinen Ulla, Suoniemen historia - Kuloveden rantojen asuttamisesta 2000-luvulle. Nokian kaupunki & Nokian seurakunta. Tallinna 2008, 541 s.
Juuti Petri, Rajala Riikka: “Ei jätevedenpuhdistamoa minun takapihalleni”. Jätevedenpuhdistuksen päätöksenteko, päätäntäprosessit ja julkinen keskustelu Espoossa historiassa, nyt ja tulevaisuudessa. Juvenes Print Oy, Tampere 2008. Also: Tampere University Press, ePublications: http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=254
Juuti Petri, Katko Tapio, Rajala Riikka: Water: a Matter of Life - Long-term strategic thinking in water services. Tampere 2008. Also Tampere University Press, ePublications: http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-7222-0.pdf
Kaarninen Mervi, Punaorvot 1918. Minerva, Helsinki 2008, 176 s.
Mäki Harri, Water, Sanitation and Health – The Development of the Environmental Services in Four South African Cities, 1840–1920. Kehrämedia Inc. (kirja). Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 764, Tampere University Press (verkkoväitöskirja), Tampere 2008.
Peltola Jarmo, Työllisyys, työttömyys ja huolenpito, Yhteiskunta Tampereella 1928-1938, 1930-luvun lama teollisuuskaupungissa I, Tampere University Press 2008.
Peltola Jarmo, Lama, pula ja työttömyys, Tamperelaisperheiden toimeentulo 1928-1938, 1930-luvun lama teollisuuskaupungissa II, Acta Electronica Universitatis Tamperensis 707, Tampere University Press, Tampere 2008.
Peltola Jarmo, Työmailla, kabineteissa ja kaduilla, Valta ja lamapolitiikka Tampereella 1928-1938, 1930-luvun lama teollisuuskaupungissa III, Tampere University Press 2008.
Vuolanto Ville, Family and Asceticism. Continuity Strategies in the Late Roman World
 
2007
 
Aatsinki Ulla & Lampi Mika & Peltola Jarmo: Hirmuvallan huolena vankilat ja tuonela. Luokka, liike ja yhteiskunta 1918-1944. Vasemmistolainen työväenliike Pirkanmaalla II, Tampere University Press, Tampere 2007, 388 s.
Haapala Pertti (päätoimittaja), Suomen historian kartasto. Karttakeskus 2007, 302 s.
Katko Tapio S., Juuti Petri S.: Watering the City of Tampere from the mid-1800s to the 21st Century. 2007, Tampere Water & International Water History Association.
Harjula Minna, Terveyden jäljillä. Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla. Tampere University Press, Tampere 2007.
Juuti Petri, Katko Tapio, Mäki Harri, Nyanchaga Ezekiel Nyangeri, Rautanen Sanna-Leena & Vuorinen Heikki: Governance in Water Sector ­: Comparing development in Kenya, Nepal, South Africa and Finland. Tampere University Press, ePublications 2007. http://tampub.uta.fi/index.php?tiedot=168
Juuti Petri & Rajala Riikka. Virtojen Vantaa. Jyväskylä 2007. 339 p. Also: http://tampub.uta.fi/index.php?tiedot=189
Juuti Petri & Rajala Riikka. Veden Vuosisata. Espoon vesihuolto 1930-luvulta 2000-luvulle. Vantaa 2007. 448 p. Also: http://tampub.uta.fi/index.php?tiedot=146
Juuti P.S., Katko T.S. & Vuorinen H.S. (Eds.) 2007. Environmental History of Water - Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing, London. 629 p. http://www.iwapublishing.com/template.cfm?name=isbn1843391104
Nenonen Marko, Noitavainot Euroopassa. Ihmisen pahuus. Atena 2007 (318 s.).
Suodenjoki Sami, Peltola Jarmo, Köyhä Suomen kansa katkoo kahleitansa, Luokka, liike ja yhteiskunta 1880-1918, Vasemmistolainen työväenliike Pirkanmaalla osa I, Tampere University Press, Tampere 2007, 353 s.
Tikka Marko, Harmonikan kuningas Vili Vesterinen, Ajatus Kirjat, Jyväskylä 2007.
 
2006
 
Haapala Pertti, Hakala Sirkka-Liisa, Koivuniemi Jussi, Peltola Jarmo, Suntiainen-Nurmi Anne ja Tikka Marko, Nouseva maakunta. Satakunnan historia VII (1870-1939), Satakunnan museo, Porin kaupunki ja Satakuntaliitto, Pori 2006, 618 s.
Hockman Tuula, Kolmen polven perilliset. Ingeborg Aakentytär (Tott) ja hänen sukunsa (n. 1460-1507). Bibliotheca Historica 104, SKS, Helsinki 2006.
Juuti Petri & Katko Tapio, Vaasan Vedet - Vasa och dess Vatten. Vesihuoltoa ympäristön ja yhteiskunnan ehdoilla 1800-luvulta tulevaisuuteen - Vattenförsörjning på miljöns och samhällets. Vaasa. Tampere University Press, ePublications, 2006.
http://tampub.uta.fi/index.php?tiedot=132
Juuti Petri (toim.), Sinistä, punaista, mustaa. Näkökulmia Suomen 1930-40-lukujen poliittiseen historiaan. Tampere University Press, ePublications, 2006.
http://tampub.uta.fi/index.php?tiedot=129
Nenonen Marko, Noitavainot Euroopassa. Myytin synty. Atena 2006 (304 pp.) [Witch-hunts in Europe. Exploding the Myth.]
Nenonen Marko, Lapiolinjalla. Työttömät pakkotöissä 1948-1971. Atena 2006, 218 s.
Sarsila Juhani, Being a Man. The Roman 'Virtus' as a Contribution to Moral Philosophy. European Studies in the History of Science and Ideas. Edited by G. Gimpl and Juha Manninen. Vol. 14. Peter Lang GMBH, Frankfurt am Main etc. 2006. 245 pp.
Sulkunen Irma, Lähteenmäki Maria, Korppi-Tommola Aura, Naiset eduskunnassa. Suomen eduskunta 100 vuotta 4. Edita/Helsinki 2006.
Tikka Marko, Terrorin aika. Suomen levottomat vuodet 1917-1921, Ajatus kirjat, Jyväskylä 2006.
Tikka Marko, Valkoisen hämärän maa? Suojeluskunnat, virkavalta ja kansa 1918-1921, SKS, Helsinki 2006.
Toivo Raisa Maria, Mother, Wife and Witch: Authority and Status in Court Record Narratives in early modern Finland, 2006.
 
2005
 
Hukka J., Juuti P., Katko T., Pietilä P., Rautanen S-L. & Vinnari E. (eds): Viable Water Governance. Tampere University of Technology. IEEB Report 20.
Juuti Petri & Katko Tapio (eds.): Water, Time and European Cities – History matters for the Futures. 2005 EU. Also in internet: http://www.watertime.net/docs/wp3/WTEC.pdf
Juuti Petri, Katko Tapio (compiled), City in Time. 2005. http://www.watertime.net/wt_cs_cit_ncr.asp#CiT
Juuti Petri, Kaivot ja Käymälät / Brief History of Wells and Toilets. Text: Petri Juuti & translation and layout: Katri Wallenius. Pieksämäki 2005. Also: Tampere University Press, ePublications: http://tampub.uta.fi/tup/951-44-6251-3.pdf
Keskinen Jouni, Peltola Jarmo, Suodenjoki Sami, Tamperelaiset - Tehdaskaupungin väestö, alue ja asuminen 1918-1940. Tampereen museoiden julkaisuja 79. Tampere 2005, 320 s.
Mustakallio Katariina, Hanska Jussi, Sainio Hanna-Leena & Vuolanto Ville (eds.), Hoping for Continuity. Childhood, education and Death in Antiquity and the Middle Ages. Acta Instituti Romani Finlandiae 33, Rome 2005, 252 s.
Sarsila Juhani, A Short History of Manliness. Outlines of "Virtus" in Roman Republican Literature until Livy. Tampere 2005. 286 pp.
 
2004
 
Hanska Jussi, Salonen Kirsi, Kirkko, kuri ja koulutus - Hengellisen säädyn moraalihistoriaa myöhäiskeskiajalla. SKS Toimituksia 968. Helsinki 2004.
Juuti Petri & Masonen Pekka & Mattila Markku, Praecepta iis, qui rebus gestis student - Opas historian harjoitustöiden laatijoille. 9.uudistettu ja laajennettu laitos, ensimmäinen painos. Juvenes Print, Tampere 2004.
Juuti Petri & Katko Tapio (eds.), From a Few to All - Long-Term Development of Water and Environmental Services in Finland. Pieksämäki 2004. Also: Tampere University Press, ePublications - http://tampub.uta.fi/tup/951-44-6250-5.pdf
Katajala-Peltomaa Sari & Toivo Raisa Maria, Paholainen, noituus ja magia - kristinuskon kääntöpuoli. Tietolipas 203, SKS, Helsinki 2004.
Koivuniemi Jussi, Joen rytmissä: Porin kaupungin historia 1940-2000. Porin kaupunki. Pori 2004.
Krötzl Christian, Pietarin ja Paavalin nimissä. Paavit, lähetystyö ja Euroopan muotoutuminen (500-1250). Historiallisia Tutkimuksia 219. SKS. Helsinki 2004.
Markkola Pirjo (toim.), Suomen maatalouden historia 3. Suurten muutosten aika jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen. SKS, Helsinki 2004.
Masonen Pekka, Leo Africanus: Pengembara Muslim Yang Belum Dikenali Ramai. Johor Bahru 2004: Perniagaan Jahabersa. (in bahasa melayu).
Rajala Juha, Kurittajia ja puukkosankareita. Väkivalta ja sen kontrollointi Kannaksen rajaseudulla 1885-1917. Bibliotheca Historica 87, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2004.
Sarsila Juhani (toim & suom), Daniel Juslenius: Suomen onnettomuus - De Miseriis Fennorum, Helsinki 2004.
Sulkunen Irma, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831-1892. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/Helsinki 2004.
Syvänne Ilkka, The age of Hippotoxotai : art of war in Roman military revival and disaster (491-636). Acta Universitatis Tamperensis; 994, Tampereen yliopisto, Tampere 2004.
Tikka Marko, Kenttäoikeudet. Välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918. SKS, Bibliotheca historica n:o 90, Helsinki 2004.
 
2003
 
Aapola Sinikka, Kaarninen Mervi (toim.), Nuoruuden vuosisata - Suomalaisen nuorison historia. SKST 909, Helsinki 2003.
Andersson Rani-Henrik, WANÁGI WACHÍPI KI¸ The Ghost Dance Among the Lakota Indians in 1890 - a Multidimensional interpretation. Acta Universitatis Tamperensis; 939, Tampereen yliopisto, Tampere 2003.
Hannikainen Juha, Kohti modernia politiikkaa Itävallassa - Otto Bauerin parlamenttistrategia 1907-1923. Acta Universitatis Tamperensis 912, Tampere 2003.
Harjula Minna, Tehdaskaupungin takapihat - Ympäristö ja terveys Tampereella 1880-1939. Tampereen historiallisen seuran julkaisuja XVII, Tampere 2003.
Hietala, Marjatta, Vahtikari, Tanja (ed.), The Landscape of Food: The Food Relationship of Town and Country in Modern Times. Studia Fennica, Historica 4. Finnish Literature Society, Helsinki 2003.
Juuti Petri, Rajala R. & Katko T. Aqua Borgoensis – Lähteet kertovat / Källorna berättar. (Water of Porvoo) Porvoo 2003. (with English summary).
Juuti Petri, Äikäs K. & Katko T. Luonnollisesti vettä. Kangasalan vesilaitos 1952-2002. Saarijärvi 2003 (with English summary Water naturally).
Tommila Päiviö - Korppi-Tommola Aura, Suomen tieteen vaiheet. Yliopistopaino ja tieteellisten seurain valtuuskunta. Helsinki 2003, 324 s.
Kuokkanen Petri, Prophets of Decline: The Global Histories of Brooks Adams, Oswald Spengler and Arnold Toynbee in the United States 1896-1961. Acta Universitatis Tamperensis; 924, Tampere 2003.
Niemi Marjaana & Vuolanto Ville (eds), Reclaiming the City. Innovation, Culture, Experience. Finnish Literature Society, Helsinki 2003.
Kolbe Laura, Mustakallio Katariina, Suvikumpu Liisa, Sihvola Juha, Meillä Euroopassa, Otava 2003, 392 s.
Salonen Kirsi & Krötzl Christian (eds). The Roman Curia, the Apostolic Penitentiary and the Partes in the Later Middle Ages. Acta Instituti Romani Finlandiae vol. 28. Roma 2003.
 
2002
 
Antila Kimmo (toim.), Lotjia ja lotjaelämää. Kavassi VII. Savonlinnan maakuntamuseo ja Saimaan purjehdusmuseoyhdistys ry. Mikkeli 2002.
Autio Sari, Suunnitelmatalous Neuvosto-Karjalassa 1928-1941. Paikallistason rooli Neuvostoliiton teollistamisessa. Bibliotheca historica 71. SKS, Helsinki 2002.
Haapala Pertti ym, Ihmisen ja ympäristön aikakirja. 6. uudistettu painos, Edita 2002.
Hanska Jussi, Strategies of the Sanity and Survival Religious Responses to Natural Disasters in the Middle Ages. Studia Fennica, Historica 2. Helsinki 2002. pp. 220.
Hietala Marjatta, Bell Marjatta, Helsinki - The Innovative City. Historical Perspectives. SKS. Helsinki 2002.
Hyrkkänen Markku, Aatehistorian mieli. Vastapaino. Tampere 2002.
Kaarninen Mervi, Kaarninen Pekka. Sivistyksen portti - Ylioppilastutkinnon historia, Otava 2002.
Hentilä Seppo, Krötzl Christian, Pulma Panu (toim.), Pohjoismaiden historia, Helsinki 2002
Markkola Pirjo, Synti ja siveys. Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860-1920. SKS, Helsinki 2002.
Markkola Pirjo, Mustakallio Katariina, Oikarinen Jarmo, Oikarinen Sari, Salminen Tapio, Eepos, maailmanhistorian käsikirja. WSOY, Porvoo 2002.
Sarsila Juhani, Bitter Lemons. Eulogy of Love and Cyprus. Tampere University Press (Cityoffset, Tampere), xii + 28 pp. Tampere 2002.
Koiranen Antti, Koiranen Sirpa, Sarsila Juhani, Åbrink Håkan (red.), Språk, kultur och retorik. TUTKIVI (Tampereen yliopiston Virtain Kulttuuritutkimusaseman raportteja) 27. Tampere 2002.
Sillanpää Merja, Säännöstelty huvi. Suomalainen ravintola 1900-luvulla. Bibliotheca Historica 72. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 2002.
Vares Vesa (toim.), Valta, vapaus, edistys ja kasvatus. Liberaalisten liikkeiden ja liberaalisen ajattelun vaiheita Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvulta 1960-luvun puoliväliin, Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2002, 314 sivua.
R.Berg, R.Hälikkä, P.Raitis & V. Vuolanto (eds), Women, Wealth and Power in the Roman Empire. Acta Instituti Romani 25. Roma 2002.
Vuorinen Heikki S., Tautinen historia. Vastapaino, Tampere 2002.
 
2001
 
Historioitsijan arki ja tutkimuksen prosessi. Toim. Sari Autio, Sari Katajala-Peltomaa and Ville Vuolanto. Vastapaino, Tampere 2001. Oppikirja historiaa opiskeleville.
Haapala Pertti (toim), Talous, valta ja valtio. Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta. Vastapaino, Kuudes painos, Tampere 2001.
Juuti Petri. Kaupunki ja vesi. Tampereen vesihuollon ympäristöhistoria 1835-1921. Väitöskirja, Tampereen Yliopisto. Pieksämäki 2001. (RT-Print Oy) http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/vaitokset/2001/2001081.html
Kastari Pirkko-Liisa, Mao, missä sä oot? Kiinan kulttuurivallankumous Suomen 1960-luvun keskusteluissa. Bibliotheca Historica 65. Helsinki 2001.
Koskinen Maria, Burning the Body: The Debate on Cremation in Britain, 1874-1902. Tampere 2001.
Korppi-Tommola Aura, Tahdolla ja tunteella tasa-arvoa. Naisjärjestöjen Keskusliitto 1911-2001, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Jyväskylä 2001.
Salminen Tapio (toim.), Tampere XI tutkimuksia ja kuvauksia. Tampereen historiallisen seuran julkaisuja XVI. Tampere 2001.
Salonen Kirsi, The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages. The Example of the Province of Uppsala 1448-1527. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Series Humaniora 313, 2001.
A.M.S.Boethius, Filosofian lohdutus (Juhani Sarsila suom.),. Vastapaino. Gummerus, Jyväskylä, 2001.
Smedman Rainer, Sotureista ja metsästäjistä maanviljelijöitä. Oglalat valkoisen miehen tiellä (1868-1887). Acta Universitatis Tamperensis; 803, 2001
Vares Vesa, Sanan valta. E. N. Setälän poliittinen, yhteiskunnallinen ja tieteellinen toiminta, WSOY, Juva 2001, 546 sivua. (yhdessä prof. Kaisa Häkkisen kanssa).
Virtanen Kirsi (ed.), Individual, Ideologies and Society -Tracing the Mosaic of Mediterranean History. European Science Foundation & Tampere Peace Research Institute, Research Report No. 89, 2000, Tampere, joulukuu 2001.
 
2000
 
Ahtokari Reijo, Salat ja valat. Vapaamuurarit suomalaisessa yhteiskunnassa ja julkisuudessa 1756­1996. Bibliotheca Historica 54. Helsinki 2000.
Henriksson Kirsi, Suomi ja rajaton rajojen Eurooppa. Muuttoliikkeet Eurooppaan ja Euroopassa kylmän sodan jälkeen. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, Tutkimustiedote No.81, 2000, Tampere. (http://www.formin.fi/netcomm/ImgLib/2/38/muutto.pdf)
Kaarninen Mervi, Harjula Minna, Sipponen Kauko, Murros ja mielikuva. Tampereen yliopisto 1960-2000. Tampereen yliopisto & Osuuskunta Vastapaino. Tampere 2000.
Kinnunen Tiina, "Eine der Unseren" und "Königin im neuen Reiche der Frau". Die Rezeption Ellen Keys in der Frauenbewegung des deutschen Kaiserreichs.
Koivuniemi, Jussi, Tehtaan pillin tahdissa. Nokian tehdasyhdyskunnan sosiaalinen järjestys 1870-1939. Bibliotheca Historica 64. SKS. Helsinki 2000.
Linder Marja-Liisa, Saloniemi Marjo-Riitta & Krötzl Christian (toim.), Ristin ja Olavin kansaa. Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä ja Satakunnassa (Tampereen museon julkaisuja 55), Tampere 2000.
Juuti P., Rajala R. & Katko T. Ympäristön ja terveyden tähden. Hämeenlinnan kaupungin vesilaitos 1910-2000. Karisto, Hämeenlinna 2000.
Markkola Pirjo (toim.), Gender and Vocation. Women, Religion and Social Change in the Nordic Countries, 1830-1940. SKS, Helsinki 2000.
Masonen Pekka, The Negroland Revisited. Discovery and Invention of the Sudanese Middle Ages. Helsinki 2000: Suomalainen Tiedeakatemia, Humaniora 309, 599 sivua.
Vares Vesa, Varpuset ja pääskyset. Nuorsuomalaisuus ja Nuorsuomalainen puolue 1870-luvulta vuoteen 1918, Historiallisia Tutkimuksia 206. Suomalaisen kirjallisuuden Seura, Helsinki 206, 273 sivua.
Vares Vesa, Puolueen sparraaja. Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta 40 vuotta, Helsinki 2000, 199 sivua.
 

Articles

2010
 
Juuti P.S., Nygård H. & Katko T.S. 2010. Water and Sanitation Services in History: Motivations, Expectations and Experiences. pp 231-249 In: Tvedt T. & Ostigaard T. (eds.) A History of Water. Series II, Volume 1: Ideas of water from Ancient Societies to the Modern World. IB Tauris.London & New York.
 
2009
 
Haapala Pertti, Modernisation of Finland 1800-2000. Teoksessa: Perspectives to Global Social Development. TUP 2009, s. 48-66.
Juuti Petri, Katko Tapio, Persson Kenneth M, Rajala Riikka. Shared history of water supply and sanitation in Finland and Sweden, 1860–2000 in Vatten 2009-3, pp 165-175.
Juuti Petri & Mäki Harri, “Durban and Porvoo - Governing Water Supply in South Africa and Finland”, in E-Water journal. 2009. 21 pages.
Rajala Riikka & Juuti Petri: Mistä vettä tulevaisuudessa, hanasta vai pullosta? Sinä päätät! Ympäristö ja Terveys-lehti 10:2009, 58-61.
Rajala Riikka & Juuti Petri: Euro on huono konsultti vesihuollon ratkaisuissa. Kuntatekniikka 8/2009, 14-15.
Rajala Riikka & Juuti Petri: Water Services in Espoo, Finland, from the 1930s to the 2000s - positive challenge or burden of history? in E-WAter, 2009.
 
2008
 
Juuti Petri & Rajala Riikka, Tautia hanasta. Vesitalous 5/2008, pp 16-17.
Katko Tapio S., Juuti Petri S., Rajala Riikka P., Writing the history of water services, Physics and Chemistry of the Earth, http://www.sciencedirect.com/science/article/B6X1W-4SX9G0F-1/2/945b31783cc43411ff189fb86a7ab0bc
Kaarninen Mervi, Suomi – koulutuksen huippuyksikkö? Eduskunnan historia 12. Suomen ja kansanvallan haasteet. Edita, Helsinki 2008. 252-275.
Kaarninen Mervi, Tampereen sotaorvot. Teoksessa Tampere 1918. Tampere 2008. 228-245.
 
2007
 
Haapala Pertti, Kun kaikki alkoi liikkua. Suomalaisen arjen historia 3, s. 46-64. Weilin+Göös 2007.
Haapala Pertti, Kulturgeschichte i den finländska historieforskningen. Teoksessa: Den dubbla blicken, Sekel 2007, s. 51-62.
Haapala Pertti, Sairas historia - terve tulevaisuus. Teoksessa: Taide ja taudit. TUP 2007.
Hanhimäki Jussi, Bushin hankala perintö. Ulkopolitiikka 4/2007, s. 13-17.
Juuti Petri, Ympäristön tila ja terveysvaikutukset pp. 25-50 In Pohjolainen Pertti et al. (ed. ) Terveys suomalaisessa yhteiskunnassa – ennen, nyt ja tulevaisuudessa, Tampere 2007.
Juuti Petri S.; Katko Tapio S.; Rajala Riikka P.; Seppälä Osmo T.: "Evolution of water and sewerage services in Hämeenlinna, Finland, 1800-2000" in E-Water, http://www.ewaonline.de/journal/2007_06.pdf
Juuti Petri & Katko Tapio, Vaasan Vesi - aina ajan hermolla. Vesitalous 4/2007, s. 27-31.
Juuti P. & Rajala R. Oma osakeyhtiö 1957 kunnallisen vesihuollon merkkipaaluja. Veden vuosisata Espoossa - haasteena nopea väestönkasvu. Kuntatekniikka 4/2007, s. 16-19.
Vuorinen, H.S., Juuti, P.S., and Katko, T.S. 2007. History of water and health from ancient civilizations to modern times. Water Science and Technology: Water Supply, 7(1): pp.49-57.
Kaarninen Mervi, Koulu ja kansa. Teoksessa: Suomalaisen arjen historia - Säätyjen Suomi. WSOY 2007, s. 230-249.
 
2006
 
Haapala Pertti, Suomalainen rakennemuutos. Teoksessa: Historiallinen käänne. Toim. Juho Saari. Gaudeamus 2006, s. 91-124.
Harjula Minna, Suomalainen terveyspolitikka 1900-luvulla: muuttuvat uhkat ja ratkaisut. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2/2006, 101-110.
Harjula Minna, Terveyden jäljillä: Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla. Hippokrates. Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 2005. Helsinki 2006, 133-141.
Hyrkkänen Markku, ’Historia kulttuurisena konstruktiona’ (arvostelu Marjo Kaartisen ja Anu Korhosen kirjasta Historian kirjoittaminen), Historiallinen Aikakauskirja 2/2006, 196-199.
Juuti Petri S., Katko Tapio S. and Hukka Jarmo J.: Revisiting Private Water Proposals and Concessions of the 1870 and 1880s in Finland, in Water International, Vol 31, No.3/2006, pp. 288-294.
Hukka Jarmo J., Juuti Petri S., Katko Tapio S. & Seppälä Osmo T.: Many Ps Needed for Sustainable Water Services -Expansion of the Scope of Public–Private Partnerships in Public Works Management & Policy, Vol. 11, No. 2, 104-109 (2006)
Katko T.S., Juuti, P.S. & Pietilä P.E, Key long-term strategic decisions in water and sanitation services management in Finland, 1860–2003. Boreal Env. Res. 11: 389–400. Also: http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber11/ber11-389.pdf
Haarhoff Johannes, Juuti Petri and Mäki Harri: A short comparative history of wells and toilets in South Africa and Finland in TD: The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa, Vol. 2 no. 1, July 2006 pp. 103-130.
Barraqué B., Juuti P.S. & Katko T.S. 2006. Urban water conflicts in recent European history. Changing interactions between technology, environment and society. 18 p. In: Urban Water Conflicts, an analysis on the origins and nature of water-related unrest and conflicts in the urban setting, UNESCO Working series SC-2006/WS/19.
Juuti, Petri S., Vuosisata vesihuoltoa Lahdessa. Vesitalous 3/2006 s.46-48.
Kaarninen Mervi, Yliopisto sodassa. Tutkimusta ja opetusta rintamalla ja kotirintamalla. Tutkijat ja sota. Suomalaisten tiedemiesten kontakteja ja kohtaloita toisen maailmansodan aikana. Toim. Marjatta Hietala. Historiallinen Arkisto 121. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 2006, 142-235.
Katajala-Peltomaa, Sari, Naiset rooliodotusten marginaalissa? Askeettiset pyhiinvaellukset votiivilahjoina. Teologinen aikakauskirja 1/2006, 95-104.
Mustakallio Katariina, The Changing role of the Vestal Virgins, in Official Roles and Private life of women in Antiquity, Lena Larsson Lovén & Agneta Strömberg (toim.), Studies in Mediterranean Archaeology and Literature, Paul Åströms förlag, Sävedalen 2006.
Nenonen Marko, Finland: Witch trials. In: Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition (Vol 1-4). Edited by Richard M. Golden. ABC-CLIO: Santa Barbara, 2006.
Salminen Tapio, The earliest Missives and Missivebooks of the Council of Reval - Some Remarks on the Management of Information in Fourteenth Century Town Administration. Vervaltung und Schriftlichkeit in den Hansestädten. Hrsg. von Jürgen Sarnowsky. Hansische Studien XVI. Hansische Geschichtsverein. Porta Alba Verlag, Trier, 2006, 123-134.
Salminen Tapio, Aspects on Multilinguality in Late Medieval Livonia and Finland. Einfluss, Vorbilder, Zweilfel. Studien zu den Finnisch-Deutschen Beziehungen vom Mittelalter bis zum Kalten Krieg. Hrsg. von Vesa Vares. 6. Deutsch-finnisches Historikerseminar in Tampere 27.31.3.2003. Institut für Geschichte, Tampere Universität, Publikationen 20. Tampere 2006, 15-22.
M. Ihonen, J. Kiho, K. Peltola, P. Rautanen ja V. Vuolanto, Opiskelija opetuksen laadun kehittämisessä. Opetuksen ja tutkimuksen kehittämisyksikkö OTUKE, Tampereen yliopisto 2006.
Vuolanto Ville, Children in Ancient World and the Early Middle Ages. A Bibliography. http://www.uta.fi/laitokset/historia/sivut/BIBChild.pdf, 2006.
 
2005
 
Haapala Pertti, History of Tampere: The very long road to informational city. Teoksessa: e-City: Analysing Efforts to Generate Local Dynamism in the City of Tampere, Tampere University Press 2005, pp. 163-182.
Haapala Pertti, Courte histoire de l'État providence finlandais. Revue d'histoire nordique no 1 (2005), p. 72-82.
Hietala Marjatta, The Foundation of an Information City: Education and Culture in the Development of Tampere. Teoksessa: e-City - Analysing Efforts to Generate Local Dynamism in the City of Tampere. Tampere 2005, s. 183-218. (Marjatta Hietala & Mervi Kaarninen)
Hyrkkänen Markku, ’Käsityöläisen historiateoria’ (arvostelu Marc Blochin kirjasta Historian puolustus) niin & näin 1/2005, 101-103.
Juuti, Petri S., Ympäristöpalvelujen synty Tampereella, s.397-410 Historiallinen Aikakauskirja 4/2005.
Juuti, Petri S. & Katko, Tapio S.: Water and Sanitation Research in Tampere, Finland in Public Works History no 88, p.3. Public Works Historical Society, USA 2005.
Juuti, Petri S. & Katko, Tapio S.: Hätä ei häviä käymälöitä poistamalla. s.1-7. http://huussi.net/
Hukka J., Juuti P., Katko T. et al.: Science for Water Services and Related Institutions in Hietanen O. (ed), University Partnerships for International Development. Finnish Development Knowledge. FFRC-Publications 6/2005, pp.61-91. Also available in : http://www.tukkk.fi/tutu/Julkaisut/pdf/ffrc_publications_6_2005.pdf
Katko, T.S. and Luonsi, A.A.O. and Juuti, PS (2005) ‘Water pollution control and strategies in Finnish pulp and paper industries in the 20th century’, Int. J. Environment and Pollution, Vol. 23, No. 4, pp. 368–387.
Juuti, PS, Katko T.S, Rajala RP: For the quality of life - evolution of and lessons learnt from water and sanitation services in Porvoo, Finland, 1900-2000. in Natural Resources Forum, Vol. 29, No. 2. (May 2005), pp. 109-119.
Juuti Petri, Mäki Harri, "Vesihuollon historiaa Kapkaupungissa - lyhyt historia 1600-luvulta 2000-luvun haasteisiin", Vesitalous XLVI Nro 5, s. 43-48.
Juuti, Petri, Lahden vesihuollon synty. Sukuset N:o 48, s. 14-17.
Juuti, Petri, "Suuren suomalaisen" presidentti Risto Rytin erosta 60 vuotta: pako perikadon edessä vai vastuun kantoa raskaina aikoina? Sukuset s. 6-9.
Kaarninen Mervi, The Foundation of an Information City: Education and Culture in the Development of Tampere. Teoksessa: e-City - Analysing Efforts to Generate Local Dynamism in the City of Tampere. Tampere 2005, s. 183-218. (Marjatta Hietala & Mervi Kaarninen)
Kaarninen Mervi, Nuorisokulttuurin läpimurto. Teoksessa: Täältä tulee nuoriso! 1950-79 (toim. Kai Häggman). WSOY Porvoo 2005, s. 8-37.
Kaarninen Mervi, Pitkä tie professoriksi - Historian naistohtorit 1940-1970. Teoksessa: Oma pöytä. Naiset historiankirjoittajina Suomessa. Suomen Historiallinen Seura 2005, s. 303-324.
Kaarninen Mervi, Luonto vetää tikanpojan puuhun, ja meillä kullakin on omalaatuisensa luonto - Sisko Vilkama historiantutkijana. Teoksessa: Oma pöytä. Naiset historiankirjoittajina Suomessa. Suomen Historiallinen Seura 2005, s. 250-272.
Katajala-Peltomaa, Sari, Parental Roles in the Canonisation Processes of Saint Nicola of Tolentino and Saint Thomas Cantilupe. In K. Mustakallio, J. Hanska, H.-L. Sainio & V. Vuolanto (eds.) Hoping for Continuity. Childhood, education and Death in Antiquity and the Middle Ages. Acta Instituti Romani Finlandiae XXXIII, Rome 2005, 145-155.
Peltola, Jarmo, Elämän syrjällä teollisuuskaupungissa, Työläisperhe Tampereelta 1900-1960, Vieraat kulkijat, tutut talot, Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa (toim. Antti Häkkinen, Panu Pulma ja Miika Tervonen), SKS 2005.
Häkkinen Antti ja Peltola Jarmo, Suomalaisen alaluokan historia: Köyhyys ja työttömyys Suomessa 1860-2000, Vieraat kulkijat, tutut talot, Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa (toim. Antti Häkkinen, Panu Pulma ja Miika Tervonen), SKS 2005.
Masonen Pekka, Nimeni on Leijona. Yksilö ja kulttuurien välinen liikkuvuus uuden ajan alun Välimerellä, Historiallinen Aikakauskirja, 2/2005, s. 163-180.
Masonen Pekka, Japanin uudet uskonnot. Käyttäjäystävällisiä kultteja vai maailmanlopun airueita?, Teologinen Aikakauskirja, 4/2005, s. 332-348.
Mustakallio Katariina, Roman Funerals: Identity, Gender and Participation, in K Mustakallio, J. Hanska, H.-L. Sainio & V. Vuolanto (eds) Hoping for Continuity. Childhood, education and Death in Antiquity and the Middle Ages. Acta Instituti Romani Finlandiae XXXIII, Rome 2005.
Nenonen Marko, Witch-Hunt Historiography from the 18th Century Encyclopaedias to the Present Research: A New Geography. In: Themes in European History: Essays from the 2nd International Conference on European History. Edited by M. Aradas & N. C. J. Pappas. ATINER: Athens, 2005.
Peltonen, Antti, Silminnäkijä myöhäiskeskiaikaisessa todellisuuskäsityksessä. Sir John Mandevillen matka Kiinaan, Historiallinen Aikakauskirja 1/2005, s. 50-61.
Vuolanto Ville, ‘Children and Asceticism. Strategies of Continuity in the Late Fourth and Early Fifth Centuries’, in K Mustakallio, J. Hanska, H.-L. Sainio & V. Vuolanto (eds) Hoping for Continuity. Childhood, education and Death in Antiquity and the Middle Ages. Acta Instituti Romani Finlandiae XXXIII, Rome 2005, 119-132.
 
2004
 
Haapala Pertti, Mitä menneisyys kertoo tulevaisuudesta? Duodecim 2004/14, s. 23-29.
Haapala Pertti, Väki vähenee - maatalousyhteiskunnan hidas häviö. Teoksessa: Suomen maatalouden historia III, SKS 2004. s. 233-254.
Haapala Pertti, Roots as Narrative. Framework 2004/1, pp. 5-6.
Hietala Marjatta, Aller chez le médecin scolaire, boire du lait et faire du sport. L´hygiène - éducation du peuple ou discipline sociale, à travers l'exemple des pays nordiques, in: "Lave-toi...!" Une histoire de l'hygiène et de la santé publique en Europe (In english: "Be clean...!", auf Deutsch: "Sei sauber...!"), Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg, Wienand Verlag, Luxembourg 2004, pp. 286-301.
Hyrkkänen Markku, 'Aatehistorian anti', Kleio 2/2004, 5-9
Juuti, Petri, "Man växer i skitlukten..." Uppkomsten av centrala miljötjänster i Tammerfors. s. 76-101 teoksessa Perspektiv på det industriella i Finland till 1950. Redaktion: Nora Ervalahti, Johan Kylander, Jani Marjanen, Laura Mattsson & Antti Pokela. Historicus r.f:s skriftserie vol.16. Helsingfors 2004.
Juuti, Petri, Environmental History Of Water And Sanitation Services In Tampere, Finland, 1835-1921 in http://www.waterhistory.org/histories/tampere/
Juuti, Petri & Katko, Tapio, Historian hallinta on myös tulevaisuuden hallintaa. Vesitalous 4/2004, s.21-23.
Krötzl, Christian, Pyhimysten vai lääkärien avulla?, in: Andreo Larsen (ed.), Antiikin lääketieteen perintö. Helsinki University Press, Helsinki 2004, 323-343.
Krötzl, Christian, Fama sanctitatis. Die Akten der spätmittelalterlichen Kanonisationsprozesse als Quelle zu Kommunikation und Informationsvermittlung in der mittelalterlichen Gesellschaft, in: Gabor Klaniczay (ed.), Procès de Canonisation au Moyen Âge. Aspects juridiques et religieux (Collection de l'École Francaise de Rome, t. 340), Roma 2004, 223-244.
Krötzl, Christian, Ad sanctos. Saints, miracles and Everyday Life in the Middle Ages. Bilan et perspectives des études médiévales (1993-1998). Actes du IIe Congrès Européen d'Études Médiévales, Barcelone 1999. Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales. Textes et Études du Moyen Âge 22, Turnhout 2004, 245-264.
Markkola Pirjo, "Hem, bostad, kvarter. Synvinklar på det finska arbetarhemmets historia", Nora Ervalahti & al. (toim.), Perspektiv på det industriella i Finland till 1950 (Helsingfors: Historicus rf., 2004), 38-58.
Markkola Pirjo, "Johdanto: Maatalous jälleenrakennuksesta EU-aikaan", Pirjo Markkola (toim.), Suomen maatalouden historia 3. Suurten muutosten aika jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen (Helsinki: SKS, 2004), 14-23.
Masonen Pekka, Puolikuun kihlaus. Toisuskoiset ja islamin suvaitsevaisuus, Teologinen Aikakauskirja 3/2004, s. 259-268.
Masonen Pekka, Ristiretket, rosvoretket, löytöretket, harharetket. Maailmanhistoria ja länsimaiden häpeä, Kanava 7/2004, s. 420-425.
Nenonen Marko, Historiankirjoittajien paholainen. Noitavainojen uusi kuva". In: Paholainen, noituus ja magia. Kristinuskon kääntöpuoli. Edited by Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria. SKS: Helsinki, 2004. Summary: The Devil in Historians’ Mind. Witch-hunt Stereotypes in European Historiography.
 
2003
 
Aatsinki Ulla, Suhteilla puolueeseen - Tampereen seudun kommunistien kontaktit vuosina 1918-1944. Saaritsa, Sakari & Teräs, Kari (toim.): Työväen verkostot. Väki Voimakas 16. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2003.
Aatsinki Ulla, Kommunismi Lapissa. Massa Ilmo & Snellman Hanna, Lappi. Maa, kansa, kulttuurit, 134-135. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 924. Karisto, Hämeenlinna 2003.
Aatsinki Ulla, Tiedonhankintataitojen oppiminen. Poikela Esa & Öystilä Satu, Yliopistopedagogiikkaa kehittämässä - kokeiluja ja kokemuksia, 321-342. Tampere University Press, Tampere 2003.
Annola Johanna, "'Minulle on eläminen Kristus' - uskonto ja yhteiskunnallinen äitiys Emma Mäkisen hyväntekeväisyystyössä", Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran vuosikirja 92. SKHS, Vaasa 2003, 153-178.
Haapala Pertti, Rihkamakansa - Työväestö sivistyneiden silmin 1870-1940. Teoksessa: Suomen kulttuurihistoria III, Tammi 2003, s. 156-177.
Haapala Pertti, Nuoriso numeroina. Teoksessa: Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuorison historia. SKS 2003, s. 67-86.
Haapala Pertti, The Rise and Fall of Industrial Society. Teoksessa: Reclaiming the City. Innovation, Culture, Experience. FLS. Helsinki 2003, pp. 80-95.
Hietala Marjatta, Food and Nature produce from Finland´s forests during the twentieth century, in: The Landscape of Food. The Food Relationship of Town and Country in Modern Times, Studia Fennica Historica 4, Finnish Literature Society, Tampere 2003, pp. 185-197.
Hietala Marjatta, Transfer of German and Scandinavian Administrative Knowledge: Examples from Helsinki and the Association of Finnish Cities, 1870-1939, in Formation and Transfer städtischen Verwaltungswissens, Hrs Nico Randeraad, Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte 15, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2003,109-130.
Hietala Marjatta, Tutkijoiden verkostoista yliopistojen vaihtosuhteisiin kansainvälisten yhteyksien kehittyminen, in Suomen tieteen vaiheet, eds. Päiviö Tommila ja Aura Korppi-Tommola. Helsinki, Yliopistopaino 2003, 127-142.
Hietala Marjatta. Minne menet historiantutkimus? Historiantutkimuksen tila ja tulevaisuus, in Historiallinen aikakauskirja 100 vuotta, Historiallinen aikakauskirja 1/2003,105-112.
Hyrkkänen Markku, 'The Point of Intellectual History' (arvostelu kirjasta Quentin Skinner, Visions of Politics, Vol. 1: Regarding Method, Cambridge 2002), Finnish Yearbook of Political Thought 7 (2003), 163-80.
Keskinen Jouni. Tampereen väestökehitys 1900-1918. Koskesta Voimaa, Tampereen historian verkkojulkaisu, http://www.uta.fi/koskivoimaa/kaupunki/1900-18/vaesto.htm
Korppi-Tommola Aura. Achté, Kalle (s. 73); Adlercreutz, Herman ( s. 87); Ahtisaari, Eeva (s. 163); Aminoff, Cecil (s. 283); Andersson, Claes (s. 297-298); Arajärvi, Terttu (s. 356): Becker, Gösta (s.521); Bergström, Matti (577);Björkesten, Gunnar af (s. 637); Bonsdorff, Bertel von (s. 724-725); Boothe, Helvi (738); Borg-Sundman, Margit (s.755-757); Brofeldt, Simo (s. 812-813); Brommels, Jarl (s. 813-814) teoksessa Suomen kansallisbiografia 1 Suomalaisen kirjallisuuden seura, Hämeenlinna 2003.
Korppi-Tommola Aura. Castrén Harry (s.145-146), Cedercreutz Axel (s. 179), Donner, Märta (s. 408), Ehrstöm Robert (497-498), Elmgren-Heinonen, Tuomi (552-553), Elo, Oiva (557-558), Eriksson-Lihr, Zaida (635), Eränkö Olavi (658-659) teoksessa Suomen kansallisbiografia 2, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Hämeenlinna 2003.
Krötzl, Christian,Die skandinavischen Pilger: Motivation, Alltag und Mentalität, in: Tore Nyberg (ed.), Pilgrimages and Communication in the European North, Odense University Press 2003, 127-140.
Krötzl, Christian,The Arrival of New Religious Orders to the Northern Baltic Sea Region in the High Middle Ages in: Marjo Kaartinen (ed.), Dominicans in Finland and around the Baltic Sea during the Middle Ages. Turun Maakuntamuseo, Raportteja 18, Turku 2003, 19 - 22.
Markkola Pirjo, "Mitä on sekularisaatio?", Harri Melin ja Jouko Nikula (toim.), Yhteiskunnallinen muutos (Tampere: Vastapaino, 2003), 47-61.
Markkola Pirjo, "Blomqvist, Cecilia (1845-1910). Diakonissa, kaupunkilähetyksen uranuurtaja, leprasairaalan johtaja", Suomen Kansallisbiografia 1 (Helsinki: SKS, 2003), 678-679.
Markkola Pirjo, "Cajander, Amanda (1827-1871). Helsingin Diakonissalaitoksen ensimmäinen johtajatar", Suomen Kansallisbiografia 2 (Helsinki: SKS, 2003).
Markkola Pirjo, "Tamperelaisten arkielämää 1900-1918", http://www.uta.fi/koskivoimaa/arki/1900-18/index.htm
Markkola Pirjo, "Suomalaisen naishistorian vuosikymmenet", Historiallinen Aikakauskirja 1/2003, 53-63.
Markkola Pirjo, "Moninainen maalaisnuoriso", Sinikka Aapola ja Mervi Kaarninen (toim.), Nuoruuden vuosisata (Helsinki: SKS, 2003), 129-159.
Masonen Pekka, "Revolution has no use for savants - A Fenno-Egyptian view of Afrocentrism", Afrique & Histoire, no. 1, 2003, s. 169-208.
Mattila, Markku. "Rotuhygienia ja kansalaisuus". Teoksessa Ilpo Helén & Mikko Jauho (toim.), Kansalaisuus ja kansanterveys. Gaudeamus, Helsinki 2003, 110-127 ja 269-272.
Mattila, Markku. "Old Arguments, New Truths: The Picture of the Eugenics Movement Today". Teoksessa Johanna Perheentupa & Kristina Karppi (ed.), Cross-Cultural Encounters: Perspectives on Multicultural Europe. Publications of the Doctoral Program on Cultural Interaction and Integration 7. Graduate School of Cultural Interaction and Integration, Cultural History, University of Turku, Turku 2002, 171-191.
Mustakallio, Katariina. Women and Mourning in Ancient Rome, teoksessa Gender, Cult, and Culture in the Ancient World, Lena Larsson Lovén & Agneta Strömberg (toim.), Studies in Mediterranean Archaeology and Literature 166, Paul Åströms förlag, Sävedalen 2003, 86-99.
Mustakallio, Katariina. Founding the City, Creating Identity, Marriage and Ideology in Rome, teoksessa Reclaiming the City - Innovation, Experience, Identity, Marjaana Niemi & Ville Vuolanto (toim.), Studia Fennica Historica 6, SKS Helsinki 2003, 204-213.
Mustakallio, Katariina. Miksi suremista on säädeltävä? Naisten epävirallinen vallankäyttö antiikin Roomassa, teoksessa Meillä Euroopassa, Otava 2003, 267-284.
Salminen Tapio, Dominikaanit - Tallinna, Viipuri ja Turku. Dominicans in Tallinn, Viipuri and Turku. Dominikaanit Suomessa ja Itämeren alueella keskiajalla - Dominicans in Finland and around the Baltic Sea during the Middle Ages. Turun maakuntamuseo - Turku Provincial Museum, Raportteja - Report 18. Saarijärvi 2003, s. 37-56.
Salminen Tapio, Unknown Hands, Trusted Men. Professional Writing in Finnish Medieval Town Administration. Reclaiming the City. Innovation, Culture, Experience. Ed. by Marjaana Niemi & Ville Vuolanto. Studia Fennica Historica 6. Finnish Literature Society, Helsinki 2003, s. 99-120.
Salonen Kirsi, Zur Kommunikation zwischen der Pönitentiarie und der Provinz von Uppsala. Teoksessa: The Roman Curia, the Apostolic Penitentiary and the Partes in the Later Middle Ages. Edited by Kirsi Salonen and Christian Krötzl. Acta Instituti Romani Finlandiae vol. 28. Roma 2003, s. 23-31.
Salonen Kirsi, Paulus Scheelin puuttuvan peukalon tapaus. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 92 (2002). Vaasa 2003, s. 17-24.
Salonen Kirsi, Paavillisten Saksan-lähetystöjen arkistot ja historiantutkimus. Historiallinen Aikakauskirja (4/2003), s. 603-610.
Salonen Kirsi, Uhreja ja väärintekijöitä: Dominikaanit suomalaisessa penitentiariaattimateriaalissa myöhäiskeskiajalla - Victims and Sinners: Finnish Dominicans of the Late Middle Ages in the Archives of the Papal Penitentiary. Teoksessa: Dominikaanit Suomessa ja Itämeren alueella keskiajalla - Dominicans in Finland and around the Baltic Sea during the Middle Ages. Turun Maakuntamuseo, Raportteja 18 - Turku Provincial Museum - Report 18. Saarijärvi 2003, s. 113-126.
Salonen Kirsi, Armon Laaksosta Armon Lähteille. Teoksessa: Pyhä Birgitta. Euroopan suojeluspyhimys. Toimittaneet Päivi Setälä ja Eva Ahl. Helsinki 2003, s. 160-165.
Salonen Kirsi, Päivätty Roomassa ja Avignonissa - Suomea koskevia dokumentteja Vatikaanin arkistosta. Arkistolaitos 2002. Helsinki 2003, s. 78-91.
Salonen Kirsi, Garp, Arvidus Jacobi (1240-luku - 1480-luku), arkkiteini. Grisfot, Magnus Laurentii (noin 1450 - 1502), arkkiteini. Lille, Arvidus Petri (mainitaan 1498 - 1520), arkkipresbyteeri. Petrus de Abo (K 1347), paavillinen penitentiaari. teoksessa Suomen kansallisbiografia, Suomalaisen kirjallisuuden seura, Hämeenlinna 2003.
Sarsila Juhani, Johdatusta antiikin sensuuriin (8 s.); verkkojulkaisu, Helsingin yliopiston kirjasto 2003. http://www.lib.helsinki.fi/julkaisut/kirjatietoverkkojenmaailmassa/sarsila1.html
Sarsila Juhani, Loppusanat kolmanteen laitokseen. Teoksessa: Toivo Salonen, Filosofian sanat ja konseptit. Toimittanut Eleni Mizaras. Lapin yliopiston menetelmätieteellisiä julkaisuja 2. Rovaniemi 2003, 323.
Vahtikari Tanja, “Urban Interpretations of World Heritage: Re-defining the City”, teoksessa Reclaiming the City: Innovation, Culture, Experience. Toim. Marjaana Niemi & Ville Vuolanto. Helsinki: Finnish Literature Society, 2003, 63-79.
Vares Vesa, Rajankäyntiä sivistyksen nimissä. Suomalaiset ja Väli-Eurooppa maailmansotien välillä. Historiallinen aikakauskirja 2/2003, s. 248-262.
Vares Vesa, "Der verwundete Löwe". Der deutsche Zusammenbruch 1918-1923 aus der Sicht der finnischen Gesellschaft. Finnland-Studien III. Veröffentlichungen des Osteuropa-Instituts München. Reihe Forschungen zum Ostseeraum, Band 7. 2003.
Vuolanto Ville, Selling a Freeborn Child: Rhetoric and Social Realities in the Late Roman World. Ancient Society, 33 (2003), 169–207.
Keski-Säntti Jouko, Lehtonen Ulla, Sivonen Pauli & Vuolanto Ville, The Drum as map: Western Knowledge Systems and Northern Indigenious Map Making (with ). Imago Mundi, the International Journal for the History of Cartography 55 (2003), 121-125.
Vuolanto Ville, Naiset ja omaisuus roomalaisessa Egyptissä. Roma II (2003), 103-111.
Berg Ria, Hälikkä Riikka & Vuolanto Ville, Hermafrodiittien anatomiaa - keskusteluja Villa Borghesessa. Teoksessa Liisa Suvikumpu (toim.), Meillä Euroopassa. Juhlakirja Professori Päivi Setälälle 20.1.2003. Otava, Helsinki 2003, 101-132.
Vuorinen Heikki S., The origin of Finns. In Lynnerup N, Andreasen C and Berglund J (Ed.). Mummies in a New Millenium. Proceedings of the 4th World Congress on Mummy Studies. Nuuk, Greenland, September 4th to 10th , 2001. Greenland National Museum and Archives and Danish Polar Center 2003: 35-38.
Vuorinen Heikki S., Tautinen Suomi 1800-luvun lopussa. Suomen Hammaslääkärilehti 2003: 10: 287-289.
Vuorinen Heikki S., Ihmisten luut muinaisten väestöjen terveyden kuvaajina. Kirjassa Seppänen L (toim.). Kaupunkia pintaa syvemmältä. Arkeologisia näkökulmia Turun historiaan. TS-yhtymä, Suomen keskiajan arkeologinen seura, Turku 2003: 359-370.
Vuorinen Heikki S., Public and private in health promotion in the 19th century Finland. In Kvisvik M and Larsen Ø (Ed.).Health between the private and the public - shifting approaches. An international conference, Oslo, Norway, September 3rd - 7th, 2003. Programme and Book of abstracts. 2003: 114.
Vuorinen Heikki S., Kulkutautien haasteet ihmiskunnalle. Kirjassa Rydman J (toim.). Tiede ja muutosaaveet ja haaveet. Tieteellisten seurain valtuuskunta, Yliopistopaino, Helsinki 2003: 265-279.
 
2002
 
Autio Sari, Soviet Karelian Forests in the Planned Economy of the Soviet Union, 1928-37. Teoksessa: Rise and Fall of Soviet Karelia, eds. Antti Laine and Mikko Ylikangas. Kikimora, Helsinki 2002.
Haapala Pertti, Economic and Social History of Tampere. ACTA IALHI XXXII Annual Conference, pp. 28-35. Gent 2002.
Hanska Jussi, ‘Reconstructing the Mental Calendar of Medieval Preaching: A Method and its Limits An Analysis of Sunday Sermons’, in Preacher, Sermon and Audience in the Middle Ages. Ed. Carolyn Muessig. A New History of the Sermon 3 (Leiden Boston Köln, 2002), pp. 293-315.
Hanska Jussi, ‘Hurskas kurjuus? Kerjäläisveljien sosiaalinen eetos 1200-luvulla’, teoksessa Lasaruksesta leipäjonoihin. Köyhyys kirkon kysymyksenä. Toim. Virpi Mäkinen (Pieksämäki 2002), ss. 87-109.
Hietala Marjatta, Perheen merkitys - historiallinen näkökulma. Kokeneet Viisaat. Perhe, voima ja vahvuus 20.9.2001. Tulevaisuusvaliokunta, toim Paavo Löppönen. Studia Parlamentaria 2002, pp.3-12.
Hietala Marjatta, Tutkimuksen rahoitus ja kansainväliset yhteydet, teoksessa Suomen Tieteen Historia 4. Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulta lähtien , (eds. Päiviö Tommila, Allan Tiitta) WSOY 2002, 492-509, 525-561.
Hietala Marjatta, Fear of Fires. Impact of Fires on Towns in Finland at the Beginning of the 19th Century, Cities and Catastrophes. Villes et catastrophes. Coping with Emergency in European History. Réactions face à l´urgence dans l´histoire européenne, Geneviève Massard-Gilbaud, Harold L. Platt, Dieter Schott (eds.), Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2002, 141-162.
Hietala Marjatta, Urban history in Finland. In: City of Helsinki Urban Facts /Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu Quarterly/Kvartti 3/2002, pp.14-17.
Henriksson Kirsi, "Algerian immigrants in France: between integration and algérianité, teoksessa On the Multicultural Europe. Publications of the Doctoral Program on Cultural Interaction and Integration, vol. 6, Turku.
Henriksson Kirsi, ”Espanja paljon vartijana”, teoksessa Tiina Kirkas (toim.), Eurooppa ja ihmissalakuljetus. Suomen Pakolaisapu ry, 2002.
Hyrkkänen Markku, Historian merkityksen historia. Teoksessa Meri Heinonen ym. (toim.), Dialogus. Historian taito, Kirja-Aurora, Turku 2002, s. 78-95.
Katko T.S, Juuti P.S, & Hukka J.J. 2002. An Early Attempt to Privatize - Any Lessons Learnt? Water International. Vol. 27, no. 2. pp. 294-297.
Juuti Petri, Kaupungit ja vesi. Tekniikan Waiheita 1/2002. s.17-22.
Katajala-Peltomaa Sari, "Erat miraculose illuminata" - Näönpalauttamisihmeitä Thomas Cantilupen ja Nicola da Tolentinon kanonisaatioprosesseissa. Teoksessa Keskiajan rajoilla. toim. Marko Lamberg ja Susanna Niiranen. Atena Kustannus Oy. Jyväskylä.
Krötzl Christian, Euroopan halki - suomalaiset pyhiinvaeltajat keskiajalla, in: Tuomas M.S. Lehtonen & Timo Joutsivuo (edd.), Suomen kulttuurihistoria I, Helsinki 2002, S. 112-119.
Krötzl Christian, Pohjolan keskiaika, teoksessa Seppo Hentilä, Christian Krötzl & Panu Pulma (edd.), Pohjoismaiden historia, Helsinki 2002, S. 8-69.
Krötzl Christian, "Vade Romam": Birgitta, paavit ja roomalaiset, in: Roma, ed. Jan Rydman (Villa Lanten Ystävien vuosikirja 1), Helsinki 2002, 69-80.
Markkola Pirjo, "Uskonto ja sukupuoli pohjoismaisessa historiantutkimuksessa", Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran vuosikirja 1999-2001 (Helsinki: SKHS, 2002), 143-156.
Markkola Pirjo, "Työläisnaiset kirkossa", Minna Ahola, Marjo-Riitta Antikainen ja Päivi Salmesvuori (toim.), Eevan tie alttarille. Nainen kirkon historiassa (Helsinki: Edita, 2002), 172-185.
Markkola Pirjo, "Työväen uskonnolliset tunteet", Elina Katainen ja Pirkko Kotila (toim.), Työväki ja tunteet. Väki voimakas 15 (Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2002), 277-294.
Markkola Pirjo, "Anni ja Anton Huotari: Viipuri, Tampere, Helsinki", Veli Rosenberg (toim.), Tiilileimoja ja lootuksia. Onnittelukirja Tauno-Olavi Huotarille 16.4.2002 (Helsinki 2002), 7-21.
Markkola Pirjo, "Vahva nainen ja kansallinen historia", Tuula Gordon, Katri Komulainen ja Kirsti Lempiäinen (toim.), Suomineitonen hei. Kansallisuuden sukupuoli. Vastapaino, Tampere 2002, 75-90.
Masonen, Pekka. 'Leo Africanus: The Man with Many Names', Al-Andalus-Magreb. Estudios Árabes e Islámicos, VIII-IX, 2002, fasc. 1, s. 115-143.
Masonen, Pekka & Jansen, Jan. 'Une nouveauté: le voyage en l'Amerique d'Abu Bakr II'. Teoksessa: Jan Jansen, Les secrets du Manding. Les récits du sanctuaire Kamabolon de Kangaba (Mali), Leiden 2002: CNWS Publications no. 115, s. 38-41.
Masonen, Pekka. 'Voiko Afrikan historiaa tutkia vain väärin? Afrikanismi, afrosentrismi ja historiantutkijan vastuu', Niin & Näin. Filosofinen aikakauslehti, 1/2002, s. 43-49.
Mustakallio Katariina, Rooman historian kirjoittamisen haasteista, HAik 3/2002.
Mustakallio Katariina, Kuolemankulttuuri ja sukupuoli Roomassa, teoksessa Kuolema antiikissa (SHS 2002 painossa).
Nevala Seija-Leena, Kansakunta pienoiskoossa - Lotta- ja Suojeluskuntaperhe. Teoksessa Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Toim. Tuula Gordon, Katri Komulainen ja Kirsti Lempiäinen, Vastapaino, Tampere 2002.
Salminen Tapio, Novgorod, Reval and the Finnish Castles - Aspects of Communication and Trade in 1412-1448. Horst Wernicke (Hrsg.) Beiträge zur Geschichte des Ostseeraumes. Vorträge der ersten und zweiten Konferenz der Historiker des Ostseeraumes (SKHO) Katzow 1996/Greifswald 1998. Greifswalder Historische Studien 4.Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2002, s. 53-65.
Vares Vesa, Luokka vai aate. Kysymys keskiluokasta ja aatteellisesta liberalismista Suomen Kansanpuolueen syntyessä ja loppuessa 1949-66. Toimittamassani teoksessa "Valta, vapaus, edistys ja kasvatus. Liberaalisten liikkeiden ja liberaalisen ajattelun vaiheita Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvulta 1960-luvun puoliväliin. Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2002." Sivut 273-306.
Vares Vesa, Defiers and Compliers. Conservative Parties and Movements, Their Different Mentalities and Lines of Action in Hungary and in Finland between the World Wars. Teoksessa Hungary and Finland in the 20th Century. Eds. Olli Vehviläinen and Attila Pók. Sivut 21-44. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / Finnish Literature Society. Hakapaino Oy. Helsinki 2002
Vares Vesa, Foes Who Grew Better With Time: The Image of János Kádár and Urho Kekkonen in the West from 1956 to the End of the 1960s. Anssi Halmesvirran toimittamassa teoksessa "Kádár's Hungary - Kekkonen's Finland. Hungarologische Beiträge 14. University of Jyväskylä. Kopijyvä (Jyväskylä 2002), sivut 15-60.
Vares Vesa, Is This the Top of the Slippery Slope? The British View on the Participation of Communists in the Finnish Government 1956-1968. Scandinavian Journal of History, Vol. 27, No. 3, 2002.
Vuolanto Ville, Male and Female euergetism in Late Antiquity. A Study on Italian and Adriatic Church Floor Mosaics, in R.Berg, R.Hälikkä, P.Raitis & V. Vuolanto (eds) Women, Wealth and Power in the Roman Empire. Acta Instituti Romani 25. Roma 2002, p. 245-302.
Vuolanto Ville, Women and the Property of Fatherless Children in the Roman Empire, in R.Berg, R.Hälikkä, P.Raitis & V. Vuolanto (eds) Women, Wealth and Power in the Roman Empire. Acta Instituti Romani 25. Roma 2002, p. 203 - 245.
 
2001
 
Antila Kimmo, Maata ja vettä pitkin -maantiet ja kanavat kulttuurimaisemassa. Teoksessa Rakennusympäristömme, kulttuuriympäristön lukukirja. Toim. Lauri Putkonen ja Irma Lounatvuori. Ympäristöministeriö, Museovirasto ja Rakennustieto. Helsinki 2001.
Haapala Pertti, Väinö Linnan historiasota. Historiallinen Aikakauskirja 1/2001, 25-34.
Hanska Jussi, ’Exemplum historiankirjoituksessa: miten keskiaikaista exemplum-materiaalia on tutkittu ja miten sitä tulisi tutkia’, teoksessa Esimerkin voima. Exemplum ja esimerkillisyys antiikin retoriikasta nykypäivän naistenlehtiin. Toim. Liisa Saariluoma (Turku, 2001), ss. 85-101.
Hanska Jussi,‘The Hanging of William Cragh: Anatomy of a Miracle’, Journal of Medieval History. 27/2 (2001), pp. 121-138.
Hanska Jussi,‘Late Medieval Catastrophe Sermons: Vanishing Tradition or Common Custom?’, Medieval Sermon Studies 45 (2001), pp. 58-74.
Hietala Marjatta, Evakkopolulla. Mikrohistoriallinen katsaus Viipurin läänin Johanneksen pitäjän Kaijalan kylän naisten selvitymistarinaan (On the path of Finnish evacuees. Microhistorical survey of the survival stories of the women in the Kaijala village of the Johannes county in Vyborg). In: Ihmisiä, ilmiöitä ja rakenteita historian virrassa, eds. Jukka Korpela, Tapio Hämynen and Arto Nevala, Festschrift for Professor Antero Heikkinen. Studia Karelica Humanistica 16, Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, Joensuu 2001, pp. 245-256.
Hietala Marjatta, Foundation of Libraries in the Historical Context, in: Finnish Public Libraries in the 20th Century, ed. Ilkka Mäkinen, Tampere University Press, Tampere 2001, 7-19.
Hietala Marjatta, Stadtfreiheit und Kulturaustausch als Konstanten im Wesen der Stadt? Zusammenfassende Bemerkungen, in: Die Stadt im Europäischen Nordosten. Kulturbeziehungen von der Ausbreitung des Lübischen Rechts bis zur Aufklärung, hrsg. von Robert Schweitzer und Waltraud Bastman-Bühner, Aue-Stiftung, Helsinki und Lübeck 2001, 319-334.
Hietala Marjatta, Katastrofit kaupungeissa - historiallinen näkökulma, in AcademiaScientiarum Fennica/Suomalainen tiedeakatemia. Vuosikirja 2000, Suomalainen tiedeakatemia, Helsinki 2001, 195-208
Henriksson Kirsi, ”Kun politiikka muuttuu historiankirjoitukseksi - lähihistorian haaste”, yhteisartikkeli Pirkko-Liisa Kastarin kanssa teoksessa Historioitsijan arki & tutkimuksen prosessi, toim. Sari Autio et al. Tampere: Vastapaino, 2001.
Jaakkola Jouko, Viktor oli Nokia-yhtiön ensimmäinen työntekijä. Teoksessa Nokia - talonpoika teollisissa saappaissa. Pesämuna Oy. Tampere 2001.
Jaakkola Jouko, Tyyntä myrskyn silmässä. Nokia ja Ylä-Satakunta nuijasodan pyörteissä. Teoksessa Tampere: Tutkimuksia ja kuvauksia XI. Tampere 2001, s. 233-246.
Katajala-Peltomaa Sari. Tulkinnan kerrokset - tutkimuskohteena antiikin ja keskiajan perhe. Teoksessa Historioitsijan arki & tutkimuksen prosessi. Toim. Sari Autio, Sari Katajala-Peltomaa, Ville Vuolanto. Vastapaino. Tampere.
Katajala-Peltomaa Sari. Johdanto. Teoksessa Historioitsijan arki & tutkimuksen prosessi. Toim. Sari Autio, Sari Katajala-Peltomaa, Ville Vuolanto. Vastapaino. Tampere.
Katajala-Peltomaa Sari. Ongelma, oivallus ja onnistumisen ilo. Teoksessa Historioitsijan arki & tutkimuksen prosessi. Toim. Sari Autio, Sari Katajala-Peltomaa, Ville Vuolanto. Vastapaino. Tampere.
Krötzl Christian, Über die Ostsee: Pilger und Studenten als Faktoren des Kulturtransfers im Mittelalter, in: Robert Schweitzer (Hg.), Die Stadt im europäischen Nordosten (Veröffentlichungen der Aue-Stiftung 12), Helsinki 2001, S. 131-152.
Krötzl Christian, Religion and Everyday Life in Scandinavian Later Middle Ages, in: Per Ingesman & Thomas Lindkvist (edd.), Norden och Europa i middelalderen, Rapporter til Det 24. Nordiske Historikermoede, Arhus 2001, S. 203-215.
Krötzl Christian, Institutum Romanum Finlandiae: Geschichte und Hintergrund, Wissenschaftliche Tätigkeit, in: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Band 15/1, Stuttgart 2001, Sp. 681-684.
Markkola Pirjo, "Kanada - työväenhistorian Klondike". http://www.helsinki.fi/jarj/thpts/kanada.HTM
Markkola Pirjo, "Lutheranism and the Nordic Welfare States in a Gender Perspective", Kvinder, køn og forskning 2/2001, pp. 10-19.
Markkola Pirjo, "Women, Lutheranism and the Nordic Model", Hilda Rømer Christensen, Urban Lundberg & Klaus Petersen (red.), Tryghed, lighed og frihed - vision og realitet i nordisk velfærdspolitik. (Århus: Jysk Selskab for Historie, 2001), pp. 236-260.
Masonen Pekka. 'Japani vuonna nolla', Historiallinen Aikakauskirja, 3/2001, s. 302-11.
Masonen Pekka. 'Kuinka minusta tuli neekeri eli miksi Afrikan historiaa pitää tutkia Suomessa?', Tiedepolitiikka, 2/2001, s. 55-59.
Mustakallio Katariina, Antiikin kulttuurin tutkimuksesta, sukupuoli, väkivalta ja kuolema, teoksessa Kulttuurihistoria, Johdatus tutkimukseen, SKS, Tietolipas 175, Helsinki 2001.
Peltola Jarmo, Lehtonen Heikki, Aho Simo and Renvall Mika, Did the Crisis Change the Welfare State?, In Kalela, Jorma, Kiander, Jaakko, Kivikuru, Ullamaija, Loikkanen, Heikki A., Simpura, Jussi (eds.) (2001): 1990s Economic Crisis. The Research Programme of the Academy of Finland: Down from the heavens, Up from the ashes The Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research.. VATT publications 27:6. Government Institute for Economic Research. Helsinki. VATT 2001.
Peltola Jarmo and Häkkinen Antti, On the Social History of Unemployment and Poverty in Finland 1860-2000, In Kalela, Jorma, Kiander, Jaakko, Kivikuru, Ullamaija, Loikkanen, Heikki A., Simpura, Jussi (eds.) (2001): 1990s Economic Crisis. The Research Programme of the Academy of Finland: Down from the heavens, Up from the ashes The Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research.. VATT publications 27:6. Government Institute for Economic Research. Helsinki. VATT 2001.
Peltola, Jarmo, Tiilenpolttaja Kivelän perheen lama, Elämän muotoja, Antti Häkkisen juhlakirja. Matti Hannikainen ja Mikko Salavuo (toim) , Helsinki 2001.
Salminen Tapio, Viertiö Sari, Rihtniemi-Rauh Anne, Lampolahti Janne, Ulvila maisemassa. Ulvilan kaupunki ja Satakuntaliitto, Tampere 2000, s. 17-52. (Ulvila landscape. An inventory of historical maps concerning the medieval town of Ulvila and its site in the later days).
Salminen Tapio, Valta ja hallinto uuden ajan alun Suomessa. Tampere XI tutkimuksia ja kuvauksia. Toim. Tapio Salminen, Tampereen historiallisen seuran julkaisuja XVI. Tampere 2001.
Salminen Tapio, Mit Schrift und Mund: Schriftlichkeit in die Kommunikation des Revaler Rats Von Stadtschreiber Hermannus bis Joachim Muter (1374-1456). Die Stadt im europäischen Nordosten: Kulturbeziehungen vom Lübischen Recht bis zur Aufklärung. Hrsg von Robert Schweitzer und Waltraud Bastman-Bühner. Veröffentlichungen der Aue Stiftung 12. Helsinki und Lübeck 2001, s. 153-168.
Vares Vesa, Conservative Radicalism as Part of the Youth Revolt in the Finland in the 1970´s. http://aarhus2001.hum.au.dk/abstractsogpapers.html
 
2000
 
Antila Kimmo & Nenonen, Marko, Relief Works, The World Bank and Private Business: Building Highways in Finland. Scandinavian Economic History Review 2000/2. Vol. 48. s. 47-71.
Antila Kimmo & Nykänen, Panu, Suomen tekniikan historian ja museotoiminnan lyhyt historia.. Tekniikan Waiheita 1/2000. With english summary: A Short History of the History of Technology in Finland.
Autio Sari, Soviet Karelian Forests and the Economic Power of the Centre. Studia Slavica Finlandensia. Editors Natalia Bashmakoff, Paul Freyer. Tomus XVII, Helsinki 2000:157-163.
Haapala Pertti, Suomen kansan historia. Historiallinen Aikakauskirja 3/2000, s. 197-203.
Hanska Jussi, ’William Craghin hirttäjäiset: Erään ihmeen anatomia’, teoksessa Ikuisuuden odotus. Uskonto keskiajan kulttuurissa. Toim. Meri Heinonen (Gaudeamus: Helsinki, 2000), ss. 181-206, 233-239 (viitteet).
Hanska Jussi, ’Saarnaaminen keskiajan Hämeessä ja Satakunnassa’, teoksessa Ristin ja Olavin kansaa. Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä ja Satakunnassa. Toim. Marja-Liisa Linder, Marjo-Riitta Saloniemi ja Christian Krötzl. Tampereen museoiden julkaisuja 35 (Tampere, 2000), ss. 135-140.
Hietala Marjatta, Damage caused by War in Towns. Helsinki and Rovaniemi in the Second World War. In: Stadtzerstörumg und Wiederaufbau/Destruction and Reconstruction of Towns, Vol 2. ed/Hrsg. Martin Körner, Verlag Paul Haupt, Bern 2000, pp. 301-325.
Hietala Marjatta, Eugenics and Reform of the Marriage Law in Finland. In: The Nordic Model of Marriage and the Welfare State, eds. Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck and Christina Carlsson Wetterberg, Nordic Council on Ministers, Copenhagen 2000, pp.159-182.
Hietala Marjatta, Helsinki at Exhibitions and Fairs. In: Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu Kvartti 2/2000, pp. 46-53.
Hietala Marjatta, Ideat ja ihmiset liikkeellä. Liikenneyhteyksien parantuminen. (Ideas and people on move. The development of traffic infrastructure). In: Kuusan Mäki, eds. Christina Forssell, Pertti Hakala and Pertti Vuorinen, Festschrift for Jussi Kuusanmäki. Helsinki 2000, pp. 81-90.
Hietala Marjatta, Helsinki in the International Context. In: Capital Cities. Images and Realities in the Historical Development of European Capital Cities, ed. Lars Nilsson. Studier i stads- och kommunhistoria 22, Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholm 2000, pp. 97-123.
Henriksson Kirsi, ”Euroopan unioni ja muuttoliikkeet Välimeren alueella Liikkuvuuden edistäminen vai kontrolli?”, teoksessa Tapani Pentikäinen (toim.), Mater Nostra vai Mare Nostrum?, Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, Tutkimuksia No. 93, 2000, Tampere.
Katajala-Peltomaa, Sari. Devotissime votum fecit - Naisten toiminta pyhimyskulteissa. Teoksessa Ristin ja Olavin kansaa. Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä ja Satakunnassa. Toim. Marja-Liisa Linder, Marjo-Riitta Saloniemi, Christian Krötzl. Tampereen museot. Tampere.
Korppi-Tommola, Aura, Fredrika Wetterhoff (s. 578-579) ja Arvo Ylppö (s. 601-606) teoksessa 100 Faces of Finland, SKS 2000.
Krötzl Christian, Miracles au tombeau - miracles à distance: approches typologiques, in: Denise Aigle (ed.), Miracle et Karama. Hagiographies médiévales comparées 2 (Bibliothèque de l'École des Hautes Études Sciences Religieuses, vol. 109), Turnhout 2000, S. 557-576.
Krötzl Christian, Zu Prozessführung, Zeugeneinvernahmen und Kontext bei spätmittelalterlichen Kanonisationsprozessen, in: Dieter R. Bauer & Klaus Herbers (edd.), Hagiographie im Kontext. Wirkungsweisen und Möglichkeiten historischer Auswertung (Beiträge zur Hagiographie, Bd. 1), Stuttgart 2000, S. 85-95.
Krötzl Christian, Linder Marja-Liisa, Ristin ja Olavin kansaa Tampereen Vapriikissa, teoksessa: Marja-Liisa Linder, Marjo-Riitta Saloniemi & Christian Krötzl (toim.), Ristin ja Olavin kansaa. Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä ja Satakunnassa (Tampereen museon julkaisuja 55), Tampere 2000, s. 11-16.
Markkola Pirjo, "Promoting Faith and Welfare. The Deaconess Movement in Finland and Sweden, 1850-1930", Scandinavian Journal of History, vol. 25, Nos 1-2, 2000, pp. 101-118.
Markkola Pirjo, "Introduction: The Lutheran Context of Nordic Women's History", Pirjo Markkola (toim.), Gender and Vocation. Women, Religion and Social Change in the Nordic Countries, 1830-1940 (Helsinki: SKS, 2000), pp. 9-25.
Markkola Pirjo, "The Calling of Women. Gender, Religion and Social Reform in Finland, 1880-1920s", Markkola Pirjo (toim.), Gender and Vocation. Women, Religion and Social Change in the Nordic Countries, 1830-1940 (Helsinki: SKS, 2000), pp. 169-206.
Masonen, Pekka. 'Vanhaa ja väärää maantietoa', Historiallinen Aikakauskirja, 2/2000, s. 133-41.
Mustakallio Katariina, Jaloa yksinkertaisuuttako?- Winckelmann ja riemukas antiikki, teoksessa Kivettyneet ihanteet, Eurooppalaisen kulttuurin paluu klassismiin maailmansotien puristuksessa, Jyväskylä 2000.
Mustakallio Katariina, Legendary Women and Female Groups in Livy, Female Networks and the Public Sphere, ACTA IRF XXII, Rome 2000.
Nevala Seija-Leena, Lotta Svärd Suomussalmen paikallisosasto 1921-1944. Teoksessa Suomussalmi Sodissa, toim. Pekka Keränen, Kajaani 2000.
Salminen Tapio , Kirkollinen organisaatio ja maallinen valta keskiajan Hämeessä ja Satakunnassa. Ristin ja Olavin kansaa. Keskiajan usko ja kirkko Hämeesssä ja Satakunnassa. Toim. Marja-Liisa Linder, Marjo-Riitta Saloniemi ja Christian Krötzl. Tampereen museoiden julkaisuja 55. Tampereen museot 2000, 43-50.
Vares Vesa, Historia ja julkisuus - Tiedeyhteisön, maallikon, tiedotusvälineiden ja poliittisen eliitin diskurssissa. Pauli Kettusen, Auli Kultasen ja Timo Soikkasen toimittamassa Jorma Kalelan juhlakirjassa "Jäljillä. Kirjoituksia historian ongelmista. Osa 1" (Turku 2000), ss. 211-240.
Vares Vesa, Das Deutschlandbild in finnischen Schulbüchern. Nationales Land - Land Hitlers - Verlorenes Land - EU-Partner. Teoksessa Zur Neuorienterung der finnisch-deutschen Kulturbeziehungen nach 1945. Beiträge von Teilnehmern des finnisch-deutschen Seminars - 5. Snellman-Seminar - 19.5.-23.5.1999. AUE-Säätiön Julkaisuja 11. Helsinki 2000. Sivut 59-73.Listan alkuun | Top of the page

 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 27.3.2012 10.35 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti