Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: historiatiede: tutkimusprojektit: iehg: ympäristöhistoria finnish journal of environmental history:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
IEHG

Ympäristöhistoria Finnish Journal of Environmental History (YFJEH)

 

Clik here to download number

1/2015 YFJEH

Lataa numero 1/2015 yläpuolella olevasta linkistä

 

Contents of YFJEH 1/2015               

_____________________________

4/5  Pääkirjoitus / Editorial

6    Insights on sustainable social policy in Finland
     Ilmo Massa

23  Drainage in Ancient China: Historical Wisdom and Lessons
     Xiao Yun ZHENG

37  Water fountains in Tampere, Finland
      Petri S. Juuti

45  Importance and Challenges of Sharing Experiences among an International and
     Interdisciplinary Group of Doctoral Students
     Vuokko Kurki, Ruta Sidaraviciute, Johanna Sörensen, Samuel Ngari Kibocha
     Inga Retike, Geoffrey Ikobe, Martynas Tichonovas, Erika Elijosiute, Riikka Rajala

52  Report on North South South Exchange Program 2014 in Finland
     Samuel Kibocha Ngari and Geoffrey Ikobe

55  Book Review: Watering the City of Tampere from the mid-1800s to the 21st Century
     Geoffrey Ikobe

57  NEWS

58  An Environmental History of Water in the Borsod Basin, Hungary, 1945—1980
     Viktor Pál

64  International Environmental History Group (IEHG)

65  Capacity Building of Water and Environmental Services (CADWES)

66  Ympäristöhistoria Finnish Journal of Environmental History (YFJEH)

67  Instructions for Authors 

 


 

 

Tapio S. Katko


Pääkirjoitus
Kohti tasapuolisempaa tutkimuksen arviointia

Viime vuosina on yliopistoja ryhdytty laittamaan paremmuusjärjestykseen erilaisilla kansainvälisillä arviointilistoilla kuten Shanghain lista, joka noteeraa voimakkaasti Science- ja Nature-lehdessä julkaistut artikkelit samoin kuin Nobel-palkinnot. Muun muassa eräät Aasian yliopistot ovat keksineet ”uusia innovaatioita” ja palkanneet nobelisteja listoilleen päästäkseen paremmin esille ko. vertailussa.

Voidaan kuitenkin kysyä, miten näillä luonnon- ja lääketieteitä suosivilla kriteereillä voidaan arvioida yliopistoja ja niiden vaikuttavuutta tai tuloksellisuutta yli tieteen rajojen. Kunkin tieteen tuloksia kun todellisuudessa voidaan mitata vain niiden omien tieteenfilosofisten ja tietoteoreettisten lähtökohtien ja lopulta niiden vaikuttavuuden pohjalta.

San Franciscossa solubiologit julkaisivat yhdessä tieteellisten lehtien ja julkaisijoiden kanssa joulukuussa 2012 toisenlaisen kannanoton “The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)1. Olisi voinut kuvitella, että tällainen olisi enemmänkin noussut yhteiskuntatieteilijöiden suunnasta. Julistuksessa muun muassa suositellaan, että
• eliminoidaan lehtien vaikuttavuusindeksien käyttö, kun päätetään rahoituksesta,
vakanssien täytöstä tai ylennyksistä
• arvioidaan kutakin tutkimusta sen omilla meriiteillä mieluummin kuin sillä perusteella,
missä lehdessä se on julkaistu
• kehitetään uusia indikaattoreita arvioimaan tutkimuksen merkitystä ja vaikuttavuutta.

Yliopistojen tuloksellisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi tulisikin kehittää ja ottaa käyttöön ”kymmenottelukriteerit” nykyisen, yksipuolisen kansainvälisissä ranking-vertailuissa pärjäämisen sijaan. Nämä kriteerit lähtisivät ajatuksesta, että tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vuoksi tuloksia tulee julkaista eri muodoissa useilla eri foorumeilla ja: peer review lehdissä englannin ja suomen lisäksi myös muilla kielillä; tietokirjoissa; ammattilehdissä; aikakauslehdissä, sanomalehdissä, sosiaalisessa mediassa jne.

Suomessa ja monissa muissa maissa kehitys on kuitenkin kulkemassa juuri toiseen suuntaan. Eri julkaisumuodot eivät ole vaihtoehtoja vaan ne tukevat toinen toisiaan. Olisiko nyt sopiva aika laatia ”Tasapuolisemmat tutkimuksen arvioinnin kriteerit”?

1: San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Putting science into the assessment of research. http://www.ascb.org/dora-old/files/SFDeclarationFINAL.pdf.


 

 

Tapio S. Katko

Editorial
Towards Better Balanced Research Assessment

International ranking lists of universities – such as the Shanghai list by the Shanghai Jiao Tong University, which values highly papers published in Science and Nature and Nobel prizes – have gained popularity in recent years. Some universities in Asia, for example, have made new questionable innovations and “hired” Nobel Laureates on their lists to place higher in the comparison.

One may, however, ask how well criteria that favour the natural and medical sciences can be used to assess universities and their impact across scientific boundaries. In reality, the results and efficacy of any science can be evaluated only based on its own ontological and epistemological principles.

In December 2012 the so-called San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) was announced by cell biologists and scientific journals and publishers. One would have rather expected such an initiative from social scientists. Among other things, the declaration recommends
• eliminating the use of journal-based metrics, such as Journal Impact Factors, in funding,
appointment, and promotion considerations;
• assessing research on its own merits rather than on the basis of the journal in which it is
published; and
• capitalising on the opportunities provided by online publication (such as relaxing unnecessary limits on the number of words, figures, and references in articles, and exploring new indicators of significance and impact)

Yet, in Finland and many other countries development is going in the exact opposite
direction.

Instead of the current, one-sided criteria we should develop “decathlon criteria” for assessing the efficacy and social impact of universities. These criteria would be based on the idea that research results should be published in various forms in several fora to guarantee their social impact: peer review papers in English, Finnish and other languages; non-fiction books, professional and trade journals, magazines, newspapers, social media, etc.

Various forms of publishing should not be alternatives but support each other. Is this not the time to establish “Balanced Criteria for Research Assessment (BARA)”?

Editors: Petri S. Juuti, Tapio S. Katko, Harri Mäki & Riikka Rajala

Editors.jpg

 

 
IEHG/School of Social Sciences and Humanities
FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 12.5.2015 14.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti