Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: historiatiede: tutkimusprojektit: iehg:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
IEHG

CADWES:

CAPACITY DEVELOPMENT IN WATER AND ENVIRONMENTAL SERVICES

Cooperation between IEHG and CADWES has been very productive over years.

The CADWES reseach team at Tampere University of Technology is headed by Docent Tapio S. Katko, email: tapio.katko(at)tut.fi

CADWES' mission is to produce usable knowledge, based on trans-disciplinary research on the evolution and development of sustainable use of water services and water resources in a wider institutional context: organisations, management, legislation and policy including formal and informal institutions.

 

http://www.cadwes.com/

 

CADWES IN FINNISH

 

CADWES tutkijaryhmä on määritellyt visionsa, toiminta-ajatuksensa sekä arvonsa seuraavasti:

Visio: CADWES on merkittävä kansainvälinen vesihuoltopalvelujen kehittäjä ja vaikuttaja.

Toiminta-ajatus: Tuottaa moni- ja poikkitieteelliseen tutkimukseen perustavaa ja käyttökelpoista tietoa vesihuoltopalveluiden ja vesivarojen kestävän käytön institutionaalisesta kehityksestä ja kehittämisestä sen laajassa merkityksessä: organisaatiot, hallinto, lainsäädäntö, toimintapolitiikka niihin kuuluvine virallisine ja epävirallisine sääntöineen.

Tutkimusryhmän arvot: Globaali vastuu, Ongelmakeskeisyys, Innovatiivisuus, Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, Vuorovaikutus, Moni- ja poikkitieteellisyys, Avoimuus ja kannustavuus, Historian ja tulevaisuuden merkitys, Tasapuolisuus.

Tutkimukselliset lähestymistavat: CADWES-ryhmän lähestymistapaa voidaan kuvata motolla "Science for water services - tutkittua tietoa vesihuoltopalveluiden kehittämisen pohjaksi".


Ryhmän tausta: CADWES-ryhmän jäsenillä on kotimaan vesihuollon ohella kansainvälistä kokemusta lähes 100 henkilötyövuotta kehitysmaista, siirtymätalouksista, Suomen lähialueilta, Euroopasta ja Yhdysvalloista. Näihin kuuluu asiantuntijatehtäviä YK-järjestöissä, Suomen rahoittamissa kehitysyhteistyö- ja lähialuehankkeissa, kehityspankeissa, ohjelmien ja hankkeiden arvioinneissa sekä koulutuksessa ja tutkimuksessa. Tutkijaryhmään kuuluu jäseniä Tampereen teknillisestä yliopistosta (TTY), muista yliopistoista, vesihuoltolaitoksilta, konsulttiyrityksistä, ympäristöhallinnosta jne. He edustavat insinööritieteiden ohella useita muita tieteenaloja.

 
IEHG/School of Social Sciences and Humanities
FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.10.2015 13.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti