Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: historiatiede: historian tohtoriohjelma: historiatieteiden valtakunnallinen tohtoriohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historiatieteiden valtakunnallinen tohtoriohjelma

Ajankohtaista

TOHTORIOHJELMAN TOIMINTA 1.1.2013-31.12.2015

Kuluneen vuoden aikana sekä sekä yliopistojen rahoitusmalli että Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) erillisrahoituksella toimivien valtakunnallisten tohtoriohjelmien asema ovat muuttuneet. OKM:n päätöksen mukaisesti erillisrahoitus kansallisille tohtoriohjelmille loppuu 31.12.2012, jolloin niissä olevat palkalliset tohtorinkoulutuspaikat siirtyvät osaksi yliopistojen kokonaisrahoitusta eivätkä OKM tai Suomen Akatemia (SA) enää tule järjestämään uusia erillisrahoitusta koskevia hakuja. Historiatieteiden valtakunnallisen tohtoriohjelman osalta tämä tarkoittaa, että vuosien 2009 ja 2011 hauissa OKM paikoille johtoryhmän päätöksillä valitut tohtoriopiskelijat jatkavat ohjelman jäljelläolevan toimikauden 2012-15 ajan paikoissaan normaalisti oman kautensa loppuun, mutta Historiatieteiden valtakunnallinen tohtoriohjelma ei tule jatkossa enää järjestämään uusia hakuja palkallisista historian alan tohtoriopiskelijapaikoista.

OKM päätös tohtoriohjelmien erillisrahoituksen loppumisesta ei kuitenkaan merkitse Historiatieteiden valtakunnallisen tohtoriohjelman päättymistä! Koska tohtoriohjelma on vuodesta 1999 ollut merkittävä ja hedelmällinen osa Suomen yliopistojen historian ainelaitosten yhteistyötä ja ohjelman Akatemialta saama toimintamääräraha jatkuu nykyisessä muodossaan 31.12.2015 saakka, on ohjelman johtoryhmä tehnyt kokouksessaan 12.12.2012 Tampereella seuraavat ohjelman toimintaa vuosina 2013-15 koskevat päätökset.

  • Tohtoriohjelma järjestää entisen tapaan kahdesti vuodessa 1.-15.3 ja 1.-15.9. matka-apurahahaun, johon voi ottaa osaa jokainen Suomessa historian alan tohtorintutkintoa opiskeleva aktiivinen tohtoriopiskelija, jolla opinto-oikeus historian alan tohtorintutkintoa varten (FT tai VTT) jossakin tohtoriohjelmaan osallisessa yliopistossa ja niihin kuuluvissa laitoksissa, yksiköissä tai historian oppiaineissa (tohtoriohjelmaan osalliset tahot näet tästä linkistä). Tohtoriopintojen aktiivisuuden osoittaminen ei enää perustu rekisteröitymiseen, vaan aktiivinen jatko-opiskelu on vuodesta 2013 alkaen vahvistettava matka-apurahahakemukseen liitettävällä ohjaajan antamalla todistuksella. Ohjeet matka-apurahahakemusten tekemiseen (hakuaikoina) löydät tästä linkistä.
  • Tohtoriohjelma järjestää kerran vuodessa Tampereella kevätkonferenssin niin, että tohtoriohjelman toimintamäärärahoista korvataan tarvittaessa työpaperin esittävien tohtoriopiskelijoiden majoituskulut, kun taas heidän matkakulunsa korvaa kotiyliopisto.
  • Tohtoriohjelman kotisivujen ylläpitoa jatketaan nykyisessä muodossaan rekisteriä lukuun ottamatta. Rekisterin ylläpito lopetetaan ja rekisteröityneitä koskevat tiedot poistetaan ohjelman kotisivuilta.
  • Tohtoriohjelman sähköpostilista (historiantutkimus(at)uta.fi) säilyy ohjelman tiedotuskanavana. Sähköpostilista ei 1.1.2013 alkaen kuitenkaan enää sisällä yksittäisten historian alan tohtoriopiskelijoiden sähköpostiosoitteita, vaan sen kautta lähetetyt ohjelman toimintaan liittyvät viestit menevät suoraan tiedoksi Suomen yliopiston historian alan laitosten ja oppiaineiden jatkokoulutuslistoille.

Tampereella 21.12.2012 Historiatieteiden valtakunnallisen tohtoriohjelman puolesta,

prof. Pertti Haapala (ohjelman johtaja) ja Tapio Salminen (koordinaattori)

Muuta

Tohtoriohjelma osallistui Helsingissä 25.-27.10.2012 järjestettyihin toisten valtakunnallisten Historiantutkimuksen päivien järjestelyihin.

Tohtoriohjelman XIV kevätkonferenssi "Pitkä historia" järjestettiin 21.5.2012 Tampereella.

Tutkijakoulun sivulle "Tukea jatko-opintoihin" on koottu tietoa tärkeimmistä tutkijoiden liikkuvuutta ja rahoitusta tukevista tahoista. Koulu suosittelee tutustumaan erityisesti Eurooppalaiseen tutkijoiden liikkuvuusportaaliin, Suomen Akatemian sekä EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat sivuihin. Apurahoja jatko-opiskeluun ja tutkimustyöhön myöntää ja välittää myös CIMO.

Muita konferensseja ja jatkokoulutustapahtumia 2012-13:

Muita tutkijakouluja ja tutkijaverkostoja:

 
Historiatieteiden valtakunnallinen tohtoriohjelma
koordinaattori Tapio Salminen, 33014 Tampereen yliopisto
tapio.salminen@uta.fi, 050 318 6207
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 29.1.2013 15.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti