Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: historiatiede: historian tohtoriohjelma: historiatieteiden valtakunnallinen tohtoriohjelma: toiminta: kevätkonferenssit: konferenssi 2012:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historiatieteiden valtakunnallinen tohtoriohjelma

Työryhmät

Tällä sivulla on lueteltu konferenssin työpaperit työryhmittäin. Paperit ovat aakkosjärjestyksessä tekijän sukunimen mukaan. Mikäli linkki ei avaudu, paperia ei ole vielä tullut.

Työryhmien toiminnasta:

Käsittelyjärjestyksen päättää jokainen työryhmä istuntonsa alussa. Jokaisen työryhmän jäsenen edellytetään tutustuvan kaikkiin ryhmänsä papereihin ennen istuntoa. Jokaista paperia varten on varattu ryhmästä riippuen n. 25-35 minuuttia. Käsittelyn aluksi paperin esittäjä pitää noin 5 minuutin puheenvuoron jossa hän esittelee lyhyesti paperinsa sisällön ja esiin nostamansa kysymykset. Työryhmän kommentaattorit esittävät paperiin omat kommenttinsa sekä toimivat ryhmän keskustelun moderaattoreina. Työryhmien tarkoitus on pohtia yhdessä työpapereissa esille nostettuja teemoja ja kysymyksiä sekä auttaa paperin esittäjää kehittämään työtään tai valitsemaansa teemaa eteenpäin.

 

A: Pinni B 2077 "Pitkät vuosisadat"

Kommentaattorit: prof. Kirsi Vainio-Korhonen (TuY) ja FT Johanna Annola (TaY)

 • Aali, Heta: Merovingiaika ranskalaisessa historiankirjoituksessa ennen ja jälkeen vuoden 1789 vallankumouksen ja Napoleonin valtakauden. TuY
 • Frigren, Pirita: Naiset 1800-luvun puolivälin suomalaisen kaupunkiyhteisön jäseninä -- tutkimuskontekstina varhaismodernin ja modernin ajan taite, JyY
 • Ijäs, Ulla: Kuluttaminen ja pitkä 1700-luku. Marie Hackman, viipurilainen kuluttaja, TuY
 • Liedes, Jarkko: Käsityöläisyyden idean pitkä historia, HY
 • Marttila, Juuso: Työ rajojen vetäjänä Suomen ja Ruotsin teollistuvissa rautaruukkiyhteisöissä 1880–1960, JyY
 • Miettinen, Riikka: Changes in the Judicial Treatment of Suicides during the Long Seventeenth Century, TaY
 • Tarkka, Laura: The German Literati in England during the Long 18th Century. HY

B: Pinni B 2078 "Paradigmat"

Kommentaattorit: prof. Markku Hyrkkänen (TaY) ja FT Katja-Maria Miettunen (TaY)

 • Danielsbacka, Mirkka: Pitkän ja lyhyen keston yhdistäminen: evoluutiopsykologia ja historiantutkimus. Esimerkkinä sotavankien kohtelu Suomessa jatkosodan aikana, HY
 • Harmainen, Antti: Toimijat esiin, rakenteet kunniaan. "Pitkä historia" biografisen tutkimusotteen näkökulmasta. TaY
 • Heikkilä, Suvi: Pitkä kesto kulttuurisen vaikuttavuuden tutkimuksessa, TuY
 • Huhtamaa, Heli: Aika ja alue ilmastohistoriassa, ISY
 • Saxén, Heikki: Bioetiikan aatehistoria ja pitkän aikavälin historiatiede, TaY
 • Stewart, Timo R.: Varmuuden kaipuu – Uskonnollisten tunteiden pitkä historia, HY

C: Pinni B 4114 "Nykyaika"

Kommentaattorit: dos. Mervi Kaarninen (TaY) ja dos. Marjaana Niemi (TaY)

 • Karhu, Jani: Esikaupunki – Lähiö - Satelliittitaajama. Kaupunkitilan uudelleen rakentuminen 1960- luvulta 2000- luvulle, ISY
 • Martikainen, Elina: Sodat lyhyet - diskurssit pitkät, TaY
 • Nikolainen, Terhi: Kirjallisuuspalkintojen pitkä historia, ISY
 • Okkonen, Ville: Oikeiston koulutuspolitiikka ja EVA 1975-1976, TuY
 • Poikolainen, Janne: Musiikkifaniuden pitkät ja lyhyet historiat, HY
 • Suominen, Petteri: Longue durée ja hetken huuma – apukeino historiantutkimuksen analyysiin , HY
 • Parviainen, Heikki: Children’s Rights and Adoption in Finland after Second World War, HY

D: Pinni B 4115 "Talous"

Kommentaattorit: Prof. Pertti Haapala (TaY) ja prof. Ilkka Nummela (JyY)

 • Nevalainen, Pasi: Valtion posti- ja televiraston muuttuminen pitkällä, keskipitkällä ja lyhyellä aikavälillä liikelaitokseksi, JyY
 • Nissilä, Rami: A case study: Finnish Research and Technological Development (R&D) Policy Structures in the 20th Century, TuY
 • Savolainen, Varpu: Vesiensuojelu ja Suomen metsäteollisuus 1960-luvun lopusta 1990-luvun puoliväliin. Aikaperspektiivin tarkastelua ja tutkimuksen haasteita, JyY
 • Toivio, Hilja: Hevosvoiman ja sen jalostuksen aika 1835 - 1907, TaY
 • Voutilainen, Miikka: Pitkä 1860-luku. Historiallisten nälänhätien synty yhteiskunnallisina prosesseina. JyY

E: Pinni B 4116 "Vanhaa, uutta  ja pitkäkestoista"

Kommentaattorit: dos. Pekka Masonen (TaY) ja dos. Kirsi Salonen (TaY)

 • Connal, Robert: Roman Attitudes towards Peace and War: Augustus to Vespasian, JyY
 • Kallio, Maria: Kopiokirjat osana keskiaikaista asiakirjakulttuuria, TuY
 • Suominen, Annakaisa: Kättelyn pitkä historia, TuY
 • Uusitalo, Lauri: Espanjalaisen Amerikan pitkä valloitus, TaY
 • Välimäki, Reima: "Thus they lie, claiming their sects endured from the times of Pope Sylvester" - historical consciousness in the writings of a late fourteenth century inquisitor, TuY

F: Pinni B 4118 "Poliittinen ja kansallinen"

Kommentaattorit: FT Sami Suodenjoki (TaY) ja FT Johanna Wassholm (ÅA)

 • Huhta, Aleksi: Amerikansuomalaisten "valkoisuus" ja amerikkalaisten rotukäsitysten pitkä aikajänne, TuY
 • Husu, Viktor: Was the Manifesto of the Communist Party by K. Marx and F. Engels (1848) preceeded by a principal prototype (1843)? Comparison of key-concepts, TaY
 • Kannisto, Niko: Primordial nation of Kalevala or the whites and reds of civil war? Disputes over the concepts of unity in Finnish society in the 1920's, TaY
 • Kleemola, Olli: Karhun kaadossa – Neuvostosotilaan kuva Suomen ja Saksan II maailmansodan valokuvien perusteella, TuY
 • Pohjola, Raimo: Arkistot vallankäytön välineenä ja kulttuuri-instituutiona. Arkistolaitoksen synty ja roolit, TuY

Kaikki paperit aakkosjärjestyksessä tästä linkistä.

 
Historiatieteiden valtakunnallinen tohtoriohjelma
koordinaattori Tapio Salminen, 33014 Tampereen yliopisto
tapio.salminen@uta.fi, 050 318 6207
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 28.5.2012 8.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti