Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: historiatiede: historian tohtoriohjelma: historiatieteiden valtakunnallinen tohtoriohjelma: toiminta: kevätkonferenssit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historiatieteiden valtakunnallinen tohtoriohjelma

Historiatieteiden valtakunnallisen tohtoriohjelman XV kevätkonferenssi

Jos … - kontrafaktuaalinen päättely ja selittäminen historiantutkimuksessa

Ti 28.5.2013

Tampereen yliopisto

Tohtoriohjelman 15. kevätkonferenssin teemana on historiantutkimuksessa välttämätön ajatus kontrafaktuaalisesta päättelystä, meille kaikille tutusta kysymyksestä ”Entäs jos?”. Konferenssissa pohditaan, miten vaihtoehtoiset päättely- ja selitystavat rakentavat tutkimusta ja vaikuttavat saatuihin tuloksiin, mutta myös sitä, miten kontrafaktuaalien päättely olisi huomioitava osana tutkimusprosessia. Konferenssin ohjelma koostuu yleisluennoista (klo 10-13) sekä työryhmistä (klo 14-18) ja se on tarkoitettu kaikille historian alan tohtoriopiskelijoille. Konferenssin avainpuhujana ovat Prof. Petri Ylikoski (Helsingin Yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, Tieteen- ja teknologiantutkimus) aiheesta Historiallinen kausaalijärkeily” sekä Prof. Henrik Meinander (Helsingin yliopisto, Historia) otsikolla "Onnekas sivutuote? Kontrafaktuaalisia pohdintoja 1800-luvun Suomesta ja Ruotsista".

Työryhmiä varten konferenssiin ilmoittautuvia tohtoriopiskelijoita pyydetään laatimaan työpaperi (4-6 s.), jonka aihe liittyy konferenssin teemaan tai muutoin oman väitöskirjatyön problematiikkaan. Paperin aiheena voi olla oman väitöskirjatutkimuksen teoreettinen suhde kontrafaktuaaliseen päättelyyn ja historiantutkimukselle ominaisiin selitysmalleihin tai esimerkiksi se, miten "jos" -kysymyksen esittäminen vaikuttaisi oman tutkimusaiheen ymmärtämiseen tai selittämiseen. Paperit jaetaan 4-6 paperin ryhmiin siten, että jokaiselle paperille määrätään kommentaattori. Kaikki paperit ovat saatavissa verkossa noin viikkoa ennen konferenssia. Jokaisen ryhmän jäsenten odotetaan perehtyvän ryhmänsä kaikkiin papereihin ennen istuntoa.

Konferenssiin on ilmoittauduttava ja työpaperin aihe ilmoitettava tutkijakoulun sivulta http://www.uta.fi/yky/tutkimus/historia/tutkijakoulu/toiminta/kevatkonferenssi/konferenssi2013/ilmoittautuminen2013.pdf löytyvällä lomakkeella tai lähettämällä vastaavat tiedot tohtoriohjelman koordinaattorille viimeistään 30.4. Varsinainen työpaperi on lähetettävä koulun koordinaattorille mieluiten pdf-muodossa osoitteeseen tapio.salminen[at]uta.fi siten, että se on perillä viimeistään 10.5.

Kaikkien konferenssiin osallistuvien työpaperin esittävien historian alan tohtoriopiskelijoiden matkakulut korvataan. Korvausmenettelystä tiedotetaan ilmoittautuneille erikseen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tervetuloa!

Pertti Haapala, tutkijakoulun johtaja

Tapio Salminen, koordinaattori

 
Historiatieteiden valtakunnallinen tohtoriohjelma
koordinaattori Tapio Salminen, 33014 Tampereen yliopisto
tapio.salminen@uta.fi, 050 318 6207
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.4.2013 12.18 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti