Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tutkimus yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön (YKY) tutkimus jäsentää yhteiskunnallista muutosta ja avaa mahdollisuuksia osallistua siihen. Yksikön tutkimus luo ymmärrystä, joka tukee ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tiedon ja elämysten kyllästämässä, globalisoituvassa maailmassa ja sen rakenteissa. Se arvioi ja auttaa ratkaisemaan muuttuvan yhteiskunnan ongelmia. Se kytkee yksilöiden kokemuksia yhteiskunnan rakenteisiin ja pitkän aikavälin muutoksiin. Tutkimus ulottuu yhteiskuntaa koskevien ideaalien muutoksista instituutioiden kehitykseen ja arjen käytäntöihin.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimuksen vahvuudet jäsentyvät oppiainerajat ylittävinä painopistealoina. Vuonna 2014 toteutetun kansainvälisen arvioinnin ja sen tulosten avaaman pohdinnan kautta näitä koko yksikön tasolla erottuvia vahvoja tutkimusteemoja on 11:

 1. Sosiaalinen kognitio ja vuorovaikutus
 2. Sukupuoli ja ruumiillisuus
 3. Lapsuus, nuoruus ja perhe
 4. Työelämä
 5. Hyvinvointivaltiopalvelut, instituutiot ja ihmisten kohtaamiset
 6. Muuttoliike, monikulttuurisuus
 7. Väkivalta, konfliktit ja rauhanomainen muutos
 8. Politiikan ja hallinnan kulttuurit
 9. Tiede, teknologia ja innovaatiot
 10. Yhteiskuntateoria
 11. Yhteiskuntahistoria

Teema-alueet ovat monitieteisiä ja kokoavat tutkimuksen ja vahvojen tutkimusryhmien tuottamaa asiantuntemusta koko yksikön tasolla. Niiden elinvoimaisuuden ja laadun takeena on korkeatasoinen tieteenalojen ja oppiaineiden perustutkimus (UTA-RAE 2014). Niillä on yhteisiä kysymyksiä, menetelmiä ja tiedonintressejä.

Yksikön tasolla tutkimuksen organisointi, verkostoituminen ja sen kytkeminen opetukseen suunnitellaan teemojen antaman jäsennyksen kautta.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tutkimusstrategia esitellään tarkemmin Tutkimuksen linjat 2016-2019 –suunnitelmassa.

Tutkimuksen organisointi

Tutkimuskeskukset ja vahvat teema-alueet kokoavat tutkimuksen yhteen ja luovat tavoitteellisen tulevaisuuskuvan, jonka toteuttamista tuetaan ja seurataan.

Tutkimus YKYssä on järjestetty:

Teema-alueet ja tutkimuskeskukset kokoavat monitieteisesti tutkimuksen ja vahvojen tutkimusryhmien tuottamaa asiantuntemusta. Niiden piiriin kuuluu vähintään noin 10 vakinaista perusrahoituksella toimivaa eri alojen tutkijaa. Niiden tutkimus kytkeytyy yksikön opetukseen yhteisten teemaopintojen ja erityisten maisteriohjelmien kautta.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 24.5.2016 15.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti