Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Uudet julkaisut

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aalto Jari, Aromaa Vuokko, Hanska Jussi, Hänninen Marja-Leena, Haapala Pertti, Nieminen Jaana, Paju Marko. (2016). Kaikkien aikojen historia 1: Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa. 1. Helsinki: Edita.
SoleCRIS

Aaltonen Mikko, Oksanen Atte, Kivivuori Janne. (2016). Debt problems and crime. Criminology 54 (2), 307–331.
URL SoleCRIS

Aaltonen Tarja, Henriksson Lea, Laiho Anne, Oinonen Eriikka, Rautiainen-Keskustalo Tarja, Riikonen Tarita, Tiilikka Tiina, Valokivi Heli ,Zechner Minna. (2016). Koulutettu naiskansalainen suomalaisessa hyvinvointivaltiossa - johdatus teemaan. Aikuiskasvatus 38 (3), 164-167.
SoleCRIS

Aarrevaara Timo, Kajanus Miika, Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko, Muhonen Reetta, Niinistö-Sivuranta Susanna, Pekkarinen Eero, Seppälä Hannele, Stenvall Jari, Viitasaari Juha, Wahlfors Leena. (2016). Vaikuttava korkeakoulu : Yhteenveto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden jatkotoimet hankkeen tuloksista. Helsinki: Arene, Unifi, Opetus- ja kulttuuriministeriö.
URL SoleCRIS

Achté Päivi. (2016). Asiakaspalautteet osana arjen työtä sairaalassa. Kategorisointi ja selonteot kirurgian alalla. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1705).
URL SoleCRIS

Adkins Lisa. (2016). Contingent Labour and the Rewriting of the Sexual Contract. Teoksessa Adkins Lisa, Dever Maryanne (toim.) The Post-Fordist Sexual Contract, Working and Living in Contingency. London: Palgrave Macmillan, 1-28.
URL SoleCRIS

Adkins Lisa, Dever Maryanne. (2016). The financialisation of social reproduction: Domestic labour and promissory value. Teoksessa Adkins Lisa, Dever Maryanne (toim.) The Post-Fordist Sexual Contract, Working and Living in Contingency. London: Palgrave Macmillan, 129-146.
URL SoleCRIS

Adkins Lisa, Dever Maryanne (toim.). (2016). The Post-Fordist Sexual Contract, Working and Living in Contingency. London: Palgrave Macmillan.
URL SoleCRIS

Ahonen Kirsi. (2016). Kaupunki katsoo kauemmas : Ystävyyskaupunkitoiminnan lähtökohtia ja muotoja 1940-luvulta 2000-luvulle. Teoksessa Kaarninen Mervi, Vahtikari Tanja, Vilén Timo (toim.) Kaupunki tapahtumien näyttämönä: SKS, 102-144. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1423).
SoleCRIS

Alastalo Marja, Homanen Riikka, Kynsilehto Anitta, Rantanen Pekka. (2016). Maistraatin tiskiltä tilastoksi. Ulkomaalaisten rekisteröinnin ja tilastoinnin käytännöt Suomessa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. (Tutkimuksia A 54).
SoleCRIS

Alasuutari Maarit, Hautala Paula, Karila Kirsti, Lammi-Taskula Johanna, Repo Katja. (2016). Suomalainen lastenhoitopolitiikka ja tasa-arvon kysymykset : CHILDCARE-tutkimuskonsortio : Tilannekuvaraportti 2015. Helsinki: Suomen Akatemia.
URL SoleCRIS

Alasuutari Pertti. (2016). Neoinstitutionalist Sociology. Teoksessa Inglis David, Almila Anna-Mari (toim.) The SAGE Handbook of Cultural Sociology. London: SAGE Publications, 144-158.
SoleCRIS

Alasuutari Pertti, Qadir Ali. (2016). Imageries of the social world in epistemic governance. International Sociology 31 (6), 633– 652.
URL SoleCRIS

Alhonmäki Annina, Rantanen Kati, Eriksson Kai. (2016). Varhain epilepsiaan sairastuneiden lasten kognitiivinen ja akateeminen suoriutuminen kouluiässä. NMI Bulletin. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti 26 (3), 11-28.
SoleCRIS

Anashkina I, Butayaeva O, Falt K, Heikkilä M, Kohtamäki V, Komissarova N, Kurakhtanova O, Lahtinen T, Latomaa S, Leisio T, Mantere M, Nevala-Nurmi S. Suhimlova Yu, Tsybina L, Vereshchagina L. (2016). Mordovia and Finland in Focus. Saransk: Mordovia University.
SoleCRIS

Annola Johanna. (2016). Elli Tavastähti ja 1920-luvun sosiaalipolitiikka maailmankuvien murroksessa. Teoksessa Sulkunen Irma, Niemi Marjaana, Katajala-Peltomaa Sari (toim.) Usko, tiede ja historiankirjoitus: suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 131-173. (Historiallisia tutkimuksia 271).
SoleCRIS

Anttila Anu-Hanna, Bergroth Harley, Kauranen Ralf, Lahikainen Lauri, Lamberg Emma, Launis Kati, Mäkinen Katariina, Ojajärvi Jussi. (2016). Johdanto teokseen ja luokkajärjestyksen käsitteeseen. Teoksessa Anttila Anu-Hanna et al (toim.) Luokan ääni ja hiljaisuus : Yhteiskunnallinen luokkajärjestys 2000-luvun alun Suomessa. Tampere: Vastapaino.
SoleCRIS

Anttonen Anneli, Karsio Olli. (2016). Eldercare Service Redesign in Finland: Deinstitutionalization of Long-Term Care. Journal of Social Service Research 42 (2), 151-166.
URL SoleCRIS

Aro Jari. (2016). Sosiaalinen media omaelämäkerrallisen toiminnan kenttänä. Lähikuva 29 (1), 74-77.
URL SoleCRIS

Berrick Jill D, Dickens Jonathan, Pösö Tarja, Skivenes Marit. (2016). Corrigendum to “Children's involvement in care order decision-making: A cross country analysis” [Child Abuse & Neglect 49 (2015) 128–141]. Child Abuse & Neglect 66, 77.
URL SoleCRIS

Berrick Jill, Dickens Jonathan, Pösö Tarja, Skivenes Marit. (2016). Parents' involvement in care order decisions: a cross-country study of front-line practice. Child and Family Social Work.
URL SoleCRIS

Berrick Jill, Dickens Jonathan, Pösö Tarja, Skivenes Marit. (2016). Time, Institutional Support, and Quality of Decision Making in Child Protection: A Cross-country analysis. Human service organizations : management, leadership & governance 40 (5), 451-468.
URL SoleCRIS

Birnbaum Simon, De Wispelaere Jurgen. (2016). Basic Income in the Capitalist Economy: The Mirage of “Exit” from Employment. Basic Income Studies 11 (1), 61-74.
URL SoleCRIS

Bruun, Kari. (2016). Problematising internal security: Crime, community and social exclusion. Cogent social sciences 2, UNSP 1178092.
URL SoleCRIS

Burns Kenneth, Pösö Tarja, Skivenes Marit (toim.). (2016). Child Welfare Removals by the State : A cross-country analysis of decision-making systems. New York: Oxford University Press.
SoleCRIS

Burns Kenneth, Pösö Tarja, Skivenes Marit. (2016). Child welfare removals by the state : complex and controversial decisions. Teoksessa Burns Kenneth, Pösö Tarja, Skivenes Marit (toim.) Child Welfare Removals by the State : A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. New York: Oxford University Press, 1-17.
SoleCRIS

Burns Kenneth, Pösö Tarja, Skivenes Marit. (2016). Removals of children by the child welfare systems : variations and differences across countries. Teoksessa Burns Kenneth, Pösö Tarja, Skivenes Marit (toim.) Child Welfare Removals by the State. A cross-country analysis of decision-making systems. New York: Oxford University Press, 223-244.
SoleCRIS

Calasanti Toni, King Neal, Pietilä Ilkka, Ojala Hanna. (2016). Rationales for anti-aging activities in middle age: Aging, health, or appearance?. The Gerontologist.
URL SoleCRIS

Cantell Timo, Vahtikari Tanja, Wass Teemu (toim.). (2016). Helsinki Quarterly : Helsinki in Transnational Historical Perspectives. Helsinki. (Helsinki Quarterly 2/2016): Helsingin kaupunki.
SoleCRIS

Caserta, Tehetna Alemu; Pirttilä-Backman, Anna-Maija; Punamäki, Raija-Leena. (2016). Stigma, marginalization and psychosocial well-being of orphans in Rwanda: exploring the mediation role of social support. Aids care-psychological and socio-medical aspects of aids/hiv 28 (6), 736-744.
URL SoleCRIS

Caserta Tehetna A, Punamäki Raija-Leena, Pirttilä-Backman Anna-Maija. (2016). The buffering role of social support on the psychosocial wellbeing of orphans in Rwanda. Social Development.
URL SoleCRIS

Castrén Anna-Maija, Eerola Petteri, Kuronen Marjo. (2016). Perheen hajottamista ei voi perustella lapsen edulla. Helsingin sanomat 07.06.2016.
URL SoleCRIS

Chen Tingji, Helminen Terhi M, Hietanen Jari K. (2016). Affect in the eyes: Explicit and impliciat evaluations. Cognition and Emotion.
URL SoleCRIS

Chen Tingji, Peltola Mikko, Ranta Lotta, Hietanen Jari. (2016). Affective Priming by Eye Gaze Stimuli: Behavioral and Electrophysiological Evidence. Frontiers in Human Neuroscience 10, 619.
URL SoleCRIS

Conty Laurence, George Nathalie, Hietanen Jari K. (2016). Watching Eyes effects: When others meet the self. Consciousness and Cognition 45, 184–197.
URL SoleCRIS

Dahlgren Susanne. (2016). Kuumia kohtauspaikkoja - Intiimejä suhteita Arabian niemimaalla. Teoksessa Dahlgren Susanne (toim.) Teheranin kodeissa, Kairon kaduilla : Nuorten elämää islamin maissa. Helsinki: Otava, 148-181.
SoleCRIS

Dahlgren Susanne. (2016). Johdanto. Teoksessa Dahlgren Susanne (toim.) Teheranin kodeissa, Kairon kaduilla : Nuorten elämää islamin maissa. Helsinki: Otava, 9-32.
SoleCRIS

Dahlgren Susanne (toim.). (2016). Teheranin kodeissa, Kairon kaduilla : Nuorten elämää islamin maissa. Helsinki: Otava.
SoleCRIS

Dahlgren Susanne. (2016). Southern Yemeni Activists Prepare for Nationwide Rally. Teoksessa Carapico Sheila (toim.) Arabia Incognita: Dispatches from Yemen and the Gulf. Charlottesville, Virginia: Just World Books, 250-251.
SoleCRIS

Dahlgren Susanne. (2016). The Snake with a Thousand Heads: The Southern Cause in Yemen. Teoksessa Carapico Sheila (toim.) Arabia Incognita: Dispatches from Yemen and the Gulf. Charlottesville, Virginia: Just World Books, 166-172.
SoleCRIS

Dahlgren Susanne. (2016). A Poor People's Revolution: The Southern Movement Heads Towards Independence from Yemen. Teoksessa Carapico Sheila (toim.) Arabia Incognita: Dispatches from Yemen and the Gulf. Charlottesville, Virginia: Just World Books, 255-259.
SoleCRIS

Dahlgren Susanne. (2016). Making Intimate "Civilpolitics" in Southern Yemen. Teoksessa Hasso Frances S, Salime Zakia (toim.) Freedom without Permission : Bodies and Space in the Arab Revolutions: Duke University Press, 80-104.
SoleCRIS

Dahlgren Susanne, Augustin Anne-Linda Amira. (2016). The Multiple Wars in Yemen. Teoksessa Carapico Sheila (toim.) Arabia Incognita: Dispatches from Yemen and the Gulf. Charlottesville, Virginia: Just World Books, 287-291.
SoleCRIS

De Bloom Jessica, Nawijn Jeroen, Geurts Sabine, Kinnunen, Ulla, Korpela Kalevi. (2016). Holiday travel, staycations, and subjective wellbeing. Journal of Sustainable Tourism.
URL SoleCRIS

Deusdad Blanca A, Pace Charles, Anttonen Anneli. (2016). Facing the Challenges in the Development of Long-Term Care for Older People in Europe in the Context of an Economic Crisis. Journal of Social Service Research 42 (2), 144-150.
URL SoleCRIS

De Wispelaere, Jurgen. (2016). Basic Income in Our Time: Improving Political Prospects Through Policy Learning?. Journal of social policy 45 (4), 617-634.
URL SoleCRIS

De Wispelaere Jurgen, Coggon John. (2016). Introduction: Towards a Republic of Health?. Public Health Ethics 9 (2), 123-124.
URL SoleCRIS

De Wispelaere, Jurgen; Morales, Leticia. (2016). Is there (or should there be) a right to basic income?. Philosophy & social criticism 42 (9), 920-936.
URL SoleCRIS

Eerola Petteri. (2016). Sosiologian ja yhteiskuntatieteiden pedagogiikka. Sosiologia 53 (2), 200-201.
SoleCRIS

Eerola Petteri. (2016). Verkkosovellukset opiskelijoiden osallistamisen apuvälineinä luento-opetuksessa. Yliopistopedagogiikka 23 (1), 22-25.
URL SoleCRIS

Eerola Petteri. (2016). Muumi-keksejä ja kurahousuja eli isät lapsia hoitamassa. CHILDCARE-blogi (http://blogs.uta.fi/childcare/2016/11/07/muumi-kekseja-ja-kurahousuja-eli-isat-lapsia-hoitamassa/).
URL SoleCRIS

Egerer Michael, Hellman Matilda, Bujalski Michel, Rolando Sara. (2016). General practitioners’ position on problematic gambling in three European welfare states. Teoksessa Hellman Matilda, Berridge Virginia, Duke Karen, Mold Alex (toim.) Concepts of Addictive Substances and Behaviours across Time and Place. Oxford, UK: Oxford University Press, 169-192.
URL SoleCRIS

Eiranen Reetta. (2016). Kirjeet ajan ja paikan tunteikkaina ylittäjinä. niin & näin – filosofinen aikakauslehti 23 (2), 43-46.
URL SoleCRIS

Eiranen Reetta. (2016). Anna tutkimuksesi lentää vapaana : Open Library of Humanities. niin & näin – filosofinen aikakauslehti 23 (1), 78–79.
URL SoleCRIS

Élise Féron. (2016). Transporting and re-inventing conflicts : Conflict-generated diasporas and conflict autonomisation. Cooperation and Conflict.
URL SoleCRIS

Ellonen Noora, Fagerlund Monica, Pösö Tarja. (2016). Free-text comments as a tool for developing the self-report method: parents’ responses to a survey on violence against children. Australian and New Zealand journal of Criminology.
URL SoleCRIS

Ellonen Noora, Peltonen Kirsi, Pösö Tarja, Janson Staffan. (2016). A Multifaceted Risk Analysis of Fathers’ Self-Reported Physical Violence Toward Their Children. Aggressive Behavior.
URL SoleCRIS

Ellonen Noora, Rantaeskola Satu, Joki-Erkkilä Minna, Korkman Julia, Lahtinen Ilkka, Mantila Anu, Salovartio Leena, Tuominen Mia, Tupola Sarimari. (2016). Lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosepäilyjen tutkinta. 1. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu. (Poliisiammattikorkeakoulun oppikirjoja 24).
URL SoleCRIS

Elo Hanna. (2016). Acquiring Language as a Twin : Twin children´s early health, social environment and emerging language skills. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1740).
URL SoleCRIS

Elomäki Anna, Kantola Johanna, Koivunen Anu, Ylöstalo Hanna. (2016). Kamppailu tasa-arvosta: tunne, asiantuntijuus ja vastarinta strategisessa valtiossa. Sosiologia 53 (4), 257-275.
SoleCRIS

Eloranta Sami, Peltonen Kirsi, Palosaari Esa, QOuta Samir, Punamäki Raija-Leena. (2016). The Role of Attachment and Emotion Regulationin the Psychosocial Intervention Among War-Affected Children. Journal of Child and Adolescent Trauma.
URL SoleCRIS

Enroos Rosi, Heino Tarja, Pösö Tarja (toim.). (2016). Huostaanotto : Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino.
SoleCRIS

Eronen Eija. (2016). Lähisuhdeväkivalta ja turvakotipalveluiden riittävyys. Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti Alusta! 29.03.2016.
URL SoleCRIS

Fagerlund Monika, Ellonen Noora. (2016). Children’s Experiences of Completing a Computer-Based Violence Survey: Finnish Child Victim Survey Revisited. Journal of Child Sexual Abuse 25 (5), 556-576.
URL SoleCRIS

Fechter Anne-Meike, Korpela Mari. (2016). Interrogating child migrants or ‘Third Culture Kids’ in Asia: An introduction. Asian and Pacific Migration Journal 25 (4), 422-428.
URL SoleCRIS

Feldt, Taru; Hyvönen, Katriina; Mäkikangas, Anne; Rantanen, Johanna; Huhtala, Mari; Kinnunen, Ulla. (2016). Overcommitment as a predictor of effort-reward imbalance: evidence from an 8-year follow-up study. Scandinavian journal of work environment & health 42 (4), 309-319.
URL SoleCRIS

Feron Elise. (2016). Book Review on Graham Spencer (ed.), The British and Peace in Northern Ireland, Cambridge, Cambridge University Press, 2015. Revue Francaise de Science Politique 66 (1), 193-194.
SoleCRIS

Féron Élise. (2016). L’horizon fuyant de la réconciliation : L’Irlande du Nord entre rapprochement et cristallisation des oppositions. Les Cahiers Sirice 15 (1), 67-82.
URL SoleCRIS

Filander Karin, Heiskanen Tuula, Ylöstalo Hanna, Kalliola Satu, Kervinen Heidi. (2016). Moments of Dialogue between theory and practice :cases for reflection. Teoksessa Harju Aaro, Heikkinen Anja (toim.) Adult Education and the Planetary Condition: Finnish Adult Education Association (www.sivistystyo.fi) & Freedom and Responsibility in Popular Adult Education.programme (www.vapausjavastuu.fi), 92-107.
URL SoleCRIS

Finell E, Haverinen-Shaughnessy U, Tolvanen A, Laaksonen L, Karvonen S, Sund R, Saaristo V, Luopa L, Ståhl T, Putus T, Pekkanen J. (2016). The associations of indoor environment and the psychosocial factors on subjective evaluation of indoor air quality among lower secondary school students: a multilevel analysis. Indoor Air.
URL SoleCRIS

Forsberg Hannele, Autonen-Vaaraniemi Leena, Kauko Outi. (2016). Postdivorce Dual Residency as Narrated Childhood Experiences. Journal of Divorce & Remarriage 57 (7), 433-447.
URL SoleCRIS

Forsberg Hannele, Nätkin Ritva. (2016). Families in the Future: Stories of Finnish Students. Journal of Comparative Family Studies 47 (1), 27-43.
SoleCRIS

Forsberg Hannele, Ritala-Koskinen Aino. (2016). The multi-local residency of children seen through case descriptions of Finnish child welfare social workers. European Journal of Social Work.
URL SoleCRIS

Fry, Douglas P.; Souillac, Genevieve; Vanzolini, Marina; Fausto, Carlos; Xavier, Caco; Welper, Elena; Smith, David Livingstone; Panaitiu, Ioana; Malesevic, Sinisa; Hazlehurst, Leighton. (2016). PEACE BY OTHER MEANS Symposium on the Role of Ethnography and the Humanities in the Understanding, Prevention, and Resolution of Enmity Part 5. Common knowledge 22 (1), 8-24.
URL SoleCRIS

Gladarev Boris, Lonkila Markku. (2016). The role of social networking sites in civic activism in Russia and Finland. Teoksessa Morris J, Rulyova N, Strukov V (toim.) New Media in New Europe-Asia. New York: Taylor and Francis, 32-51.
SoleCRIS

Gluschkoff Kia, Elovainio Marko, Kinnunen Ulla, Mullola Sari, Hintsanen Mirka, Keltikangas-Järvinen Liisa, Hintsa Taina. (2016). Work stress, poor recovery and burnout in teachers. Occupational Medicine 66 (7), 564-570.
URL SoleCRIS

Gronow Jukka, Heikkilä Riie, Purhonen Semi. (2016). Legitimacy of Taste and “Good” Taste. Teoksessa Jõesalu Kirsti, Kannike Anu (toim.) Cultural Patterns and Life Stories. Tallinna: Tallinn University Press, 393-427.
SoleCRIS

Gültekin Punsmann Burcu, Anjaparidze Zaal, Avetisyan Sos, Chania Izida, Romashov Vadim, Shirinov Rashad. (2016). Review of Isolation Policies Within and Around the South Caucasus. The Caucasus Edition: Journal of Conflict Transformation 2016 (July).
URL SoleCRIS

Haahtela Riikka, Juhila Kirsi. (2016). Arjen valinnat ja neuvot kotikuntoutuksen kohtaamisissa. Teoksessa Juhila Kirsi, Kröger Teppo (toim.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylä: SoPhi, 192-214. (SoPhi 133).
URL SoleCRIS

Haapakoski Kaisa. (2016). Sosiaalisen kuntoutuksen onnistuminen. Kuntoutus 2016 (3), 37-43.
SoleCRIS

Haaparanta Leila. (2016). Viisaus, arvonanto ja sukupuoli : Kuka kelpaa todistajaksi?. Teoksessa Roli Kristina et al (toim.) Sukupuoli ja filosofia. Jyväskylä: Sophi, 102-111. (Sophi 131).
URL SoleCRIS

Haaparanta Leila. (2016). Emootioteoriat ja toisen emootioita koskeva tieto. Teoksessa Laiho Hemmo, Repo Arto (toim.) De natura rerum : Scripta in honorem professoris Olli Koistinen sexagesimum annum complentis. Turku: Department of Philosophy, University of Turku, 262-269. (Reports from the Department of Philosophy, University of Turku 38).
URL SoleCRIS

Haaparanta Leila, Niiniluoto Ilkka. (2016). Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Helsinki: Gaudeamus.
SoleCRIS

Haataja Marika. (2016). Miesten seksuaalisen nautinnon hallinta. Sosiologia 53 (3), 292–309.
SoleCRIS

Hagger Martin S, Luszczynska Aleksandra, de Wit John, Benyamini Yael, Burkert Silke, Chamberland Pier-Eric, Chater Angel M, Dombrowski Stephan, van Dongen Anne, French David P, Gauchet Aurelie, Hankonen Nelli, Karekla Maria, Kinney Anita Y, Kwasnicka Dominika, Lo Siu H, López-Roíg Sofia, Meslot Carine, Marques Marta M, Neter Efrat, Plass Anne Marie, Potthoff Sebastian, Rennie Laura, Scholz Urte, . (2016). Implementation intention and planning interventions in health psychology: Recommendations from the Synergy expert group for research and practice. Psychology & Health 31 (7), 814-839.
URL SoleCRIS

Hakkarainen Jani, Keinänen Markku. (2016). Bradley’s Reductio of Relations and Formal Ontological Relations. Teoksessa Laiho Hemmo, Repo Arto (toim.) DE NATURA RERUM - Scripta in honorem professoris Olli Koistinen sexagesimum annum complentis. Turku: University of Turku, 246-261. (Reports from the Department of Philosophy 38).
URL SoleCRIS

Halmetoja Antti, Koistinen Pertti, Ojala Satu (toim.). (2016). Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press.
URL SoleCRIS

Halmetoja Antti, Koistinen Pertti, Ojala Satu. (2016). Sosiaalipolitiikan viesti. Teoksessa Halmetoja Antti, Koistinen Pertti, Ojala Satu (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press, 9-21.
URL SoleCRIS

Hankonen Nelli, Heino Matti T J, Araujo-Soares Vera, Sniehotta Falko F, Sund Reijo, Vasankari Tommi, Absetz Pilvikki, Borodulin Katja, Uutela Antti, Lintunen Taru, Haukkala Ari. (2016). ‘Let’s Move It’ – a school-based multilevel intervention to increase physical activity and reduce sedentary behaviour among older adolescents in vocational secondary schools: A study protocol for a cluster-randomised trial. BMC Public Health 16, 451.
URL SoleCRIS

Hankonen Nelli, Kaaja Elisa, Köykkä Katariina. (2016). Mitä tapahtuu liikunnan edistämiselle?. Liikunta & Tiede 53 (4), 60-64.
URL SoleCRIS

Harjula Minna. (2016). Terveyden yhteiskuntahistoria: Suomi 1900-2015. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 17.05.2016.
URL SoleCRIS

Harjula Minna. (2016). Health Citizenship and Access to Health Services: Finland 1900-2000. Social History of Medicine 29 (3), 573-589.
URL SoleCRIS

Harmainen Antti. (2016). Mitä väliä on okkultismilla : historiantutkimuksen uusia näkökulmia moderniin länsimaiseen uskontohistoriaan. Teoksessa Miettinen Tiina, Toivo Raisa Maria (toim.) Mitä väliä on historialla?. Tampere: Tampere university press, 25-46.
URL SoleCRIS

Harrikari Timo. (2016). Byrokratian syklit ja asiakkaiden rytmit sosiaalityössä. Teoksessa Törrönen Maritta et al (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 127–137.
SoleCRIS

Harri Melin. (2016). Tuottavuusloikka ja työelämänkehittäminen. Pardia Nyt 12 (1), 30-31.
URL SoleCRIS

Harri, Melin. (2016). Luokalla on väliä. Sosiologia 53 (3), 328-329.
SoleCRIS

Hatavara Mari, Teräs Kari. (2016). Minä, Kekkonen ja poliittinen rappio. Veikko Vennamon rakentama historiakuva ja kerronnalliset keinot muisteluaineistoissa. Historiallinen Aikakauskirja 114 (1), 74-88.
SoleCRIS

Hautala Jarkko, Loberg Otto, Hietanen Jari K, Nummenmaa Lauri, Astikainen Piia. (2016). Effects of conversation content on viewing dyadic conversations. Journal of Eye Movement Research 9 (7), 5.
URL SoleCRIS

Haverinen-Shaugnessy Ulla, Finell Eerika, Wiss Kirsi. (2016). Koulujen sisäilmatutkimukset ja tarkastusten kehittäminen. Tutkimuksesta tiiviisti 17/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 17, 1-4.
SoleCRIS

Hawdon James, Oksanen Atte, Räsänen Pekka. (2016). Depressed Mood, Sense of Community and Perceived Social Support After Mass Tragedies : A Study of Two Finnish Communities. Teoksessa Lindblom Taru, Ronkainen Tuuli (toim.) Consumers and Citizens in Contemporary Europe. Turku: Turun yliopisto, 9-28. (Working Papers in Economic Sociology VIII).
SoleCRIS

Hawdon James, Oksanen Atte, Räsänen Pekka. (2016). Exposure to Online Hate in Four Nations: A Cross-National Consideration. Deviant Behavior.
URL SoleCRIS

Heikkilä Päivi, Tikkamäki Kati, Rytövuori Sanna, Ainasoja Mari, Oksman Virpi. (2016). Älä tule paha stressi tule hyvä stressi. Keinoja stressin paremman puolen löytymiseksi. Tampere: Eustress-hanke.
URL SoleCRIS

Heiskanen Tuula. (2016). Voimavaroja työhön toimijuutta tukemalla. Työelämän tutkimus 14 (1), 116-117.
SoleCRIS

Hellman Matilda. (2016). The sociology of lifestyle governance: A research field. Teoksessa Hellman M, Katainen A, Alanko A, Egerer M, Koski-Jännes A (toim.) Beyond the sociological imagination: A festschrift in honour of professor Pekka Sulkunen. Helsinki: University of Helsinki, 60-72.
URL SoleCRIS

Hellman Matilda. (2016). Premieras produktivitet inom akademin i Finland?. Curie, Vetenskapsrådets tidskrift.
URL SoleCRIS

Hellman Matilda, Berride Virginia, Duke Karen, Mold Alex (toim.). (2016). Concepts of Addictive Substances and Behaviours across Time and Place. Oxford: Oxford University Press.
URL SoleCRIS

Hellman Matilda, Berridge Virginia, Duke Karen, Mold Alex. (2016). Ownership of addiction : Variations across time and place. Teoksessa Hellman Matilda, Berridge Virginia, Duke Karen, Mold Alex (toim.) Concepts of Addictive Substances and Behaviours across Time and Place. UK: Oxfors University Press, 1-13.
URL SoleCRIS

Hellman Matilda, Hakkarainen Pekka, Sæbø Gunnar. (2016). Underpinnings of tobacco policy : An epistemic governance perspective. Teoksessa Hellman Matilda, Berridge Virginia, Duke Karen, Mold Alex (toim.) Concepts of Addictive Substances and Behaviours across Time and Place. UK: Oxford University Press, 151-168.
URL SoleCRIS

Hellman Matilda, Karjalainen Salla, Majamäki Maija. (2016). ‘Present yet absent’: Negotiating commitment and intimacy in life with an excessive online role gamer. New Media & Society.
URL SoleCRIS

Hellman Matilda, Katainen Anu. (2016). Alkoholipoliittinen liberalismi nettiraivon aikakaudella – Tapaus #viski. Yhteiskuntapolitiikka 81 (4), 447-454.
SoleCRIS

Hellman Matilda, Katainen Anu. (2016). Yttrandefrihet och alkohol – en gemensam tematik hos nyliberaler och nationalnostalgiker. Ikaros 13 (1-2), 13-14.
URL SoleCRIS

Hellman Matilda, Katainen Anu. (2016). Alkoholipoliittinen liberalismi nettiraivon aikakaudella. Tapaus #viski. Yhteiskuntapolitiikka 81 (4), 453-460.
SoleCRIS

Hellman Matilda, Katainen Anu, Alanko Anna, Egerer Michael, Koski-Jännes Anja (toim.). (2016). Beyond the sociological imagination : A Festschrift in Honour of Professor Pekka Sulkunen. Helsinki: University of Helsinki.
SoleCRIS

Hellman Matilda, Majamäki Maija. (2016). Ordinary men with extra-ordinary skills? Masculinity constructs among MMORPG-gamers. Journal of Research in Gender Studies 6 (2), 90-106.
SoleCRIS

Helve Helena. (2016). Reflexivity and Changes in Attitudes and Value Structures. Teoksessa Hoikkala Tommi, Karjalainen Meri (toim.) Finnish Youth Research Anthology 1999-2014. Helsinki: Finnish Youth Research Society, 163-178.
SoleCRIS

Helve Helena. (2016). A Longitudinal Study of World Views and a Construction of Gender Ideology. Teoksessa Hämäläinen Riku, Pesonen Heikki, Utriainen Terhi (toim.) Helsinki Study of Religions : A Reader. Helsinki: University of Helsinki, 342-369. (Uskontotiede 17).
SoleCRIS

Hietala Marjatta. (2016). Berliini tieteen ja kulttuurin kohtauspaikkana : taiteilijat ja tutkijat tietoa ja inspiraatiota etsimässä. Teoksessa Kaarninen Mervi, Vahtikari Tanja, Vilén Timo (toim.) Kaupunki tapahtumien näyttämönä: SKS, 175-198. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1423).
SoleCRIS

Hietala Marjatta. (2016). In search of the latest know-how in the development of public infrastructure in Helsinki. Kvartti 2016 (2), 40-47.
URL SoleCRIS

Hietanen Jari. (2016). Katsekontakti ja mielten kohtaaminen. Teoksessa Ylikangas Mikko (toim.) Mielen salat: Gaudeamus, 27-38.
SoleCRIS

Hietanen Jari K, Glerean Enrico, Hari Riitta, Nummenmaa Lauri. (2016). Bodily maps of emotions across child development. Developmental Science 19 (6), 1111–1118.
URL SoleCRIS

Hietanen Jari K, Myllyneva Aki, Helminen Terhi M, Lyyra Pessi. (2016). The effects of genuine eye contact on visuospatial and selective attention. Journal of Experimental Psychology: General 145 (9), 1102-1106.
URL SoleCRIS

Hietanen Jari, Nummenmaa Lauri. (2016). Lastenkin tunteilla on kehonkartat. Psykologi-lehti (4), 18-19.
SoleCRIS

Hiitola Johanna, Korkiamäki Riikka. (2016). Näkymättömät nuoret – täysi-ikäisiksi määriteltyjen alaikäisten turvapaikanhakijoiden tilanne on vaikea. Sosiaalinen tekijä (https://sosiaalinentekija.wordpress.com/2016/11/05/nakymattomat-nuoret-taysi-ikaisiksi-maariteltyjen-alaikaisten-turvapaikanhakijoiden-tilanne-on-vaikea/).
URL SoleCRIS

Hirvonen, Onni; Laitinen, Arto. (2016). Recognition and democracy - An introduction. Thesis eleven 134 (1), 3-12.
URL SoleCRIS

Hokka Johanna. (2016). Illuusiot suomalaisen sosiologian kentällä. Sosiologia 53 (3), 239-257.
SoleCRIS

Homanen Riikka. (2016). Enabling and controlling parenthood in publicly provided maternity healthcare: becoming a parent in Finland. Sociology of Health & Illness.
URL SoleCRIS

Honkatukia Päivi. (2016). Tunnustettu mutta vähän tutkittu ongelma. Haaste 16 (1), 3.
SoleCRIS

Hoppania Hanna-Kaisa, Karsio Olli. (2016). Miksi hallitus ei hyödynnä tarjolla olevaa tietoa sosiaalipalvelujen uudistamisessa?. Tasa-arvovaje-hankkeen verkkosivut (http://www.tasaarvovaje.fi/?p=711).
URL SoleCRIS

Hoppania Hanna-Kaisa, Karsio Olli, Näre Lena, Olakivi Antero, Sointu Liina, Vaittinen Tiina, Zechner Minna. (2016). Hoivan arvoiset : Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Helsinki: Gaudeamus.
SoleCRIS

Huhtala Mari, Feldt Taru. (2016). The path from ethical organisational culture to employee commitment: Mediating roles of value congruence and work engagement. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology 1 (1), 1-14.
URL SoleCRIS

Hupli Aleksi, Gabija Didziokaite, Marte Ydema. (2016). Toward the smarter use of smart drugs: Perceptions and experiences of university students in the Netherlands and Lithuania. Contemporary Drug Problems 43 (3), 242-257.
URL SoleCRIS

Huttunen, Laura. (2016). Liminality and Contested Communitas: The Missing Persons in Bosnia-Herzegovina. Conflict and Society: Advances in Research 2 (1), 201–218.
URL SoleCRIS

Huttunen, Laura. (2016). Protective Barriers and Entrapping Walls: Perceptions of Borders in the Post-Yugoslav Bosnian Diaspora.. Journal of Borderland Studies.
URL SoleCRIS

Hynynen S-T, van Stralen M, Araujo-Soares V, Sniehotta F, Hardeman W, Chin A Paw M, Vasankari T, Hankonen N. (2016). A systematic review of school-based interventions targeting physical activity and sedentary behaviour among older adolescents. International Review of Sport and Exercise Psychology 9 (1), 22-44.
URL SoleCRIS

Hytönen Kirsi-Maria, Malinen Antti, Salenius Paula, Haikari Janne, Markkola Pirjo, Kuronen Marjo, Koivisto Johanna. (2016). Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937-1983. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:22).
URL SoleCRIS

Hyvärinen Matti. (2016). The Prospect of Socionarratology. Teoksessa Homberg-Schramm Jessica, Rasokat Anna, Schweiker Felicitas (toim.) Narratives at the Beginning of the 3rd Millennium. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 1-20.
SoleCRIS

Hyvönen Ari-Elmeri, Möller Frank. (2016). Visualising political thinking on the screen: a dialogue between von Trotta's Hannah Arendt and its protagonist. Journal for Cultural Research, 17 pages.
URL SoleCRIS

Häikiö Liisa, Lehtonen Pauliina. (2016). Osallisuus aluekehittämisessä: Menetelmät ja prosessit. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1).
URL SoleCRIS

Häikiö Liisa, Lehtonen Pauliina, Salminen Jarkko. (2016). Globaalin menetelmän paikalliset käytännöt – Osallistuva budjetointi Tesomajärven suunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1), 2.
URL SoleCRIS

Häikiö Liisa, Sointu Liina. (2016). Sote-uudistus kaipaisi asiakkaan näkökulmaa. Helsingin Sanomat 13.04.2016, Vieraskynä, pääkirjoitussivu.
URL SoleCRIS

Hämäläinen Eenariina, Kovalainen Heikki A, Laitinen Arto, Calonius Lauri, Korkkula Vesa. (2016). Idea 03 : Yhteiskuntafilosofia. 1. Helsinki: Otava.
SoleCRIS

Hämäläinen Nora, Lehtonen Turo-Kimmo. (2016). Latour's Empirical Metaphysics. Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory 17 (1), 20-37.
URL SoleCRIS

Ijäs Miia. (2016). Nainen, dynastia, valtakunta, Eurooppa. Trivium blogi (http://blogs.uta.fi/trivium/2016/10/05/nainen-dynastia-valtakunta-eurooppa/).
URL SoleCRIS

Ijäs Miia. (2016). Varjoista valtaistuimelle : Anna Jagellonica ja Itämeren valtapiiri 1500-luvulla. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.
SoleCRIS

Ijäs Miia. (2016). Res publica Redefined? The Polish-Lithuanian transition period of the 1560s and 1570s in the context of European state formation processes. Frankfurt am Main: Peter Lang. (Eastern and Central European Studies 5).
SoleCRIS

Ijäs Miia. (2016). Puolan monet menneisyydet - ja mitä niillä on merkitystä tänään. Alusta! 18.10.2016.
URL SoleCRIS

Ijäs Miia. (2016). Minne menet, Puola?. Politiikasta.fi 16.1.2016.
URL SoleCRIS

Ijäs Miia. (2016). Reformation at the Election Field. Religious politics in the Polish-Lithuanian royal elections, 1573–1576. Teoksessa Katajala-Peltomaa Sari, Toivo Raisa Maria (toim.) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300-1700. Leiden: Brill, 230-254. (Studies in Medieval and Reformation Traditions 206).
SoleCRIS

Ijäs Miia. (2016). On women, and especially on one Jagiellonian lady. Jagiellonians-blog (http://www.jagiellonians.com/single-post/2016/03/17/Jagiellonians-Blog-On-women-and-especially-on-one-Jagiellonian-lady).
URL SoleCRIS

Ijäs Miia. (2016). Puolan musta maanantai. Politiikasta.fi 4.10.2016.
URL SoleCRIS

Ijäs Miia. (2016). Anna Jagellonica ja Itämeren katolinen reformaatio. Teoksessa Heinonen Meri, Räsänen Marika (toim.) Pohjoinen reformaatio. Turku: Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies & Turun Historiallinen Yhdistys, 53-57. (Turun Historiallinen Arkisto 68).
SoleCRIS

Ijäs Miia. (2016). Kansallisvaltion legendasta kohti unionin historiaa. Teoksessa Miettinen Tiina, Toivo Raisa Maria (toim.) Mitä väliä on historialla?. Tampere: Tampere University Press, 99-123.
URL SoleCRIS

Ikonen Hanna-Mari. (2016). Sopiva tila, sopiva mielentila: työnä maaseutumatkailu. Matkailututkimus 12 (1), 44-58.
SoleCRIS

Ikonen Hanna-Mari. (2016). Producing rural spaces for consumption: proper states of mind. Rural Society 25 (3), 256-267.
URL SoleCRIS

Ilmakunnas Seija, Riekhoff Aart-Jan. (2016). Health and retirement. THL Data Brief (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-679-7).
URL SoleCRIS

Irene Roivainen. (2016). Kohti keskustelevaa demokratiaa: Kansalaisraadit sosiaalityön kehittämisen menetelmänä?. Teoksessa Irene Roivainen, Satu Ranta-Tyrkkö (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global, 175-183.
SoleCRIS

Isosävi Sanna, Flykt Marjo, Belt Ritva, Posa Tiina, Kuittinen Saija, Puura Kaija, Punamäki Raija-Leena. (2016). Attachment representations among substance-abusing women in transition to motherhood: implications for prenatal emotions and mother–infant interaction. Attachment & Human Development 18 (4), 391-417.
URL SoleCRIS

Jokinen Arja. (2016). Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välinen suhde. Teoksessa Törrönen Maritta et al. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 138-147.
SoleCRIS

Jokinen Arja, Juhila Kirsi, Suoninen Eero. (2016). Diskurssianalyysi : Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Tampere: Vastapaino.
SoleCRIS

Jolkkonen Arja, Koistinen Pertti, Kurvinen Arja, Lipiäinen Liudmila, Nummi Tapio, Virtanen Pekka. (2016). Työura katkolla : Henkilövähennyksissä työpaikkansa menettäneiden ja toimipaikkoihin jääneiden työntekijöiden työmarkkinoille kiinnittyminen. Tampere: Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus. (Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja / Working papers 92/2016).
URL SoleCRIS

Juhila Kirsi, Jolanki Outi, Vilkko Anni. (2016). Siirtymät ja valinnat vanhojen ihmisten ja asunnottomien asumispoluilla. Teoksessa Juhila Kirsi, Kröger Teppo (toim.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylä: SoPhi, 11-39. (SoPhi 133).
URL SoleCRIS

Juhila Kirsi, Kröger Teppo (toim.). (2016). Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylä. (SoPhi 133): SoPhi.
URL SoleCRIS

Juhila Kirsi, Kröger Teppo. (2016). Asumispoluista elämisen polkuihin. Teoksessa Juhila Kirsi, Kröger Teppo (toim.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylä: SoPhi, 215-224. (SoPhi 133).
URL SoleCRIS

Juhila Kirsi, Raitakari Suvi. (2016). Pieni aika sosiaali- ja mielenterveystyössä. Tutkiva sosiaalityö 2016, 37-41.
URL SoleCRIS

Junnilainen Lotta, Luhtakallio Eeva. (2016). Media Ethnography. Teoksessa Gianpietro Mazzoleni et al. (toim.) The International Encyclopedia of Political Communication: Wiley, 739-742.
SoleCRIS

Juvonen Tuula. (2016). Irtiottoja sukupuolen luonnollisuudesta. Teoksessa Husso Marita, Heiskala Risto (toim.) Sukupuolikysymys: Gaudeamus.
SoleCRIS

Juvonen Tuula. (2016). Pitääkö työstä pitää?. Sukupuolentutkimus–Genusforkning 29 (1), 70–73.
SoleCRIS

Juvonen Tuula. (2016). Out and Elected: Openly Gay and Lesbian Politicians in Germany and Finland. Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory 19 (1), 49-71.
URL SoleCRIS

Jänis-Isokangas Ira. (2016). "What is the cult of personality and what has it to do with Stalin?” The role of ideology, youth and the Komsomol in the march 1956 events. Teoksessa Blauvelt Timothy K, Smith Jeremy (toim.) Georgia After Stalin: Nationalism and Soviet Power. New York: Taylor and Francis, 53-76.
URL SoleCRIS

Jänis-Isokangas Ira. (2016). Neuvostovallan taistelu huliganismia vastaan 1920-luvulla: käsitteet, politiikka ja käytännön toimet. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1643).
URL SoleCRIS

Jäppinen Maija, Metteri Anna, Ranta-Tyrkkö Satu, Rauhala Pirkko-Liisa (toim.). (2016). Kansainvälinen sosiaalityö : käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja. Tallinna. (Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2016): United Press Global.
SoleCRIS

Järvi Tiina. (2016). ”Tervetuloa juutalaisten kotiin” – kuulumisen politiikka Israel/Palestiinassa. Lähi-itä NYT (http://lahi-itanyt.fi/tervetuloa-juutalaisten-kotiin-kuulumisen-politiikka-israelpalestiinassa/).
URL SoleCRIS

Kaaja Elisa, Hankonen Nelli. (2016). Let's Move It - omaehtoisen liikuntamotivaation ja itsesäätelytaitojen kautta kohti aktiivisempaa elämäntyyliä. Teoksessa Lupa liikkua! Perusteluja ja ideoita liikkeen lisäämiseen ammatillisessa koulutuksessa: Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry, 15-18.
SoleCRIS

Kaakinen Markus. (2016). The conceptualisation of pupils’ problems by Finnish and Norwegian primary school teachers: performance, welfare and behaviour. Teachers and Teaching: theory and practice.
URL SoleCRIS

Kaarninen Mervi. (2016). Opiskelijan kaupunki : Helsinki ylioppilaiden silmin. Teoksessa Kaarninen Mervi, Vahtikari Tanja, Vilén Timo (toim.) Kaupunki tapahtumien näyttämönä: SKS, 263-293. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1423).
SoleCRIS

Kaarninen, Mervi, Kaarninen, Pekka. (2016). Asiakirjojen ja elokuvan Katarina, kaunis leski. Genos 87 (2), 95-108.
SoleCRIS

Kaarninen Mervi, Vahtikari Tanja, Vilén Timo. (2016). Kaupunki tapahtumien näyttämönä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (SKS:n Toimituksia 1423).
SoleCRIS

Kaartinen Miia, Puura Kaija, Himanen Sari-Leena, Nevalainen Jaakko, Hietanen Jari K. (2016). Autonomic arousal response habituation to social stimuli among children with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders 46 (12), 3688–3699.
URL SoleCRIS

Kalliola Satu. (2016). Sosiaalityön reflektiivisestä itsearvioinnista kohti työelämän tutkimuksen peruskysymyksiä. Janus 24 (2), 194-196.
SoleCRIS

Kalliomaa-Puha Laura, Tillman Päivi. (2016). Äiti on aina äiti : Lasten omaishoitajien arjen haasteet. Teoksessa Haataja Anita et al (toim.) Laulu 573 566 perheestä : Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla. Helsinki: Kelan tutkimus, 322-354.
URL SoleCRIS

Kangaslampi Samuli, Punamäki Raija-Leena, Qouta Samir, Diab Marwan, Peltonen Kirsi. (2016). Psychosocial Group Intervention Among War-Affected Children: An Analysis of Changes in Posttraumatic Cognitions. Journal of Traumatic Stress 29 (4), 546-555.
URL SoleCRIS

Kannisto Niko. (2016). Vaaleanpunainen tasavalta? SDP, itsenäisyys ja kansallisen yhtenäisyyden kysymys vuosina 1918-1924. Vantaa: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.
URL SoleCRIS

Karjalainen Merja, Rantala Leena, Rantala Sallamari. (2016). Essin ja Paavon tarinapuu. Kärkölä: Pieni Karhu.
SoleCRIS

Karsio Olli. (2016). Yksityinen varautuminen vanhuuteen julkisessa hoivajärjestelmässä. Janus 24 (1), 94-97.
SoleCRIS

Karsio Olli. (2016). Voiton tavoittelua hyvinvointivaltiossa. Teoksessa Halmetoja Antti, Koistinen Pertti, Ojala Satu (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press, 45-53.
URL SoleCRIS

Katajala-Peltomaa Sari. (2016). Devotional Strategies in Everyday Life: Laity’s Interaction with Saints in the North in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Teoksessa Katajala-Peltomaa Sari, Toivo Raisa Maria (toim.) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700. Leiden: Brill, 21-45. (Studies in Medieval and REformation Traditions 206).
SoleCRIS

Katajala-Peltomaa Sari. (2016). Diabolical Rage? Children, Violence, and Demonic Possession in the Late Middle Ages. Journal of Family History 41 (3), 236-254.
URL SoleCRIS

Katajala-Peltomaa Sari, Salonen Kirsi, Jensen Kurt Villads. (2016). In the Name of Saints Peter and Paul: Popes, Conversion, and Sainthood in Western Christianity. Teoksessa Salonen Kirsi, Katajala-Peltomaa Sari (toim.) Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders. Amsterdam: Amsterdam University Press, 11-35.
SoleCRIS

Katajala-Peltomaa Sari, Toivo Raisa Maria (toim.). (2016). Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700. Leiden. (Studies in Medieval and Reformation Traditions 206): Brill.
SoleCRIS

Katajala-Peltomaa Sari, Toivo Raisa Maria. (2016). Religion as Experience. Teoksessa Katajala-Peltomaa, Sari, Toivo, Raisa Maria (toim.) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700. Leiden: Brill, 1-19. (Studies in Medieval and Reformation Traditions 206).
SoleCRIS

Kauppinen Antti. (2016). Character and Blame in Hume and Beyond. Teoksessa Fileva Iskra (toim.) Questions of Character. New York: Oxford University Press.
SoleCRIS

Keinänen Markku, Hakkarainen Jani, Keskinen Antti. (2016). Why Realists Need Tropes?. Metaphysica 17 (1), 69-85.
SoleCRIS

Keipi Teo, Näsi Matti, Oksanen Atte, Räsänen Pekka. (2016). Online Hate and Harmful Content : Cross-National Perspectives. Abingdon UK & New York US: Routledge. (Routledge Advances in Sociology 200).
SoleCRIS

Kemppainen Mikko. (2016). Sopusoinnussa väärentämättömän Jeesuksen Kristuksen opin kanssa. Sosialismin ja kristinuskon suhde runoilija -poliitikko Hilja Pärssisen jumalanpilkkasyytteiden kautta tarkasteltuna. J@rgonia 14 (28), 67-83.
URL SoleCRIS

Kerola Päivi, Koivunen Tuija. (2016). Puolivuotiskatsaus. Jako kahteen -blogi (http://jakokahteen.fi/puolivuotiskatsaus/).
URL SoleCRIS

Keskinen Jouni. (2016). Aapiskukkomiehen traaginen rakkaus - Daniel Medelplan ja sukurutsarikos puhdasoppisuuden ajan Ruotsissa. GENOS 87 (3), 156-168.
SoleCRIS

Khan Simbal, Rytövuori-Apunen Helena. (2016). Limits of Force-based Strategies and Institution-Building : a Focus on Border Spaces in the Security Puzzle. Teoksessa Rytövuori-Apunen Helena (toim.) The Regional Security Puzzle around Afghanistan : Bordering Practices in Central Asia and Beyond. Opladen • Berlin • Toronto: Barbara Budrich Publishers, 271-283.
URL SoleCRIS

Kiilakoski Tomi, Oksanen Atte. (2016). Soundtrack of the School Shootings: Cultural Script, Music and Male Rage. Teoksessa Hoikkala Tommi, Karjalainen Meri (toim.) Finnish Youth Research Anthology 2009–2014. Helsinki: Finnish Youth Research Society, 253–274. (Finnish Youth Research Society Publications 172).
SoleCRIS

Kinnunen Taina, Parviainen Jaana. (2016). Rekrytointikonsulttien tuntuma ”hyvästä tyypistä". Teoksessa Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari (toim.) Ruumiillisuus ja työelämä : Työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Tampere: Vastapaino, 59-75.
SoleCRIS

Kinnunen Taina, Parviainen Jaana. (2016). Good vibrations and strange feelings: Recruitment consultants’ affective reflections on employee candidates. Teoksessa Pirani Bianca Maria, Smith Thomas S (toim.) Embodiment and cultural differences. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 40-65.
SoleCRIS

Kinnunen Taina, Parviainen Jaana. (2016). Feeling the right personality. Recruitment consultants’ affective decision making in interviews of employee candidates. Nordic Journal of Working Life Studies 6 (3), 5-21.
URL SoleCRIS

Kinnunen Ulla, Feldt Taru, De Bloom Jessica, Sianoja Marjaana, Korpela Kalevi, Geurts Sabine. (2016). Linking boundary crossing from work to non-work to work-related rumination across time: A variable- and person-oriented approach. Journal of Occupational Health Psychology.
URL SoleCRIS

Kinnunen Ulla, Feldt Taru, Mauno Saija. (2016). Authentic leadership and team climate: testing cross-lagged relationships. Journal of Managerial Psychology 31 (2), 331-345.
URL SoleCRIS

Kinnunen Ulla, Rantanen Johanna, de Bloom Jessica, Mauno Saija, Feldt Taru, Korpela Kalevi. (2016). Työn ominaisuuksien merkitys työn ja yksityiselämän välisen rajan hallinnassa. Työelämän tutkimus 14 (3), 209-222.
URL SoleCRIS

Kivimäki Ville, Männistö Anssi. (2016). Sodan särkemä arki. Helsinki: WSOY.
SoleCRIS

Kiviruusu O, Björklund K, Koskinen HL, Liski A, Lindblom J, Kuoppamäki H, Alasuvanto P, Ojala T, Samposalo H, Harmes N, Hemminki E, Punamäki RL, Sund R, Santalahti P. (2016). Short-term effects of the "Together at School" intervention program on children's socio-emotional skills: a cluster randomized controlled trial. BMC Psychology 4 (1), 27.
URL SoleCRIS

Koistinen Pertti, Krutova Oxana. (2016). Kaikuja rajan takaa. Teoksessa Fritsch Matti, Hirvonen Timo, Kahila Petri (toim.) Aluetutkimuksen kymmenottelija : Heikki Eskelisen juhlakirja. Joensuu: Kirjokansi, 171-182.
SoleCRIS

Koivunen Pia. (2016). Kun "Moskova" kohtasi maailman : Neuvostoliiton avautuminen länteen nuorisofestivaalikesänä 1957. Teoksessa Kaarninen Mervi, Vahtikari Tanja, Vilén Timo (toim.) Kaupunki tapahtumien näyttämönä. Helsinki: SKS, 145-174. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1423).
SoleCRIS

Koivunen, Pia. (2016). Euroviisujen politisoituminen ei ole vain pettyneen Venäjän katkeraa tilitystä. Uutistamo (24.5.2016), 00.
URL SoleCRIS

Koivunen Tuija. (2016). Työnhakijoiden pehmeät taidot ulkoistetussa suorarekrytoinnissa. Työelämän tutkimus 14 (2), 153-166.
SoleCRIS

Koivunen Tuija. (2016). Invisible Work: Gendered Examples from Three Finnish Call Centres. British Journal of Education, Society & Behavioural Science 12 (4), 1-10.
URL SoleCRIS

Koivunen, Tuija. (2016). Onko naisjohtajia paljon vai vähän?. Business and professional women in Finland 2016 (1), 4.
URL SoleCRIS

Koivunen, Tuija. (2016). Täyttä päivää työttömänä. Työn ja ei-työn rajalla.. Aikuiskasvatus 36 (4), 270-278.
SoleCRIS

Koivunen, Tuija. (2016). Tutkimushaastattelusta aineistoksi. Jako kahteen -blogi (http://jakokahteen.fi/tutkimushaastatteluista-aineistoksi/).
URL SoleCRIS

Koivunen Tuija, Saari Tiina. (2016). Työntekijä itsensä johtajana työelämäoppaissa. Aikuiskasvatus 36 (1), 14-23.
SoleCRIS

Kokko Heikki. (2016). Kuviteltu minuus : Ihmiskäsityksen murros suomenkielisen kansanosan kulttuurissa 1800-luvun puolivälissä. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1733).
URL SoleCRIS

Koptev Aleksandr. (2016). THE FIVE-DAY INTERREGNUM IN THE ROMAN REPUBLIC. Classical Quarterly 66 (1), 205-221.
URL SoleCRIS

Korkiamäki Riikka. (2016). Ystävyys potentiaalina? Vertaissuhteiden tunnustaminen näkökulmana nuorten hyvinvoinnin edistämiseen koulussa. Tutkiva sosiaalityö 2016 2016, 71-76.
URL SoleCRIS

Korkiamäki Riikka. (2016). Friendship as Potential? The Recognition of Teenagers' Peer Realationships at School. Open Journal of Social Sciences 4 (9), 34-43.
URL SoleCRIS

Korkiamäki Riikka. (2016). Sosiaalinen pääoma käsitteenä ja sosiaalisina käytäntöinä. Teoksessa Roivainen Irene, Ranta-Tyrkkö Satu (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global, 71-85.
SoleCRIS

Korpela Kalevi. (2016). Natural settings and favourite places in the vicinity promote well-being. Teoksessa Coles Richard, Costa Sandra, Watson Sharon (toim.) Well-Being 2016: Co-creating pathways to well-being. The third international conference exploring the multi -dimensions of well-being. Birmingham: Birmingham City University, 11-13.
URL SoleCRIS

Korpela Kalevi. (2016). Kaupunki kävelyttää enemmän. Tiede 36 (6), 6.
SoleCRIS

Korpela Kalevi, Stengård Eija, Jussila Pia. (2016). Nature walks as a part of therapeutic intervention for depression. Ecopsychology 8 (1), 8-15.
URL SoleCRIS

Kortesoja Matti. (2016). Power of Articulation: Imagery of Society and Social Action in Structural Marxism and Its Critique. Tampere: Omakustanne.
SoleCRIS

Kortesoja Matti, Herranen Olli. (2016). Kirjasta! Ostettua aikaa. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 2016 (15.11.2016).
URL SoleCRIS

Korvajärvi Päivi. (2016). Ruumiillinen mielihyvä työnä. Teoksessa Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari (toim.) Ruumiillisuus ja työelämä : Työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Tampere: Vastapaino, 115-131.
SoleCRIS

Korvajärvi Päivi. (2016). Sukupuoli työssä: Numerot ja käytännöt. Teoksessa Husso Marita, Heiskala Risto (toim.) Sukupuolikysymys. Helsinki: Gaudeamus, 142-160.
SoleCRIS

Koskela Inka, Ruusuvuori Johanna, Juvonen-Posti Pirjo, Nevala Nina, Husman Päivi, Aaltonen Tarja, Lonka Eila, Laakso Minna. (2016). Dilemmatic group memberships of hard-of-hearing employees during the process of acquiring and adapting to the use of hearing aids. International Journal of Rehabilitation Research 39 (3), 226–233.
URL SoleCRIS

Koskiaho Briitta. (2016). Erojen yhteiskunta nykysosiaalipolitiikan ongelmana. Tieteessä tapahtuu 34 (1), 9-18.
URL SoleCRIS

Koskiaho Briitta. (2016). Jakamistalous markkinatalouden paineissa. Alusta! 2.2.2016.
URL SoleCRIS

Koskiaho Briitta. (2016). Porkkanaa vai keppiä?. Alusta! 31.5.2016.
URL SoleCRIS

Koskiaho Briitta. (2016). Jakamistalous - sosiaalista taloutta vai bisnestä?. Yhteiskuntapolitiikka 81 (5), 601-607.
SoleCRIS

Koskiaho Briitta. (2016). Big Society -ohjelmasta Brexitiin. Alusta! 9.8.2016.
URL SoleCRIS

Koski-Jannes, Anja; Pennonen, Marjo; Simmat-Durand, Laurence. (2016). Treatment Professionals' Basic Beliefs About Alcohol Use Disorders: The Impact of Different Cultural Contexts. Substance use & misuse 51 (4), 479-488.
URL SoleCRIS

Koskinen Ulla. (2016). Ruotsalaiset Venäjällä ja portugalilaiset Brasiliassa : onko kaukovertailussa järkeä?. Teoksessa Miettinen Tiina, Toivo Raisa (toim.) Mitä väliä on historialla?. Tampere: Tampere University Press, 125-152.
URL SoleCRIS

Koskinen Ulla. (2016). Aggressiiviset talonpojat Valenciassa. Triviumin (Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies) blogi (https://blogs.uta.fi/trivium/2016/06/15/aggressiiviset-talonpojat-valenciassa/).
URL SoleCRIS

Koskinen Ulla, Nissilä Virpi. (2016). Nihtipäämies Per Nilsinpoika ja Eurajoen Arvelan suku. Genos 87 (3), 130-155.
SoleCRIS

Koskinen Ulla, Nissilä Virpi. (2016). Takun nimismiessuku Huittisten Sammusta. Genos 87 (1), 2-37.
SoleCRIS

Krutova Oxana. (2016). Entailing Temporality: Longitudinal Analysis of Labor Market Integration of Immigrants in Finland. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1689).
URL SoleCRIS

Krutova Oxana, Lipiäinen Liudmila, Koistinen Pertti. (2016). Patterns of Integration: A Longitudinal View of the Labour Market Attachment of Immigrants in Finland. Nordic Journal of Migration Research 6 (2), 102-114.
URL SoleCRIS

Krutova Oxana, Nummi Tapio. (2016). How Delayed is “Delayed Integration”? Estimating Transitions out of Unemployment Spells Using Discrete-Time Survival Models. Preprints (http://dx.doi.org/10.20944/preprints201608.0001.v1).
URL SoleCRIS

Kuokka Pauliina, Pösö Tarja. (2016). Huostaanotot hallinto-oikeudessa : Päätöksentekijät arvioivat vanhempien ja lasten osallisuutta. Teoksessa Enroos Rosi, Heino Tarja, Pösö Tarja (toim.) Huostaanotto : Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino, 52-71.
SoleCRIS

Kurvinen Arja, Jolkkoenen Arja, Koistinen Pertti, Lipiäinen Liudmila, Nummi Tapio, Virtanen Pekka. (2016). Työpaikan menetys työuran loppuvaiheessa : yli 45-vuotiaiden irtisanottujen työllisyysurat ja eläkkeelle siirtyminen. Helsinki: Eläketurvakeskus. (Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2016).
URL SoleCRIS

Kuuliala Jenni. (2016). Heavenly Healing or Failure of Faith? : Partial Cures in Later Medieval Canonization Processes. Teoksessa Salonen Kirsi, Katajala-Peltomaa Sari (toim.) Church and Belief in the Middle Ages : Popes, Saints, and Crusaders. Amsterdam: Amsterdam University Press, 171-199.
SoleCRIS

Kuuliala Jenni. (2016). Childhood Disability and Social Integration in the Middle Ages : Constructions of Impairments in Thirteenth- and Fourteenth-Century Canonization Processes. Turnhout: Brepols. (Studies in the History of Daily Life (800-1600) 4).
SoleCRIS

Kuuliala Jenni. (2016). Disability and Religious Practices in Late Medieval Prussia: Infirmity and the Miraculous in the Canonization Process of St. Dorothea of Montau (1404-1406). Teoksessa Katajala-Peltomaa Sari, Toivo Raisa Maria (toim.) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300-1700. Leiden: Brill, 46-74. (Studies in Medieval and Reformation Traditions 206).
SoleCRIS

Kuusisto Katja. (2016). Pekka Saarnio 1956-2016. Päihderiippuvuuden ja -hoidon tutkija. Tiimi. Päihdetyön erikoislehti 52 (2), 29.
URL SoleCRIS

Kuusisto Katja. (2016). Of whom do we ask and what do we get?. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 33 (2), 143-145.
URL SoleCRIS

Kuusisto Katja, Ekqvist Eeva. (2016). Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemus asiakkuuden vaikutuksesta elämäntilanteen muutokseen. Yhteiskuntapolitiikka 81 (6), 655-669.
URL SoleCRIS

Kuusisto Katja, Koski-Jännes Anja. (2016). Päihderiippuvuuden ja päihdehoidon tutkimuksen pioneeri on poissa. Aikalainen. Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti 21 (3), 15.
SoleCRIS

Kuusisto Marika, Nieminen Pirkko, Helminen Mika, Kleemola Leenamaija. (2016). Executive and intellectual functioning in school-aged children with specific language impairment. International Journal of Language & Communication Disorders.
URL SoleCRIS

Kylliäinen Anneli, Rantanen Kati. (2016). Neuropsykologignen kuntoutus. Teoksessa Kumpulainen Kirsti et al (toim.) Lastenpsykiatria ja nuorispsykiatria. Helsinki: Duodecim, 688-692.
SoleCRIS

Kynsilehto Anitta. (2016). Resisting Borders: Mobilities, Gender, and Bodies Crossing the Mediterranean. Refugee Watch. A South Asian Journal of Forced Migration 47, 10-19.
URL SoleCRIS

Kynsilehto Anitta, Puumala Eeva. (2016). Intimate economies of state practice: materialities of detention in Finland. Teoksessa Conlon Deirdre, Hiemstra Nancy (toim.) Intimate Economies of Immigration Detention: Critical perspectives. London: Routledge, 203-218. (Routledge Frontiers of Political Economy 214).
SoleCRIS

Laaksonen Ritva, Rantala Leena, Eloniemi-Sulkava Ulla. (2016). Ymmärrä - tule ymmärretyksi : Vuorovaikutus muistisairaan ihmisen kanssa. Helsinki: Suomen muistiasiantuntijat ry. (Suomen muistiasiantuntijat ry:n julkaisut 3).
SoleCRIS

Laakso Riitta, Enroos Rosi. (2016). Vierailla ovilla : lapsen sijaishuoltopaikkaan tulo huostaanotettujen lasten ja sijaishuoltopaikkojen toimijoiden näkökulmasta. Yhteiskuntapolitiikka 81 (5), 506-516.
SoleCRIS

Laes Christian. (2016). Educators in the Late Ancient City of Rome (300-700 CE). Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis/ Revue Belge de philologie et d'histoire 94 (1), 185-209.
SoleCRIS

Laes Christian. (2016). Drunkenness. Teoksessa Bagnall Roger S, Brodersen Kai, Champion Craige B, Erskine Andrew, Huebner Sabine (toim.) The encyclopedia of ancient history. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 3 p..
URL SoleCRIS

Laes Christian. (2016). Touching children in Roman antiquity: the sentimental discourse and the family. Teoksessa Laes Christian, Vuolanto Ville (toim.) Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World. London and New York: Routledge, 61-79.
SoleCRIS

Laes Christian (toim.). (2016). Disability in Antiquity. Londan and New York: Routledge.
SoleCRIS

Laes Christian. (2016). 'Waarheid als dochter van de tijd': literatuur en filologie in een wereld van Titanen. Streven: cultureel maatschappelijk maandblad 83 (2), 113-122.
SoleCRIS

Laes Christian. (2016). Impotence. Teoksessa Bagnall Roger S, Brodersen Kai, Champion Craige B, Erskine Andrew, Huebner Sabine (toim.) The encyclopedia of ancient history. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 3 p..
SoleCRIS

Laes Christian. (2016). Grandmothers in Roman Antiquity: A Note on Avia Nutrix (AE 2007, 298). Teoksessa Melita Classica: Malta Classics Association.
SoleCRIS

Laes Christian. (2016). Introduction: disabilities in the ancient world - past, present and future. Teoksessa Laes Christian (toim.) Disability in Antiquity. London and New York: Routledge.
SoleCRIS

Laes Christian. (2016). Een Latijnse brief van pastoor August Bausart d.d. 26.09.1878. 't Bruggeske : driemaandelijks tijdschrift Heemkring Hoghescote 48 (1), 12-19.
SoleCRIS

Laes Christian, Vuolanto Ville. (2016). A new paradignm for the social history of childhood and children in Antiquity. Teoksessa Laes Christian, Vuolanto Ville (toim.) Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World. London and New York: Routledge, 1-10.
SoleCRIS

Laes Christian, Vuolanto Ville (toim.). (2016). Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World. London and New York: Routledge.
SoleCRIS

Laes Christian, Vuolanto Ville. (2016). Household and Family Dynamics in Late Antique Southern Gaul. Teoksessa Huebner Sabine, Nathan Geoff (toim.) Mediterranean Families in Antiquity: Households, Extended Families, and Domestic Space. Oxford and Malden: Wiley-Blackwell, 258-282.
SoleCRIS

Lahikainen Lauri, Harni Esko. (2016). Yrittäjämäinen ruumis palvelutaloudessa. Teoksessa Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari (toim.) Ruumiillisuus ja työelämä : Työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Tampere: Vastapaino, 26-39.
SoleCRIS

Laine Hanna, Araujo-Soares Vera, Haukkala Ari, Hankonen Nelli. (2016). Acceptability of strategies to reduce student sitting: A mixed-methods study with college teachers. Health Promotion Practice.
URL SoleCRIS

Laitinen Arto. (2016). Review of “Hegel’s Theory of Responsibility” by Mark Alznauer. Notre Dame Philosophical Reviews 2016 (3), 2016.03.14.
URL SoleCRIS

Laitinen Arto. (2016). Review of “Reflection and Agency” by Christopher Yeomans. Hegel Bulletin, 1-5.
URL SoleCRIS

Laitinen Arto. (2016). Lukijalle. Ajatus 73 (1), 1.
SoleCRIS

Laitinen Arto. (2016). Hegelian Constructivism in Ethical Theory?. Teoksessa Testa Italo, Ruggiu Luigi (toim.) "I that is We and We that is I" : Perspectives on Contemporary Hegel : Social Ontology, Recognition, Naturalism, and the Critique of Kantian Constructivism. Leiden : Boston: Brill, 127-146. (Critical Studies in German Idealism 17).
URL SoleCRIS

Laitinen Arto. (2016). Freedom's Left? Market's Right? Morality's Wrong?. Teoksessa Baruchello Giorgio, Rendtorff Jacob Dahl, Sørensen Asger (toim.) Ethics, Democracy, and Markets : Nordic Perspectives on World Problems. Copenhagen: NSU Press, 258-281.
SoleCRIS

Laitinen Jaana, Korkiakangas Eveliina, Oksanen Tuula, Ruusuvuori Johanna, Seppälä Tuija, Oinas-Kukkonen Harri, Tikka Piiastiina, Muhos Matti, Heikkilä-Tammi Kirsi, Mäkiniemi Jaana-Piia, Stock Stephanie. (2016). Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work-konsortio). Helsinki: Suomen Akatemia Strateginen tutkimus.
URL SoleCRIS

Lamberg Marko. (2016). Häiden maantiede. Suomen Museo 2014, 56-78.
SoleCRIS

Lamberg Marko. (2016). Turku. Teoksessa Wallace David (toim.) Europe: A Literary History 1348-1418, Volume I. Oxford: Oxford University Press, 625-634.
SoleCRIS

Lamberg Marko, Miettinen Tiina, Tiilikkala Jasse. (2016). Lopuksi: Maisema, kylät ja asukkaat liikkeessä. Suomen Museo 2014, 79-80.
SoleCRIS

Lamberg Marko, Miettinen Tiina, Tiilikkala Jasse. (2016). Pitäjä liikkeessä: Hauhon asutuksen ja väestön liikkuvuus rautakaudelta 1800-luvulle. Suomen Museo 2014, 5-8.
SoleCRIS

Lattu Emmi. (2016). Naisten tekemä väkivalta. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1675).
URL SoleCRIS

Lefort Bruno. (2016). The art of bypassing: Students' politicization in Beirut. Mediterranean Politics.
URL SoleCRIS

Lehti Marko. (2016). Paul Jordan: The Modern Fairy Tale: Nation Branding, National Identity and the Eurovision Song Contests in Estonia. Forschungen zur baltischen Geschichte 11, 310-312.
SoleCRIS

Lehti Marko. (2016). Monet historiat ja rauhanvälitys. Teoksessa Blåfield Antti (toim.) Historian käyttö ja väärinkäyttö. Helsinki: Siltala, 233-260.
SoleCRIS

Lehti Marko. (2016). Rappion viehätys ja sivilisaatioajattelun paluu 2000-luvulla. Teoksessa Jouhki Jukka, Pennanen Henna-Riikka (toim.) Länsi : Käsite, kertomus ja maailmankuva. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura, 41-62. (Historiallisia tutkimuksia 272).
SoleCRIS

Lehti Marko. (2016). Rethinking Identities and Dialogue in Conflict Transformation. Teoksessa Goda Samuel, Tytarchuk Oleksandr, Khylko Maksym (toim.) International Crisis Management: NATO, EU, OSCE and Civil Society. Amsterdam, Berlin, Washington, DC: IOS press, 24-37. (NATO Science for Peace and Security Series 127).
URL SoleCRIS

Lehtonen Turo-Kimmo. (2016). Georg Simmel ja rahan filosofia. Teoksessa Heiskala Risto, Virtanen Akseli (toim.) Talous ja yhteiskuntateoria : II, Modernin maailman talous ja sen kritiikki. Helsinki: Gaudeamus, 69-94.
SoleCRIS

Lehtonen Turo-Kimmo. (2016). Pääoma ja sen jakautuminen. Sosiologia 53 (1), 73-76.
SoleCRIS

Lehtonen Turo-Kimmo. (2016). Taiteellista tutkimusta elämänmuotomme aineksista. Tiede & edistys 41 (3), 249-253.
SoleCRIS

Leinonen Minna. (2016). Toimintatutkimus ja työkonferenssimenetelmä työpaikkojen tasa-arvon edistämisessä. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1683).
URL SoleCRIS

Lepistö Sari, Ellonen Noora, Helminen Mika, Paavilainen Eija. (2016). The family health, functioning, social support, and child maltreatment risk of families expecting a baby. Journal of Clinical Nursing.
URL SoleCRIS

Li, Bing; Zhu, Xinyi; Hou, Jianhua; Chen, Tingji; Wang, Pengyun; Li, Juan. (2016). Combined Cognitive Training vs. Memory Strategy Training in Healthy Older Adults. Frontiers in psychology 7, 834.
URL SoleCRIS

Lindblom Jallu, Punamäki Raija-Leena, Flykt Marjo, Vänskä Mervi, Nummi Tapio, Sinkkonen Jari, Tiitinen Aila, Tulppala Maija. (2016). Early Family Relationships Predict Children’s Emotion Regulation and Defense Mechanisms. Sage Open 6 (4), 1-18.
URL SoleCRIS

Lindblom Jallu, Vänskä Mervi, Flykt Marjo, Tolvanen Asko, Tiitinen Aila, Tulppala Maija, Punamäki Raija-Leena. (2016). From Early Family Systems to Internalizing Symptoms: the Role of Emotion Regulation and Peer Relations. Journal of Family Psychology, 1-11.
URL SoleCRIS

Luhtakallio Eeva. (2016). Suomalainen kansalaisyhteiskunta puhaltaa nykyään moneen hiileen. Politiikasta.fi 27.5.2016.
URL SoleCRIS

Luhtakallio Eeva. (2016). Visuaalinen julkisuus ja sukupuolten representaatio. Teoksessa Husso Marita, Heiskala Risto (toim.) Sukupuolikysymys. Helsinki: Gaudeamus, 92-121.
SoleCRIS

Lyyra Pessi, Wirth James, Hietanen Jari. (2016). Are you looking my way? Ostracism widens the cone of gaze. Quarterly Journal of Experimental Psychology.
URL SoleCRIS

Lyytinen Anu, Muhonen Reetta, Koskinen Outi, Eskola Olli. (2016). Ulkomaiset tutkijat ja julkaisuaktiivisuus. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:16).
URL SoleCRIS

Maiche Karim, Kynsilehto Anitta. (2016). Landprofil 2014-2015: Algerie. Fellesrådet for Afrika - www.afrika.no (http://www.afrika.no/land/algerie/2014-2015-287).
URL SoleCRIS

Makkonen Tanja, Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija, Ruottinen Hanna, Puhto Riitta, Hollo Kirsi, Ylinen Aarne, Palmio Johanna. (2016). Oral motor functions, speech and communication before a definitive diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. Journal of Communication Disorders 61, 95-105.
URL SoleCRIS

Markkola Pirjo. (2016). Deaconesses in the history of nursing in Finland, 1890s to 1960s. Teoksessa Kreutzer Susanne, Nolte Karen (toim.) Deaconesses in Nursing Care : International Transfer of a Female Model of Life and Work in the 19th and 20th Century. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 135-158. (Medizin, Gesellschaft und Geschichte. Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung 62).
SoleCRIS

Mauno Saija, Mäkikangas Anne, Kinnunen Ulla. (2016). A longitudinal person-centred approach to the job demands-control model. European Journal of Work and Organizational Psychology 25 (6), 914-927.
URL SoleCRIS

Mauno Saija, Ruokolainen Mervi, Kinnunen Ulla, De Bloom Jessica. (2016). Emotional labour and work engagement among Finnish nurses: Examining perceived compassion, leadership and work ethic as stress buffers. Journal of Advanced Nursing 72 (5), 1169–1181.
URL SoleCRIS

Melasuo Tuomo. (2016). Finland. Teoksessa Waslekar Sundeep, Futehally Ilmas (toim.) Big Questions of Our Time : The world speaks: Strategic Foresight Group, 60.
URL SoleCRIS

Melin Harri. (2016). Ostettua aikaa. Sosiologia 53 (4), 441-443.
SoleCRIS

Miettinen Riikka. (2016). Oman käden kautta – Itsemurhan historian merkitys. Teoksessa Miettinen Tiina, Toivo Raisa Maria (toim.) Mitä väliä on historialla?. Tampere: Tampere University Press, 155-174.
URL SoleCRIS

Miettinen Riikka. (2016). Hovioikeuden varhaista historiaa. Kirja-arvostelu teoksesta Mia Korpiola et al. toim.: The Svea Court of Appeal in the Early Modern Period. Historical Reinterpretations and New Perspectives. Institutet för Rättshistorisk Forskning, Stockholm 2014. Historiallinen Aikakauskirja 114 (1), 105-107.
SoleCRIS

Miettinen Tiina, Toivo Raisa Maria. (2016). Mitä väliä on historialla?. Teoksessa Miettinen Tiina, Toivo Raisa Maria (toim.) Mitä väliä on historialla?. Tampere: Tampere University Press, 9-22.
URL SoleCRIS

Miettinen Tiina, Toivo Raisa Maria (toim.). (2016). Mitä väliä on historialla?. Tampere: Tampere University Press.
URL SoleCRIS

Mietttinen Tiina, Toivio Hilja. (2016). Jalorotuisuuden juurilla: ihminen ja Hevonen. Teoksessa Miettinen Tiina, Toivo Raisa (toim.) Mitä väliä on historialla?. Tampere: Tampere University Press, 175-209.
URL SoleCRIS

Miettunen Katja-Maria. (2016). Yrjö Koskisen ja Magnus Gottfrid Schybergsonin historiateokset ja kielikiistan pitkä varjo. Teoksessa Sulkunen Irma, Niemi Marjaana, Katajala-Peltomaa Sari (toim.) Usko, tiede ja historiankirjoitus : Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 361-396. (Historiallisia Tutkimuksia 271).
SoleCRIS

Minkkinen Jaana, Oksanen Atte, Kaakinen Markus, Keipi Teo, Räsänen Pekka. (2016). Victimization and Exposure to Pro-Self-Harm and Pro-Suicide Websites: A Cross-National Study. Suicide and Life-Threatening Behavior.
URL SoleCRIS

Muhonen Reetta, Eskola Olli, Leino Yrjö, Pölönen Janne. (2016). Tutkimuksen monitieteisyys ja laatu. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:12).
URL SoleCRIS

Muhonen Reetta, Pölönen Janne. (2016). Panosten määrittely. Tieteessä tapahtuu 6/2016, 54-55.
URL SoleCRIS

Muhonen Reetta, Pölönen Janne. (2016). Paljonko on paljon? Bibliometrisen tutkimuksen näkökulmia yhteiskunta- ja humanististen tieteiden julkaisukäytäntöihin. Tieteessä tapahtuu 2016 (5), 11-19.
URL SoleCRIS

Muhonen Reetta, Pölönen Janne. (2016). Julkaisutuottavuuden mittaamisen haasteet ihmistieteissä. Yhteiskunta- j akulttuuritieteiden verkkolehti Alusta! 26.9.2016.
URL SoleCRIS

Muravyeva Marianna, Toivo Raisa Maria. (2016). “Honor Thy Father and Thy Mother”: A History of Violence against Parents. Jornal of Family History 41 (3), 231-235.
URL SoleCRIS

Mustajärvi Tea, Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija, Rantala Leena. (2016). Logopedian opiskelijoiden vuorovaikutusta rakentavat kielelliset valinnat tehtävätyöskentelyssä lapsiasiakkaan kanssa. Teoksessa Loukusa Soile ym. (toim.) Näkökulmia vuorovaikutukseen. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 75-84. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 48).
SoleCRIS

Mykkänen Johanna, Eerola Petteri. (2016). ”Kodittomasta nististä vastuulliseksi perheenisäksi” – Isyys kriisin varjossa. Ruusupuiston uutiset (https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/5-2016/2-Isyys-kriisin-varjossa).
URL SoleCRIS

Myllyneva Aki. (2016). Psychophysiological responses to eye contact. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1695).
URL SoleCRIS

Mäkelä Liisa. (2016). Work-life Interaction among International Business Travelers. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 1620).
URL SoleCRIS

Mäkelä Liisa, Kinnunen Ulla. (2016). International business travelers' psychological well-being: the role of supportive HR practices. The International Journal of Human Resource Management.
URL SoleCRIS

Mäkikangas Anne, Kinnunen Ulla. (2016). The person-oriented approach to burnout: A systematic review. Burnout Research 3 (1), 11-23.
URL SoleCRIS

Mäkikangas Anne, Kinnunen Ulla, Feldt Taru, Schaufeli Wilmar. (2016). The longitudinal development of employee well-being: a systematic review. Work & Stress 30 (1), 46-70.
URL SoleCRIS

Mäkikangas Anne, Kinnunen Ulla, Mauno Saija, Selenko Eva. (2016). Factor structure and longitudinal factorial validity of the core self-evaluation scale. European Journal of Psychological Assessment.
URL SoleCRIS

Mäkikangas Anne, Schaufeli Wilmar, Leskinen Esko, Kinnunen Ulla, Hyvönen Katriina, Feldt Taru. (2016). Long-term development of employee well-being: A latent transition approach. Journal of Happiness Studies 17 (6), 2325-2345.
URL SoleCRIS

Mäkinen Katariina. (2016). Maahanmuuttovastainen internet-aktivismi, uusliberaali ideaalikansalaisuus ja ylijäämäihmiset. Teoksessa Anttila Anu-Hanna et al (toim.) Luokan ääni ja hiljaisuus : Yhteiskunnallinen luokkajärjestys 2000-luvun alun Suomessa. Tampere: Vastapaino.
SoleCRIS

Mäkinen Katariina. (2016). Struggles of citizenship and class: the case of Finnish anti-immigration activism. Sociological Review.
URL SoleCRIS

Mäkinen Katariina. (2016). Valuable selves: Potentiality and temporality in work-related coaching. European Journal of Cultural Studies 19 (1), 69-84.
URL SoleCRIS

Mäntylä Mirja. (2016). "Suuri joukko arvokkaita tiedemiehiä ja muita maineikkaita matkailijoita" : Geologikongressin retkeily Tampereella 1897. Teoksessa Kaarninen Mervi, Vahtikari Tanja, Vilén Timo (toim.) Kaupunki tapahtumien näyttämönä: SKS, 199-226. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1423).
SoleCRIS

Möller Frank. (2016). Politics and Art. Teoksessa Oxford Handbooks Online : Political Science: Oxford University Press.
URL SoleCRIS

Möller Frank. (2016). From Aftermath to Peace: Reflections on a Photography of Peace. Global Society.
URL SoleCRIS

Mölsä Mulki, Kuittinen Saija, Tiilikainen Marja, Honkasalo Marja-Liisa, Punamäki Raija-Leena. (2016). Mental health among older refugees: the role of trauma, discrimination, and religiousness. Aging & Mental Health.
URL SoleCRIS

Nasser El-Dine, Sandra. (2016). ARAB YOUTH OCCIDENTALISMS: IMAGES OF THE WEST AND THE NEGOTIATION OF GENDER RELATIONS IN SYRIA AND JORDAN. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society. 41 (6), 11-31.
URL SoleCRIS

Niemelä Marketta, Laitinen Arto. (2016). Robotiikka tulee – miten käy vanhusten ihmisarvon?. Futura 2016 (1), 35-42.
URL SoleCRIS

Niemelä Marketta, Laitinen Arto, Pirhonen Jari. (2016). Social Robotics, Elderly Care, and Human Dignity: A Recognition-theoretical Approach. Teoksessa Seibt Johanna, Nørskov Marco, Schack Andersen Søren (toim.) What Social Robots Can and Should Do : Proceedings of Robophilosophy 2016 / TRANSOR 2016. Amsterdam: Ios Press, 155-163. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 290).
URL SoleCRIS

Niemi Marjaana. (2016). Bridge to a better future: Town planning in Helsinki, Tallinn and Dublin in the 1910s. Helsinki Quarterly 2016 (2), 48-55.
SoleCRIS

Niemi, Marjaana. (2016). Kaupunkisuunnittelijat iman rajoja : Eliel Saarinen luomassa kansallisia, kansainvälisiä kaupunkeja. Teoksessa Sulkunen Irma, Niemi Marjaana, Katajala-Peltomaa Sari (toim.) Usko, tiede ja historiankirjoitus : Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 237-266. (Historiallisia tutkimuksia 271).
SoleCRIS

Nieminen Juha. (2016). The Meaning of Youth Work : Settlement Youth Work, Overlapping Communities and Topical Life Histories. Teoksessa Hoikkala Tommi, Karjalainen Meri (toim.) Finnish Youth Research Anthology 1999-2014. Helsinki: Finnish Youth Research Society, 509-525. (Finnish Youth Research Network Publications 172).
SoleCRIS

Nieminen Juha. (2016). The genesis of youth policy : a case study of Finland. Teoksessa Siurala Lasse et al (toim.) The History of Youth Work in Europe : Autonomy through dependency - Histories of co-operation, conflict and innovation in youth work. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 39-47. (The History of Youth Work in Europe Volume 5).
URL SoleCRIS

Nikunen Minna. (2016). Liikkuvuus nuorten työmarkkinoiden pääomana. Teoksessa Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari (toim.) Ruumiillisuus ja työelämä : Työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Tampere: Vastapaino, 76-95.
SoleCRIS

Nissilä Paula. (2016). Nuorten performatiivinen usko herättäjäjuhlilla: juhlien tarkastelua festivaalikontekstissa. Teoksessa Hytönen Maarit et al. (toim.) Erilaisista yhteisöistä elävä kirkko. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 98-121. (Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 124).
SoleCRIS

Nummenmaa Lauri, Suvilehto Juulia T, Glerean Enrico, Santtila Pekka, Hietanen Jari K. (2016). Topography of human erogenous zones. Archives of Sexual Behavior 45 (5), 1207-1216.
URL SoleCRIS

Numminen Sari, Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija, Parkkila Anna-Kaisa, Kulkas Teija, Numminen Heikki, Dastidar Prasu, Jehkonen Mervi. (2016). Factors Influencing Quality of Life Six Months after a First-Ever Ischemic Stroke: Focus on Thrombolyzed Patients. Folia Phoniatrica et Logopedica 68 (2), 86–91.
URL SoleCRIS

Numminen Sari, Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija, Parkkila Anna-Kaisa, Kulkas Teija, Numminen Heikki, Dastidar Prasun, Jehkonen, Mervi. (2016). Factors influencing quality of life six months after first ischemic stroke: focus on thrombolysed patients. Folia Phoniatrica et Logopaedica 68 (2), 86-91.
URL SoleCRIS

Nurmi Johanna, Hagger Martin, Haukkala Ari, Araujo-Soares Vera, Hankonen Nelli. (2016). Relations Between Autonomous Motivation and Leisure-Time Physical Activity Participation: The Mediating Role of Self-Regulation Techniques. Journal of Sport and Exercise Psychology 38 (2), 128-137.
URL SoleCRIS

Nuutinen Helena, Hankonen Nelli, Honkalampi Kirsi, Kinnunen Marja, Logren Aija. (2016). Ensimmäinen kansallinen terveyspsykologian päivä Helsingissä 30.10.2015. Psykologia 51 (2), 133.
SoleCRIS

Nuutinen Ulla, Salonen Marko. (2016). Miesopiskelijoiden identiteetti opettajaopinnoissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18 (1), 7-22.
SoleCRIS

Näsi Matti, Räsänen Pekka, Kaakinen Markus, Keipi Teo, Oksanen Atte. (2016). Do routine activities help explain young adults’ online harassment: A multi-nation study. Criminology & Criminal Justice. Criminology & Criminal Justice.
URL SoleCRIS

Nätkin Ritva. (2016). Onko maallamme malttia integroida nuoret?. Teoksessa Halmetoja Antti, Koistinen Pertti, Ojala Satu (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press, 74-83.
URL SoleCRIS

Nätti Jouko, Kauhanen Merja, Ojala Satu. (2016). Määräaikainen työ, henkilöstökoulutukseen osallistuminen ja työssä pysyminen. Teoksessa Järnefelt Noora (toim.) Työolot ja työurat : tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Helsinki: Eläketurvakeskus, 53–78. (Eläketurvakeskuksen Tutkimuksia 8/2016).
URL SoleCRIS

Oinas Tomi, Anttila Timo, Nätti Jouko. (2016). Parempi työn laatu, pidemmät työurat? Työn laadun vaikutus varhaiseen eläkkeelle siirtymiseen. Teoksessa Järnefelt Noora (toim.) Työolot ja työurat : tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Helsinki: Eläketurvakeskus, 127-146. (Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 8/2016).
URL SoleCRIS

Oinonen Eriikka, Rautiainen-Keskustalo Tarja, Tiilikka Tiina. (2016). 1970-luvun tyttökansalainen, peruskoulu ja media. Aikuiskasvatus 38 (3), 169-178.
SoleCRIS

Oittinen Vesa , Rauhala Paula. (2016). Marx, Engels ja Pääoman III osa. Tiede & edistys 41 (1), 84-89.
SoleCRIS

Ojajärvi Jussi, Mäkinen Katariina, Launis Kati, Lamberg Emma, Lahikainen Lauri, Kauranen Ralf, Bergroth Harley, Anttila Anu-Hanna. (2016). Miten Suomi muuttui 2000-luvulle tultaessa?. Teoksessa Anttila Anu-Hanna et al (toim.) Luokan ääni ja hiljaisuus : Yhteiskunnallinen luokkajärjestys 2000-luvun alun Suomessa. Tampere: Vastapaino.
SoleCRIS

Ojala Hanna. (2016). Äijäjooga sukupuolen ja iän neuvottelun kenttänä. Teoksessa Berg Päivi, Kokkonen Marja (toim.) Urheilun takapuoli : Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 176-196. (Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja. Tiede 186).
SoleCRIS

Ojala Hanna, Pietilä Ilkka, Nikander Pirjo. (2016). Immune to ageism? Men’s perceptions of age-based discrimination in everyday contexts. Journal of Aging Studies 39, 44-53.
URL SoleCRIS

Ojala Maija. (2016). Urban Funeral Practices in the Baltic Sea Region. Teoksessa Katajala-Peltomaa Sari, Toivo Raisa Maria (toim.) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300-1700. Leiden: Brill, 159-177. (Studies in Medieval and Reformation Traditions 206).
SoleCRIS

Ojala Satu. (2016). Työttömyyden sanktioinnin sijaan aktiivisuuslisä yhteiskunnallisesta työstä. Teoksessa Halmetoja Antti, Koistinen Pertti, Ojala Satu (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press, 102-116.
URL SoleCRIS

Ojala Satu. (2016). Julkinen sektori on jo osoittanut tehokkuutensa. Helsingin Sanomat 06.06.2016.
URL SoleCRIS

Ojala Satu, Hoppania Hanna-Kaisa. (2016). Yhtiöittämispakko ei sovi sote-uudistukseen. Helsingin Sanomat 12.12.2016, A5.
URL SoleCRIS

Ojala Satu, Nätti Jouko, Kauhanen Merja. (2016). Eriävät osa-aikatyön syyt ja työn laatu. Yhteiskuntapolitiikka 81 (3), 259-272.
URL SoleCRIS

Ojala Satu, Pyöriä Pasi. (2016). Työelämän murrokset ja tilastojen sanoma. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 5.04.2016.
URL SoleCRIS

Ojala Satu, Pyöriä Pasi. (2016). Vakautta vai epävarmuutta? Nuorten palkansaajien työuran alku 1980-luvulta 2010-luvulle. Teoksessa Järnefelt Noora (toim.) Työolot ja työurat : tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Helsinki: Eläketurvakeskus, 27-49. (Tutkimuksia - eläketurvakeskus 8/2016).
URL SoleCRIS

Ojanen Markku. (2016). Kuinka aiot olla vanha?. Liikunta ja tiede 53 (1), 35-38.
URL SoleCRIS

Oksanen Atte, Aaltonen Mikko, Rantala Kati. (2016). Debt problems and life transitions: a register-based panel study of Finnish young people. Journal of Youth Studies 19 (9), 1184-1203.
URL SoleCRIS

Oksanen Atte, Garcia David, Räsänen Pekka. (2016). Proanorexia Communities on Social Media. Pediatrics 137 (1), e20153372.
URL SoleCRIS

Oksanen Atte, Hawdon James, Räsänen Pekka. (2016). Der schmale Grat zwischen Leid und Entertainment : Berichterstattung finnischer Massenmedien nach schweren Gewalttaten. Teoksessa Robertz Frank, Kahr Robert (toim.) Die mediale Inszenierung von Amok und Terrorismus : Zur medienpsychologischen Wirkung des Journalismus bei exzessiver Gewalt. Wiesbaden: Springer, 81-93.
URL SoleCRIS

Oksanen Atte, Kokkonen Hanna. (2016). Consumption of Wine with Meals and Subjective Well-being: A Finnish Population-Based Study. Alcohol & Alcoholism.
URL SoleCRIS

Oksanen Atte, Näsi Matti, Minkkinen Jaana, Keipi Teo, Kaakinen Markus, Räsänen Pekka. (2016). Young people who access harm-advocating online content : A Four-country survey. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 10 (2), 1.
URL SoleCRIS

Oksanen Atte, Näsi Matti, Minkkinen Jaana, Keipi Teo, Kaakinen Markus, Räsänen Pekka. (2016). Young people who access harm-advocating online content: A four-country survey. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 10 (2), 6.
URL SoleCRIS

Oksanen Atte, Räsänen Pekka. (2016). Läpinäkyvyyttä kilpailuun tutkimusrahoituksesta. Tieteessä tapahtuu 34 (4), 41-42.
URL SoleCRIS

Oksanen Atte, Räsänen Pekka. (2016). Suomen Akatemian resurssit valumassa hukkaan. Turun Sanomat 07.04.2016.
SoleCRIS

Oksanen Atte, Räsänen Pekka. (2016). Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen tieteelliset tuotokset kulttuuri- ja yhteiskuntatieteissä. Tieteessä tapahtuu 34 (3), 16-23.
URL SoleCRIS

Oksanen Atte, Räsänen Pekka. (2016). Suomen Akatemia epäonnistuu vastakritiikissään. Turun Sanomat 12.04.2016.
URL SoleCRIS

Oksanen Atte, Räsänen Pekka. (2016). Suomen Akatemian menettelytapoja on uudistettava. Helsingin Sanomat.. Helsingin Sanomat 15.04.2016.
SoleCRIS

Opoku Regina. (2016). Woman-to-Woman Violence : Impact of traditional practices on women and girls in the Lake Zone Regions of Tanzania, East Africa. Teoksessa Husso Marita, Virkki Tuija, Notko Marianne, Hirvonen Helena, Eilola Jari (toim.) Interpersonal Violence : Differences and Connections: Routledge, 82-95. (Routledge Advances in Sociology 199).
SoleCRIS

Palosaari Esa. (2016). Children’s thoughts after war : Trauma-related cognitions and parents’ war trauma predicting mental health problems among war-affected children. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1633).
URL SoleCRIS

Palosaari Teemu. (2016). Vihervoimaa. Aikalainen 2016 (1), 5.
URL SoleCRIS

Palosaari Teemu. (2016). Cambiamento climatico e risorse naturali nell’Artico. Human Security 1 (2), 4-5.
URL SoleCRIS

Palosaari Teemu. (2016). Arctic climate change ethics. Northern Political Economy blog (http://www.arcticcentre.org/blogs/Visiting-Author-Teemu-Palosaari---Arctic-Climate-Change-Ethics/me32fvt0/574a249a-03a0-4ba8-b726-c5920b0ee282).
URL SoleCRIS

Palosaari, Teemu. (2016). Raakaa öljyä. Aikalainen (5), 5.
URL SoleCRIS

Parham, Steven. (2016). The bridge that divides: local perceptions of the connected state in the Kyrgyzstan-Tajikistan-China borderlands. Central asian survey 35 (3), 351-368.
URL SoleCRIS

Parviainen Jaana. (2016). Quantified Bodies in the Checking Loop: Analyzing the Choreographies of Biomonitoring and Generating Big Data. Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments 12 (1), 56-73.
URL SoleCRIS

Parviainen Jaana. (2016). Keho tietää, kertoo ja kehittää itsetuntemusta. Liikunta & Tiede 53 (2-3), 10-15.
URL SoleCRIS

Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari. (2016). Loppusanat. Teoksessa Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari (toim.) Ruumiillisuus ja työelämä : Työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Tampere: Vastapaino, 215-219.
SoleCRIS

Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari (toim.). (2016). Ruumiillisuus ja työelämä : työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Tampere: Vastapaino.
SoleCRIS

Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari. (2016). Johdatus työruumiin tutkimukseen. Teoksessa Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari (toim.) Ruumiillisuus ja työelämä : Työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Tampere: Vastapaino, 9-25.
SoleCRIS

Pasanen Tytti. (2016). Multidimensional poverty in Laos: Analysis on household and village levels. Journal of International Development.
URL SoleCRIS

Pehkonen Samu, Ikonen Hanna-Mari. (2016). Too good to be a sport? Why dog agility struggles in gaining recognition as a sport. International Review for the Sociology of Sport.
URL SoleCRIS

Peltola Mikko, Mäkelä Tiina, Paavonen Juulia, Vierikko Elina, Saarenpää-Heikkilä Outi, Paunio Tiina, Hietanen Jari, Kylliäinen Anneli. (2016). Respiratory sinus arrhythmia moderates the impact of maternal prenatal anxiety on infant negative affectivity. Developmental Psychobiology.
URL SoleCRIS

Penttilä Nelly, Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija. (2016). Neurogeeninen änkytys - mitä siitä tiedämme?. Puheterapeutti (1), 14-16.
SoleCRIS

Perkiö Johanna. (2016). Perustulo ja uusi hyvinvoinnin paradigma. Teoksessa Halmetoja Antti, Koistinen Pertti, Ojala Satu (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press, 129-139.
URL SoleCRIS

Perkiö Johanna. (2016). Toimeentuloturvan uudistusehdotukset vertailussa. Yhteiskuntapolitiikka 81 (2), 186-194.
URL SoleCRIS

Perkiö Johanna. (2016). Suomalainen perustulokeskustelu ja mallit. Toinen, korjattu painos. Helsinki: Kela. (Työpapereita 85).
URL SoleCRIS

Perko Kaisa, Kinnunen Ulla, Tolvanen Asko, Feldt Taru. (2016). Back to basics: The relative importance of transformational and fair leadership for employee work engagement and exhaustion. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology 1 (1), 1-15:6.
URL SoleCRIS

Pietilä Ilkka, Ojala Hanna, Helminen Sanna, Tammela Teuvo. (2016). Who has the guts to make this choice? Ideals of masculinity in men’s justifications for their treatment decisions for localised prostate cancer. International Journal of Men's Health 15 (3), 267-282.
SoleCRIS

Pizzi Katia, Hietala Marjatta (toim.). (2016). Cold war Cities : History, Culture and Memory. Oxford. (Cultural Memories 4): Peter Lang.
URL SoleCRIS

Pudsey April, Vuolanto Ville. (2016). Being a niece or nephew: children‘s social environment in Roman Oxyrhynchos. Teoksessa Laes Christian, Vuolanto Ville (toim.) Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World: Routledge, 79-96.
SoleCRIS

Punamäki Raija-Leena, Tiitinen Aila, Lindblom Jallu, Unkila-Kallio Leila, Flykt Marjo, Vänskä Mervi, Poikkeus Piia, Tulppala Maija. (2016). Mental health and developmental outcomes for children born after ART: a comparative prospective study on child gender and treatment type. Human Reproduction 31 (1), 100-107.
URL SoleCRIS

Purhonen Semi. (2016). Zeitgeist, Identity and Politics: The Modern Meaning of the Concept of Generation. Teoksessa Goodson Ivor et al (toim.) The Routledge International Handbook on Narrative and Life History. New York: Routledge, 167-178.
SoleCRIS

Purhonen Semi, Heikkilä Riie. (2016). Food, music and politics: The interweaving of culinary taste patterns, “highbrow” musical taste and conservative attitudes in Finland. Social Science Information.
URL SoleCRIS

Purhonen Semi, Toikka Arho. (2016). ”Big datan” haasteet sosiologialle. Sosiologia-lehden blogi (http://www.sosiologia.fi/blog/2016/big-datan-haasteet-sosiologialle/).
URL SoleCRIS

Purhonen Semi, Toikka Arho. (2016). “Big datan” haaste ja uudet laskennalliset tekstiaineiston analyysimenetelmät: esimerkkitapauksena aihemallianalyysi tasavallan presidenttien uudenvuodenpuheista 1935–2015. Sosiologia 53 (1), 6-27.
SoleCRIS

Puumala Eeva. (2016). Asylum seekers, sovereignty, and the senses of the international: A politico-corporeal struggle. London: Routledge.
SoleCRIS

Puumala Eeva. (2016). Turvapaikkapuhuttelujen dynamiikka ja tehostamisen haasteet. Politiikasta.fi 28.6.2016.
URL SoleCRIS

Pyyhtinen Olli, Koskinen Outi. (2016). Sosiologia-lehti ja kotimainen tiedejulkisuus. Sosiologia 53 (1), 3-5.
SoleCRIS

Pyöriä Pasi. (2016). Ylioppilastulvasta prekariaattiin. Tamyn Urablogi (http://urapaiva.fi/2016/01/14/ylioppilastulvasta-prekariaattiin/).
URL SoleCRIS

Pyöriä Pasi Juhani. (2016). Kun yhteiskunta huokoistuu. Kanava 44 (1), 69-70.
SoleCRIS

Pyöriä Pasi Juhani. (2016). Taantuma ei heikennä nuorten työhaluja. Puuliiton jäsenlehti Särmä (5), 2.
URL SoleCRIS

Pyöriä Pasi Juhani. (2016). Pätkätyösukupolven ääni. Kanava 44 (8), 69-70.
SoleCRIS

Pyöriä Pasi, Ojala Satu. (2016). Precarious work and intrinsic job quality: Evidence from Finland, 1984–2013. The Economic and Labour Relations Review 27 (3), 349– 367.
URL SoleCRIS

Pyöriä Pasi, Ojala Satu. (2016). Prekaarin palkkatyön yleisyys: liioitellaanko työelämän epävarmuutta?. Sosiologia 53 (1), 45-63.
SoleCRIS

Pyöriä Pasi, Ojala Satu. (2016). Työn prekarisaatio. Sosiologia-lehden blogi (http://www.sosiologia.fi/blog/2016/tyon-prekarisaatio-2/).
URL SoleCRIS

Pyöriä Pasi, Ojala Satu. (2016). Turhaa huolta nuorten työhaluttomuudesta. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 23.02.2016.
URL SoleCRIS

Pyöriä Pasi, Ojala Satu. (2016). Nuorten työasenteet puntarissa – eroaako Y-sukupolvi edeltäjistään?. Yhteiskuntapolitiikka 81 (1), 31-42.
URL SoleCRIS

Pyöriä Pasi, Saari Tiina, Ojala Satu. (2016). Kokoaikainen kotietätyö - yleisyys, työn organisointi ja tuloksellisuus sekä työyhteisön vastavuoroisuus. Työelämän Tutkimus 14 (2), 185-203.
SoleCRIS

Pässilä Anne, Owens Allan, Pulkki Maiju. (2016). earning Jam: An evaluation of the use of arts based initiatives to generate polyphonic understanding in work based learning. Higher Education, Skills and Work-Based Learning 6 (2), 178-192.
URL SoleCRIS

Pölönen Janne, Muhonen Reetta. (2016). Monitieteisen tutkimuksen asema Julkaisufoorumi-luokituksessa. Tieteessä tapahtuu 34 (3), 40-43.
URL SoleCRIS

Pösö Tarja. (2016). Managing the Complexity of Family Contacts in Child Welfare. Teoksessa Gubrium Jaber F, Andreassen Tone Alm, Solvang Per Koren (toim.) Reimagining the Human Service Relationship: Columbia University Press, 178-194.
SoleCRIS

Pösö Tarja, Huhtanen Raija. (2016). Removals of children in Finland : a mix of voluntary and involuntary decisions. Teoksessa Burns Kenneth, Pösö Tarja, Skivenes Marit (toim.) Child Welfare Removals by the State : A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems: Oxford University Press, 18-39.
SoleCRIS

Pösö Tarja, Pekkarinen Elina, Helavirta Susanna, Laakso Riitta. (2016). 'Voluntary' and 'involuntary' child welfare: Challenging the distinction. Journal of Social Work.
URL SoleCRIS

Qadir Ali. (2016). How heresy makes orthodoxy: The sedimentation of Sunnism in the Ahmadi cases of South Africa. Sociology of Islam 4 (4), 345-367.
URL SoleCRIS

Qadir Ali, Tiaynen-Qadir Tatiana. (2016). Toward imaginal dialogue: Archetypal symbols between Orthodox Christianity and Islam. Approaching Religion 6 (2), 81-95.
URL SoleCRIS

Qadir Ali, Tiaynen-Qadir Tatiana. (2016). Uncanny images and the literalism of modernity. Material Religions Blogspot (http://materialreligions.blogspot.fi/2016/09/uncanny-images-and-literalism-of.html).
URL SoleCRIS

Qouta Samir R, Peltonen Kirsi, Diab Safwat, Anttila Suvi, Palosaari Esa, Punamäki Raija-Leena. (2016). Psychosocial intervention and dreaming among war-affected Palestinian children. Dreaming 26 (2), 95-118.
URL SoleCRIS

Raatikainen Panu. (2016). Chalmers, semantiikka ja välttämättömyys. Teoksessa Niiniluoto Ilkka, Tahko Tuomas, Toppinen Teemu (toim.) Mahdollisuus. Helsinki: Suomen Filosofinen Yhdistys, 140-145.
URL SoleCRIS

Raitakari Suvi. (2016). Etsivä työ ja syrjässä eletty nuoruus yhteiskuntatieteellisen ajattelun läpivalaisemina. Nuorisotutkimus 34 (1), 71-72.
SoleCRIS

Raitakari Suvi. (2016). Neuvottelut mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumisen siirtymistä: toiveita, haasteita ja toimijuutta. Teoksessa Juhila Kirsi, Kröger Teppo (toim.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylä: SopHi, 108-133. (SoPhi 133).
URL SoleCRIS

Raitakari Suvi , Juhila Kirsi. (2016). Asumispolkujen tutkimisen lähtökohdat ja menetelmät. Teoksessa Juhila Kirsi, Kröger Teppo (toim.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylä: SoPhi, 40-59. (SoPhi 133).
URL SoleCRIS

Rantala Leena, Sala Eeva. (2016). Suomalainen ääniergonomiatutkimus. Occupational voice and working environment : What is happening in the field of voice ergonomics? (https://www.tsr.fi/documents/20181/301094/115354-tiivistelma-Loppuraportti.pdf).
URL SoleCRIS

Rantanen Kati, Nieminen Pirkko. (2016). Lapsen kehitys ja toimintakyky. Teoksessa Kälviäinen Reetta et al (toim.) Epilepsia. Helsinki: Duodecim, 143-157.
SoleCRIS

Ranta-Tyrkkö Satu. (2016). Optimistista, radikaalia ja yhteisöllistä sosiaalityötä!. Teoksessa Roivainen Irene, Ranta-Tyrkkö Satu (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global, 184–195.
SoleCRIS

Ranta-Tyrkkö Satu. (2016). Mohandas Gandhi – modernisaation kriitikko. Teoksessa Roivainen Irene, Ranta-Tyrkkö Satu (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global, 47–54.
SoleCRIS

Ranta-Tyrkkö Satu. (2016). Ihmisoikeudet ja sosiaalityö globaalien kriisien maailmassa. Teoksessa Jäppinen Maija, Metteri Anna, Ranta-Tyrkkö Satu, Rauhala Pirkko-Liisa (toim.) Kansainvälinen sosiaalityö: käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja. Tallinna: United Press Global, 273-300. (Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2016).
SoleCRIS

Ranta-Tyrkkö Satu, Das Arpita. (2016). Grassroots ecological social work in India. Teoksessa McKinnon Jennifer, Alston Margaret (toim.) Ecological Social Work: Towards Sustainability. London: Palgrave, 141-157.
SoleCRIS

Ranta-Tyrkkö Satu, Haapalainen Arttu. (2016). Yhteisötaide. Teoksessa Roivainen Irene, Ranta-Tyrkkö Satu (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global, 144–160.
SoleCRIS

Rastas Anna. (2016). Toimijuus edellä : Näyttely analyysina yhteisöistä ja kulttuurisista muutoksista. Teoksessa Jouhki Jukka, Steel Tytti (toim.) Etnologinen tulkinta ja analyysi : Kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, 125-164. (Ethnos-toimite 18).
SoleCRIS

Ratcliffe Eleanor, Gaterleben Birgitta, Sowden Paul T. (2016). Associations with bird sounds: How do they relate to perceived restorative potential?. Journal of Environmental Psychology 47, 136-144.
URL SoleCRIS

Ratcliffe Eleanor, Korpela Kalevi. (2016). Memory and place attachment as predictors of imagined restorative perceptions of favourite places. Journal of Environmental Psychology 48, 120-130.
URL SoleCRIS

Rauhala Pirkko-Liisa, Jäppinen Maija, Metteri Anna, Ranta-Tyrkkö Satu. (2016). Kansainvälinen, ylirajainen, globaali sosiaalityö : juuria, katkoksia, uusia alkuja. Teoksessa Jäppinen Maija, Metteri Anna, Ranta-Tyrkkö Satu, Rauhala Pirkko-Liisa (toim.) Kansainvälinen sosiaalityö: Käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja. Tallinna: United Press Global, 9-37. (Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2016).
SoleCRIS

Repo Katja. (2016). Lastenhoito, investoitu lapsi ja lapsen ääni. Teoksessa Halmetoja Antti, Koistinen Pertti, Ojala Satu (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press, 67-73.
URL SoleCRIS

Repo Katja, Hietamäki Johanna. (2016). Kyselyllä arvokasta tietoa lapsiperheiden lastenhoitovalinnoista. CHILDCARE-blogi (http://blogs.uta.fi/childcare/2016/08/04/kyselylla-arvokasta-tietoa-lapsiperheiden-lastenhoitovalinnoista/).
URL SoleCRIS

Repo Katja, Salmivaara Saara. (2016). PERLAn tutkimusseminaari kokoaa yhteen tutkimusta ja tutkijoita. PERLA-blogi (http://blogs.uta.fi/perla/2016/11/09/perlan-tutkimusseminaari-kokoaa-yhteen-tutkimusta-ja-tutkijoita/).
URL SoleCRIS

Riekhoff Aart-Jan. (2016). The divergent logics of labour market reforms in times of permanent austerity. International Journal of Social Welfare.
URL SoleCRIS

Riekhoff Aart-Jan. (2016). De-standardisation and differentiation of retirement trajectories in the context of extended working lives in the Netherlands. Economic and Industrial Democracy.
URL SoleCRIS

Riekhoff Aart-Jan. (2016). Institutional and socio-economic drivers of work-to-retirement trajectories in the Netherlands. Ageing & Society.
URL SoleCRIS

Rikala Sanna. (2016). Työuupumus ja vastarinnan mandollisuudet. Teoksessa Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari (toim.) Ruumiillisuus ja työelämä : Työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Tampere: Vastapaino, 182-198.
SoleCRIS

Ritala-Koskinen Aino, Forsberg Hannele. (2016). Pienet muutot ja monipaikkaisuus. Lasten asuminen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tapauskuvauksissa.. Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. 105, 105-117.
SoleCRIS

Ritala-Koskinen Aino, Forsberg Hannele. (2016). Pienet muutot ja monipaikkaisuus. Lasten asuminen sosiaalityöntekijöiden tapauskuvauksissa. Teoksessa Kivijärvi Antti, Peltola Marjo (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 105-117. (Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura), Tiede 185).
URL SoleCRIS

Robertz Frank, Oksanen Atte, Räsänen Pekka. (2016). Viktimisierung junger Menschen im Internet: Leitfaden für Pädagogen und Psychologen. Wiesbaden: Springer.
URL SoleCRIS

Roivainen Irene. (2016). Alueelliset yhteisöt sosiaalityön kenttinä ja työmuotoina. Teoksessa Roivainen Irene, Ranta-Tyrkkö Satu (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global, 109-129.
SoleCRIS

Roivainen Irene. (2016). Heikki Waris -akateemikko ja setlementtimies. Teoksessa Roivainen Irene, Ranta-Tyrkkö Satu (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global, 57-60.
SoleCRIS

Roivainen Irene. (2016). Uusyhteisöllinen yhteiskuntapolitiikka ja sosiaalityö. Teoksessa Roivainen Irene, Ranta-Tyrkkö Satu (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global, 63-70.
SoleCRIS

Roivainen Irene, Ranta-Tyrkkö Satu. (2016). Yhteisöt ja sosiaalityö : Johdantoa aiheeseen. Teoksessa Roivainen Irene, Ranta-Tyrkkö Satu (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global, 7-19.
SoleCRIS

Roivainen Irene, Ranta-Tyrkkö Satu (toim.). (2016). Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global.
SoleCRIS

Romashov Vadim. (2016). Two roles, One Play: Russia’s Dilemma in Nagorno-Karabakh. Centre for Policy and Research on Turkey (Research Turkey) (http://researchturkey.org/two-roles-one-play-russias-dilemma-in-nagorno-karabakh/).
URL SoleCRIS

Romashov Vadim. (2016). Tsopi: An Azerbaijani-Armenian World. Meydan TV (https://www.meydan.tv/en/site/society/19487/).
URL SoleCRIS

Romashov Vadim. (2016). Uzbekistan's Balancing Act : A Game of Chance for Independent External Policies. Teoksessa Rytövuori-Apunen Helena (toim.) The Regional Security Puzzle around Afghanistan : Bordering Practices in Central Asia and Beyond. Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich, 161-190.
URL SoleCRIS

Romashov Vadim, Rytövuori-Apunen Helena. (2016). Russia’s Karabakh policy : new momentum in regional perspective. Caucasus Survey.
URL SoleCRIS

Ruokolainen Mervi, Mauno Saija, Diehl Marjo-Riitta, Tolvanen Asko, Mäkikangas Anne, Kinnunen Ulla. (2016). Patterns of psychological contract and their relationships to employee well-being and in-role performance at work: longitudinal evidence from university employees. The International Journal of Human Resource Management.
URL SoleCRIS

Ruusuvuori Johanna. (2016). Katse. Teoksessa Stevanovic Melisa, Lindholm Camilla (toim.) Keskustelunanalyysi : Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Tampere: Vastapaino, 47-62.
SoleCRIS

Ruusuvuori Johanna. (2016). Comment: The constituents of rapport in a standardized survey interview. Sociological Methodology 46 (1), 47-49.
URL SoleCRIS

Ruusuvuori Johanna, Nikander Pirjo. (2016). Puheen litterointikäytännöistä eri tutkimustarkoituksiin. Teoksessa Tiittula Liisa, Nuolijärvi Pirkko (toim.) Puheesta tekstiksi : Puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 63-86. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1424).
SoleCRIS

Rytövuori-Apunen Helena. (2016). Introduction : Bordering Practices Challenging State Borders. Teoksessa Rytövuori-Apunen Helena (toim.) The Regional Security Puzzle around Afghanistan : Bordering Practices in Central Asia and Beyond. Opladen • Berlin • Toronto: Barbara Budrich Publishers, 1-28.
URL SoleCRIS

Rytövuori-Apunen Helena (toim.). (2016). The Regional Security Puzzle around Afghanistan : Bordering Practices in Central Asia and Beyond. Opladen • Berlin • Toronto: Barbara Budrich Publishers.
URL SoleCRIS

Rytövuori-Apunen Helena, Marlin-Bennett Renée. (2016). Epilogue : Charting Border Studies Beyond North American Grounds. Teoksessa Rytövuori-Apunen Helena (toim.) The Regional Security Puzzle around Afghanistan : Bordering Practices in Central Asia and Beyond. Opladen • Berlin • Toronto: Barbara Budrich Publishers, 285-296.
URL SoleCRIS

Rytövuori-Apunen Helena, Usmonov Furugzod. (2016). Tajikistan’s Unsettled Security : Borderland Dynamics of the Outpost on Russia’s Afghan Frontier. Teoksessa Rytövuori-Apunen Helena (toim.) The Regional Security Puzzle around Afghanistan : Bordering Practices in Central Asia and Beyond. Opladen • Berlin • Toronto: Barbara Budrich Publishers, 131-159.
URL SoleCRIS

Räikkönen Timo. (2016). Työtä luonnon ehdoilla? Resilienssiajattelu ja kestävä työ. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1661).
URL SoleCRIS

Räsänen Pekka, Hawdon James, Holkeri Emma, Näsi matti, Keipi Teo, Oksanen Atte. (2016). Targets of online hate: Examining determinants of victimization among Young Finnish Facebook Users. Violence & Victims 31 (4), 708-726.
URL SoleCRIS

Saario Sirpa, Caswell Dorte, Hall Christopher. (2016). Constructing service providers' responsibilities in interviews on commissioning. Teoksessa Juhila Kirsi, Raitakari Suvi, Hall Christoher (toim.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge.
URL SoleCRIS

Saario Sirpa, Jenni-Mari Räsänen, Christopher Hall. (2016). Negotiating boundaries of professional responsibilities in team meetings. Teoksessa Juhila Kirsi, Raitakari Suvi, Hall Christoher (toim.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 174-195.
URL SoleCRIS

Saari Tiina. (2016). Resilienssi työntekijän voimavarana asiantuntijatyön aikapaineiden hallinnassa. Hallinnon tutkimus 35 (3), 232-243.
SoleCRIS

Sala Eeva, Rantala Leena. (2016). Acoustics and activity noise in school classrooms in Finland. Applied Acoustics 114, 252-259.
URL SoleCRIS

Salminen Jarkko. (2016). Poliittiset ja moraaliset ulottuvuudet kaupunkitilassa. Oikeuttaminen yksityisautotonta Tampereen Hämeenkatua koskevassa kiistassa. Alue ja ympäristö 45 (1), 15-26.
URL SoleCRIS

Salminen Jarkko. (2016). Framing Citizen Participation: Participatory Budgeting in France, Germany and the United Kingdom. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1), 105-107.
SoleCRIS

Salminen Jarkko, Häikiö Liisa, Lehtonen Pauliina. (2016). Osallistuva budjetointi hallinnollisena ja poliittisena käytäntönä. Hallinnon tutkimus 35 (1), 60-75.
SoleCRIS

Salminen Tapio. (2016). Obscure Hands – Trusted Men. Textualization, the Office of the City Scribe and the Written Management of Information and Communication of the Council of Reval (Tallinn) before 1460. Tampere: Omakustanne.
SoleCRIS

Salonen Kirsi, Katajala-Peltomaa Sari (toim.). (2016). Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders. Amsterdam: Amsterdam University Press.
SoleCRIS

Salonen Kirsi, Kirves Kaisa, Korpela Kalevi. (2016). Kohti kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mittaamista. Psykologia 51 (5), 324-342.
SoleCRIS

Sarpavaara Harri. (2016). The causal attributions of substance use in clients’ change talk during motivational interviewing. Communication & Medicine 11 (3), 313-324.
URL SoleCRIS

Sarsila Juhani. (2016). Eläytymisen metodi : Spenglerin historianfilosofiaa. Teoksessa Spengler Oswald (toim.) Ihminen ja tekniikka. Helsinki: Kiuas Kustannus, 67-152.
SoleCRIS

Sayan Pinar, Gafarlı Orhan, Jijavadze Tamta, Muradyan David, Öztarsu Mehmet Fatih, Romashov Vadim. (2016). Economic Cooperation in the South Caucasus and the Wider Region: Gained Losses, Lost Benefits: The Caucasus Edition: Journal of Conflict Transformation.
URL SoleCRIS

Schoenborn Benedikt, Niedhart Gottfried. (2016). Erfurt and Kassel, 1970. Teoksessa Spohr Kristina, Reynolds David (toim.) Transcending the Cold War: Summits, Statecraft, and the Dissolution of Bipolarity in Europe, 1970-1990. Oxford: Oxford University Press, 15-42.
URL SoleCRIS

Schubert, Carla C.; Punamäki, Raija-Leena. (2016). Posttraumatic Nightmares of Traumatized Refugees: Dream Work Integrating Cultural Values. Dreaming 26 (1), 10-28.
URL SoleCRIS

Sezgin Ufuk, Punamäki Raija-Leena. (2016). Women’s disaster-related mental health: The decision to leave or to stay after an earthquake. Traumatology 22 (1), 40-47.
URL SoleCRIS

Shimmei Masaya. (2016). Coordinating Eldercare in the Community - Care management as a mode to implement welfare mix in Japan. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1644).
URL SoleCRIS

Sianoja Marjaana, Kinnunen Ulla, de Bloom Jessica, Korpela Kalevi, Geurts Sabine. (2016). Recovery during lunch breaks: Testing long-term relations with energy levels at work.. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology 1 (1), 1–12:7.
URL SoleCRIS

Silvennoinen Oula, Tikka Marko, Roselius Aapo. (2016). Suomalaiset fasistit : Mustan sarastuksen airuet. Helsinki: WSOY.
SoleCRIS

Sipilä Jorma. (2016). Akateemikko, jonka työhuoneessa asui koko yhteiskunta. Teoksessa Waris Heikki (toim.) Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle. Helsinki: Into, 5-14.
SoleCRIS

Sipilä Jorma, Anttonen Anneli. (2016). Universalismi ja sen vaihtoehdot. Teoksessa Törrönen Maritta et al (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 57-74.
SoleCRIS

Sippola Markku. (2016). Dancing to the tune of the employer? Union-management relationships at Nordic subsidiaries in Russia. Economic and Industrial Democracy.
URL SoleCRIS

Sippola Markku, Kall Kairit. (2016). Locked in inferiority? The positions of Estonian construction workers in the Finnish migrant labour regime. Comparative Social Research 32, 215-240.
URL SoleCRIS

Sointu Liina. (2016). Osallisuutta ja kontrollia julkisessa tilassa. Teoksessa Halmetoja Antti, Koistinen Pertti, Ojala Satu (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press, 93-101.
URL SoleCRIS

Sointu Liina. (2016). Kalliit hoivapalvelut, edullinen omaishoiva?. Tasa-arvovaje -hankkeen verkkosivut (http://www.tasaarvovaje.fi/?p=881).
URL SoleCRIS

Sointu Liina. (2016). Hoiva suhteessa. Tutkimus puolisoaan hoivaavien arjesta. Tampere: Tampere University Press.. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1694).
URL SoleCRIS

Solala Hilja. (2016). Juhlakirja Suomen kansallishevosesta. Ennen ja nyt 2016 (2).
URL SoleCRIS

Stenius Minna, Hankonen Nelli, Ravaja Niklas, Haukkala Ari. (2016). Why share expertise? A closer look at the quality of motivation to share or withhold knowledge. Journal of Knowledge Management 20 (2), 181-198.
URL SoleCRIS

Stenius Minna, Haukkala Ari, Hankonen Nelli, Ravaja Niklas. (2016). What motivates experts to share? A prospective test of the model of knowledge sharing motivation. Human Resource Management.
URL SoleCRIS

Suhonen Pertti. (2016). Vähän lisää gallupuutishutiloinnista. Politiikka 58 (1), 89-90.
SoleCRIS

Suhonen Pertti. (2016). Epäluotettavia tutkimustuloksia asenteista eutanasiaan. Yhteiskuntapolitiikka 81 (6), 732-733.
SoleCRIS

Sulkunen Irma, Niemi Marjaana, Katajala-Peltomaa Sari. (2016). Johdanto : Maailmankuvat ja identiteetit pitkällä aikavälillä. Teoksessa Sulkunen Irma, Niemi Marjaana, Katajala-Peltomaa Sari (toim.) Usko, tiede ja historiankirjoitus - Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 8-31. (Historiallisia tutkimuksia 217).
SoleCRIS

Sulkunen Irma, Niemi Marjaana, Katajala-Peltomaa Sari (toim.). (2016). Usko, tiede ja historiankirjoitus: Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. Helsinki. (Historiallisia Tutkimuksia 217): SKS.
SoleCRIS

Suodenjoki Sami. (2016). Keisarille uskolliset soraäänet : Ilmiantajat kansallisen historiakuvan haastajina. Teoksessa Sulkunen Irma, Niemi Marjaana, Katajala-Peltomaa Sari (toim.) Usko, tiede ja historiankirjoitus : Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 428-463. (Historiallisia Tutkimuksia 271).
SoleCRIS

Suodenjoki Sami. (2016). Kansalaisten viestit hallinnolle maailmansodan vuosina 1914-1917. Genos 86 (2), 109-115.
SoleCRIS

Suoranta Juha. (2016). Rancière on Radical Equality and Adult Education. Teoksessa Peters Michael (toim.) Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Singapore: Springer, 1-12.
URL SoleCRIS

Svanlund Jorgen, Saloniemi Antti, Vulkan Patrik. (2016). Attitudes towards job protection legislation: Comparing insiders and outsiders in Finland, Norway and Sweden. European Journal of Industrial Relations.
URL SoleCRIS

Syväterä Jukka. (2016). Politiikkamallien leviäminen: diffuusiosta synkronoitumiseen. Alusta! 24.5.2016.
URL SoleCRIS

Syväterä Jukka. (2016). Creation and domestication of global policy trends. The case of national bioethics committees. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1658).
URL SoleCRIS

Sälevaara Mari, Punamäki Raija-Leena, poikkeus Piia, Flykt Marjo, Tulppala Maija, Tiitinen Aila. (2016). Fear and experience of childbirth among women who conceived with donated oocytes: a prospective cohort study. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica 95 (7), 755-762.
URL SoleCRIS

Tamminen Nina, Solin Pia, Barry Margaret M, Kannas Lasse, Stengård Eija, Kettunen Tarja. (2016). A systematic concept analysis of mental health promotion. International Journal of Mental Health Promotion 18 (4), 177-198.
URL SoleCRIS

Taskila-Rissanen Merja, Rantanen Johanna, Mauno Saija, Rönkä Anna. (2016). Miten työ vaikuttaa muuhun elämään ja muu elämä työhön: katsaus päiväkirjatutkimuksiin työn ja muun elämän välisestä vuorovaikutuksesta. Psykologia 51 (1), 17-53.
SoleCRIS

Teräs, Kari. (2016). Kotisatamassa. Historiallinen Aikakauskirja 114 (3), 349-350.
URL SoleCRIS

Teräs, Kari. (2016). Korporatismin onnahteleva alkutaival. Työväentutkimus -vuosikirja 2016 2016, 102-103.
SoleCRIS

Tikkamäki Kati, Heikkilä Päivi, Ainasoja Mari. (2016). Positive Stress and Reflective Practice Among Entrepreneurs. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 12 (1), 35-55.
URL SoleCRIS

Toivo Raisa M. (2016). Abuse of parents in early modern Finland: Structures and emotions. Jornal of Family History 41 (3), 255-270.
URL SoleCRIS

Toivo Raisa M. (2016). Religion and emotion Rosaries as objects and the associated emotions in 17th-century Finland. Scandinavian Journal of History 41 (3), 289-305.
URL SoleCRIS

Toivo Raisa Maria. (2016). Luterilaisia maailmankuvia 1600-luvun Suomesta : Yksilön tarina ja yhteisön maailmankuva. Teoksessa Sulkunen Irma, Niemi Marjaana, Katajala-Peltomaa Sari (toim.) Usko, tiede ja historiankirjoitus : Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 66-99. (Historiallisia tutkimuksia 271).
SoleCRIS

Toivo Raisa Maria. (2016). Faith and Magic in Early Modern Finland. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
URL SoleCRIS

Toivo Raisa Maria. (2016). Protestantism, modernity and the Power of Penetration: Saints and sacrifice in 17th century Lutheran Finland. Teoksessa Katajala-Peltomaa Sari, Toivo Raisa Maria (toim.) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300-1700. Leiden: Brill, 75-103. (Studies in Medieval and Reformation Traditions 206).
SoleCRIS

Tuisku Katinka, Virtanen Marianna, De Bloom Jessica, Kinnunen Ulla. (2016). Cultural leisure activities, recovery and work engagement among hospital employees. Industrial Health 54 (3), 254-262.
URL SoleCRIS

Turja Tuuli. (2016). Tapaturman virittämien emootioiden ja traumaoireiden yhteys. Psykologia 51 (03), 164-181.
SoleCRIS

Turja Tuuli, Oksanen Atte, Kaakinen Markus, Sirola Anu, Kaltiala-Heino Riittakerttu, Räsänen Pekka. (2016). Proeating disorder websites and subjective well-being: A four-country study on young people. International Journal of Eating Disorders.
URL SoleCRIS

Vahtikari Tanja. (2016). Kenen kulttuuriperintö?. Suomen Akatemia, Tietysti.fi (http://www.aka.fi/fi/tietysti/blogit/suomalaisen-yhteiskunnan-historia---meniko-se-niin/kenen-kulttuuriperinto/).
URL SoleCRIS

Vahtikari Tanja. (2016). "Ei minkään Saarijärven Paavon tarinaa" : Vuosisataisjuhla menneisyyden ja tulevaisuuden välittäjänä jälleenrakennusajan Helsingissä. Teoksessa Kaarninen Mervi, Vahtikari Tanja, Vilén Timo (toim.) Kaupunki tapahtumien näyttämönä: SKS, 35-64. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1423).
SoleCRIS

Vahtikari Tanja, Cantell Timo. (2016). Editorial: Helsinki in Transnational Historical Perspectives. Helsinki Quarterly 2016 (2), 4-6.
URL SoleCRIS

Van Aerschot, Lina. (2016). Hoivatyötä kansalaistyönä. Suomen lääkärilehti 71 (25-32), 1921.
SoleCRIS

Van Aerschot Lina, Häikiö Liisa, Snellman Karita, Kallinen Yrjö. (2016). Nuoret, pienituloisuus ja asuinalueiden eriytyminen Lähiössä asuvien nuorten käsityksiä taloudellisesta niukkuudesta. Yhteiskuntapolitiikka 81 (5), 540-550.
URL SoleCRIS

Viitaniemi Ella. (2016). Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen. Paikallisyhteisön poliittinen kulttuuri ja Kokemäen kivikirkon rakennusprosessi 1730-1786.. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 2158).
URL SoleCRIS

Vilén Timo. (2016). ”Mahtava paviljonkien kaupunki” Näköaloja Tukholman ja vuoden 1897 Yleisen taide- ja teollisuusnäyttelyn suhteeseen. Teoksessa Kaarninen Mervi, Vahtikari Tanja, Vilén Timo (toim.) Kaupunki tapahtumien näyttämönä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 65-101. (SKS:n toimituksia 1423).
SoleCRIS

Vilén Timo, Ahonen Kirsi, Kaataja Sampsa, Hietala Marjatta. (2016). In Memory of a Cold War Friend: Monuments Commemorating Finnish-Soviet Relationship in Helsinki and Tampere. Teoksessa Pizzi Katia, Marjatta Hietala (toim.) Cold War Cities : History, Culture and Memory. Oxford: Peter Lang, 221-252. (Cultural Memories 4).
SoleCRIS

Vilén Timo, Vahtikari Tanja. (2016). Katse kaupunkiin. Kaupunkitapahtumat ja kaupunkien katsominen tutkimuskohteena. Teoksessa Kaarninen Mervi, Vahtikari Tanja, Vilén Timo (toim.) Kaupunki tapahtumien näyttämönä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 7-34. (SKS:n toimituksia 1423).
SoleCRIS

Virtanen Mikko J. (2016). Kattava paketti ranskalaista yhteiskunta-ajattelua - ilman yhteiskuntaa. Sosiologia 53 (1), 80-83.
SoleCRIS

Virtanen P, Siukola A, Lipiäinen L, Liukkonen V, Pentti J, Vahtera J. (2016). Trajectory analyses of sickness absence among industrial and municipal employees. Occupational Medicine.
SoleCRIS

Volanen Salla-Maarit, Lassander Maarit, Hankonen Nelli, Santalahti Päivi, Hintsanen Mirka, Simonsen Nina, Raevuori Anu, Mullola Sari, Vahlberg Tero, But Anna, Suominen Sakari. (2016). Healthy Learning Mind: A school-based mindfulness and relaxation program: Study protocol for a cluster randomized controlled trial. BMC Psychology 4 (1), 35.
URL SoleCRIS

Vuolanto Pia. (2016). Academic Nursing: An Epitome of a Conflict-Prone Domain. Teoksessa Scarafile Giovanni, Gold Leah Gruenpeter (toim.) Paradoxes of Conflicts. Switzerland: Springer, 109-122. (Logic, Argumentation & Reasoning 12).
URL SoleCRIS

Vuolanto Ville. (2016). Taisteluni – läpi arkielämän ja norjalaisen romaanin. Nuori Voima -lehden blogi (https://nuorivoima.com/2016/06/03/taisteluni-lapi-arkielaman-ja-norjalaisen-romaanin/).
URL SoleCRIS

Vuolanto Ville. (2016). Tutkija, oletko kansainvälinen?. Historiallinen Aikakauskirja 114 (4), 460-461.
URL SoleCRIS

Vuolanto Ville. (2016). Vihaisen lapsen kirje roomalaisajan Egyptistä (P.Oxy. 1.119). Kirjuri 2016 (1), 26-29.
URL SoleCRIS

Vuolanto Ville. (2016). Child and Parent in Roman Law. Teoksessa du Plessis Paul, Ando Clifford, Tuori Kaius (toim.) Oxford Handbook for Roman Law and Society. Oxford: Oxford University Press, 487-497.
SoleCRIS

Vuolanto Ville. (2016). Lapsi ja lapsuus varhaiskristillisessä kulttuurissa. Teologinen Aikakauskirja 121 (5-6), 481-487.
URL SoleCRIS

Vuolanto Ville. (2016). Experience, agency, and the children in the past : the case of Roman childhood. Teoksessa Laes Christian, Vuolanto Ville (toim.) Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World. London and New York: Routledge, 11-24.
SoleCRIS

Vähä-Savo Valtteri. (2016). Sektoritutkimuksen genealogia : Komissioista ja toimistoista valtiolliseen tutkimusjärjestelmään. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1636).
URL SoleCRIS

Vänskä, Mervi, Punamäki, Raija-Leena, Tolvanen, Asko, Lindblom, Jallu., Flykt, Marjo, Unkila-Kallio, Leila, Tulppala, Maija, Tiitinen, Aila. (2016). Paternal mental health trajectory classes and early fathering experiences: Prospective study on a normative and formerly infertile sample. International Journal of Behavioral Development.
URL SoleCRIS

Väyrynen Tarja, Kynsilehto Anitta, Puumala Eeva, Pehkonen Samu, Vaittinen Tiina. (2016). Choreographies of Resistance: Mobilities, Bodies and Politics. London and New York: Rowman & Littlefield.
SoleCRIS

Waaramaa Teija, Kukkonen Tarja, Stoltz Moly, Geneid Ahmed. (2016). Hearing impairment and emotion identification from auditory and visual stimuli. International Journal of Listening.
URL SoleCRIS

Ylijoki Oili-Helena. (2016). Projectification and conflicting temporalities in academic knowledge production. Theory of Science 38 (1), 7-26.
URL SoleCRIS

Ylijoki Oili-Helena. (2016). Projektiyliopiston aikajännitteet. Tiedepolitiikka 41 (2), 21-30.
SoleCRIS

Ylijoki Oili-Helena. (2016). Organising logic: Project time versus process time in the accelerated academy. Impact of Social Sciences, London School of Economics and Political Science (http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/03/23/project-time-versus-process-time-in-accelerated-academy/).
URL SoleCRIS

Ylinen Markku. (2016). Pyrrhonismi renessanssifilosofiassa ja konstruktiivinen skeptisismi 1600-luvulla. Kuusi argumenttia Richard Popkinin tulkintaa vastaan. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1681).
URL SoleCRIS

Ylä-Anttila Tuomas, Luhtakallio Eeva. (2016). Justifications Analysis: Understanding Moral Evaluations in Public Debates. Sociological Research Online 21 (4), 1.
URL SoleCRIS

Ylöstalo Hanna. (2016). Traces of Equality Policy and Diversity Management in Finnish Work Organizations. Equality, Diversity and Inclusion 35 (7/8), 415-428.
URL SoleCRIS

Zhou Dan, Kautonen Mika, Wang Hecheng, Wang Lin. (2016). How to interact with knowledge-intensive business services: A multiple case study of small and medium manufacturing enterprises in China. Journal of Management and Organization.
URL SoleCRIS

Åkerman Maria, Arpin Isabelle, Balian Estelle, Bunnefeld Nils, Nygren Nina V, Palosaari Teemu, Peltola Taru, Peltonen Lasse, Redpath Steve, Stadelmann Tanya, Thomson Inge, Young Juliette. (2016). Understanding perpetuated conflicts over animals. Trace: Finnish Journal for Human-Animal Studies 2 (1), 74-80.
URL SoleCRIS

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 12.4.2013 12.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti