Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö: tutkimus:
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kansanperinteen arkisto

kollaasi.jpgKansanperinteen arkisto

Kansanperinteen arkisto on 1965 Yhteiskunnallisen korkeakoulun yhteyteen perustettu arkisto-, tutkimus- ja palvelulaitos. Nykyisin Kansanperinteen arkisto toimii Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön osana omana kokonaisuutenaan. Siihen kuuluvat äänite- ja valokuva-arkisto sekä käsikirjoitus- ja asiakirjakokoelmat.

Arkistomme tehtävänä on säilyttää arkiston kokoelmiin kertynyt materiaali ja arkistoida etnomusikologian oppiaineessa syntyvien opinnäytteiden sekä tutkimustoiminnan myötä kertyvät tutkimusaineistot. Lisäksi arkisto myös kerää etnomusikologian, musiikkitieteen ja kansanperinteen alaan liittyvää aineistoa.

Arkistomme palvelee paitsi tutkijoita myös muita tiedon hakijoita. Tämän sivuston tarkoituksena on kertoa arkiston kokoelmista sekä opastaa arkiston käytössä. Salasanan tietokantaan saat täyttämällä arkiston käyttöehtositoumuksen.

Alkuperäisaineistoa ei luovuteta Kansanperinteen arkiston ulkopuolelle. Aineistosta on kuitenkin joissain tapauksissa mahdollista saada maksullisia jäljenteitä. Jos itselläsi on aineistoa, jolla arvelet olevan perinnetieteellistä arvoa, voit luovuttaa sen arkistomme säilytettäväksi. Lisätietoa  saat näiltä sivuilta ja henkilökunnaltamme.

Ajankohtaista

"Mihin jäi punk?" -muistitiedonkeruuhanke on käynnistynyt. Keruun järjestävät Oranssi RY, Musiikkiarkisto JAPA, Nuorisotutkimusseura ja Nuorisotutkimusverkosto. Lisätietoja hankkeesta löytyy sivulta http://oranssi.net/pienlehdet/mihinjaipunk.html . Sivulla on myös vastauslomake.

Kansalliskirjaston digitoidut sanoma-, aikakauslehti- ja pienpainatekokoelmat ovat nyt tarkasteltavissa etäpäätteillä Kansanperinteen arkiston tiloissa.

Arkisto sijaitsee yliopiston päärakennuksen E-siivessä huoneessa E122 ja on avoinna arkisin klo 8-16.

 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Linna, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: kansanperinteen.arkisto@uta.fi
Muutettu: 7.3.2016 8.15 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti