Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: hyvä työ! -tunnustuspalkinto:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

 

Tiina Lumijarvi.jpgTyöelämän tutkimuspäivien 2015 HYVÄ TYÖ! -tunnustuspalkinto Yrittäjien hyvinvointikillalle

Yrittäjien hyvinvointikilta -toimintamalli on saanut ensimmäisen HYVÄ TYÖ -tunnustuspalkinnon. Palkinto jaettiin Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen järjestämillä Työelämän tutkimuspäivillä perjantaina. Yrittäjien hyvinvointikilta -mallin ovat kehittäneet Suomen Mielenterveysseura ja Suomen Yrittäjät ja rahoittanut Raha-automaattiyhdistys.

Palkinnon vastaanotti projektipäällikkö Tiina Lumijärvi Suomen Mielenterveysseurasta.

Yrittäjien hyvinvointikilta -toiminta on ennaltaehkäisevää työsuojelua ja tukee yrittäjien hyvinvointia koulutuksen, vertaisryhmätoiminnan ja yhteistyön keinoin.

Hyvinvointikillan tarjoaman tuen hyödyntäminen sekä yritysten keskinäinen yhteistyö ja verkostoituminen mahdollistavat paremman tuloksen ja lisäävät hyvinvointia. Hankkeeseen osallistuvat yrittäjät saavat voimia, tietoa ja taitoa selviytyä elämän ongelmista, kriiseistä ja muista vaikeuksista.

Yrittäjien hyvinvointikillan kohdejoukkona ovat pk-yrittäjät, jotka usein jäävät kehittämisen, koulutuksen ja tutkimuksen ulkopuolelle. Tarvetta kouluttautumiseen ja kehittämiseen olisi, mutta aikaa ja mahdollisuuksia niihin osallistumiseen ei löydy yrittäjyyden arjessa. Toimintamallilla tuetaan pk-yrittäjien yksinäistä työtä ja hyvinvointia.

Lähes puolet yrittäjistä jaksaa työssään hyvin. Toinen puoli yrittäjistä arvioi työkykynsä hyväksi, vaikka jaksamista uhkaavatkin monet riskitekijät, kuormitus ja stressi. Yrittäjät ovat yritystensä tärkeimpiä henkilöitä, jotka huolehtiessaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan, huolehtivat samalla myös henkilöstön hyvinvoinnista.

Hyvinvointikoulutuksiin ja hyvinvointiryhmiin osallistuneiden yrittäjien kokemuksia alla.

Yrittäjien hyvinvointikillan verkkosivut


Lisätietoja:
Dosentti Sirpa Syvänen, 040 190 1315, sirpa.syvanen@uta.fi
Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus

”Opin, että yrittäjänä oma hyvinvointini on kaiken perusta.”

Yrittäjien hyvinvointikillan hyvinvointikoulutuksissa käsitellään henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen vahvistamista yrittäjän näkökulmasta. Hanke tarjoaa mahdollisuuden oppia tunnistamaan omia voimavaroja ja selviytymiskeinoja entistä paremmin ja vahvistaa niiden vaikutusta elämässä ja yrittämisessä.

”Ymmärsin, että töitä on oikeus rajata, jotta jaksaa tehdä meneillään olevat hommat kunnolla.”

Hankkeeseen osallistuneet yrittäjät ovat oppineet löytämään omat voimavaransa ja saaneet keinoja stressin hallintaan. On tutustuttu myös erilaisiin selviytymiskeinoihin elämän eri kriiseissä.

”Osallistuminen hyvinvointikillan koulutukseen auttoi tunnistamaan ja torjumaan stressioireita
ja toimimaan niin, ettei stressiä pääsisi syntymäänkään.

Koulutus auttoi näkemään asiat eri vinkkelistä, eikä liity suoranaisesti yrittämiseen.

Sen hyöty on itsestä kiinni. Mutta ellei asioita kyseenalaista, ne eivät muutu miksikään.”

”Yrittäjä ymmärtää yrittäjää.”

Yrittäjien hyvinvointikillan hyvinvointiryhmissä yrittäjille tarjoutuu mahdollisuus verkostoitumiseen sekä yrittämiseen ja arkeen liittyvien kokemusten, ajatusten ja oivallusten jakamiseen luottamuksellisesti toisten yrittäjien kanssa. Hyvinvointiryhmien keskustelunaiheet perustuvat osallistujien tarpeisiin ja niiden teemoja ovat esimerkiksi yrittäjänä jaksaminen, stressin ja ajankäytön hallinta, voimavarat työssä ja elämässä, oman työn johtaminen, itsestä huolehtiminen ja elämäntavat.

”Yrittäjä tarvitsee verkostoja, joista ammentaa uusia ideoita ja tukea mahdollisiin ongelmiin.
Silloin selviytyy päivittäisistä rutiineista ja töistä huomattavasti vähemmässä ajassa
ja kykenee antamaan apua myös toisille yrittäjille.”

”Ryhmätapaamisen jälkeen on aina keventynyt ja virkeä olo.”

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 6.11.2015 16.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti