Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: konferenssit ja seminaarit: työelämän tutkimuspäivät 2017: työryhmät ja ohjeita:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuspäivät 2017

Työelämän tutkimuspäivät - Ohjeita abstraktin, konferenssipaperin ja artikkelin kirjoittajille

Esitelmäabstrakti

  • Mikäli haluat pitää esityksen työryhmässä tai osallistua posterilla posterinäyttelyyn, lähetä enintään 2500 merkin abstrakti esityksestäsi tai posteristasi viimeistään maanantaina 28.8.2017 klo 16.00.

  • Abstraktin tulee olla yhden tekstikappaleen mittainen tiivitys esityksen sisällöstä. Siitä tulee ilmetä esityksen tai posterin aihepiiri, tutkimuskysymys, käytetty aineisto, menetelmälliset, käsitteelliset ja teoreettiset välineet sekä keskeiset tulokset.

  • Esitykset työryhmiin ja posterit posterinäyttelyyn valitaan lähetettyjen abstraktien perusteella.

  • Abstrakti- ja posteriehdotusten lähettäjät saavat tiedon abstraktien hyväksymisestä tai hylkäämisestä viimeistään maanantaina 11.9.2017 konferenssikoordinaattorilta sähköpostitse.

  • Hyväksytyn abstraktin lähettäjä kirjoittaa esitykseen laajennetun abstraktin (ks. alla)Laajennettu abstrakti

  • Hyväksytyn abstraktin lähettäjä kirjoittaa esityksestään enintään 5 sivun mittaisen (ml. lähteet) laajennetun abstraktin, jossa esitetään abstraktia laajemmin esityksen sisältöä ja pääkohtia.

  • Laajennettu abstrakti tulee lähettää viimeistään maanantaina 23.10.2017
  • Laajennetut abstraktit julkaistaan työryhmien yhteydessä ja poistetaan konferenssin päätyttyä.

  • Työryhmä, kirjoittajien nimet, organisaatiot ja yhteystiedot (järjestyksessä: työryhmä, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) kirjoitetaan vasempaan yläreunaan ennen abstraktin otsikkoa. Kappaleet erotetaan ylimääräisellä rivin vaihdolla.


Avainsanat:
 3–5 avainsanaa

Laajuus: enintään 5 sivua (m.l lähteet)

Marginaalit: ylhäällä ja alhaalla 2,0 cm, oikealla ja vasemmalla 3,0 cm

Fontti: Arial, kirjasinkoko 11

Riviväli: 1

Otsakkeet: Arial, kirjasinkoko 11, ao. porrastuksen mukaan:

1.    Johdanto

1.1   Tausta

1.2   Teoria

1.2.1   XXX

1.2.2   XXX

1.2.3   XXX

 

Tallennusmuoto: doc tai docx, tiedoston maksimikoko on 1 GB.

Kaikki teksti aloitetaan suoraan vasemmasta reunasta ilman sisennyksiä. Molemmat reunat tasataan. Tummennusta ei käytetä ja kursiivia tulee käyttää säästeliäästi. Blokkikirjaimia tulee välttää. Pakollista rivinvaihtoa käytetään vain kappaleiden lopussa. Kappaleiden väliin jätetään yksi tyhjä rivi. Tavutusta ei käytetä. Taulukot on tehtävä Wordin taulukkotoiminnolla ja kuviot mahdollisuuksien mukaan Excelillä.

 

Lähdeviitteet ja kirjallisuusluettelo

Artikkeleissa lähdeviitteet merkitään sulkeisiin (Ahonen 2000, 35; Ahonen & Bergström 2002, 50). Mikäli kirjoittajia on useampi kuin kolme, ilmoitetaan ensimmäinen nimi ja ym.

Kirjallisuusluettelo liitetään artikkelin loppuun otsikolla Kirjallisuus ja sen laatimiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota (ks. esimerkit alla). Lähteistä ilmoitetaan (tässä järjestyksessä) Kirjoittaja(t), vuosiluku (suluissa), kirjan tai artikkelin nimi, painopaikka ja julkaisija.

Internet-lähteistä tulee ilmoittaa tekijän, vuosiluvun (suluissa) ja artikkelin nimen lisäksi täydellinen internet-osoite sekä päivämäärä, jolloin teksti on internetistä luettu.

Alapuro, R. (1988) State and Revolution in Finland. Berkeley: University of California Press.

Kinnunen, M. & Korvajärvi, P. (1996) Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vastapaino.

Lauren, J. & Wrede, S. (2008) Immigrants in Care Work: Ethnic Hierarchies and Work Distribution. Finnish Journal of Ethnicity and Migration 3 (3), 20–31. [online]. <URL: http://www.etmu.fi/fjem/pdf/FJEM_3_2008.pdf. Luettu 13.9.2010.

Virkki, T. (2004) Työelämän haavoittamat. Teoksessa E. Jokinen, M. Kaskisaari & M. Husso (toim.) Ruumis töihin. Käsite ja käytäntö. Tampere: Vastapaino, XX-XX.

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 24.10.2017 11.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti