Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimus oppiaineissa: musiikintutkimus: tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Musiikintutkimus

Pohjoisen Euraasian uralilaisten alkuperäiskansojen musiikkietnografinen tutkimus: musiikillisten tyylien vertaileva rakenneanalyysi (akatemiatutkijan projekti 1.8.2009–31.7.2014)

Tutkija: Jarkko Niemi, dosentti, FT, akatemiatutkija.

Suorituspaikka: Tampereen yliopisto.

Rahoittaja ja rahoituskausi: Suomen Akatemia / Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus, akatemiatutkijan tehtävä n:o 131029 (2009–2014).

Tässä etnomusikologisessa tutkimusprojektissa tarkastellaan suullisena perinteenä elävän lauletun kulttuuri-ilmaisun muotoja uralilaisella kielialueella. Kulttuuri-ilmaisu ymmärretään tässä lingvistisesti orientoituneen antropologisen näkemyksen mukaisesti entekstualisoituna muotona, josta tehtyä dokumenttitallennetta on mahdollista ja mielekästä tarkastella rakenneanalyyttisin menetelmin.

Lauluilmaisun kielellisten ja metristen rakenteiden analyysi painottuu 1) kielen intonaatioon, painorakenteeseen ja tavusegmentaatioon perustuvaan laulutekstin metriseen analyysiin, 2) akustisen ja tonaalisen ilmaisun musiikilliseen rakenneanalyysiin ja 3) edellä mainittujen tasojen sisältämien rakenne-elementtien kovarianssin kuvaamiseen. Analyysi on periaatteeltaan aineistolähtöistä: analyysimenetelmässä yhdistetään aineistojen erityispiirteet metrisen ja tonaalisen rakenneanalyysin yleisiin ominaisuuksiin.

Tutkimuksen toisena painopisteenä on tutkimusaineiston kulttuurinen tulkinta sellaisten perinnelajien osalta, joista aineistossa on riittävästi tietoa. Esimerkiksi aineiston henkilölaulujen (joidenkin pohjoisten alkuperäiskansojen perinteissä yksilön itse itsestään ja sosiaalisesta sijainnistaan yhteisössä laatima laulu), kertovien laulujen ja shamanististen laulujen sijainti ja merkitys kulttuurissa tarkentuu. Uutta tietoa on odotettavissa erityisesti kulttuuri-ilmaisun tekijyyteen, esityskäytäntöihin, rakenteellisen vakauden kokemiseen (improvisaatio vs. kompositio) sekä lauluperinteissä käytettyihin erityisiin kielimuotoihin liittyvien kysymysten osalta.

Tutkimustulos tarjoaa myös tarkentuneen kulttuurihistoriallisen kokonaiskäsityksen tämän pohjoisen uralilaisen kielialueen eri lauluperinteiden tyylialueista.

Pääasiallisena tutkimusaineistona ovat Niemen oman kenttätyön tuloksena tallennetut ääniteaineistot, mutta myös muut arkistoaineistot. Aineistot koostuvat Länsi-Siperian ja Luoteis-Venäjän uralilaisia kieliä puhuvien pohjoisten alkuperäiskansojen (nenetsit, enetsit, nganasanit, selkupit, hantit, mansit) laulajilta tallennetuista lauluesityksistä sekä niitä taustoittavista haastatteluista.

 
Ylläpito: jarkko.k.niemi@uta.fi
Muutettu: 11.4.2013 10.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti