Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimus oppiaineissa: musiikintutkimus: tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Musiikintutkimus

Laulu ja laulaminen kulttuurisena kommunikaationa: Vienan meren ympäristön uralilaisten ja slaavilaisten etnisten ryhmien kertovien lauluperinteiden kulttuurisensitiivinen kuvaus, vertailu ja muutostutkimus.

Projektin johtaja: Jarkko Niemi.

Suorituspaikka: Tampereen yliopisto, Kuhmon Runolaulu-Akatemia.

Tutkijat: MuT Pekka Huttu-Hiltunen, FT Marko Jouste, MuT Maari Kallberg.

Rahoittaja ja rahoituskausi: Suomen Akatemia / Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus, tutkimushanke n:o 140335 (2011–2013).

Tässä etnomusikologisessa tutkimusprojektissa tarkastellaan Vienan meren ympäristöseuduilla asuvien etnisten ryhmien kertovia lauluperinteitä sekä erityisen laulullisen kommunikaation muotoina että etnisen rajaseutuvyöhykkeen kulttuurisen vaihdon elementteinä. Tästä näkökulmasta projektin tutkijat luovat alueen musiikkiperinteistä kattavan yleiskuvauksen, tyylilliseen vertailun sekä kulttuurin muutoksen analyysin.

Koillis-Euroopassa ja Luoteis-Venäjällä asuu lukuisia väestöjä, joiden lauluperinteiden muotoja ja kulttuurisia merkityksiä on 2000-luvun vaihteeseen asti ollut mahdollista tutkia alkuperäisissä käyttöyhteyksissään. Vienan meren rannikkoseuduilla tällaisia väestöjä ovat karjalaiset, saamelaiset, komit, nenetsit ja pomorivenäläiset.

Suurin osa tämän alueen perinteistä elää 2010-luvulla kuitenkin enää vain paikallisen väestön muistoina ja arkistotallenteina. Tämä koskee itäsaamelaista luvvjtia, karjalaista runolaulua, pohjoisvenäläistä bylinaa ja balladia, pohjoiskomien kertovaa laulua sekä länsinenetsien kertovaa hyntsiä. Siksi arkistoaineistojen analyysi on tärkeä osa tätä tutkimusta, yhdistettynä paikan päällä tapahtuvaan projektin tutkijoiden tekemään kenttätyöhön. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään paremmin alueen vähän kuvattuja musiikkiperinteitä, niiden funktiota ja niiden vaikutusta paikalliskulttuurien tasolla sekä kulttuurin muutoksen prosesseja.

Projektin tutkimusnäkökulman vertaileva perspektiivi on varsin tärkeä siksi, että esimerkiksi eri venäläisten ja karjalaisten perinteiden tutkimus ja niiden välisten kulttuurisen vuorovaikutuksen prosessien ymmärrys on tuottanut lukuisia erilaisia näkemyksiä, jotka heijastelevat usein erilaisia tutkimuksellisiä lähtökohtia ja kansallisia tieteellisiä projekteja.

Tämän projektin metodologinen perusta on 1) musiikkietnografian perinteisissä käytännöissä, joihin kuuluvat kulttuurisensitiivinen kenttätyö, tutkimusaineistojen hankinta kenttätyötallenteina ja musiikillisten käytäntöjen kulttuurista kontekstia selventävinä haastatteluina, havainnointi ja osallistuminen musiikin esittämistilanteisiin, aineistojen analyysi, mutta myös 2) arkistoaineistojen analyysi.

Tämän projektin erityinen piirre on, että siihen kuuluu tutkijoita, jotka ovat samanaikaisesti aktiivisia 3) taiteellisessa ja omakohtaista musiikillista kokemusta painottavassa tutkimuksessa. Näin projektin tavoitteena on tuottaa uudenlainen synteesi tutkimukseen yhdistämällä perinteiset tieteelliset tutkimusmenetelmät muusikko-tutkijan henkilökohtaiseen keholliseen kokemukseen musiikista.

 
Ylläpito: jarkko.k.niemi@uta.fi
Muutettu: 11.4.2013 8.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti