Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: sosiaalipolitiikka: omaryhmä/ omagroup:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
OMAryhmä/ OMAgroup

ARTIKKELIT:

Van Aerschot, Lina & Karhu, Suvi & Snellman, Karita & Häikiö, Liisa (2016) Tesomalsisten nuorten osallisuutta vahvistavat palvelut. Tutkitusti parempi lähiö - asuinaluiden kehittämisohjelman tutkimusjulkiau. Helsinki: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus & Ympäristöministeriö, 48–51.

Van Aerschot, Lina (2015) Vanhusten hoiva ja eriarvoisuus - omaiset ja raha oleellisia avun järjestämisessä. Janus 23 (1).

Häikiö, Liisa (2014) Institutionalization of Sustainable Development in Decision-Making and Everyday Life Practices: A Critical View on the Finnish Case. Sustainability 6 (9), 5639–5654.

Häikiö, Liisa (2014). Sosiaalinen oikeudenmukaisuus sosiaaliturvan uudistamisessa. Teoksessa Häikiö Liisa & Leino Helena (toim.) Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 121–143.

Häikiö Liisa & Leino Helena (2014) Tulkitsevan politiikka-analyysin lähtökohdat. Teoksessa Häikiö Liisa & Leino Helena (toim.) Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 9–32.

Kallinen, Yrjö & Häikiö, Liisa (2016) Nuoret palveluiden suunnittelussa.  Tutkitusti parempi lähiö - asuinaluiden kehittämisohjelman tutkimusjulkiau. Helsinki: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus & Ympäristöministeriö, 57–59.

Lehtonen, Pauliina (2014) Osallistamisen tavalla on väliä. Tiedekeskiviikko, Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n blogi.

Lehtonen, Pauliina (2014) Osallistuvaa budjetointia Puolan ja Tesoman tapaan. Tutkimusosuuskunta Tapauksen blogi.

Lehtonen, Pauliina (2015) Voiko syrjäytynyt olla aktiivinen? Tiedekeskiviikko, Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n blogi.

Leino Helena & Häikiö Liisa (2014) Lopuksi: Säännöt ja vastarinta. Teoksessa Häikiö Liisa & Leino Helena (toim.) Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 244–252.

Mikola, Elina & Häikiö Liisa (2014). Merkitysten muodostuminen politiikkaprosesseissa: Päästökaupan kansalliset kamppailut ja tarinalinjat. Teoksessa Häikiö Liisa & Leino Helena (toim.) Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 56–83.

Puthenparambi Jiby Mathew, Kröger Teppo & Van Aerschot Lina (2015) Users of home-care services in a Nordic welfare state under marketisation: the rich, the poor and the sick. Health & Social Care in the Community.

Salminen, Jarkko & Lehtonen, Pauliina & Häikiö, Liisa (2016) Osallistuva budjetointi asukaslähtöisessä kaupunkisuunnittelussa.  Tutkitusti parempi lähiö - asuinaluiden kehittämisohjelman tutkimusjulkiau. Helsinki: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus & Ympäristöministeriö, 84–88.  

Salminen Jarkko (2015) Juuttumista ja juurettomuutta - käsityksiä nuorten syrjäytymisestä. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti.

Sointu Liina (2014) Vakuuttamalla vastuulliseksi vanhemmaksi. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti.

TOIMITETUT TEOKSET:

Häikiö Liisa & Leino Helena (toim. 2014) Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press.

RAPORTIT:

Häikiö, Liisa & Lehtonen, Pauliina & Salminen, Jarkko (2016) Osallistuva budjetointi asukaslähtöisessä kaupunkisuunnittelussa

Häikiö Liisa & työryhmä (2015) Nuorten osallisuus ja tulevaisuuden palvelut.

ESITELMÄT:

Burrell Stephen & Häikiö Liisa & Bamberg Jarkko. Youth participation. Participatory turn without politics. Politiikan tutkimuksen päivät 07.03.2014.

Häikiö Liisa. Ikääntyneiden osallisuus: vastuullisuutta, valintoja ja vaikuttamista. Osallisuus vanhuudessa -seminaari 11.11.2014.

Häikiö Liisa. Social Inclusion of Young People: Economical, Political and Social Aspects. Seminaarissa Youthful Citizenship: Institutional Settings, Mundane Processes 18.9.2014.

Häikiö Liisa. Nuorten osallisuuden tutkiminen. Asuinalueiden kehittämishankkeen tutkimustapaaminen 11.03.2014.

Häikiö Liisa & Bamberg Jarkko & Burrell Stephen. Youth participation: Agency for the future. 10th Crossroads in Cultural Studies Conference 02.07.2014.

Häikiö Liisa & Lehtonen Pauliina & Salminen Jarkko. Participatory budgeting: Mixing public participation and scarce economic resources. Rethinking Public Governance, 2015 Conference of the Transatlantic Policy Consortium 12.6.2015, Budapest.

Kallinen Yrjö. Omapaja. Nuoret palvelujen suunnittelijoina. Nuorisotutkimuspäivät 13.11.2015, Tampere.

Karhu Suvi. Lasten yksityiset sairausvakuutukset vanhempien välisissä internetkeskusteluissa. Lasten terveyspalvelut julkisella ja yksityisellä – miten kahden kanavan palveluita käytetään ja miksi? 23.9.2014; Kela.

Karhu Suvi. Osallisuuden edistäminen nuorten palveluissa. Nuorisotutkimuspäivät 13.11.2015, Tampere.

Lehtonen Pauliina. Osallistuvaa budjetointia Tesoman tapaan. Sosiaalipolitiikan päivät 23.10.2014, Joensuu.

Lehtonen Pauliina. Osallistuvan budjetoinnin kokeilu Tampereen Tesomalla. Asuinalueiden kehittämisohjelman (ARA) seminaari: Asukkaiden osallisuus sekä lähiöt, maine ja media 29.01.2015, Helsinki.

Lehtonen Pauliina. Politiikkainnovaatioiden paikallinen soveltaminen: Osallistuva budjetointi Suomessa, Puolassa ja Englannissa. Tieto, tiede, teknologia -tutkimusseminaari teemalla "Muotoiltu yhteiskunta", 06.02.2015, Tampere.

Lehtonen Pauliina. Kokemustiedon viestintä sisäilmanlaadun ongelmissa. Sosiologipäivät 2015 05.03.2015. Helsinki.

Lehtonen Pauliina. Miten yhdistää tunteet, lähiökehittäminen ja raha? Tapaus osallistuva budjetointi Tampereen Tesomalla. Kaupunkitutkimuksen päivät 11.05.2015. Tampere.

Lehtonen Pauliina. Osallistuva budjetointi kaupunkiluonnon suunnittelussa Tesomalla. Yhteinen kaupunkiluontomme -seminaari. 05.06.2015. Tampere.

Lehtonen Pauliina, Häikiö Liisa & Salminen Jarkko. Participatory budgeting in Lodz, Greater Manchester and Tampere: Translating global democratic innovation to urban contexts. Democracy: A Citizen Perspective 28.5 2015, Turku.

Salminen Jarkko. Monta kaupunkia. Oikeuttaminen yksityisautotonta Hämeenkatua koskevassa kiistassa. Kaupunkitutkimuksen päivät 11.5.2015, Tampere.

Salminen Jarkko. Nuoret institutionaalisissa välitiloissa. Nuorisotutkimuspäivät 12.11.2015, Tampere.

Salminen, Jarkko. Nuorten tarpeiden ja tarjotun tuen ristiriidat. Politiikan tutkimuksen päivät 11.3.2016, Helsinki.

Salminen, Jarkko. Miten oikeudenmukaisuus kääntyy? Osallistuvan budjetoinnin paikalliset tulkinnat. Sosiologipäivät 18.3.2016, Jyväskylä.

Snellman Karita. Tulevaisuuden alueelliset mallit nuorten palveluissa. Huono-osaisuustutkimuksen seminaari 11.6.2015, Pieksämäki.

Snellman Karita, Lehtonen Pauliina, Salminen Jarkko & Kallinen Yrjö. Nuorten katse kaupunkiin. Tesoma kuvilla kerrottuna. Kaupunkitutkimuksen päivät 11.5.2015, Tampere.

Snellman Karita. Nuoret ja vaikuttaminen. Sosiaalipolitiikan päivät 24.10.2014, Joensuu.

Snellman Karita. Nuorten osallisuuden tutkiminen Lumipallo -menetelmän avulla. Sosiaalipolitiikan päivät 24.10.2013, Tampere.

Snellman Karita. Nuorten osallisuutta vahvistavat palvelut. Nuorisotutkimuspäivät 13.11.2015, Tampere.

Sointu Liina. Vanhempien perustelut yksityisten ja julkisten sairaanhoitopalvelujen käytölle: haastattelujen näkökulma. Lasten terveyspalvelut julkisella ja yksityisellä – miten kahden kanavan palveluita käytetään ja miksi? 23.9.2014; Kela.

Van Aerschot Lina, Häikiö Liisa, Kallinen Yrjö & Snellman Karita. Rahattomuuden merkityksiä tamperelaisen lähiön nuorten elämässä. Kaupunkitutkimuksen päivät 11.5.2015, Tampere.

Van Aerschot Lina. Vähävaraisuus kiinnittää lähiöön. Pienituloisten nuorten toimintamahdollisuudet ja sosiaaliset suhteet. Nuorisotutkimuspäivät 13.11.2015, Tampere.

OPINNÄYTTEET:

Burrell Stephen (2014) The invisibility of men's practices: A discourse analysis of gender in domestic violence policy. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Kallinen Yrjö (2014) Karnevaalista kujanjuoksuun. Tutkielma Tampereen keskustan käänteisnormatiivisista nuorten alakulttuureista. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Karhu Suvi (2015) Paremman toivossa ja pahimman pelossa: diskurssianalyysi lasten yksityisen sairausvakuuttamisen merkityksistä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

Salminen Jarkko (2014) Julkisen oikeuttamisen maailmat kaupunkitilassa : tapaus yksityisautoton Hämeenkatu. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.

SUORATOISTO TILAISUUKSISTA:

Osallistuva budjetointi kaupunkien kehittämisessä -tilaisuus: 30.3.2016, Tampereen kaupungin valtuustosali. Suoratoistona katsottavissa jälkikäteen osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/video/tampere/10249/_sTSvA

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 14.10.2016 17.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti